"Službeni glasnik BiH", broj 13/21 1.4.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 13/21 [1.4.2021.]

Akti iz ovog broja:

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ZAKON O DOPUNI ZAKONA O TURIZMU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDAVAJUĆIH, ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆIH I ČLANOVA STALNIH RADNIH TIJELA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMJENI I DOPUNI STATUTA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI NAZIVA ULICE, ODNOSNO PREIMENOVANJU ULICE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA U SKLADU SA ČLANOM 23. ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN I ODLUKU O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO ZA 2021. GODINU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3D"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3D"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-B"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA U STAMBENO - POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NASTALE NADZIĐIVANJEM U ULICI ZAGREBAČKA BR. 35, OPĆINA NOVO SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR, OBJEKAT "K-93"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA I GARAŽE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1, NASELJE DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3A"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA I GARAŽE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1, NASELJE DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 3, NASELJE DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI BUĆA POTOK, OPĆINA NOVI GRAD, OBJEKAT LAMELA B
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-36"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "O-2"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ E, LAMELA E 4, NASELJE DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELA B 1 i 3, NASELJE DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBJEKTA "JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU NABAVKE MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU ZA MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODUŽENJE PROTOKOLA O SARADNJI IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I PROJEKTA INTEGRISANOG LOKALNOG RAZVOJA (ILDP) DO 31.08.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI NARODNO POZORIŠTE ZA ZAKLJUČIVANJE AUTORSKOG UGOVORA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JP "TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH TRANSFERA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UNOSU UPLAĆENIH DONACIJA BUDŽETSKIH KORISNIKA U BUDŽET KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU NA RAZDJELU 1302 JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA JU "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO" UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU NA RAZDJELU 1301 MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA I KAPITALNIH TRANSFERA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU NA RAZDJELU 1301 MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU FINANSIJA ZA PLAĆANJE STRUČNOG ISPITA ZA JEDNOG NAMJEŠTENIKA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINSKOM SUDU U SARAJEVU ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TEKUĆIH I KAPITALNIH TRANSFERA I NABAVKE GRAĐEVINA UTVRĐENIH BUDŽETOM KANTONA SARAJEVO MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA I NAUKE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ORGANIZACIONIM JEDNICAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA POPUNU RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O REKONSTRUKCIJI, REVITALIZACIJI I IZGRADNJI OLIMPIJSKIH OBJEKATA I INFRASTRUKTURE NA IGMANU (VELIKO POLJE) U SVRHU ORGANIZACIJE I ODRŽAVANJA "53. EFNS SARAJEVO - IGMAN 2022." OD JAVNOG INTERESA ZA KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE AKATA
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ČLANOVA I JEDNOG (1) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA NAPREDNE TEHNOLOGIJE U SARAJEVU"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK
VLADA KANTONA SARAJEVO
ZAKLJUČAK O IZMJENI ZAKLJUČKA VLADE KANTONA SARAJEVO BROJ 02-04-11776-2/21 OD 23.03.2021. GODINE
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinski načelnik
ISPRAVKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!