Godina XI - Broj 62 

Utorak, 9. 11. 2004. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 


SLU@BENE OBJAVE 

LT GOSPODARSKA BANKA 

SARAJEVO 


 

SPISAK 

PRAVNIH I FIZI^KIH LICA OSOBA-IMALACA RA^UNA KOD LT GOSPODARSKE BANKE DD SARAJEVO,
KOJI SU SA STANJEM NA DAN 31. 08. 2004. GODINE INSOLVENTNI 

Red. br. 

Naziv 

Sjedi{te 

Adresa 

Transakcijski ra~un 

15 i 

30 i 

90 i 

vi{e dana 

1. 

ADLER - COMPANY DOO 

BUGOJNO 

BOSANSKA BB 

170-151-20001503-25 

   

2. 

ADRIA PEKARSKA RADNJA ZENICA 

ZENICA 

POGLAVNICA 6 

170-120-10000809-71 

   

3. 

ADVOKAT STANI] BORI[A 

SARAJEVO 

KRALJA TVRTKA 17/I 

170-100-10001475-23 

   

4. 

AFRIKA SUR CAFFE BAR 

ILID@A 

PUT FAMOSA 25, ILID@A 

170-111-10001205-03 

   

5. 

A. G. E. ZENICA 

ZENICA 

KLOPA^KI PUT 28 

170-120-10002103-69 

   

6. 

AIDA STR 

@EP^E 

@ELJEZNO POLJE 

170-140-10001129-71 

   

7. 

AJAX SUR FAST-FOOD 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 6 

170-120-20001862-79 

 

 

8. 

AL - AWAIS DOO 

ILID@A 

TRG 22. APRILA 22 

170-111-10000895-60 

   

9. 

ALMES DOO 

SARAJEVO 

FRANJEVA^KA BB 

170-100-10001456-80 

   

10. 

ALMINA STR 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 59 

170-111-10001025-58 

   

11. 

ALVI DOO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA 65 

170-100-10001782-72 

   

12. 

AMADEUS B CAFFE BAR 

@EP^E 

BEGOV HAN 

170-120-10002244-34 

   

13. 

AMADEUS SUR 

JAJCE 

H. V. HRVATINI]A BB 

170-290-50000111-04 

   

14. 

AMKO KOMERC DOO 

SARAJEVO 

H. BE[IREVI]A 82 

170-100-10001558-65 

   

15. 

ANDA D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

DOMOBRANSKA 2 

170-500-50000246-76 

  

 

16. 

ANDREA STR 

ZENICA 

JANJAC 33 

170-120-10001680-77 

   

17. 

ANI]-[PED D.O.O. 

ORA[JE 

OSMA BR. 85 

170-130-10001844-65 

   

18. 

ANITA STR 

@EP^E 

PRVA BB 

170-140-10001634-11 

 

 

19. 

AQUAVOD D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

KULINA BANA 10 

170-500-50000599-84 

   

20. 

ARDUBA STR  

ZENICA 

BLATU[A 9 

170-120-10000567-21 

   

21. 

ARGENTINA TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

170-560-56000109-68  

   

22. 

AS-COMP ZENICA 

ZENICA 

PAPIRNA 1 

170-120-10001966-92 

  

 

23. 

ASTRA-AGI DOO 

ZAVIDOVI]I 

STJEPANA RADI]A BB 

170-140-10002222-90 

  

 

24. 

ATP [PEDICIJA BUGOJNO 

LIVNO 

SLOBODE 163 

170-500-50000625-06 

  

 

25. 

AUTO PREVOZNIK KARI[IK RASIM 

SARAJEVO 

ISPOD GRADA 25 B 

170-100-10001885-54 

  

 

26. 

AUTO [KOLA \IDO JAJCE 

JAJCE 

K TOMISLAVA 34/16 

170-290-50000044-11 

  

 

27. 

AUTO [KOLA SAFO KUPRES 

KUPRES 

KRALJA TOMISLAVA 7 

170-570-20002489-10 

  

 

28. 

AUTO-DELTA STR 

NOVI TRAVNIK 

K. K. KOTROMANI] BB 

170-150-10001254-79 

  

 

29. 

AUTOPREVOZNIK KARI] SAFET 

VOGO[]A 

[IPSKA BROJ 10 

170-100-10002149-38 

  

 

30. 

AUTOPREVOZNIK MIRKO BRNJIC
ZENICA 

ZENICA 

BULEVAR BRATSTVA I
JEDINSTVA 


170-120-10001900-96 

  

 


31. 

AUTOPREVOZNIK OPANKOVI]
NIJAZ 

ILID@A 

RAKOVICA 20 

170-111-10000888-81 

  

 

32. 

AUTOPREVOZNIK UZUNOVI] EMIN 

ILID@A 

KOVA^I 136 

170-111-10000890-75 

  

 

33. 

AUTO SERVIS MAKSI] VL.
NEVENKA MAKSI] 

DRVAR 

B. RADI] 15 

170-580-58000211-75 

   

34 

AUTO-TAXI BE[I] NEZIR 

SARAJEVO 

OHRIDSKA 18 

170-111-10000790-84 

  

 

35. 

AUTO-TAXI D@OMBA MEHO 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 261 

170-111-10000791-81 

   

36. 

AUTO-TAXI MUJANOVI] [EFIK 

ILID@A 

ILIRSKA 161 

170-111-10001417-46 

  

 

37. 

AUTO-TAXI TUTUN HAMDO 

ILID@A 

GLAVOGODINA 28 

170-111-10001392-24 

  

 

38. 

AVISTA DOO 

ILID@A 

VLAKOVO BB 

170-111-10001142-95 

  

 

39. 

AZZURA ZENICA 

ZENICA 

ASKA BORI]A 19 

170-120-10000919-32 

  

 

40. 

BAGET SZPR 

ILID@A 

KASINDOLSKA 58C 

170-111-10001283-60 

  

 

41. 

BAJPROM DOO ZENICA 

ZENICA 

BILINO POLJE BB 

170-120-10000400-37 

  

 

42. 

BALKAN DOO ZENICA 

ZENICA 

TRAVNI^KA 40 

170-120-10000912-53 

  

 

43. 

BA[KARADA DOO 

ILID@A 

KASINDOLSKA 10 

170-111-10000649-22 

  

 

44. 

BERINEX DOO 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 1 

170-111-10000760-77 

   

45. 

BIFE BRI[NIK SUR TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

170-560-56000173-70 

  

 

46. 

BIFFE JOKER LIVNO 

LIVNO 

PRIKORIKA 

170-500-50000423-30 

   

47. 

BIH PROJEKT 

@EP^E 

BEGOV HAN 

170-140-10001119-04 

   

48. 

BIJELI SAN SUR RESTORAN 

ILID@A 

MALA ALEJA 5 

170-111-10001545-50 

   

49. 

BIM ZAVR[NI RADOVI U
GRA\EVINARSTVU 

SARAJEVO 

GETEOVA 12 

170-111-10001685-18 

   

50. 

BIOMED STR ZE 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA BB ZONA A 

170-120-10000561-39 

  

 

51. 

BIOMEKS-MS DOO 

ZAVIDOVI]I 

BOSANSKA BB 

170-140-20001544-53 

 

 

52. 

BIRO ZA FOTOKOPIRANJE ZENICA 

ZENICA 

M. SERDAREVI]A 7 

170-120-10001773-89 

  

 

53. 

BIS-CO DOO ZENICA 

ZENICA 

SELI[TE 3 

170-120-10001632-27 

  

 

54. 

BISTRO I PIZZERIJA AS NO 1 SUR 

ILID@A 

I. P. BATALJONA BB 

170-111-10000766-59 

  

 

55. 

BLUES DOO 

SARAJEVO 

VRAZOVA 2 

170-100-20001435-12 

   

56. 

BNT-COMMERCE TOURS DOO, NO TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA BB 

170-150-10001921-18 

  

 

57. 

BNT-KOVA^NICA D. O. O. 

NOVI TRAVNIK 

M. SPAHE BR.1 

170-150-10001620-48 

  

 

58. 

BNT-PROMEX D. D. 

NOVI TRAVNIK 

K. TVRTKA 8 

170-150-10000228-53 

  

 

59. 

BOLERO FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

DOBRINJSKE BOLNICE BB 

170-100-10001150-28 

   

60. 

BORAC TRGOVINA DOO TRAVNIK P.O. 

TRAVNIK 

KALIBUNAR BB 

170-150-20001865-55 

  

 

61. 

BORSALINO SUR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

170-100-10001892-33 

  

 

62. 

BOSANSKA RIJE^ IK 

SARAJEVO 

ENIZA COCALI]A 4 

170-100-10000718-63 

   

63. 

BOSFOR SUR 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE 19 

170-100-10001303-54 

  

 

64. 

BOSNA STR ZENICA 

ZENICA 

ZIJE DIZDAREVI]A 24 

170-120-10001977-59 

  

 

65. 

BOSSANA EXPORT DOO 

SARAJEVO 

OMLADINSKIH RADNIH
BRIGADA 3/V 

170-100-10001323-91 

  

 

66. 

BOTIQUE BADEM SZTR 

SARAJEVO 

HISETA BB 

170-100-10001979-63 

 

 

67. 

BRAMIX D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

GUBER BB 

170-500-50000510-60 

 

 

68. 

BRAVO STR 

SARAJEVO 

TRG DJECE DOBRINJE 43 

170-111-10001935-44 

  

 

69. 

BUFFET ALKAR LIVNO 

LIVNO 

OBRTNI^KA 22 

170-500-50000352-49 

   

70. 

BUFFET KVADRANT SUR 

SARAJEVO 

FETAHA BE]IRBEGOVI]A 31 

170-100-10001539-25 

   

71. 

BUGOJNO BUS DOO 

BUGOJNO 

SLOBODE 163 

170-151-20001645-84 

  

 

72. 

BUREGD@INICA FRECH 

ILID@A 

USTANI^KA 10 

170-111-10000650-19 

  

 

73. 

BUTIK SANTA MARIJA VL. MARIJA SABLJI] 

DRVAR 

AB BU[I]A BB 

170-580-20002360-04 

   

74. 

CAFFE MC LAREN VL. DALIBOR
JURIJA 

LIVNO 

ZABRIS]E 

170-500-50000592-08 

   

75. 

CAFFE CLUB PRIULI 

LIVNO 

KRALJA TVRTKA 2 

170-500-50000647-37 

  

 

76. 

CAFFE \IR 

LIVNO 

SINJSKA BB 

170-500-50000613-42 

   

77. 

CAFFE RIO VL. ANTONIJA ZEKO 

DRVAR 

HRV. GARD. BRIGADA BB 

170-580-58000165-19 

  

 

78. 

CAFFE STEFANI VL. DRAGAN
KNE@EVI] 

DRVAR 

HRVATSKIH GARDIJSKIH
BRIG S 24 

170-580-58000075-95 

  

 

79. 

CALIBRA CAFFE VL. DRAGICA
BATINI] 

LIVNO 

SINJSKA BB 

170-500-20002195-54 

  

 

80. 

CASABLANKA ZENICA 

ZENICA 

TRAVNI^KA CESTA 40 

170-120-10000977-52 

  

 

81. 

CASTELLO PIZZERIA SUR 

SARAJEVO 

SELIMOVI]A 3 

170-100-10001151-25 

  

 

82. 

