Službeni glasnik BiH, broj 11/21

Na osnovu člana 26. stav (1) tačka b) alineja 8) i stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18, 60/18 i 65/20), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 6. stav (1) Odluke o kriterijima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikativnih poslova u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, na 24. sjednici održanoj 28.1.2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU DODATKA NA PLAĆU ZAPOSLENIM U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom se utvrđuje procenat dodatka na plaću za zaposlene s visokom školskom spremom na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikativnih poslova u skladu sa članom 26. stav (1) tačka b) alineja 8) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i Odlukom o kriterijima za utvrđivanje dodatka na plaću na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikativnih poslova u institucijama Bosne i Hercegovine, u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.
(Iznos dodatka)

Procenat dodatka na plaću za obavljanje složenih informatičko-aplikativnih poslova, u zavisnosti od stepena njihove složenosti i posebnosti, za zaposlene u Agenciji, dat je u sljedećoj tabeli:

Ime i prezime državnog službenika/Radno mjesto

Oznaka

Složeni informatičko-aplikativni poslovi

Broj ostvarnih bodova (BBki)

Procenat dodatka na plaću

Aldijana Gušić, šef Odsjeka za informacione tehnologije

k1

Upravljanje i projektovanje procesa i upravljačkih aplikacija

8

15%

k5

Testiranje procesa i upravljačkih aplikacija

3

k6

Obuka korisnika

2

k7

Održavanje procesa i upravljačkih aplikacija

2

 Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 7/21
28. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!