Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 51. sjednici održanoj 10. juna 2024. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. Enis Horozović, razrješava se dužnosti vršioca dužnosti direktora Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, zbog isteka mandata okončanjem konkursne procedure.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 102/24
10. juna 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!