CEKER DOO 

SARAJEVO 

M. M. BA[ESKIJE 43 

170-100-10000867-04 

  

 

83. 

CENTAR STR 

@EP^E 

Z. POLJE 

170-140-10001349-90 

  

 

84. 

CENTAR SUR FAST FOOD 

ILID@A 

UMIHANE ^UVIDINE 46 

170-111-10002031-47 

  

 

85. 

CENTAR ZA AFIRMACIJU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA 

LIVNO 

DINARINA 14 

170-500-50000409-72 

  

 

86. 

CENTROTRANS IN@INJERING DOO 

SARAJEVO 

MULA MUSTAFE BA[ESKIJE 5 

170-100-10002302-64 

  

 

87. 

CLASSICO SUR BOSANSKA 30 

BUGOJNO 

BOSANSKA 30 

170-151-10002152-52 

  

 

88. 

COLOR SZR 

SARAJEVO 

HLADIVODE 7 

170-100-10001536-34 

   

89. 

COMBI TRANS DOO 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 28 

170-100-10000016-35 

  

 

90. 

COMICON DOO 

SARAJEVO 

HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 12 

170-100-10000341-30 

  

 

91. 

COMPUTER DESIGN STUDIO ADLE 

BUGOJNO 

ZLATNIH LJILJANA 4A 

170-151-10002161-25 

  

 

92. 

CONTRA S D.O.O. 

NOVI TRAVNIK 

K. KATARINE BB 

170-150-10000600-04 

   

93. 

CONTRAST DOO 

N. TRAVNIK 

STOJKOVI]I BB 

170-150-10000599-07 

  

  

94. 

CRONY DOO 

SARAJEVO 

OBALA M. DIZDARA 5/1 

170-100-10001270-56 

  

  

95. 

^AMBER ZLATARNA 

TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

170-560-20002592-94 

   

96. 

^ULIN MLIN D.D. LIVNO 

LIVNO 

ZRINSKO-FRANKOPANSKA BB 

170-500-50000198-26 

 

 

97. 

D ONA-D ON DOO ZENICA 

ZENICA 

1 ZENI^KE BRIGADE 144 

170-120-10001278-22 

  

  

98. 

DADI SUR 

SARAJEVO 

HISETA BB 

170-100-10001763-32 

   

99. 

DALE^ D.O.O. NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

OPARA BB 

170-150-20001489-19 

 

 

100. 

DAN&CO D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

FIRDUSOVA 13 

170-500-50000164-31 

  

  

101. 

DEA CAFFE BAR SUR 

SARAJEVO 

DERVI[A NUMI]A 1 

170-100-10000944-64 

  

  

102. 

DELIC BAU DOO DOBOJ JUG 

MRAVICI 

DOBOJ JUG 

170-160-10001723-25 

  

  

103. 

DELPHINIUS DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

LUG BB 

170-560-56000291-07 

   

104. 

DIONIS DOO ZENICA 

ZENICA 

KULINA BANA 9 

170-120-10001660-40 

   

105. 

DIP JELA LIVNO 

LIVNO 

LISTANI BB 

170-500-50000176-92 

   

106. 

DIP KUPRES 

KUPRES 

KUPRES BB 

170-570-57000096-21 

 

 

107. 

DNOLUKA U.G. 

JAJCE 

DIVICANI 

170-290-50000042-17 

   

108. 

DOBOJ PUTEVI AD DOBOJ 

  

  

170-160-10002181-09 

  

  

109. 

DOM KULTURE @EP^E 

@EP^E 

RADE KONDI]A 36 

170-140-10000826-10 

  

  

110. 

DOMA]A RADINOST KALEM
STJEPAN 


ILID@A 


FRANJE VULETI]A 22 


170-111-10001231-22 

  

  


111. 

DRIM'S STR 

ILID@A 

SAMIRA ]ATOVI]A KOBRE 25 

170-111-20001861-38 

   

112. 

DRVORAD SIVSA - USORA 

USORA SIVSA 

SIVSA 

170-160-10001747-50 

  

  

113. 

DTS TRGOVINA BIH DOO ZENICA 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 6 

170-120-10000338-29 

 

 

114. 

D@AM D@AN SZR 

SARAJEVO 

UGAO DALMATINSKE I ^EKALU[E BB 

170-100-10001064-92 

   

115. 

D@AMPO COMPUTING DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE 52A 

170-120-10000358-66 

   

116. 

D@EVSEN DOO 

SARAJEVO 

TRG DJECE DOBRINJE 2-3 

170-111-10001435-89 

  

  

117. 

ELEKTROBOSNA-N DOO JAJCE 

JAJCE 

BRANE BUSICA BB 

170-290-50000214-83 

   

118. 

ELETEHNIKA STR 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

170-100-10000205-50 

  

  

119. 

ELMAX IN@INJERING DOO 

SARAJEVO 

SAFET BEGA BA[AGI]A 69-A 

170-100-10002335-62 

   

120. 

E. M. ID@O DOO 

SARAJEVO 

LOGAVINA 7 

170-100-10000727-36 

   

121. 

EMINENS DOO 

ILID@A 

BOSANSKIH GAZIJA 21 

170-111-10000111-84 

 

 

122. 

EM-ZE ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

]UMURANA BB 

170-120-10001104-59 

  

  

123. 

EN STR 

ILID@A 

MLADE BOSNE 21 

170-111-10000797-63 

   

124. 

ENERGOINVEST-ELEKTROOPREMA 

ILID@A 

TVORNI^KA 3 

170-111-20001451-07 

  

  

125. 

ENTERIJER SZR KISELJAK 

KISELJAK 

DRUM-LEPENICA 

170-300-20001889-05 

   

126. 

ERKO SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

I. ENGELA 9 

170-111-10001174-96 

  

  

127. 

ERM DOO ZENICA 

ZENICA 

BILMI[]E 74 

170-120-10000431-41 

   

128. 

ESKO CAFE ZENICA 

ZENICA 

TOP^I] POLJE 77 A 

170-120-10000812-62 

   

129. 

ESOPROM STR 

SARAJEVO 

TRG ZLATNIH LJILJANA 6 

170-111-10002127-50 

   

130. 

EUROVRBAS DOO JAJCE 

JAJCE 

III GARDIJSKE BRIGADE 

170-290-50000119-77 

  

  

131. 

EXPORT IMPORT HAMO TE[ANJ 

TE[ANJ-KRA[EVO 

 

170-160-10000627-15 

   

132. 

EXPORT-IMPORT ZIJADI] DOO 

ILID@A 

BJELA[NI^KA 53 

170-111-10000767-56 

   

133. 

FALETI]I SUR 

SARAJEVO 

FALETI]I BB 

170-100-10001876-81 

   

134. 

FANA TURS ZENICA 

ZENICA 

ZAVNOBIHA 115B 

170-120-10000969-76 

   

135. 

FORUM DD 

SARAJEVO 

MIS IRBINA 2 

170-100-10000203-56 

   

136. 

FRENKI DOO 

KISELJAK 

HOMOLJ BB 

170-100-10000353-91 

   

137. 

FRIZERSKI SALON BERINA SZR 

BUGOJNO 

BOSANSKA 9A 

170-151-10002164-16 

   

138. 

FRIZERSKI SALON VERICA 

SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 27 

170-100-10000723-48 

   

139. 

GALMA STR 

BUGOJNO 

KOVA^U[A III/12 BUGOJNO 

170-151-10002073-95 

  

  

140. 

GENE SUR BISTRO 

ILID@A 

HRASNI^KA CESTA BB 

170-111-10001170-11 

   

141. 

GEN-TRGOVINA DOO 

SARAJEVO 

GRBAVI^KA 13/II 

170-100-10001455-83 

  

  

142. 

GIP VUJEVA LIVNO 

LIVNO 

  

170-500-50000494-11 

  

  

143. 

GP CERKLA[ DOO 

SARAJEVO 

ASIMA BEHMENA 29A 

170-111-10002055-72 

 

 

144. 

GRADNJA TRGOVINA JAJCE 

JAJCE 

RIKA BB 

170-290-50000123-65 

  

  

145. 

GRAFOPAPIR DOO 

KISELJAK 

FRA BONE OSTOJI]A 15 

170-100-10001374-35 

   

146. 

GRASSA DOO 

ILID@A 

DONJE VLAKOVO BB 

170-111-10002235-17 

  

  

147. 

GRATEX D.O.O. 

MATUZI]I DOBOJ JUG 

 

170-160-10000464-19 

   

148. 

GRENOBL SUR BIFE 

ILID@A 

TVORNI^KA 26 

170-111-10000892-69 

   

149. 

GRGI]-PROMET TE[ANJ 

TE[ANJ 

OSMANA POBRI]A TE[ANJ 

170-160-10001610-73 

   

150. 

GRILL NANA 

KUPRES 

KUPRE[KIH KOSACA 

170-570-20002406-65 

   

151. 

GRILL LASTA VL. MIRA POPOVI] 

DRVAR 

HRV. GARD. BRIGADA S-561 

170-580-58000085-65 

   

152. 

HABER PROM STR 

SARAJEVO 

ZVORNI^KA BB 

170-100-10001334-58 

  

  

153. 

HAMBAR TG 

TOMISLAVGRAD 

KRALJICE JELENE BB 

170-560-56000073-79 

   

154. 

HEATING D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

VUKOVARSKA 20 

170-500-50000213-78 

   

155. 

HELIOS D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

KRALJA TVRTKA 4 

 

   

156. 

HELIX UGOST. RADNJA 

@EP^E 

DONJA GOLUBINJA 

170-140-10001130-68 

  

  

157. 

HMA VIVENDI DOO PJ RADA DRVA 

DRVAR 

HRV GARD BRIGADA S-84 

170-580-58000031-33 

   

158. 

HRAPOVI] DOO 

SARAJEVO 

GAZIHUSREFBEGOVA 50 

170-100-10001302-57 

  

  

159. 

IB COMMERCE DOO MESIHOVINA 

TOMISLAVGRAD 

MESIHOVINA BB 

170-560-56000090-28 

  

  

160. 

IMC D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

GABRIJELA JURKI]A BB 

170-500-50000167-22 

 

 

161. 

INA BH D.D. 

SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] 4B 

170-100-10002124-16 

  

  

162. 

INSTALATER DOO 

MAGLAJ 

SULEJMANA OMEROVI]A
24A 

170-140-10001867-88 

   

163. 

INTER PROMET DOO
MESIHOVINA GRAD 

TOMISLAVGRAD 

MESIHOVINA BB 

170-560-560000285-25 

 

 

164. 

INTERKOMERC DOO 

@EP^E 

DOBOJSKI PUT 29 

170-140-10002147-24 

  

  

165. 

INTERMERKUR D.O.O. 

SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] 98 

170-100-10002237-65 

 

 

166. 

INTERTOURS DOO ZENICA 

ZENICA 

TITOVA 23 

170-120-10000613-77 

  

  

167. 

IZBOR STR ZENICA 

ZENICA 

KULINA BANA 52 

170-120-10000673-91 

  

  

168. 

JP VETERINARSKA STANICA GLAMO^ 

GLAMO^ 

DALMATINSKA 

170-590-59000036-29 

   

169. 

