Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04,49/09,42/12,87/12 i 32/13), člana 18. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20), i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 16.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom odobravaju se sredstva iz budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u iznosu 10.000,00 KM Nezavisnim novinama d.o.o. u svrhu podrške organizaciji manifestacije "Izbor sportiste godine".

Član 2.
(Izvor finansiranja)

Sredstva iz člana 1. ove odluke obezbjeđuju se iz budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine sa pozicije 9999-2 Rezervisanja.

Član 3.
(Realizacija odluke)

Za realizaciju Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na račun broj 555 007 00032075 62 kod Nove Banke a.d. Banjaluka.

Član 4.
(Izvještavanje)

Korisnik sredstava iz člana 1. ove odluke dužan je podnijeti izvještaj o utrošku sredstava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku 30 dana od dana održavanja manifestacije.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 273/20
16. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!