Međunarodni ugovori, broj 3/22

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. aprila 2022. godine, i na 22. sjednici Doma naroda, održanoj 16. maja 2022. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO RIJEKE TARE NA SPOJU MAGISTRALNOG PUTA M-18 NA LOKACIJI HUM (BOSNA I HERCEGOVINA) I MAGISTRALNOG PUTA M-3 NA LOKACIJI ŠĆEPAN-POLJE (CRNA GORA) I PRIKLJUČNIH GRANIČNIH DIONICA


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-l 8 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan- Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica, potpisanog 5. jula 2021. godine u Sloveniji (Brdo kod Kranja).

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori.

Broj 01,02-21-1-562/22
16. maja 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!