Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 74. stav (2) Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 29.12.2020. godine, donijelo


ODLUKU


O PONIŠTENJU ODLUKE O IMENOVANJU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U MOSTARU


I


Poništava se Odluka o imenovanju Buhovac Maje za stručnog saradnika u Općinski sud u Mostaru, broj 04-07-2-3267-1/2020 od 16.12.2020. godine.

II


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

III


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti, u skladu sa članom 45. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Odlukom o imenovanju, br. 04-07-2-3267-1/2020 od 16.12.2020. godine, Buhovac Maja imenovana je za stručnog saradnika u Općinski sud u Mostaru, te je prema navedenoj odluci, dužnost stručnog saradnika trebala preuzeti 15.1.2021. godine.

Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dužnosti, Buhovac Maja je dana 22.12.2020. godine obavijestila Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da nije u mogućnosti preuzeti dužnost stručnog saradnika u Općinskom sudu u Mostaru, iz razloga što je odselila iz Bosne i Hercegovine.

U skladu sa prethodno navedenim, a na osnovu ovlaštenja utvrđenih članom 74. stav (2) Poslovnika VSTV-a BiH, Vijeće je donijelo odluku kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-3267-3/2020
29. decembra 2020. godine


Predsjedavajuća VSTV BiH
Sanela Gorušanović - Butigan, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!