"Službeni glasnik BiH", broj 5/23 25.1.2023.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Federacije BiH broj 5/23 [25.1.2023.]

Svi akti iz ovog izdanja ne postoje na ovom jeziku. Kliknite ovdje da vidite akte koji nedostaju

Akti iz ovog broja:

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠTENJE PROSTORIJA U ZGRADI VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, IZVOZNO KREDITNOJ AGENCIJI BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ŽELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, D.O.O. SARAJEVO
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
UPUТSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA О ОТVАRАNJU I ZАТVАRАNJU RАČUNА KОD ОVLАŠTЕNIH ОRGАNIZАCIЈА ZA OBAVLJANJE POSLOVA UNUTRAŠNJEG PLATNOG PROMETA
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
PRAVILNIK O NAČINU DEZINFEKCIJE PREVOZNOG SREDSTVA KOJIM SE PREVOZE POŠILJKE ŽIVOTINJA, PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA, LEŠINE, PROIZVODA OD ŽIVOTINJA NAMIJENJENIH UTILIZACIJI ILI NEŠKODLJIVOM UKLANJANJU I OTPADNE ŽIVOTINJSKE MATERIJE
AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TARIFI NAKNADA
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. VISOJEVICA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. RAKOVA NOGA
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. OZREN
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. ČEMERNO
OPĆINA ILIJAŠ - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA IZLAGANJE NA JAVNI UVID PODATAKA PREMJERA I KATASTARSKOG KLASIRANJA ZA K.O. TARAČIN DO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!