"Službeni glasnik BiH", broj 2/21 13.1.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 2/21 [13.1.2021.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O DOPUNI UREDBE O EVALUACIJI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O IZMJENAMA UREDBE O TROGODIŠNJEM I GODIŠNJEM PLANIRANJU RADA, MONITORINGU I IZVJEŠTAVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UREDBU O DOPUNI UREDBE O IZRADI STRATEŠKIH DOKUMENATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA 2 NA SPORAZUM O NAČINU I USLOVIMA KORIŠTENJA NEPOKRETNE IMOVINE OD 26.03.2012. GODINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O GOTOVINSKIM ISPLATAMA VERIFICIRANIH TRAŽBINA PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI FINANSIJSKO-INFORMATIČKOJ AGENCIJI - FIA ZA IZDAVANJE U ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA U DRVARU I GLAMOČU, INTESA SANPAOLO BANCI D.D. BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "FEROELEKTRO" D.D. SARAJEVO ZA RAZRJEŠENJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "FEROELEKTRO" D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "FEROELEKTRO" D.D. SARAJEVO ZA IMENOVANJE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "FEROELEKTRO" D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BH - GAS" D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GENDER CENTRA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U RADNU GRUPU ZA IZRADU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA RADA FEDERALNE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ZA 2021. GODINU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZAKLJUČAK
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PREGLED POJEDINAČNO IZDANIH POTVRDA O IZVRŠENOJ VERIFIKACIJI POTRAŽIVANJA PO OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U 2020. GODINI
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KVALITETA TEČNIH NAFTNIH GORIVA
FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU INTERNOG OGLASA ZA UNAPRJEĐENJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA
URED VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJA ZA PROVEDBU REDOVNOG POPISA U 2020. GODINI
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!