Međunarodni ugovori, broj 2/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 11. januara 2021. godine, i na 15. sjednici Doma naroda, održanoj 10. februara 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIMJENI XI. DIJELA KONVENCIJE UJEDINJENIH NARODA O PRAVU MORA OD 10. DECEMBRA 1982. GODINE


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. decembra 1982. godine.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH – Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-2410/20
10. februara 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!