Službeni glasnik BiH, broj 66/22

Na osnovu čl. 14. stav (1) tačka vi) i 21. stav (4) tačka iii) Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), a u vezi sa čl. 6., 7. i 8. Pravilnika o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima ("Službeni glasnik BiH", broj 62/08), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 2. elektronskoj sjednici, održanoj 22.09.2022. godine, donio je


ODLUKU


O PRVOM PRIVREMENOM PORAVNANJU IZMEĐU KORISNIKA RASPODJELE INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE ZA 2022. GODINU


Član 1.


Ovom odlukom utvrđuje se iznos prvog privremenog poravnanja raspodjele preostalog iznosa indirektnih poreza između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske za 2022. godinu te način njene realizacije.

Član 2.


Na ime prvog privremenog poravnanja preostalog iznosa indirektnih poreza za 2022. godinu, Federacija Bosne i Hercegovine je dužna da isplati Republici Srpskoj ukupan iznos od 14.725.997,21 KM.

Član 3.


Privremeno poravnanje između korisnika raspodjele se vrši na teret tekućih prihoda od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje koji pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine, prijenosom na račun Republici Srpskoj.

Član 4.


Za realizaciju ove odluke je zadužen direktor Uprave za indirektno oporezivanje, sa obavezom svakodnevnog izvještavanja Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o realizaciji iste.

Član 5.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjivat će se se osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-02-55-1/22
22. septembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući UO UIO
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!