Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja objavljuje


IZMJENE I DOPUNE SPISKA


AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH'", br. 21/20, 33/20, 49/20 i 62/20) (u daljem tekstu: Spisak) mijenja se kako slijedi:

1. U dijelu A Spiska briše se unos 141. za fenamifos. 1

2. U dijelu D Spiska dodaje se slјedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća(1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

24

Natrijev hidrogenkarbonat

CAS br.: 144-55-8

Natrijev hidrogenkarbonat

≥ 990 g/kg

arsen ≤ 3 mg/kg

olovo ≤ 2 mg/kg

živa ≤ 1 mg/kg

01.10.2020.

01.10.2035.

Za provođenje jedinstvenihprincipa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

 3. U dijelu A Spiska briše se unos 85. za bromoksinil. 2

4. U dijelu A Spiska briše se unos 84. za benalaksil. 3

5. U dijelu A Spiska, u redu 343. za azadirahtin, кolona "Posebne odredbe" se mijenja sljedećim:

"Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.
U toj ukupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pažnju na sljedeće:

(1) izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija

(2) zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljnoj grupi vodenih organizama

Uslovi uporabe prema potrebi uključuju mjere za smanjenje rizika."

6. U dijelu A Spiska briše se unos 105. za tiofanat-metil. 4

7. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 40., deltametrin, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

8. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 65., flufenacet, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

9. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 69., fostiazat, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

10. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 102., klorotoluron, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

11. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 103., cipermetrin, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

12. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 104., daminozid, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

13. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 107., MCPA, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

14. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 108., MCPB, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

15. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 119., indoksakarb, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

16. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 160., prosulfokarb, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

17. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 161., fludioksonil, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

18. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 162., klomazon, datum se zamjenjuje datumom 31.10.2021.;

19. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 169., amidosulfuron, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

20. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 170., nikosulfuron, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

21. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 171., klofentezin, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

22. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 172., dikamba, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

23. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 173., difenokonazol, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

24. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 176., lenacil, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

25. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 178., pikloram, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

26. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 180., bifenoks, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

27. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 181., diflufenikan, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

28. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 182., fenoksaprop-p, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

29. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 183., fenpropidin, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

30. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 186., tritosulfuron, datum se zamjenjuje datumom 30.11.2021.;

31. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 289., triflusulfuron, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

32. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 292., sumpor, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

33. U dijelu A Spiska u šestoj koloni, prestanak odobrenja, u redu 294., parafinska ulja, datum se zamjenjuje datumom 31.12.2021.;

Izmjene i dopune Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" u skladu sa izmjenama spiska u Evropskoj uniji.

Ovim Izmjenama i dopunama Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH preuzimaju se odredbe:

­ Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1246 od 2. septembra 2020. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije fenamifos.

­ Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1263 od 10. septembra 2020. godine o odobravanju aktivne materije natrijev hidrogenkarbonat.

­ Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1276 od 11. septembra 2020. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije bromoksinil.

­ Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1280 od 14. septembra 2020. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije benalaksil.

­ Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1293 od 15. septembra 2020. godine u pogledu uslova za odobrenje aktivne materije azadirahtin.

­ Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1498 od 15. oktobra 2020. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije tiofanat-metil.

­ Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1511 od 16. oktobra 2020.godine u pogledu produženja roka važenja odobrenja aktivnih materija amidosulfuron, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska ulja, pikloram, prosulfokarb, sumpor, triflusulfuron i tritosulfuron.

Izmjene i dopune Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja.

Broj 08-02-2-80-43/20
24. novembra 2020. godine
Sarajevo


Direktor
Dr. Goran Perković, s. r.

1 Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (fenamifos) je zabranjen a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 23.09.2021. godine

2 Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (bromoksinil) je zabranjen a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 14.09.2021. godine

3 Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (benalksil) je zabranjen a prodaja, skladištenje i uporaba je dozvoljena do 05.10.2021. godine

4 Uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (tiofanat-metil) je zabranjen a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 19.10.2021. godine

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!