Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 17. tačka (1), a u vezi sa članom 33. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 66. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 18.12.2020. godine, donijelo


ODLUKU


O PRODUŽENJU MANDATA DODATNOM SUDIJI U OSNOVNOM SUDU U PRNJAVORU


I


Produžava se mandat Suzani Popović, dodatnom sudiji u Osnovnom sudu u Prnjavoru, na period od dvije (2) godine.

II


Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine utvrdilo je da su ispunjeni svi potrebni uslovi za produženje mandata dodatnoj sutkinji, uzevši u obzir i činjenicu da je imenovana u proteklom mandatu pokazala stručnost u izvršenju zadataka, te savjestan i odgovoran odnos prema poslu, kao i spremnost za obavljanje dužnosti dodatne sutkinje u narednom periodu.

III


Imenovanoj se produžava mandat sa danom 01.01.2021. godine i dužnost će obavljati do 01.01.2023. godine.

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-07-2-2896-2/2020
18. decembra 2020. godine


Predsjedavajuća VSTV BiH
Sanela Gorušanović – Butigan, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!