Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 1. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 61. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 16.12.2020. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU PREDSJEDNICE VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I


Za predsjednicu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, imenuje se Vesna Stanković Ćosović.

II


Vijeće je nakon ocjene stručnosti kandidatkinje, sposobnosti pravne analize, komunikativnosti i sposobnosti prezentacije, sposobnosti kandidatkinje da odgovorno, nezavisno i nepristrasno obavlja funkciju sudije, uzimajući u obzir, između ostalog, dosadašnje radno iskustvo kandidatkinje, profesionalnu nepristrasnost i ugled, ponašanje van posla, edukaciju i usavršavanje, objavljivanje naučnih radova, te druge aktivnosti u struci, rukovodne vještine i iskustvo, sposobnost upravljanja ljudskim potencijalima i ocjene kriterija podobnosti, ocijenilo da imenovana kandidatkinja u potpunosti ispunjava uslove za imenovanje propisane u članu 43. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

III


Imenovana preuzima dužnost 01.01.2021. godine.

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-07-2-3274-1/2020
16. decembra 2020. godine


Predsjedavajuća VSTV BiH
Sanela Gorušanović - Butigan, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!