JAVOR DISKONT STR 

ZENICA 

RUJEV DO 1 

170-120-10001336-42 

  

  

170. 

JAVOR DOO 

ZENICA 

ASKA BORI]A 11 

170-120-10001822-39 

   

171. 

JELE^ DOO 

@EP^E 

DONJE RAVNE 1 

170-140-10000833-86 

  

  

172. 

JEZITI 

ILIJA[ 

LJE[EVO BB 

170-100-20001514-66 

   

173. 

JOKAN TRADE DOO 

TOMISLAVGRAD 

DOBRI]I BB TOMISLAVGRAD 

170-560-20002498-85 

 

 

174. 

JONATAN DOO 

SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB 

170-100-10002241-53 

   

175. 

JUH-PROM DOO 

ILID@A 

SPOMENIK 26 

170-111-10000078-86 

   

176. 

JUPITER DOO ZENICA 

ZENICA 

BILMI[]E 86A 

170-120-10000403-28 

   

177. 

JUVELIR PROMET DOO 

SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 25 

170-100-10000693-41 

   

178. 

KAFE BAR KAZABLANKA 

BUGOJNO 

KOVA^U[A V/1 

170-151-10002281-53 

   

179. 

KALE STR 

ILID@A 

A. LJUBUN^I]A DO 73 

170-111-10001774-42 

 

 

180. 

KAMENOLOM JAKI] VITEZ 

VITEZ 

MO[UNJ BB 

170-150-20001599-77 

   

181. 

KAVALIR SUR @EP^E 

ZENICA 

D. GOLUBINJA 

170-120-10001518-78 

  

  

182. 

KEMOBOJA A.M. DOO 

SARAJEVO 

TOPAL OSMAN PA[E 18 

170-100-10000252-06 

  

  

183. 

KERASTONE DOO 

@ABLJAK USORA 

 

170-160-10000632-97 

   

184. 

KGH MONT DOO 

SARAJEVO 

M. TITA 6 

170-100-10000504-26 

  

  

185. 

KIOSK IVANA VL. SR\AN MARI] 

DRVAR 

K. TOMISLAVA 28 

170-580-58000191-38 

   

186. 

KIPERTRANS DOO ZENICA 

ZENICA 

ZAVNOBIHA 136 

170-120-10000368-36 

   

187. 

KIS COMMERCE ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVI]A PUT 58 A 

170-120-10001559-52 

   

188. 

KISELJAK CAFFEBAR 

@EP^E 

ORLOVIK BB 

170-140-10001409-07 

  

  

189. 

KLAS PROMET SZR 

BUSOVA^A 

BUSELJANSKI PUT 

170-120-10001338-36 

   

190. 

KOD DVA PRIJATELJA VL. J. ]OSI] 

JAJCE 

K. KATARINE 46 

170-290-50000026-65 

  

  

191. 

KOD MATE REST-PIZZERIA 

TOMISLAVGRAD 

KOVA^I BB 

170-560-20002263-14 

   

192. 

KOD [ABE SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

TC VOJNI^KO POLJE 

170-111-10001586-24 

   

193. 

KOLIBRI SZUR 

ILID@A 

BLA@UJSKI DRUM 31/1 

170-111-10011331-13 

 

  

194. 

KONSALTING DOO 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI 4/1 

170-100-10001135-73 

  

  

195. 

KR^MA KOD MAME SUR ZENICA 

ZENICA 

TRAVNI^KA CESTA 62 A 

170-120-10000663-24 

   

196. 

KROLO DOO LIVNO 

LIVNO 

PRILUKA 

170-500-50000272-95 

  

  

197 . 

KUZMAN DOO 

@EP^E 

NOVI [EHER BB 

170-140-10001923-17 

   

198. 

LA BAMBA CAFFE BAR BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

BRANITELJA DOMOVINE BB 

170-120-20001671-70 

   

199. 

LAMA DOO 

SARAJEVO 

SARAJEVSKIH ILEGALACA 1 

170-100-10000152-15 

   

200. 

LAVER GALERIJA SZR 

SARAJEVO 

RAMI]A SOKAK 2 

170-100-10001906-88 

   

201. 

LEJLA SUR BISTRO 

ILID@A 

DRAGANA KULID@ANA 14 

170-100-10001522-22 

   

202. 

LEJ[I DOO 

SARAJEVO 

H. KULENOVI]A 10 

170-100-10001381-14 

   

203. 

LETEX DOO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA 131 

170-111-10000154-09 

   

204. 

LEVANTE SUR CAFFE BAR 

ILID@A 

TRAMVAJSKI TERMINAL BB 

170-111-10001078-93 

   

205. 

LIB DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

BOR^ANI BB 

170-560-56000306-59 

   

206. 

LIGHT DOO 

ZENICA 

ASKA BORI]A 15 

170-120-20001963-67 

   

207. 

LIMUN BIFE 

HAD@I]I 

BINJE@EVO 171 

170-111-10001428-13 

   

208. 

LOKVE DOO 

HAD@I]I 

ZOVIK 8 

170-111-20001368-62 

   

209. 

MKLD D.O.O. TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

DUVNJAKU[A BB 

170-560-56000102-89 

   

210. 

M MARKET STR 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA 89 

170-100-10000029-93 

   

211. 

MAESTRAL KUPRES 

KUPRES 

KUPRES BB 

170-570-57000053-53 

   

212. 

MAGNAT MERC DOO 

SARAJEVO 

MERHEMI]A TRG BB 

170-100-10001523-73 

   

213. 

MAGNOLIJA ZENICA 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA 13 

170-120-10000966-85 

   

214. 

MAHNJA^A DD 

@EP^E 

ANKE TOPI] 

170-140-10001838-78 

   

215. 

MAJA DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

ANDRIJICE SIMICA BB 

170-560-56000074-76 

   

216. 

MAK AVIO TOURS D.O.O. 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

170-100-10002064-02 

 

 

217. 

M.A.K.K. CONCORD DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

170-100-10000251-09 

   

218. 

MALDI STR POSU[JE 

POSU[JE 

PUT ZA BATIN BB 

170-560-56000183-40 

   

219. 

MARIJIN DVOR SUR 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 1 

170-100-10001372-41 

   

220. 

MARIO CAFFE VL. DRA[KO
MIHALJEVI] 

LIVNO 

BRINA 

170-500-20002247-92 

   

221. 

MARTINOVI]-TOURS
@ABLJAK-USORA 

@ABLJAK-USORA 

@ABLJAK-USORA 

170-160-10001267-35 

   

222. 

MAX-PROM D.O.O. VITEZ 

VITEZ 

KAMENJA^E BB 

170-150-10002068-62 

   

223. 

MB D.O.O. N. TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

LJ. GAJA B.B. 

170-150-10001711-66 

   

224. 

MEJDAN ILID@A STR 

ILID@A 

ALI EF. LOKVAN^I]A 17 

170-111-10001172-05 

  

  

225. 

MERKUR DOO 

SARAJEVO 

ISAKA SAMOKOVLIJE 113 

170-100-10000021-20 

  

  

226. 

MESNICA FARMER SZTR ^OLO
STJEPAN 


ILID@A 


BOJNI^KA 22 


170-111-10000958-65 

  

  


227. 

MESNICA KOD [ORE 

ZAVIDOVI]I 

GRADSKA TR@NICA 

170-140-10001796-10 

  

  

228. 

MESNICA SZR ZDICI 

ZAVIDOVI]I 

 

170-140-10001796-10 

 

  

229. 

METRO STR POSU[JE 

POSU[JE 

ZAGREBA^KA BB 

170-560-56000182-43 

   

230. 

MIKI STR BALI]I 

NOVI TRAVNIK 

BALI]I BB 

170-150-10001471-10 

   

231. 

MILEX DOO ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NOVA 5 

170-120-10011976-74 

   

232. 

MINI MARKET DRIGA STR 

ILID@A 

AZI]I 4 

170-111-10001175-93 

   

233. 

MIS MODE STR @ABLJAK 

@ABLJAK-USORA 

 

170-160-10000641-70 

 

 

234. 

MIV KUPRES 

KUPRES 

KUPRES 

170-570-57000035-10 

  

  

235. 

MLADOST SUR BUREKD@INICA -
SLASTI^ARNICA 

ILID@A 

M. RASKR[]E 9 

170-111-10002037-29 

 

 

236. 

MM FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

DOBRINJSKE BOLNICE 13 

170-100-10000209-38 

   

237. 

MMA SUR CAFE BAR 

ILID@A 

HAJRE KAP. ME[I]A 13 

170-111-10000796-66 

  

  

238. 

MONTING DOO 

SARAJEVO 

H. KRE[EVLJAKOVI]A 12 

170-100-10000347-12 

   

239. 

MOST SUR TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

PRISOJE 

170-560-20002261-20 

   

240. 

MR\O D.O.O. DRVAR 

DRVAR 

A. B. BU[I]A BB 

170-580-58000223-39 

   

241. 

MURAN SUR BIFE ZENICA 

ZENICA 

GORA@DANSKA 18 

170-120-10001460-58 

  

  

242. 

MUSNUS SZR 

SARAJEVO 

MUSE ]AZIMA ]ATI]A 3 

170-100-10001047-46 

  

  

243. 

MUSTO DOO 

SARAJEVO 

M. M. BA[ESKIJE 4A 

170-100-10001552-83 

   

244. 

NACLO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

M. TOMI]A BB 

170-560-56000166-91 

  

  

245. 

NAROTTI DOO 119 

KAKANJ 

BRANILACA 68 

170-120-10001958-19 

  

  

246. 

NEKTARINA STR 

ILID@A 

[EHITLUCI 12 

170-111-10001076-02 

  

  

247. 

NEON-TEHNIKA SZR 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE D/4 

170-151-20001494-52 

  

  

248. 

NEW YORK SUR CAFFE BAR 

ILID@A 

TERMINAL BB 

170-100-10000730-27 

  

  

249. 

NIN-KOMERC DOO ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NUOVA 113 

170-120-10000584-67 

  

  

250. 

NO]NI BAR FOLKOTEKA HARI
SUR ZENICA 

ZENICA 

JANJI]I BB 

170-120-10000681-67 

   

251. 

NOGOMETNI KLUB ^ELIK ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE BB 

170-120-10000393-58 

   

252. 

NOVI GRAD SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

ULICA SAFETA HAD@I]A BB 

170-111-10000934-40 

   

253. 

OBNOVA TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MILJACKA BB 

170-560-56000058-27 

   

254. 

ODMOR SUR VINJANI 

POSU[JE 

MESIHOVINA BB 

170-560-56000225-11 

   

255. 

OLD STAR 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA BB 

170-120-10001244-27 

 

 

256. 

ONYX JAJCE 

JAJCE 

K. TOMISLAVA 36/5 

170-290-50000002-40 

  

  

257. 

OP]INSKI ODBOR HDZ KUPRES 

KUPRES 

KNEZA DOMOGOJA BB 

170-570-57000110-76 

   

258. 

PAD AUTO-KU]A NOSSE DOO 

SARAJEVO 

SAFETBEGA BA[AGI]A BB 

170-100-10001967-02 

   

259. 

PANINI SUR FAST FOOD 

ILID@A 

USTANI^KA BB 

170-111-10001421-34 

   

260. 

PANORAMA SUR ZENICA 

ZENICA 

SMETOVSKI PUT 1 

170-120-10001429-54 

   

261. 

