Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Na osnovu člana 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 23/99, 21/03 i 33/03), člana 3. stav (1) tačka b) Odluke o načinu i procedurama odobravanja sredstava udruženih u Fond za povratak BiH namijenjenih za realizaciju prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 81/23), Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH, dana 25.6.2024. godine, u skladu sa članom 20. stav (2) Poslovnika o radu Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH, donosi


ODLUKU


O RASPOREĐIVANJU NEUTROŠENIH SREDSTAVA PO PRETHODNO ODOBRENIM PROJEKTIMA


Član 1.


Ovom odlukom odobrava se preusmjeravanje i raspored neutrošenih sredstava preostalim po prethodno odobrenim projektima koji se finansiraju iz udruženih sredstava, u ukupnom iznosu od 457.513,83 KM.

Član 2.


Sredstva iz člana 1. ove odluke raspoređuju se za finansiranje projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici i projekata elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih lica i povratnika.

Član 3.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu danom donošenja.

Broj 01-41-1-1340-35/24
25. juna 2024. godine
Sarajevo


Predsjednik Komisije
Davor Čordaš, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!