Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 88. stav 1. tačka a) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18 i 64/18), Vijeće je, primjenjujući odredbu člana 16. stav 2. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, 18.12.2020. godine, donijelo


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Sabiri Sokolović, sudiji Općinskog suda u Sarajevu, prestaje mandat sudije tog suda, sa danom donošenja odluke, zbog gubitka radne sposobnosti za vršenje dužnosti sudije ili tužioca.

Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – Odjeljenje za prvostepeni postupak Sarajevo, broj ORS-P-SA-3311/20 od 05.10.2020. godine, utvrđeno je da kod imenovane postoji gubitak radne sposobnosti – I kategorija invalidnosti počev od 05.10.2020. godine.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV BiH), propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudija ili tužioca, a jedan od razloga je ako se dokaže na osnovu medicinske dokumentacije da je trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje dužnosti sudije ili tužioca.

Na osnovu navedenog, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za prestanak mandata radi nesposobnosti za rad, a što je konstatovano rješenjem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Kantonalna administrativna služba za Kanton Sarajevo, broj FZ12/2/1-31-2-8405-3/20 od 10.11.2020. godine, te je na osnovu odredaba člana 88. stav 1. tačka f) Zakona o VSTV-u BiH, kao i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donesena odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-3087-2/2020
18. decembra 2020. godine


Predsjedavajuća VSTV BiH
Sanela Gorušanović-Butigan, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!