PASAGGE CAFFE BAR VL. SILVANA MATO[EVI] 

DRVAR 

K. TOMISLAVA 49 

170-580-20002470-62 

   

262. 

PECINA SUR TG 

TOMISLAVGRAD 

BUKOVICA BB 

170-560-56000205-71 

  

  

263. 

PEKARA GAZIC SZR 

@EP^E 

@ELJEZNO POLJE 

170-140-10001631-20 

   

264. 

PEKARA TOMAZOVI] DRVAR 

DRVAR 

[IPOVLJANI ZAVO\E 

170-580-58000039-09 

  

  

265. 

PENAL D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

VIDOSI 

170-500-50000624-09 

 

 

266. 

PENAL D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

VIDOSI 

170-500-50000624-09 

   

267. 

PERLA D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

Z. @ELIMIRA 9 

170-500-50000331-15 

  

  

268. 

PIVNICA ARKADA VL. DU[KO VJE[TICA 

DRVAR 

K. TOMISLAVA 71 

1700580-20002776-17 

   

269. 

PLIVA GRADNJA D. O. O. 

JAJCE 

DOLABIJE SKELA BB 

170-290-50000115-89 

  

  

270. 

PLUS STR 

@EP^E 

PAPRATNICA 

170-140-10001889-22 

  

  

271. 

PODUZE]E ZA OTKUP I PRERADU DUHANA DOO 

[. BRIJEG 

S. RADI]A 71 

170-560-56000210-56 

   

272. 

POLJOOPSKRBA STR 

N. TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA BB 

170-150-10001709-72 

  

  

273. 

POSAVINA KOKA DOO 

SARAJEVO 

A. [A]IRBEGOVI] 108 

170-100-10000357-79 

   

274. 

PP MARTINOVI] SIVSA USORA 

USORA 

 

170-160-10001852-26 

   

275. 

PPOIP DOO 

VARE[ 

ZARU\E BB 

170-100-10000511-05 

  

  

276. 

PRESENTA COMMUNICATIONS DO 

SARAJEVO 

POTOKLINICA 25 

170-100-10000511-05 

   

277. 

PREVOZNIK MATI] IVICA 

FOJNICA 

OTIGO[]E BB FOJNICA 

170-111-10001858-81 

  

  

278. 

PRODAJA TEKSTILA VL. MACKIC ERIN LIVNO 

LIVNO 

GABRIJELA JURKI]A 19 

170-500-50000309-81 

 

 

279. 

PROMONT SD DOO 

SARAJEVO 

NI@E BANJE 6 

170-100-10000202-59 

   

280. 

PTU BH KOMERC DOO 

GORNJI VAKUF 

NIKOLE MILISAVA BB 

170-151-20002108-53 

   

281. 

PUTNIK D.D. NOVI TRAVNIK 

N. TRAVNIK 

STOJKOVI]I BB 

170-150-10000690-25 

  

  

282. 

QUEEN TRADE 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]A 13 

170-100-20002215-97 

   

283. 

RAPSODI TRAVEL AGENCY ZENICA 

ZENICA 

TALI]A BRDO 9 

170-120-10000811-65 

 

 

284. 

RASAPROMET DOO 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJILJANA 19 

170-140-10001407-13 

   

285. 

REBECA SUR 

N. TRAVNIK 

STOJKOVI]I 7 

170-150-10001094-74 

  

  

286. 

RESRORA PIZERIA QUEEN GLAMO^ 

GLAMO^ 

TRG DR ALOJZIJA KELAVE 

170-590-59000023-68 

   

287. 

RESTORAN FILIGRAN LIVNO 

LIVNO 

STJEPANA RADI]A 24 

170-500-50000327-27 

   

288. 

RIM STR 

@EP^E 

111 XP BRIGADE 

170-140-10001690-37 

  

  

289. 

RONMIN DOO 

SARAJEVO 

HENDINA 14 

170-111-10000883-96 

  

  

290. 

ROYAL TOMISLAV DOO 

TOMISLAVGRAD 

KRALJICE JELENE BB 

170-560-20002364-02 

   

291. 

RTC CEMENT DOO 

SARAJEVO 

HALILOVI]I BB 

170-100-10000241-39 

  

  

292. 

SALUS HOTEL STELLA 

NEUM 

 

170-100-10000475-16 

   

293. 

SAMBA STR 

SARAJEVO 

GRBAVI^KA 26 

170-100-10000158-94 

  

  

294. 

SAMBA SZR 

ZAVIDOVI]I 

DONJA LOVNICA 

170-140-20001846-20 

   

295. 

SAMOSTALNA FRIZERSKA RADNJA ME[I] JELA ZENICA 


ZENICA 


I ZENI^KE BRIGADE 1 


170-120-10000674-88 

   


296. 

SAND DOO MATUZI]I 

MATUZI]I 

DOBOJ JUG 

170-160-10000704-75 

  

  

297. 

SECO INTERNATIONAL DOO 

ZAVIDOVI]I 

NAS. CENTAR LAM. 3 

170-140-10001736-93 

   

298. 

SISTA DJL 

VOGO[]A 

OMLADINSKA 42 

170-100-10001936-95 

  

  

299. 

SJEDI SUR BISTRO 

ILID@A 

BLA@UJSKI DRUM 6 

170-111-10001285-54 

   

300. 

SLAP STR SIV[A 

USORA 

SIV[A 

170-160-10000427-33 

 

 

301. 

SOFTA DOO 

SARAJEVO 

^EMALU[A 1 

170-100-10000153-12 

 

 

302. 

SOJKI] DOO 

ZAVIDOVI]I 

KRIVAJSKA BB 

170-140-10001740-81 

   

303. 

S.P. RADNJA STAMBOLI] MENSUR 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 119 

170-111-10000885-90 

   

304. 

SPLIT SZR 

BUGOJNO 

ZLATNIH LJILJANA BROJ 2 

170-151-20001429-53 

   

305. 

STACON TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

KRALJA TVRTKA BB 

170-560-56000055-36 

   

306. 

STAKLOMONTA@A DOO 

SARAJEVO 

SKENDER PA[INA 18 

170-100-10000361-67 

   

307. 

STAKLOREZAC SZR 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJILJANA 

170-140-10001642-84 

  

  

308. 

STARBOJS CLUB SUR 

SARAJEVO 

M. TITA 54 

170-100-10000311-23 

 

 

309. 

STOLAR SZR 

ZAVIDOVI]I 

KRIVAJSKA BB 

170-140-10002018-23 

   

310. 

STR GAJ KUPRES 

KUPRES 

ULICA KUPRE[KE BOJNE KUPRE 

170-570-57000069-05 

 

 

311. 

STR ANA VL. ZORAN BRTAN 

JAJCE 

S. TOMA[EVI]A BB 

170-290-50000130-44 

   

312. 

STR ANTONIJO JAJCE 

JAJCE 

ZAGREBA^KA 22 

170-290-50000176-03 

  

  

313. 

STR BILBINO VRELO VL. SVETKO BJELJAC 

DRVAR 

K. TOMISLAVA BB 

170-580-58000179-74 

 

 

314. 

STR BLAZ VL. BLA@ENKO AN\I] 

DRVAR 

BRA]E RADI]A 11 

170-580-58000034-24 

  

  

315. 

STR DIR VL. IVICA BARAC LIVNO 

LIVNO 

KRALJA TVRTKA BB 

170-500-50000320-48 

   

316. 

STR DISKONT DRVAR 

DRVAR 

A. B. BU[I]A 

170-580-58000024-54 

   

317. 

STR GOGA DRVAR 

DRVAR 

A. B. BU[I]A 4 

170-580-58000033-27 

  

  

318. 

STR GRBOREZI LIVNO 

LIVNO 

GRBOREZI 

170-500-50000306-90 

   

319. 

STR HRAST VL. JAKO BOGI] 

JAJCE 

HRAST BB 

170-290-50000056-72 

  

  

320. 

STR JAKI] DRVAR VL. NADA JAKI] 

DRVAR 

A. B. BU[I]A 2 

170-580-58000084-68 

   

321. 

STR MEGDAN VL. VESNA BABI] 

LIVNO 

PODHUM 

170-500-50000253-55 

   

322. 

STR MESNICA MEDO DRVAR 

DRVAR 

HRV. GARD. BRIGADA S-84 

170-580-58000071-10 

   

323. 

STR MONIKA DRVAR 

DRVAR 

VARE[KA 38 

170-580-58000056-55 

   

324. 

STR PLUS-MARKET JAJCE 

JAJCE 

DONJE ZASTINJE 184 

170-290-50000075-15 

  

  

325. 

STR SANJA 

DRVAR 

VUKOVARSKA BB 

170-580-58000041-03 

  

  

326. 

STR SIMM DRVAR 

DRVAR 

USORSKA BB 

170-580-58000035-21 

  

  

327. 

STR SPAR GLAMO^ 

GLAMO^ 

TRG DR ALOJZIJA KELAVE 

170-590-59000057-63 

   

328. 

STR STANDOX LIVNO 

LIVNO 

KRALJA TVRTKA BB 

170-500-50000161-40 

   

329. 

STR TKB VL. JELENA LADAN 

JAJCE 

H. V. HRVATINICA BB 

170-290-50000032-47 

   

330. 

STR TONI JAJCE 

JAJCE 

S. TOMA[EVI]A 19 

170-290-50000093-58 

  

  

331. 

STR UNAC DRVAR 

DRVAR 

K. TOMISLAVA 43 

170-580-58000080-80 

  

  

332. 

STR VANJA VL. OZANA LIKIC 

DRVAR 

B. RADICA BB 

170-580-58000135-12 

   

333. 

STR ZLATNO ZRNO DRVAR VL. MILORAD TANKOSIC 

DRVAR 

BLAJBURSKA 49 

170-580-58000147-73 

   

334. 

STUDENAC ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 16 

170-120-10001195-77 

   

335. 

SU^I] D.O.O. 

NOVA BILA 

NOVA BILA 32 

170-150-10000212-04 

   

336. 

SUR FORTUNA KUPRES VL. IVO
GALI] 

KUPRES 

TRG HRVATSKIH VELIKANA BB 

170-570-57000134-04 

   

337. 

SUR AMADEUS 2 KUPRES 

KUPRES 

  

170-570-57000101-06 

  

  

338. 

SUR CAFFE MUSTANG JAJCE 

JAJCE 

H. V. HRVATINIC BB 

170-290-50000178-94 

   

339. 

SUR FONTANA JAJCE 

JAJCE 

H. V. HRVATINICA BB 

170-290-50000215-80 

  

  

340. 

SUR LOVAC VL. DRAGO
JUKANOVIA 

JAJCE 

RIKA 122 

170-290-50000076-12 

  

  

341. 

SUR PALADIUM 

KUPRES 

SPLITSKA BB 

170-570-57000042-86 

  

  

342. 

SZR ND RODIC VL. NIKOLA RODIC 

DRVAR 

HRAV. BRANITELJA BB 

170-580-58000221-45 

   

343. 

SZR RADIONA PRAONA VL.
B. LADAN 

JAJCE 

R. BO[KOVI]A 

170-290-50000102-31 

  

  

344. 

[ER DOO 

VITEZ 

MALI MO[UNJ BB 

170-140-10001718-50 

   

345. 

