Međunarodni ugovori, broj 7/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-1243/21 od 23. februara 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 25. redovnoj sjednici, održanoj 31. marta 2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AKATA SVJETSKOG POŠTANSKOG SAVEZA USVOJENIH NA 3. VANREDNOM KONGRESU SVJETSKE POŠTANSKE UNIJE, ODRŽANOM 2019. GODINE U ŽENEVI


Član 1.


Ratifikuju se Akti Svjetskog poštanskog saveza, usvojeni na 3. vanrednom Kongresu Svjetske poštanske unije, održanom 2019. godine u Ženevi.

Član 2.


Tekst Аkata u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objave.

Broj 01-50-1-844-54/22
31. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

1 Izuzetak se dopušta Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, zemlji koja je izumila poštansku marku.

2 Izmjene i dopune Konvencije izvršena na vanrednom Kongresu u Ženevi 1919. godine stupaju na snagu 1.1.2009. godine

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!