Službeni glasnik BiH, broj 11/21

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 75/20), ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine datoj na 23. sjednici, održanoj 29.12.2020. godine, donosi


ODLUKU


O IZBORU SAJAMSKIH I DRUGIH MANIFESTACIJA U ZEMLJI I IZNOSU DODIJELJENIH GRANT SREDSTAVA ZA PODRŠKU SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA I AKTIVNOSTIMA U ZEMLJI U SVRHU PROMOCIJE I RAZVOJA PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 300.000,00 KM iz budžeta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sa pozicije TEKUĆI GRANTOVI za podršku organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji usmjerenim na promociju i razvoj privrede Bosne i Hercegovine.

(2 Sredstva iz stava (1) ovog člana raspoređuju se na sljedeći način:

Redni broj

Naziv organizatora sajma ili manifestacije

Naziv sajma ili manifestacije

Iznos sredstava u KM

1.

GRADAČAČKI SAJAM

"47. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije- Sajam šljive"

12.000,00

2.

RAZVOJNA AGENCIJA ŽEPČE

7. Privredni forum općine Žepče –"Klub visokih peta"

5.000,00

3.

SAMIT ENERGETIKE D.O.O. Trebinje

Samit energetike "Set Trebinje 2020"

30.000,00

4.

GLAS SRPSKE A.D. BANJA LUKA

25. Međunarodni sajam knjige "Banja Luka 2020"

10.000,00

5.

EKO SELO BORAČKO JEZERO d.o.o KONJIC

13.Međunarodni festival vina i gastronomije "Sa wine fest" 2020

10.000,00

6

MOSTARSKI SAJAM

23. Međunarodni sajam privrede

75.000,00

7.

NUHANOVIĆ D.O.O POSLOVNA JEDINICA LUKAVIČKI SAJAM LUKAVAC

18.Međunarodni sajam turizma i ekologije "List 17-19.09.2020 god."

11.000,00

8

REFERALNI CENTAR ZADRUGA MOSTAR/BORAC ZADRUGAR

Virtuelni sajam braniteljskih zadruga HNŽ na internetskoj stranici www.rc-braniteljskiproizvodi.info

5.000,00

9

COLOSSEUM

III Međunarodna BH sedmica inženjerstva

11.000,00

10.

OD "PROFI TEAM" Sarajevo

4. Međunarodni sajam namještaja, uređenja enterijera i eksterijera, tehnike i prateće industrije "SARAJEVO4WALLS"

11.000,00

11.

"BOMOS-expo" d.o.o. Gračanica

GRAPOS – EXPO 2020

12.000,00

12.

UDRUŽENJE DJEČJI I OMLADINSKI CENTAR DIO SRCA SARAJEVO

18. BEE FEST - Sajam pčelarstva i pčelarske opreme

18. Tea fest - Festival čaja i ljekovitog bilja

11.000,00

13.

AGRARNI FOND GRADA TREBINJA Trebinje

"Sajam meda i vina"

25.000,00

14.

UDRUGA HERCEGOVAČKI PLODOVI MEDITERANA Stolac

13. Sajamska manifestacija Hercegovački plodovi Mediterana

15.000,00

15.

PRIVREDNA KOMORA UNSKO-SANSKOG KANTONA

18. Međunarodni sajam ekologije - EKOBIS 2020

11.000,00

16.

SAJAM d.o.o. BANJA LUKA

Grames – Demi 2020

25.000,00

17.

UDRUŽENJE UZGAJIVAČA MEDONOSNOG, AROMATIČNOG I LJEKOVITOG BILJA BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON "Facelija" Goražde

14. dani meda i ljekovitog bilja "Živjeti s prirodom Goražde 2020. godine"

11.000,00

18.

LEADER d.o.o. Bijeljina

Dani bundeve 2020

10.000,00

 Član 2.
(Zaključivanje ugovora)

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine će sa organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti iz člana 1. ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore kojima će regulirati međusobna prava i obaveze.

Član 3.
(Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", kao i na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Broj 11-2-07-3299-12/20
29. decembra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Staša Košarac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!