[ILJAK DJL D@EVAD [ILJAK 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A 268 

170-111-10000962-53 

   

346. 

TA STO@ER TOURS KUPRES 

KUPRES 

TRG HRVATSKIH VELIKANA BB 

170-570-57000066-14 

  

  

347. 

TAHOGRAF DOO 

SARAJEVO 

VILSONOVO [ETALI[TE 9 

170-100-10000719-60 

   

348. 

TALDI D.O.O., NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

POLJE 11 

170-150-10001997-81 

 

 

349. 

TANGO STR 

ZENICA 

OBALNI BULEVAR BB 

170-120-10001308-29 

  

  

350. 

TAPETARSKO DEKORATERSKA
RADNJA UNIKUM 

SARAJEVO 

TRG DJECE DOBRINJE 4 

170-100-20001469-56 

 

 

351. 

TG UNICHRO D.O.O.
TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

KRALJA ZVONIMIRA BB 

170-560-56000032-08 

  

  

352. 

TINA STR TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

170-560-20002204-94 

   

353. 

TOCK PROMET NOVI TRAVNIK 

N. TRAVNIK 

RATANJSKA 23-A 

170-150-10001727-18 

  

  

354. 

TOMI] COMMERCE DOO 

DUBRAVE 

DUBRAVE 

170-130-10001248-10 

  

  

355. 

TOV - PRODAVNICA STO^NE
HRANE 

USORA 

SIV[A BB 

170-160-20002010-03 

   

356. 

TP PLAZENICAPROMET KUPRES 

KUPRES 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

170-570-57000079-72 

  

  

357. 

TREF SUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 51 

170-111-10001630-86 

   

358. 

TRGOMAT 

@ABLJAK-USORA 

USORA 

170-160-10000515-60 

   

359. 

TRGOPRODUKT JAJCE 

JAJCE 

H. V. HRVATINICA BB 

170-290-50000202-22 

   

360. 

TRUMBO DOO 

SARAJEVO 

FOJNI^KA 15 

170-100-10000716-69 

 

 

361. 

TURALIJA COMERC EXPORT-IMPORT KUPRES 

KUPRES 

BEGOVO SELO BB 

170-570-57000109-79 

   

362. 

TURIST 98 UTP DOO JAJCE 

JAJCE 

KRALJICE KATARINE BB 

170-290-20001726-14 

   

363. 

TWINS ZENICA 

ZENICA 

AUGUSTA [ENOE 4B 

170-120-10001276-28 

   

364. 

UDRU@ENJE GRA\ANA R.K. @ELJEZNI^AR 

SARAJEVO 

AUGUSTA [ENOE 2 

170-100-10000437-33 

   

365. 

UNA MODERNA 

SARAJEVO 

VILSONOVO [ETALI[TE 16 

170-100-20001831-85 

   

366. 

UNIAGENT ZENICA 

ZENICA 

FRA GRGE MARTI]A 12A 

170-120-10000970-73 

   

367. 

UNIS-TVOR. BOJA I LAKOVA UNIMAX LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

170-500-50000055-67 

   

368. 

UTP PELVA JAJCE 

JAJCE 

KRALJICE KATARINA BB 

170-290-50000010-16 

   

369. 

UTP TURIST 98 JAJCE 

JAJCE 

KRALJICE KATARINE BB 

170-290-50000210-95 

   

370. 

UZORKOMERC PUTD DOO 

BUGOJNO 

UL. SLOBODE BB 

170-151-10002276-68 

   

371. 

VARO[ D.O.O. @EP^E 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A BB 

170-140-10000827-07 

   

372. 

VENDETTA DOO 

SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 20/4 

170-100-10001955-38 

   

373. 

VETERINARSKA STANICA JP 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A 47 

170-140-10001110-31 

   

374. 

VIDEOTEKA SARA 

KUPRES 

KUPRES BB 

170-570-57000065-17 

   

375. 

VIDEOTEKA AMADEUS ZENICA 

ZENICA 

SEJMENSKA 10 

170-120-10000676-82 

   

376. 

VINES DOO 

ILID@A 

VRELO BOSNE 9 

170-111-10002179-88 

   

377. 

VO]E PROM DOO 

ILID@A 

SOKOLOVI]KOG BATALJONA 34 

170-111-10001262-26 

   

378. 

VRELO BOSNE GZP 

SARAJEVO 

MALA ALEJA 14 

170-111-10001895-67 

   

379. 

WALTER WOLF CAFFE BAR VL. MARINA MANDI] 

DRVAR 

K. TOMISLAVA 91 

170-580-20002345-49 

   

380. 

WINNER CLUB DOO MAGLAJ 

MAGLAJ 

ALEJA LJILJANA BB 

170-140-20001721-07 

   

381. 

WRIGG D.O.O. 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]EVA BB 

170-100-10002078-57 

   

382. 

ZETEL NTV DOO ZENICA 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA BB 

170-120-10000389-70 

   

383. 

ZGONE-COMMERC JAJCE 

JAJCE 

ZGONE BR. 4 

170-290-50000007-25 

   

384. 

ZICO-SPORT D.O.O. LIVNO 

LIVNO 

DUBROVA^KA 26 

170-500-50000242-88 

   

385. 

ZID-PROMET DOO ZENICA 

ZENICA 

NIKOLE TESLE 6 

170-120-20001480-61 

   

386. 

ZKK TROGLAV LIVNO 

LIVNO 

ZGONA BB 

170-500-50000314-66 

   

387. 

ZLATARNA EDI TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMI]A BB 

170-560-56000261-97 

   

388. 

ZLATNA PALMA TR 

ZAVIDOVI]I 

PATRIOTSKE LIGE 

170-140-10001124-86 

   

389. 

ZVRK SUR BUREGD@INICA 

ILID@A 

TRAMVAJSKI TERMINAL BB 

170-111-10001171-08 

   

390. 

@UPANIJSKA BOLNICA FRA MIHOVIL SU^I] LIVNO 

LIVNO 

SV. IVE 2 

170-500-50000040-15 

   

(so-801-a/04) 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 

01 - JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

011 - NABAVKA ROBA 

SVEU^ILI[TE MOSTAR
REKTORAT 

Na temelju ~l. 5. i 18. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Sveu~ili{te u Mostaru objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA
(PO PRINCIPU STARO ZA NOVO) 

ZA POTREBE REKTORATA
SVEU^ILI[TA U MOSTARU 

I - PREDMET NADMETANJA 

1. Nabavka jednog putni~kog vozila marke "AUDI" tip "AUDI A4" l,9 TDI Quatro, "staro za novo" sa slijede}im karakteristikama novog vozila: 

2. Rabljeno vozilo marke " AUDI " tip "AUDI 44", boja - talk bijela, proizvodnje 1989. godine, se nalaze ispred zgrade Rekto- rata, ulica Trg Hrvatskih velikana 1., ~iji se uvid mo`e izvr{iti svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizi~ke osobe u Bosni i Hercegovini registrirane za djelatnost koja je predmet ovog javnog nadmetanja, a koji su ovla{teni serviseri za navedeni tip vozila, osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju prema ~lanku 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enja usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04.) 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`ati: 

IV - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorenu kuvertu ponude dostaviti u Rektorat Sveu~ili{ta u Mostaru, Trg Hrvatskih velikana 1. 

Na omotu obvezno nazna~iti: 

"PONUDA ZA NABAVKU VOZILA PO PRINCIPU STARO ZA NOVO - NE OTVARAJ". 

Rok za podno{enje ponude je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federcije BiH". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

VI - OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. Ponude }e se otvarati 24. 11. 2004. godine u 12,00 sati u prostorijama Rektorata Sveu~ili{ta u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetanja. 

VIII - PRAVA NARU^ITELJA 

Naru~itelj zadr`ava pravo da poni{ti javno nadmetanje u bilo koje vrijeme ali prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odluku o poni{tenju javnog nadmetanja naru~itelj nije obvezan obrazlo`iti. 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 036/310-778, u Rektoratu Sveu~ili{ta u Mostaru. 


(01-11/2668-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA-KANTON 

Temeljem ~lanka 18. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enja usluga i ustupanja radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije objav- ljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA
2005. GODINU 

1. PREDMET NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka roba i vr{enje usluga za potrebe Vlade, ministarstava i drugih tijela `upanijske uprave u 2005. godini, po sljede}im LOT-ovima: 

II. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizi~ke osobe registrirane za obavljanje poslova iz tra`enih djelatnosti. Ponu|a~i su obvezni na ime sudjelovanja na javnom pozivu uplatiti 100,00 KM po LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 i 25, a 50 KM po LOT 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 na ra~un Prora~una HN@ kod Zagreba~ke banke broj: 3380002200005953, vrsta prihoda 722631. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u Uredu Vlade HN@ - ulica Stjepana Radi}a broj 3. - \a~ki dom, nakon izvr{ene uplate. 

III. SADR@AJ PONUDE 

Tra`enu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji (kopija ne starija od 30 dana). 

IV. VREDNOVANJE I ODABIR PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se po svakom tra`enom LOT. Na izbor ponude uti~e: 

Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije }e sa najpovolj- nijim ponu|a~em po svakom LOT-u zaklju~iti ugovor s rokom trajanja od jedne godine, a prema uvjetima danim u ponudi. 

V. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Propisano zatvorene ponude dostaviti osobno ili po{tom na adresu: Hercegova~ko-neretvanska `upanija - Vlada, Ulica Stjepana Radi}a broj 3, 88 000 Mostar. 

Na zape~a}enoj omotnici obvezno je napisati: 

Rok za podno{enje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.  

Nepravodobne i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

Otvaranje ponuda bit }e javno 01. prosinca 2004. u zgradi Vlade HN@ u 10,00 sati. Otvaranju ponuda mo`e nazo~iti po jedan ovla{teni predstavnik ponuditelja uz predo~enje ovlasti u pisanom obliku. Otvaranje kuverti izvr{it }e Komisija Vlade hercegova~ko-neretvanske `upanije i Vladi predlo`iti najpovoljnijeg ponuditelja po svakom LOT-u. O rezultatima javnog nadmetanja Komisija za provo|enje nadmetanja }e, nakon dono{enja odluke od strane Vlade, ponuditelj obavijestiti pismenim putem. 

VI. ODGOVORNOST 

Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, a zadr`ava pravo da u cijelosti ili djelomi~no prihvati ponudu, odbije ponudu u cijelosti ili poni{ti nadmetanje prije zaklju~ivanja ugovora, a da pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima i bez obveze obrazlo`enja takve odluke. 

(01-11/2673-04) 


JAVNO PREDUZE]E ZA
"VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE"
SARAJEVO 

raspisuje 

JAVNI POZIV ZA 

ODABIR ISPORU^IOCA RA^UNARSKE OPREME 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA 

1.1. Planom i finansijskim planom JP za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo za 2004. godinu pod stavkom plana A.6.3. predvi|ena su sredstva za nabavku stalnih sredsta- va-opreme za potrebe Javnog preduze}a (desktop ra~unari - 4 komada, laptop - 1 komad, kancelarijski printer - 5 komada, mre`ni printer - l komad, laser kolor printer A3 - 1 komad, monitor 21" - 1 komad). 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za izvo|enje predmetnih radova izuzev subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) isklju~eni iz prava u~estvovanja na javnom tenderu. 

