Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 41/24

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROVEDBU KONKURSNOG POSTUPKA ZA IZBOR I IMENOVANJE KOORDINATORA I ZAMJENIKA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU POSMATRAČA ODBORA AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA/ICA ODBORA AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE

Službene novine Federacije BiH

broj 44/24

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UKAZ O PROGLAŠENJU ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE "TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA - ZA PROVOĐENJE PRAVEDNE TRANZICIJE I POREMEĆAJA NA TRŽIŠTU"
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DODJELI PREOSTALOG DIJELA GRANT SREDSTAVA

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 23/24

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U ZAPOŠLJAVANJU I SOCIJALNOJ SIGURNOSTI NEZAPOSLENIH OSOBA U KANTONU SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OSNIVANJE SREDNJOŠKOLSKOG MEDICINSKOG CENTRA "EUROPEAN MEDICAL COLLEGE" ("EVROPSKI MEDICINSKI KOLEDŽ") U SARAJEVU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA DONIRANJE SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM ZDRAVSTVENOJ USTANOVI AMBULANTA ZA LIJEČENJE, ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU "EMMAUS" SREBRENICA SANITETSKOG VOZILA SA PRATEĆOM OPREMOM
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RATNE VOJNE INVALIDE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Međunarodni ugovori

broj 4/24

PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR VC, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O FINANSIRANJU GODIŠNJEG AKCIONOG PLANA ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZA 2022. GODINU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!