Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donesenim na 76. sjednici održanoj 4. oktobra 2016. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici održanoj 22. oktobra 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU MULTISEKTORSKE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE KONVENCIJE VIJEĆA EVROPE O KRIVOTVORENJU MEDICINSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KRIVIČNIM DJELIMA KOJA PREDSTAVLJAJU PRIJETNJU JAVNOM ZDRAVLJU


Član 1.


U Odluci o formiranju Multisektorske radne grupe za praćenje implementacije Konvencije Vijeća Evrope o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju javnom zdravlju ("Službeni glasnik BiH", broj 10/18) u članu 2. stav (1) tač. d), f), j), l) i m) mijenjaju se i glase:

"d) Asim Karahasanović, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine - član;

f) Danica Kovačević, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granična policija - članica;

j) Sabina Bešlagić, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - članica;

l) Adisa Kukuruzović, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - članica;

m) Kasim Halilčević, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine - član.

U istom članu iza tačke n) dodaje se nova tačka o) koja glasi:

"o) Amir Avdagić, Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine - član".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 222/20
22. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!