3. SADR@AJ PONUDE 

3.1. Potrebno je dostaviti tehni~ki i finansijski dio ponude. 

3.1.1. Tehni~ki dio ponude treba da sadr`i: 

1.    Registraciju firme iz koje se mo`e vidjeti da je registrovana za obavljanje poslova tra`enih u javnom nadmetanju. 

2.    Kratak opis organizacije ponudioca i dosada{nje iskustvo na poslovima sli~ne prirode sa posebnim akcentom na poslove realizovane u posljednjih pet godina. Informacije koje budete naveli za svaki dosada{nji posao bi izme|u ostalog trebalo da sadr`e vrijeme, vrijednost realizovanog posla i naziv investitora. 

3.    Bilo kakve komentare ili sugestije na tra`ene usluge date u Dodatku 4 (spec.opreme). 

4.    Opis va{eg plana sa rokovima za realizaciju tra`enih usluga - isporuka i monta`a opreme. 

5.    Sastav osoblja i kvafikacionu strukturu zaposlenih na odr`avanju opreme (servis), radno iskustvo osoblja na odr`avanju opreme (dostavljen CV osoblja). 

6.    Bankovnu garanciju za osiguranje ponude sa va`no{}u do okon~anja postupka izbora, odnosno sa rokom va`nosti od 2 mjeseca od datuma otvaranja ponuda u visini od 1.000 KM. 

7.    Uvjerenje - potvrde o ispunjavanju uslova u skladu sa ~lanom 35. stav 1, ta~. 2., 3., 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). Za ta~. 2, 4. i 5. potvrde izdaju nadle`ni op}inski i kantonalni sudovi, a za ta~ku 3. Poreska uprava Federacije BiH. 

8. Izjava ponudioca da nema smetnji u~e{}a na javnom nadmetanju u smislu ostalih odredbi iz ~lana 35. stav 1. ta~. 1, 6. i 7. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

9.    Ostala dokumentacija za koju ponudioci smatraju da je bitna za odabir najpovoljnije ponude. 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca od datuma otvaranja ponuda. 

3.1.2. Finansijski dio ponude treba da sadr`i: 

a)    Veleprodajna cijena u konvertibilnim markama (KM) 

b)    Rok isporuke i monta`e opreme (kalendarskih dana) 

c)    Na~in pla}anja 

Tehni~ki i finansijski dio ponude treba dati u odvojenim kovertama. 

3.2. Ponudilac je, na svoju odgovornost i rizik, pozvan da posjeti naru~ioca kako bi prikupio sve potrebne podatke za pripremanje ponude. Posjeta se najavljuje putem telefona 033/209-847; 209-854 lokal 208 - soba 6. Tro{kove posjete snosi ponudilac. 

3.3. Napominjemo da: 

a)    Tro{kovi pripreme ponude i pregovora oko ugovora, uklju~uju}i i eventualna putovanja, ne ulaze u cijenu ponude i padaju na teret ponudioca. 

b)    Naru~ilac zadr`ava pravo na ugovaranje dijela poslova iz ponudbene dokumentacije. 

c)    Naru~ilac nije obavezan da prihvati niti jednu od prispjelih ponuda. 

4. KRITERIJI BODOVANJA KOD EVALUACIJE PONUDA 

4.l. Ponude }e biti evaluirane koriste}i slijede}e kriterije 

5. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA I PREDAJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

5.1. Ponudbena dokumentacija se mo`e preuzeti u JP za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo za nerefundiraju}i iznos od 50,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti virmanskim putem na `iro-ra~un broj: 1701001000001150 kod Gospodarske banke Sarajevo ili na blagajni preduze}a. 

5.2. Svoje ponude (original), u vidu popunjenog formulara ponuda, u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVKU (ISPORUKA I MONTA@A-In- stalacija) RA^UNARSKE OPREME, trebate poslati i predati na slijede}u adresu: Grbavi~ka 4/III, Sarajevo do 17.11.2004. godine u 12:00 sati. 

Kontakt telefon je: 033 / 209 - 854; 209 - 847 

5.3. Rok za dostavu ponuda je 17.11.2004. godine u 12:00 sati. 

5.4. Otvaranje ponuda }e se izvr{iti ISTOG dana 17.11.2004. godine u 12:15 sati u prostorijama JP za "Vodno podru~je slivova rijeke Save" Sarajevo. 

Pozivaju se svi zainteresovani ponu|a~i da njihovi pismeno ovla{teni predstavnici prisustvuju otvaranju ponuda. 


(01-11/2676-04) 


JAVNO PREDUZE]E
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO
ELEKTROPRENOS-SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 31. i 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) objavljuje 

PONI[TENJE JAVNOG NADMETANJA-TENDERA BROJ 10304-080/04 

(tender se poni{tava zbog nedovoljnog broja pristiglih ponuda), te se istovremeno objavljuje 

PONOVNO JAVNO NADMETANJE-TENDER
BROJ 10304-080/04 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ISPORUKU GASA SF6 

I - PREDMET PONUDE 

Predmet javnog nadmetanja je: 

Isporuka gasa SF6 

Tehni~ka specifikacija sadr`ana je u tenderskoj dokumen- taciji (Poziv za ponude). 

II - NA^IN UPLATE I PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Ponu|a~i koji su otkupili Tendersku dokumentaciju u prvom nadmetanju ne snose tro{kove tendera. 

Isti su du`ni (ukoliko `ele u~estvovati na tenderu) preuzeti tendersku dokumentaciju. 

III - ROK ZA PODNO[ENJE PONUDA I DATUM JAVNOG OTVARANJA PONUDA 


(01-11/2678-04) 


RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ 

Na osnovu ~lana 31. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), naru~ilac je donio odluku da se 

PONI[TAVA DIO POZIVA 

ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBE 

Ma{inski dio 

LOT 1 - Rezervni dijelovi za samohodnu hidrauli~nu podgradu 

B Zaptivni materijal za hidrauli~ne elemente 

C Hidrauli~na crijeva i hidrauli~ne pumpe 

- stavka 1 (Hidrauli~no crijevo NP 20) 

- stavka 2 (Hidrauli~no crijevo NP 25) 

- stavka 4 ([teko priklju~ak sa ~ahurom NP 20) 

- stavka 5 ([teko priklju~ak sa ~ahurom NP 25) 

LOT 2 - Rezervni dijelovi za grabuljaste i trakaste transportere 

A Rezervni dijelovi za ~elni grabuljar 

B Transportni valjci 

Elektro dio 

LOT 3 - Elektro oprema 

- stavka 4 (Signalna truba 200 V, Ex) 

- stavka 7 (Rasvjetna armatura FLUO 20 W, Exd.e/I) 

- stavka 8 (Rasvjetna armatura 100 W, Exd. e/I) 

- stavka 12 (Rudni~ki telefon, Ex) 

- stavka 19 (Ventilator 4 kW) 

LOT 5 - Rezervni dijelovi za VN prekida~-8SN2 

LOT 6 - Materijal za premotavanje motora 

LOT 7 - Repromaterijal 

objavljenog u "Oslobo|enju" 01. 10. 2004. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 51/04 od 02. 10. 2004. godine, a na osnovu ~lana 32. Uredbe raspisuje 

PONOVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ROBE 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA je nabavka opreme i rezervnih dijelova za [iroko ^elo br. 27 i br. 91 pogona "Haljini}i" 

Ma{inski dio 

LOT 1 Rezervni dijelovi za samohodnu hidrauli~nu podgradu 

A Zaptivni materijal za hidrauli~ne elemente 

B Hidrauli~na crijeva i hidrauli~ne pumpe 

- stavka 1 (Hidrauli~no crijevo NP 20) 

- stavka 2 (Hidrauli~no crijevo NP 25) 

- stavka 3 ([teko priklju~ak sa ~ahurom NP 20) 

- stavka 4 ([teko priklju~ak sa ~ahurom NP 25) 

LOT 2 Rezervni dijelovi za grabuljaste i trakaste transportere 

A Rezervni dijelovi za ~elni grabuljar 

B Transportni valjci 

Elektro dio 

LOT 3 Elektro oprema 

LOT 4 Rezervni dijelovi za VN prekida~-8SN2 

LOT 5 Materijal za premotavanje motora 

LOT 6 Repromaterijal 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja: 

2.1.    su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog nadmetanja, 

2.2.    dostave ponudu u dva primjerka (original i kopija), prema uslovima navedenim u: 

2.3.    nemaju smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati: 

3.1.    naziv i ta~nu adresu, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a, 

3.2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 dana; 

3.3.    izjavu da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nad- metanju po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova, 

3.4.    ponu|ena cijena sa paritetom, FCO Kakanj, 

3.5.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, certifikat o kvalitetu robe, 

3.6.    uvjete i na~in pla}anja, 

3.7.    vremenski rok realizacije ponude i rok opcije va`enja ponude, 

3.8.    referenc listu ponu|a~a, 

3.9.    dokaz o pla}enim porezima (uvjerenje porezne uprave ne starije od 60 dana). 

U~esnici neuspjelog javnog nadmetanja mogu obnoviti svoja sudjelovanja u ponovljenom javnom nadmetanju, uz prilaganje potpune ponude, a nisu du`ni prilagati op{tu dokumentaciju koju su prilo`ili u neuspjelom javnom nadmetanju. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE 

Procjenu ponuda koje ispunjavaju formalne uslove iz ta~ke 3 (sadr`aj ponude), naru~ilac }e izvr{iti po sljede}im kriterijima: 

4.1.    ispunjenje tehni~kih uvjeta, 

4.2.    ponu|ena cijena-sa paritetom, 

4.3.    uvjeti i na~in pla}anja, 

4.4.    vremenski rok isporuke robe, 

4.5.    dosada{nja saradnja naru~ilac-ponu|a~, 

4.6.    referenc lista. 

Bodovanje }e se vr{iti pojedina~no za svaku stavku pojedinog lota. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

ul. Zgo{}anska 17, 

72240 Kakanj, Bosna i Hercegovina 

sa naznakom: 

"Ponuda za javno nadmetanje [IROKO ^ELO-NE OTVARAJ". 

U razmatranje }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol Rudnika najkasnije do 22. 11. 2004. godine do 14,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda objavit }e se u prostorijama Komercijalne slu`be dana 23. 11. 2004. godine u 11,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i bit }e pismeno obavije{teni. 

6. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavi poziva za javno nadmetanje, radnim danom od 8 do 14 sati u Komercijalnoj slu`bi Rudnika, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije". 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Tako|e, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili da djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

8. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDE 

Naru~ilac mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, tra`iti dodatne informacije od ponu|a~a u cilju razrje{enja nejasno}a iz iste. 

9. UGOVOR 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci robe. 

10. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Komercijalnoj slu`bi ili na telefon broj 032 553 494 i 032 554 972. 

Kontakt osobe: Bjelopoljak Hedin 061 745 250 (ma{inski dio) 

\oki} Muris 061 791 149 (elektro dio) 


(01-11/2679-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 19. i 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04) objavljuje 


PONI[TENJE JAVNOG OGLASA 

Za LOT 5 - snabdijevanje prehrambenim artiklima za dobrovoljne davaoce krvi 

LOT 6 - snabdijevanje gorivom i mazivom i 

LOT 7 - nabavka stru~ne literature i ~asopisa 

Javno nadmetanje se poni{tava zbog nedovoljnog broja ponuda u dva neuspjela poziva za javno nadmetanje objavljena u "Dnevnom avazu" 28. 02. i 16. 09. 2004. godine. 

LOT 3 - Oprema za odre|ivanje B-hemoglobina kod darivalaca krvi (screaning), 

objavljenog u "Dnevnom avazu" 16.09.2004.godine 

I istovremeno objavljuje 


PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU NEOPHODNIH ROBA 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za kupovinu ni`e navedenih roba: 

LOT 3 - OPREMA ZA ODRE\IVANJE B-HEMOGLOBINA KOD DARIVALACA KRVI (screaning): 

LOT 5 - SNABDIJEVANJE PREHRAMBENIM ARTIKLIMA ZA DOBROVOLJNE DAVAOCE KRVI 

LOT 6 - SNABDIJEVANJE GORIVOM I MAZIVOM 

LOT 7 - NABAVKA STRU^NE LITERATURE I ^ASOPISA 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja,osim lica iz ~lana 36. Uredbe. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati slijede}e priloge i popis priloga iz ove ta~ke i to obavezno po redoslijedu kako je navedeno: 

1.    Ovjerenu fotokopiju iz sudskog registra o registraciji firme 

2.    Ovjerenu fotokopiju identifikacionog broja; 

3.    Certifikat o garanciji kvaliteta ponu|ene robe; 

4.    Potvrdu nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama; 

5.    Potvrdu o broju zaposlenih radnika ovjerenu od nadle`nog PIO sa pla}enim obavezama; 

6.    Potvrdu Zavoda zdravstvenog osiguranja o izmirenim obavezama; 

7.    Potvrdu poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja 3 mjeseca; 

8.    Potvrdu nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije; 

9.    Izjavu ponu|a~a da nije neuspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklopljenog po izboru najpovoljnijeg na javnom nadmetanju u protekle 3 dodine u odnosu na dan objavljivanja navedenog javnog oglasa; 

10.    Izjavu ponu|a~a da odgovorna lica ponu|a~a nisu sa odgovornim licem naru~ioca ili nekim od drugih odgovornih lica u krvnoj vezi do drugog koljena te da nisu vezana usvojenjem ili staratelj stvom; 

11.    Izjavu da odgovorna lica zaposlena kod ponu|a~a nisu radila u posljednje 3 godine kao zaposlena lica na odgovornim poslovima naru~ioca; 

12.    Izjavu ponu|a~a pod materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u da nema smetnji u skladu sa ~lanom 36. stav 1. ta~. 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke roba ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04); 

13.    Izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje u kojem najkra}em roku }e izvr{iti isporuku robe, ~iji rok valjanosti ne mo`e biti manji od godinu dana od dana isporuke; 

14.    Ovjerenu originalnu ponudu sa pojedina~nim i ukupnim cijenama izra`enim u KM sa ura~unatim svim poreskim obavezama u skladu sa zakonom (fco Zavod); 

15.    Izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena ponu|enih roba za vrijeme trajanja ugovora; 

16.    Uslovi i na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje, odobreni rabat i druge pogodnosti). 

Napomena: tra`ena uvjerenja i potvrde (originali ili ovjerene kopije) ne smiju biti starije od 60 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. 

Ponuda i popratna dokumentacija treba biti na bosanskom, engleskom ili njema~kom jeziku. 

4. POSEBNI USLOVI PONUDE 

5. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

Zavod }e procijeniti i uporediti samo ponude onih ponu|a~a koji zadovoljavaju uslove iz ta~ke III oglasa za javno nadmetanje. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su: 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE 

Zatvorene ponude sa naznakom "PONUDE ZA navesti LOT - NE OTVARAJ" (posebno za svaki LOT) dostaviti li~no ili po{tom na adresu Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, ]ekalu{a 86, Sarajevo. Na ponudi obavezno navesti naziv firme, adresu, telefon, fax ponu|a~a. 

Rok za podno{enje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja. Ponude treba predati do 12,00 sati na dan zatvaranja oglasa. 

Otvaranje ponuda u Zavodu obavit }e Komisija 30. 11. 2004. godine 

Jedan predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju uz prezentiranje pismenog ovla{tena o zastupanju. 

Neblagovremeno prispjele prijave ne}e se razmatrati. 

O rezultatima javnog oglasa ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Zavod ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu, da odbije sve ponude ili poni{ti nadmetanje a da pri tom ne snosi nikakve obaveze prema ponu|a~u. 

8. OSTALO 

Sa ponu|a~ima ~ije ponude budu prihva}ene kao najpovoljnije Zavod }e zaklju~iti parcijalne ugovore u trajanju od godinu dana a ~iji rok te~e od dana potpisivanja ugovora. 

9. DOPUNSKE INFORMACIJE 

Sve dopunske informacije i poja{njenja u vezi javnog nadmetanja mogu se dobiti na telefon 44 53 00 

27 01 70 i fax: 27 01 00 svakim radnim danom od 12 do 13 sati. 

(01-11/2680-04) 


HT MOSTAR
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. MOSTAR 

Na temelju Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), ~l. 36. i 37. Statuta Hrvatskih telekomunikacija d.o.o. Mostar i Odluke Uprave dru{tva broj D-61-22-9/04, HT MOSTAR, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. MOSTAR objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVU ANTIVIRUSNOG I ANTISPAM SOFTVERA I LINUX OPERATIVNOG SUSTAVA 

1. NARU^ITELJ 

HT d.o.o. Mostar 

Kneza Branimira b.b. 88000 Mostar 

Kontakt osoba: Marijo Kre{i} 

(tel: + 387 36 395 212; faks: + 387 36 395 284). 

Novela [unji} (tel: + 387 36 395 409; faks: + 387 36 395 284). 

2. PREDMET 

Predmet nadmetanja je nabava i instalacija antivirusnog i antispam softvera i nabava Linux operativnog sustava uz obuku djelatnika: 

Lot 1: Antivirusni i antispam softver 

Lot 2: Red Hat Linux operativni sustav 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili za oba lota koji su predmet nadmetanja. Ponuda za odre|eni lot mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima Naru~itelja za taj lot, s nazna~enim jedini~nim cijenama, te ukupnom cijenom lota. Cijene je potrebno izraziti u konvertibilnim markama (KM) ili eurima (EUR) na paritetu DDP HT d.o.o. Mostar- Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg. 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati. Alternativne ponude nisu dopu{tene. 

Ponuditelj koji sudjeluje u nadmetanju kao izravni ponuditelj mo`e dostaviti samo jednu ponudu, te ne mo`e sudjelovati u zajedni~koj ponudi s drugim ponuditeljima. 

3. PRAVO NA SUDJELOVANJE I UTVR\IVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju doma}i i strani ponuditelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja, izuzev ponuditelja ~ije sudjelovanje nije dopu{teno Uredbom o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova, ~lanak 35. ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). Sposobnost ponuditelja utvrdit }e se na temelju dokumentacije koju ponuditelji trebaju dostaviti sukladno dokumentaciji za nadmetanje Naru~itelja. 

4. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ponuditelji mogu preuzeti u sljede}em uredu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira b.b. 

88 000 Mostar Bosna i Hercegovina, 

uz dokaz o uplati otkupnine: 

kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar u korist HT d.o.o. Mostar pod nazivom: Dokumentacija za nabavu antivirusnog i antispam softvera i Linux operativnog sustava. 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

5. DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH ili na engleskom jeziku uz obvezan prijevod na jedan od slu`benih jezika u Federaciji BiH. Zatvorene i zape~a}ene ponude potrebno je dostaviti na sljede}u adresu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira b.b. 

88 000 Mostar 

Bosna i Hercegovina, 

s naznakom "PONUDA ZA NABAVU ANTIVIRUSNOG I ANTISPAM SOFTVERA I LINUX OPERATIVNOG SUSTAVA, LOT___________(navesti za koji lot, lotove); NE OTVARAJTE DO 23.11.2004. GODINE, 12,00 SATI". 

Zatvorene i zape~a}ene ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 23.11.2004. godine, do 12.00 sati, kada }e ponude biti otvorene uz nazo~nost predstavnika ponuditelja koji `ele sudjelovati. Ponude pristigle nakon datuma i vremena navedenog naprijed ne}e biti prihva}ene, te }e se ponuditeljima vratiti neotvorene. 

6. MJERILA ZA PROCJENU I USPOREDBU PONUDA 

Ponude dostavljene sukladno uvjetima nadmetanja, uvjetima ugovora, te zahtjevima za nadmetanje }e se procjenjivati na temelju sljede}ih kriterija: 

7. TRO[KOVI PONUDE I ZA[TITA PRAVA PONUDITELJI 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku javnog nadmetanja mo`e u roku od osam (8) dana od primitka obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ulo`iti `albu u pisanom obliku Naru~itelju na eventualne nepravilnosti u provedenom postupku. 


(01-11/2682-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 

Temeljem ~lanka 5. to~ka 1. ~lanka 18. stav 1. to~ka 1. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Odluke o kriterijima i na~inu dodjele putni~kih automobila ratnim vojnim invalidima 100% I grupa Vlade Federacija ("Slu`ene novine Federacije BiH", broj 46/01) Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za potrebe invalida 100% I grupe objavljuje 

POZIV 

ZA JAVNO NADMETANJE ZAINTERESIRANIH PONUDITELJA ZA NABAVKU OSAM PUTNI^KIH AUTOMOBILA ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA/FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku osam putni~kih automobila za potrebe Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslo- bodila~kog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i to: 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{~a u nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja su: 

a)    registrirana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet Javnog poziva i 

b)    osiguraju dokaze da ne spadaju u kategoriju nesposobnih ponuditelja po svim to~kama ~lanka 35. stavak 1. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluge i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) (u daljem tekstu Uredba). 

III - SADR@AJ PONUDE 

IV - KRITERIJI VREDNOVANJA PONUDA 

Odabir najpovoljnije ponude izvr{it }e se po sljede}im kriterijima: 

-Ponu|ene cijene 

- Rok isporuke 

- Uvjeti i na~in pla}anja 

- Garantni uvjeti 

- Servis i rezervni dijelovi 

- Popusti i ostale ponu|ene pogodnosti 

Naru~itelj }e komparativnom analizom svih ponuda me|usobno i ocjenom svake ponude prema utvr|enim kriterijima odrediti najpovoljniju ponudu i utvrditi redoslijed ostalih ponuda, sukladno ~lanku 3. to~ka 10 i ~lanku 36. stavka 1. Uredbe. 

V - MJESTO I VRIJEME PODNO[ENJA PONUDA 

Ponude se mogu predati osobno ili preporu~enom po{iljkom u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti na adresu: Federalo ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalno miistarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata Alipa{ina 41, Sarajevo uz naznaku "PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PUTNI^KI AUTOMOBIL, NE OTVARAJ". 

Krajnji rok za podno{enje ponude je 30 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. 

VI - MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponude obavit }e u prostorijama Federalnog ministarstva, nakon isteka roka za podno{enje ponude a ponuditelji }e biti naknadno obavije{teni. 

