Službeni glasnik BiH, broj 1/22

Na osnovu člana 2.9. stav (1) tačka 9. i 12. i člana 5.32. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Sllužbeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 07/14, 31/16, i 41/20), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 83. sjednici održanoj 28.12.2021. godine, donijela


ODLUKU


O POTVRĐIVANJU I OBJAVLJIVANJU REZULTATA PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA PRIJEDOR


Član 1.


(1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrđuje rezultate prijevremenih izbora za gradonačelnika Grada Prijedor održanih dana 12.12.2021. godine.

(2) Za gradonačelnika Grada Prijedor izabran je Slobodan Javor, kandidat političkog subjekta Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik.

Član 2.


Sastavni dio ove Odluke, je Izvještaj o rezultatima glasanja za prijevremene izbore iz člana 1. ove Odluke.

Član 3


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Federacije BiH" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba i sredstvima javnog informisanja.

Broj 05-1-07-1-1546-1/21
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Željko Bakalar, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!