Međunarodni ugovori, broj 3/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-2332/20 od 12. januara 2021. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 102. vanrednoj sjednici, održanoj 28. januara 2021. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GRANTU I AMANDMANA BR. 7. NA UGOVOR O FINANSIRANJU OD 27.02.2006. GODINE ZAKLJUČEN IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ("PRIMALAC"), U IZNOSU OD 5.000.000,00 EUR ZA PROJEKAT - UBLAŽAVANJE UTICAJA COVID-19 NA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MICMSME) PUTEM EVROPSKOG FONDA ZA BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o grantu i Amandman br. 7. na Ugovor o finansiranju od 27.02.2006. godine zaključen između KfW-a, Frankfurt na Majni ("KfW") i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ("Primalac") u iznosu 5.000.000,00 EUR za projekat - Ublažavanje uticaja covid-19 na mikro, mala i srednja preduzeća (MICMSME) putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu, potpisan 27. oktobra 2020. godine i 29. oktobra 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma o grantu i Amandmana br. 7 u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-286-6/21
28. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!