Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 50/24

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IMENOVANJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE SLUŽBE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
DOPUNU POSLOVNIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 56/24

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O ISPLATI POMOĆI OD STRANE POSLODAVCA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC ZA RAZRJEŠENJE ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVE PRIVREDNOG DRUŠTVA "IGMAN" D.D. KONJIC
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI I ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA IZNAD IZNOSA PLANIRANOG U BUDŽETU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU NA RAZDJELU 51, GLAVA 5102 FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE U SKLADU SA SPORAZUMOM O NAČINU ISPLATE JEDNOKRATNE POMOĆI U VISINI 50,00 KM DONATORSKIH SREDSTAVA KRAJNJIM KORISNICIMA DONACIJE - PENZIONERIMA SA PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
RJEŠENJE

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 28/24

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME DVIJE RADNICE NA ODRŽAVANJU HIGIJENE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME TRI RADNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KLINIČKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 27 RADNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ" DA IZVRŠI PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME DVA RADNIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O METODOLOGIJI IZRADE I DONOŠENJA PLANOVA RADA I IZVJEŠTAJA O RADU VLADE KANTONA SARAJEVO I KANTONALNIH ORGANA

Međunarodni ugovori

broj 4/24

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR VC, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!