Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 19/23

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA SOCIJALNI DIJALOG SA SINDIKATIMA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE KOJE IMENUJE VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISTRAGE UZROKA ZRAKOPLOVNE NESREĆE NA LOKALITETU PLANINE KOZARA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE POJEDINAČNE JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA PROVOĐENJE ISTRAGE UZROKA ZRAKOPLOVNE NESREĆE NA AERODROMU URIJE KOD PRIJEDORA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROVOĐENJE KONKURSNE PROCEDURE ZA IZBOR I IMENOVANJE TRI ČLANA VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE KOJE IMENUJE VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 19/23

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – ZA POLITIČKE STRANKE I KOALICIJE" UTVRĐENIH BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
RJEŠENJE O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2022. GODINU PRIVREDNOM DRUŠTVU MILES D.O.O. ČITLUK U IZNOSU OD 639.890,00 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
SAOPĆENJE O PROSJEČNIM POTREBAMA OSOBE KOJA ZAHTIJEVA IZDRŽAVANJE S OBZIROM NA TROŠKOVE ŽIVOTA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 12/23

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENU UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UNDP-U DA PREUSMJERI PREOSTALA BUDŽETSKA SREDSTVA ZA POTREBE INVESTICIONOG ULAGANJA U PROJEKAT ENERGIJSKE EFIKASNOSTI ZA ORIJENTALNI INSTITUT UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTRICI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO UDRUŽENJU MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA NAUČNO - POPULARNOG SKUPA POD NAZIVOM VOLIM MATEMATIKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IZET ŠABIĆ" HOTONJ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/23

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (REGIONALNI PROJEKAT ČVRSTOG OTPADA U ŽIVINICAMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT OD ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU (SIDA)
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O REGIONALNOJ INTEROPERABILNOSTI I USLUGAMA POVJERENJA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!