Download PDF test

Pretplata na štampano izdanje

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH utvrđuje se pretplata za I polugodište 2022. godine:

«Službeni glasnik BiH»,
«Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori»,
«Službeni glasnik BiH - Oglasnik javne nabavke» za I polugodište 2022. godine  ............... 120,00 KM

«Službene novine Federacije BiH» za I polugodište 2022. godine ..................................... 110,00 KM

«Službene novine Kantona Sarajevo» za I polugodište 2022. godine  ................................ 80,00 KM

Uplate se vrše u KM.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.01.2022. godine
Uplate se vrše UNAPRIJED za I polugodište 2022.

U CIJENU PRETPLATE JE URAČUNAT PDV 17%.

NAPOMENA: Pojedinačna cijena službenih glasila po jednoj stranici je 0.05 KM, ako cijena nije  na drugi način utvrđena.