Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13), a u skladu sa odredbama Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 29.12.2020. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U MOSTARU


I


Za stručnu saradnicu u Općinski sud u Mostaru, imenuje sе Nejra Bašić.

II


Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, između ostalih prijavljenih kandidata, sposobnošću razumijevanja i sistematičnog analiziranja pravnih problema, poznavanju relevantnih zakona i drugih propisa, sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti i poslove stručnog saradnika. Vijeće smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava propisane uslove za imenovanje stručnih saradnika.

III


Imenovana stupa na dužnost 15.01.2021. godine.

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-07-3-3346-1/2020
29. decembra 2020. godine


Predsjedavajuća VSTV BiH
Sanela Gorušanović - Butigan, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!