Međunarodni ugovori, broj 3/22

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. aprila 2022. godine, i na 22. sjednici Doma naroda, održanoj 16. maja 2022. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA RAZMJENOM NOTA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE JAPANA O JAPANSKOJ BESPOVRATNOJ POMOĆI U IZNOSU OD PET STOTINA MILIONA JAPANSKIH JENA


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od pet stotina miliona japanskih jena, potpisanog 21. aprila 2021. godine.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-21-1-1640/21
16. maja 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!