Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka a) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18), Vijeće je, primjenjujući odredbu člana 16. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 16.12.2020. godine, donijelo


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Semiji Kuljuh predsjednici i sudiji Kantonalnog suda u Goraždu, prestaje mandat predsjednice i sutkinje tog suda, sa danom 01.01.2021. godine, zbog odlaska u penziju.

Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Na osnovu službene evidencije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće), konstatirano je da Semija Kuljuh, predsjednica i sudija Kantonalnog suda u Goraždu, dana 01.01.2021. godine, navršava starosnu dob od sedamdeset (70) godina života.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV BiH), propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je kada navrše starosnu dob propisanu za obavezan odlazak u penziju. Prema članu 90. Zakona o VSTV-u BiH, propisana starosna dob za obavezan odlazak u penziju je navršenih sedamdeset (70) godina života.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za prestanak mandata radi obaveznog odlaska u penziju, a što je u konkretnom slučaju 01.01.2021. godine, te je na osnovu odredaba člana 88. stav 1. tačka a) Zakona o VSTV-u BiH, kao i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donesena odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-2-3257-1/2020
16. decembra 2020. godine


Predsjedavajuća VSTV BiH
Sanela Gorušanović - Butigan, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!