Službeni glasnik BiH, broj 75/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 17. sjednici, održanoj 01.10.2020. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA GENERALNOG DIREKTORA DIREKCIJE ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

1. Selma Hodžić, imenuje se za vršioca dužnosti zamjenika generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, počev od 16.09.2020. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 210/20
01. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!