"Službeni glasnik BiH", broj 12/23 16.3.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 12/23 [16.3.2023.]

Akti iz ovog broja:

VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENU UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UNDP-u DA PREUSMJERI PREOSTALA BUDŽETSKA SREDSTVA ZA POTREBE INVESTICIONOG ULAGANJA U PROJEKAT ENERGIJSKE EFIKASNOSTI ZA ORIJENTALNI INSTITUT UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTRICI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO DA ZAKLJUČI UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO UDRUŽENJU MATEMATIČARA KANTONA SARAJEVO ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA NAUČNO - POPULARNOG SKUPA POD NAZIVOM VOLIM MATEMATIKU
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "IZET ŠABIĆ" HOTONJ
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JAVNE USTANOVE ŽELJEZNIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOJ USTANOVI NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KJP "ZOI 84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I ZAPOSLENIKA U OBLASTI KOMUNALNE PRIVREDE KANTONA SARAJEVO IZMEĐU VLADE KANTONA SARAJEVO I SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U F BiH – KANTONALNI ODBOR SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KANTONALNOJ JAVNOJ USTANOVI ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JU "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO" ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORICE JU "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORU JU "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO" ZA IMENOVANJE DIREKTORICE JU "HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O SMJENI POLICIJSKOG KOMESARA SA DUŽNOSTI POLICIJSKOG KOMESARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "UMIHANA ČUVIDINA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA "UMIHANA ČUVIDINA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O ISPLATI NAKNADE KANTONALNOM KOORDINATORU ZA PITANJA READMISIJE PO PROTOKOLU O POSTUPANJU NADLEŽNIH ORGANA U PRIHVATU, PROPRATU I PRIVREMENOM ZBRINJAVANJU RANJIVIH READMISIRANIH OSOBA KOJE SE VRAĆAJU PO OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA POLICIJSKOG KOMESARA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
KABINET PREMIJERA
KOLEKTIVNI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA POSLODAVACA I RADNIKA U OBLASTI KOMUNALNE PRIVREDE ZA TERITORIJU KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo za boračka pitanja KS
INSTRUKCIJU O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI/PROGRAMA/PROJEKATA, ZA DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA I PRAVDANJA SREDSTAVA I DRUGA ZNAČAJNA PITANJA ZA UDRUŽENJA, ORGANIZACIJE I SAVEZE OD POSEBNOG INTERESA ZA KANTON Sarajevo
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O DRŽANJU I POSTUPANJU SA PSIMA, MAČKAMA, DIVLJIM I OPASNIM ŽIVOTINJAMA
Ministarstvo saobraćaja KS
PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja KS
PRAVILNIK O MATERIJALNOM POSLOVANJU MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja KS
PRAVILNIK O POPISU IMOVINE I OBAVEZA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja KS
UPUTSTVO O IZMJENI UPUTSTVA O PRIMJENI UREDBE O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM SAOBRAĆAJU NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA – ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
GRAD SARAJEVO - GRADONAČELNICA
ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA - ZAHVALNICA GRADA SARAJEVA
OPĆINA ILIDŽA - Općinski načelnik
PRAVILNIK O KRITERIJIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANI PODSTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBILJEŽAVANJE 19. MARTA - DANA REINTEGRACIJE NASELJA GRBAVICA, VRACA I KOVAČIĆI ZA 2023. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA URBANIZAM I UPOTREBU LOKALNOG ZEMLJIŠTA
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA LJUDSKA PRAVA, SLOBODE I RODNU RAVNOPRAVNOST
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE BORAČKIH UDRUŽENJA SA STATUSOM OD POSEBNOG INTERESA I DRUŠTVENOG ZNAČAJA ZA OPĆINU NOVO SARAJEVO ZA 2023. GODINU
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU NA KORIŠTENJE ŠKOLSKOG OBJEKTA JAVNOJ USTANOVI CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU "VLADIMIR NAZOR" SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA U SVRHU UPRAVLJANJA RADOM I ODRŽAVANJEM PODZEMNE GARAŽE G3 U ULICI KOLODVORSKA
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!