Međunarodni ugovori, broj 3/22

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. aprila 2022. godine, i na 22. sjednici Doma naroda, održanoj 16. maja 2022. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, OPĆINE JAJCE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, GRANT ZAJEDNIČKOG EVROPSKOG FONDA ZA ZAPADNI BALKANAVB-IG-04-BIH-ENV-04, BOSNA I HERCEGOVINA, "WATSAN" PROJEKAT U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE: ULAGANJA U VODOSNABDIJEVANJE NA DESNOJ OBALI RIJEKE VRBAS I SMANJENJE GUBITAKA VODE U OPĆINI JAJCE


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Općine Jajce i Evropske investicione banke, Grant Zajedničkog evropskog fonda za Zapadni Balkan/WB-IG-04-BiH-ENV-04, Bosna i Hercegovina, "WATSAN" projekat u Federaciji Bosne i Hercegovine: Ulaganja u vodosnabdijevanje na desnoj obali rijeke Vrbas i smanjenje gubitaka vode u općini Jajce, potpisanog 20. aprila 2021. godine u Sarajevu, Mostaru, Jajcu i Luksemburgu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-21-1-1685/21
16. maja 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničko doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!