"Službeni glasnik BiH", broj 75/20 20.11.2020.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službeni glasnik BiH broj 75/20 [20.11.2020.]

Akti iz ovog broja:

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O FORMIRANJU KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA STRATEŠKIH I OPERATIVNIH CILJEVA UTVRĐENIH STRATEGIJOM INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM I AKCIONIM PLANOM PROVOĐENJA STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2019. - 2023. GODINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU TEKUĆIH GRANTOVA ODOBRENIH MINISTARSTVU VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PODRŠKU SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U ZEMLJI U SVRHU PROMOCIJE I RAZVOJA PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EVROPE O KRIVOTVORENJU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJA PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU JAVNOM ZDRAVLJU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA GENERALNOG DIREKTORA DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA GENERALNOG DIREKTORA DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2019.
VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BIH
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA 2021. GODINU
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O VISINI STOPE PREMIJE ZA 2021. GODINU
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA SEPTEMBAR 2020. GODINE
AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE
SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO PLAĆI ZAPOSLENIH U BOSNI I HERCEGOVINI ZA SEPTEMBAR 2020. GODINE
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ČETVRTO ODJELJENJE
PREDMET BRADARIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE (Aplikacija br. 84721/17)
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ČETVRTO ODJELJENJE
PREDMET ORLOVIĆ I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE (Aplikacija br. 16332/18)
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ČETVRTO ODJELJENJE
PREDMET BARALIJA protiv BOSNE I HERCEGOVINE (Aplikacija br. 30100/18)
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!