Download PDF test

Pretplata na štampano izdanje

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH utvrđuje se pretplata za II polugodište 2020. godine:

«Službeni glasnik BiH»,
«Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori»,
«Službeni glasnik BiH - Oglasnik javne nabavke» za II polugodište 2020. godine  ............... 120,00 KM
«Službene novine Federacije BiH» za II polugodište 2020. godine ..................................... 110,00 KM
«Službene novine Kantona Sarajevo» za II polugodište  2020. godine  ................................ 80,00 KM

Uplate se vrše u KM.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.07.2020. godine
Uplate se vrše UNAPRIJED za II polugodište 2020.

U CIJENU PRETPLATE JE URAČUNAT PDV 17%.

NAPOMENA: Pojedinačna cijena službenih glasila po jednoj stranici je 0.05 KM, ako cijena nije  na drugi način utvrđena.