Međunarodni ugovori, broj 3/22

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. aprila 2022. godine, i na 22. sjednici Doma naroda, održanoj 16. maja 2022. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE, GRADA ZVORNIKA I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAJEDNIČKI EVROPSKI FOND ZA ZAPADNI BALKAN/WB-IG-04-BIH-ENV-02, "BOSNA I HERCEGOVINA, ,,WATSAN" PROGRAM (PROGRAM VODOSNABDIJEVANJA I SANITARNIH USLUGA) U REPUBLICI SRPSKOJ: LOKANJ - PILIĆA: VODOSNABDIJEVANJE FAZA 1 I POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ZA NASELJE TABANCI U GRADU ZVORNIKU"


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grada Zvornika i Evropske investicione banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan/WB-IG04-BiH-ENV-02, "Bosna i Hercegovina, ,,WATSAN" program (Program vodosnabdiievanja i sanitarnih usluga) u Republici Srpskoj: Lokanj - Pilića: Vodosnabdijevanje faza 1 i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Tabanci u Gradu Zvomiku", potpisanog 20. aprila 2021. u Mostaru i u Luksemburgu i 21. aprila 2021. godine u Banja Luci i u Zvorniku.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-21-1-1669/21
16. maja 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!