Međunarodni ugovori, broj 7/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-828/22 od 15. juna 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 28. redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (ZELENI GRADOVI 2 - WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ)


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o zajmu (Zeleni gradovi 2 - Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan dana 12.04.2022. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2232-21/22
22. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!