Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 23. sjednici, održanoj 29.12.2020. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Vasilije Hamović, imenuje se za vršioca dužnosti zamjenika direktora Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca, počevši od 24.12.2020. godine.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 281/20
29. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!