Međunarodni ugovori, broj 2/21

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 9. decembra 2020. godine, i na 14. sjednici Doma naroda, održanoj 12. januara 2021. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O GRANTU (GRCF2 W2 - PROJEKAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT IZ REGIONALNOG PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA ZAPADNI BALKAN (REEP)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Ugovora o grantu (GrCF2 W2 - Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), potpisanog 29. jula 2020. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-2308/20
12. januara 2021. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentame skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!