Međunarodni ugovori, broj 6/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-714/22 od 15. juna 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 28. redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2022. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o pograničnom saobraćaju, potpisan 27. jula 2021. godine na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, hrvatskom i srpskom) i srpskom jeziku.

Član 2.


Tekst sporazuma glasi: