"Službeni glasnik BiH", broj 1/21 7.1.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/21 [7.1.2021.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O POTVRĐIVANJU VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE AKATA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA PLAĆANJA NAKNADE MEDIJATORU I DISCIPLINSKOJ KOMISIJI ZA RAD U DISCIPLINSKOM POSTUPKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O SAGLASNOSTI NA PROGRAM UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTVA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIVREMENIM MJERAMA ZAŠTITE VENTILACIONIH KORIDORA UTVRĐENIH U "STUDIJI O URBANIM VENTILACIONIM KORIDORIMA I UTICAJU VISOKIH ZGRADA" U SKLADU SA ZAKLJUČKOM VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-2751-17/20 OD 06.02.2020. GODINE I ZAKLJUČKOM SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO BROJ 01-04-3436-6/20 OD 25.02.2020. GODINE ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 24/20)
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DODJELI POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA NA OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PO OSNOVU PROGRAMA: "POTICAJ ZA UNAPRJEĐENJE IT PREDUZETNIŠTVA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O OTPISU POTRAŽIVANJA OD NAPLATE USLUGA PARKIRANJA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA ZA 2020. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU KOORDINATORICE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ISPRED KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORICE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ISPRED KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSTAVNIKA KANTONA SARAJEVO ZA SASTAV KOMISIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE U SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA KANTONA SARAJEVO ZA SASTAV KOMISIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE U SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU KOORDINATORICE ZA TAIEX INSTRUMENT PRISTUPNE POMOĆI ISPRED KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOORDINATORA/ICE ZA TAIEX INSTRUMENT PRISTUPNE POMOĆI ISPRED KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ČLANOVE PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILISANE BORCE I PROGNANE OSOBE BROJ 02-04-48417-12/20 OD 10.12.2020. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNICE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE GERONTOLOŠKI CENTAR
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE GERONTOLOŠKI CENTAR
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA PREDSTAVNIKA RADNIKA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "FATIMA GUNIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "FATIMA GUNIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PREDSTAVNIKA RODITELJA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" PAZARIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PREDSTAVNIK RADNIKA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "9. MAJ" PAZARIĆ
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA IZ REDA PREDSTAVNIKA RODITELJA JAVNE USTANOVE "OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA NOVO SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA PREDSTAVNIKA RODITELJA JAVNE USTANOVE "OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA "NOVO SARAJEVO" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
Ministarstvo privrede KS
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PO OSNOVU PROGRAMA: "POTICAJ ZA UNAPRJEĐENJE IT PREDUZETNIŠTVA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA", BROJ 07-05-11-30831-1/20 OD 16.11.2020. GODINE ("SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO", BROJ 46/20)
Minist. za rad, socijalnu polit, raselj. lica i izbjegl. KS
PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U MINISTARSTVU ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O PRIVREMNENOM FINANSIRANJU POTREBA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. -31.03. 2021. GODINE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
ODLUKU O VERIFIKACIJI MANDATA VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VERIFIKACIONE KOMISIJE OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJE
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU I IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IZBORU I IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020. GODINU LOVAČKOM UDRUŽENJU "SARAJEVO"
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO ZA 2020 GODINU NA RAZDJELU OPĆINSKOG VIJEĆA
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA TEHNIČKE POSLOVE I RAZVOJ
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA KANALIZACIONI SISTEM
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA VODOVODNI SISTEM
JP "Lokom" d.o.o. Sarajevo
ODLUKU O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA SEKTORA ZA OPERATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
JP "Lokom" d.o.o. Sarajevo
ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA SEKTORA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KJP "SARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA OPŠTE POSLOVE KJP "SARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA OBLASTI ZA ŠUMARSTVO KJP "SARAJEVO-ŠUME" DOO SARAJEVO
KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KJP "SARAJEVO-ŠUME" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!