Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 4/21

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA V. BROJ 784/2020 I V. BROJ 808/2020
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "BNT-TMIH" D.D. NOVI TRAVNIK ZA RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BNT-TMIH" D.D. NOVI TRAVNIK, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA IZRADU ANALIZE USPOSTAVLJANJA AGENCIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O. SARAJEVO
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA UNIŠTAVANJE OPOJNIH DROGA

Službene novine Federacije BiH

broj 3/21

PREDSTAVNIČKI/ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I RADU STRUČNE SLUŽBE PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA JP "BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČKE O USVAJANJU INFORMACIJE O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID-19 U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE NA DAN 12.01.2021. GODINE S PRIJEDLOGOM NAREDBI I PREPORUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA IZVJEŠTAJA O PROMJENAMA NA KAPITALU

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 2/21

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
1. LISTA EKSPERATA IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU

Međunarodni ugovori

broj 19/20

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, NAKNADNO IZMIJENJEN AMANDMANOM BROJ 1 (UGOVOR O FINANSIRANJU) - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BИH - C (FI 82.304 - SERAPIS 2010 - 0562)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU ( DODATNO FINANSIRANJE ZA PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!