Ponuditelji mogu ovlastiti svoga predstavnika da prisustvuje otvaranju ponude. O rezultatima nadmetanja ponuditelji }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja i zadr`ava pravo da realizira ponude u potpunosti ili djelimi~no, te da odbije sve ponude i poni{ti nadmetanje. 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem Federalno ministarstvo }e zaklju~iti ugovor. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na tel. 221-060, kontakt osoba Mirjana Kova~. 

(01-11/2684-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNO TU@ILA[TVO
UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHA] 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Kantonalno tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona Biha} objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU MOTORNOG VOZILA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponudioca za nabavku i isporuku motornog vozila slijede}ih karakteristika: 

TIP VOZILA: TERENSKO 1 (jedan) komad 

Zapremina: 1890 cm3 - 3000 cm3 

Snaga motora: 85-129 KW 

Broj vrata: 5 (pet) 

Vrsta goriva: dizel 

Pogon na ~etiri kota~a 

Godina proizvodnje: 2004.godina - novo 

Standardna oprema uz ovaj tip vozila 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, izuzev onih subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) isklju~eni iz postupka javnog nadmetanja. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

Ponudilac mo`e prilo`iti i druga dokumenta za koja smatra da su bitna, a nisu prethodno pobrojana. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su: 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom u periodu od 08,00 do 15,00 sati u prostorijama Kantonalnog tu`ila{tva Unsko-sanskog kantona Biha} ul. Bosanska broj 4., po~ev od prvog narednog dana od objavljivanja u dnevnim listu "Dnevni avaz" pa do isteka roka za podno{enje prijava. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA JAVNI POZIV - NE OTVARAJ" na adresu Kantonalno tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona Biha}, ulica Bosanska broj 4. 

Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ponuda mora biti zape~e}ena sa nazna~enom adresom ponudioca, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

O terminu javnog otvaranja ponuda ponudioci }e biti blagovremeno obavije{teni uz mogu}nost prisustva njihovih pismeno ovla{tenih predstavnika. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponudioca u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cijelosti ili djelomi~nu, odbiti ponudu, poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

VIII - OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u vremena od 09,00 do 14,00 sati u Kantonalnom tu`ila{tvu Unsko-sanskog kantona Biha}, kontakt telefon 037 222-252. Poziv o javnom nadmetanju objavljuje se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz". 

(01-11/2685-04) 


FOND ZA KOMUNALNU DJELATNOST I INFRASTRUKTURU BIHA] 

Na osnovu ~lana 18.Uredbe o postupku nabavke roba,vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Odluke Upravnog odbora od 25. 10.2004. raspisuje 


JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA 

1. PREDMET NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za izbor najpovoljnijih ponu|a~a za nabavku roba za potrebe Fonda po slijede}im specifikacijama: 

1) RA^UNARSKA OPREMA 

a) Ra~unar: CPU:Pentium 4-2,4 GHz 

RAM:512 MB (DDR) 

HDD:max 80 GB,MAXTOR,7200 

FDD 3,5 1,44 MB SAMSUNG 

CD COMBO SAMSUNG 52x24x52 +16 X ROM 

Zvu~nici 2x1000w,ws-950,ML-802,SUBWOOFER 1000 

Ku}i{te, midi tower P-4-MJC-E2.ATX 400 W 

Tastatura KB-515,102 zn, BiH, Win, PS/2 

Mi{ MAXXTRO mush Wheel PS/2 

SVGA:128MB 

MONITOR: 17 *TFT SAMSUNG SM 793 S 

OS:WIN XP 

INTERNI MODEM V 92 56.6 CONNEXANT chip,PCI 

b) LAPTOP 

CPU:MIN ATHLON 2,5 

RAM.-256 MB (DDR) 

HDD: MIN 30 GB 

CD ROM 

DISP.15# 

Ostali dodaci (navesti koji) 

c) DIGITALNI FOTOAPARAT 

-HP photosmart 435 digital camera 3,4 MP 

-l6 MB MEM.Kartica 

-SD/MMC 1,5# COLOR LCD 

d) PROJEKTOR 

-HP Digital Projektor vp 6111 1500 lumena 

-SVGA Rezolucija 

(Posebno navesti vijek trajanja lampe i cijenu) 

e) PLATNO ZA PROJEKCIJU SA STALKOM 1,5 X 1,5 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju ponuditelji koji su registrirani za obavljanje poslova iz predmeta javnog poziva {to dokazuju rje{enjem o upisu u sudski registar. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

4. KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

5. PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te u zape~a}enoj koverti na adresu Fond za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Biha}, Ul.502 vite{ke brigade bb. sa naznakom "PONUDA-OPREMA". 

Rok za dostavu ponuda je 15.11.2004.god. do 10,00 

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

6. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se komisijski dana 15.11.2004.god.u prostorijama Fonda za komunalnu djelatnost i infrastrukturu Biha},Ul.502 Vite{ke bb., s po~etkom u 10,30 sati. 

Otvaranju mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici. 

Ponudioci }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 

7. OSTALO 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti, djelimi~no ili poni{titi javni poziv i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obavezan objaviti razloge takve odluke. 

Sa najpovoljnijim }e se sklopiti ugovor o isporuci opreme i servisiranju.  

Za sve informacije zvati na telefon 037/226-405. (01-11/2689-04) 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke robe vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU RA^UNARSKE OPREME I TELEFAX APARATA 

I - PREDMET OGLASA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje i odabir ponuda najpovoljnijih ponu|a~a za nabavku ra~unarske opreme i telefax aparata za potrebe Naru~ioca koje su pobli`e definisane tenderskom dokumentacijom po grupama i to: 

LOT 1 - ra~unarska oprema 

LOT 2 - telefax aparat 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom oglasu imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet oglasa i koji su ovla{teni distributeri i serviseri ponu|ene opreme izuzev ponu|a~a utvr|enih ~lanom 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Dokumentacija ponu|a~a treba da sadr`i slijede}e: 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    ovjerena kopija rje{enja o registraciji sa svim prilozima 

3.    uvjerenje o poreskoj registraciji 

4.    original potvrda o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje zaklju~no za mjesec septembar 2004.g. 

5.    specifikaciju opreme sa pojedina~nim cijenama i ukupnom cijenom, sa ukalkulisanim svim tro{kovima izra`enu u KM 

6.    uslove pla}anja 

7.    uslovi garancije-garantni rok 

8.    izjava o obezbje|ivanju servisa za ponu|enu opremu u garantnom i postgarantnom periodu 

9.    rok isporuke 

10.    izjava o opciji ponude najmanje 60 dana 

11.    referentna lista 

12.    certifikat da su ovla{teni distributeri i serviseri ponu|ene opreme. 

13.    izjava ponu|a~a da ne spada u kategoriju ponu|a~a navedenih u ~lanu 35. Uredbe za ta~. 1, 6. i 7. 

14.    uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa za ta~. 2., 3., 4. i 5. iz ~lana 35. Uredbe. 

Nepotpune ponude ne}e biti uzete u razmatranje. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ul. Lo`ioni~ka broj 2-Protokol, uz dokaz o uplati 50,00 KM po svakom LOT-u na transakcijski ra~un 129-106-10006900-74 kod HVB-CENTRAL PROFIT BANKE SARAJEVO 

V - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude: 

Svi prijavljeni ponu|a~i bi}e pismenim putem obavije{teni o rezultatima javnog nadmetanja u skladu sa odredbama Uredbe. 

Cjene moraju biti izra`ene u KM sa obra~unatim porezom i ostalim zavisnim tro{kovima. 

Ponude moraju sadr`avati sve elemente specifikacije Naru~ioca po LOT-ovima iz priloga tenderske dokumentacije, a u protivnom }e se smatrati nepotpunim i ne}e se uzeti u razmatranje. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARAN JE PONUDA 

Ponu|a~ }e zape~atiti original i kopiju u posebnim kovertama uz propisno markiranje koverti kao "ORIGINAL" i "KOPIJA". Koverte zape~a}ene u vanjskoj koverti sa naznakom "Za javni oglas - (naznaka LOT-a) -ne otvaraj" dostaviti na adresu: 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Lo`ioni~ka broj 2, VII sprat-Protokol najkasnije do 29.11.2004.god. do 12,00 sati. Na ponudi obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti u prostorijama Zavoda, Sarajevo, Lo`ioni~ka broj 2, X sprat, dana 36. 11. 2004. godine, kako slijedi: 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, uz original pismeno ovla{tenje za prisustvovanje javnom otvaranju ponuda, izdato od strane ponu|a~a. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

VII - DODATNE INFORMACIJE 

Sva eventualna dodatna poja{njenja u vezi javnog nadmetanja mogu se dobiti putem telefona broj 033 725-212 najkasnije do 22.11.2004.g. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ne snosi tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu u cijelosti ili djelimi~no, poni{ti javni oglas u bilo koje vrijeme prije potpisivanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je du`an obja{njavati razloge takvog postupka. 

(01-11/2691-04) 


VETERINARSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Veterinarski fakultet u Sarajevu objavljuje 

JAVNI POZIV 

O JAVNOM NADMETANJU ZA NABAVKU PUTNI^KOG AUTOMOBILA 

PREDMET NADMETANJA 

Predmet Javnog nadmetanja je nabavka jednog putni~kog automobila: 

PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje poslova iz predmeta javnog poziva. 

SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    naziv i adresu ponudioca (telefon, fax, e-mail); 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar; 

3.    ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji; 

4.    ovjerenu izjavu da, prema ~lanu 35. ta~. 1), 6), i 7) Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju i uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa za ta~. 2), 3), 4) i 5) spomenutog ~lana; 

5.    potvrdu banaka u kojima ponudilac ima otvorene transakcijske ra~une da ra~un ponudioca nije bio blokiran u zadnja tri mjeseca, sa datumom izdavanja poslije dana objavljivanja javnog poziva; 

6.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od nadle`ne porezne uprave; 

7.    uvjerenje o izmirenim doprinosima Zavodu za zdravstveno i PIO/MIO; 

8.    broj zaposlenih prijavljenih PIO; 

9.    cijena sa carinom; 

10.    rok i na~in pla}anja; 

11.    rok isporuke; 

12.    ovla{teni servis i rezervni dijelovi (da su obezbije|eni od ponudioca); 

13.    garancija; 

14.    reference ponudioca; 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 3 mjeseca (originali ili ovjerene kopije) u momentu otvaranja ponude. 

Ponudioci su du`ni prilo`enu dokumentaciju numerisati i specificirati prema naprijed navedenom redoslijedu. 

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

1.     kvalitet ponu|enog vozila (referentnost) 

2.    rok isporuke 

3.    cijena 

4.    trajanje garancije 

ROK DOSTAVE PONUDE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti preporu~eno ili na protokol, sa naznakom "Ponuda za Javno nadmetanje-ne otvaraj" na adresu: 

Veterinarski fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo. 

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave javnog poziva. 

Rok za dostavu ponuda ra~una se od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Ponude dostavljene poslije ovog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prilo`eno ovla{tenje. 

Svi ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni o danu, satu i mjestu otvaranja ponuda. 

OSTALE NAPOMENE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poni{titi javni poziv ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti ili navo|enja razloga takve odluke. 

Naru~ilac mo`e u toku razmatranja ponuda, prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, pozvati ponu|a~e za dodatne informacije u cilju razrje{avanja nejasno}a iz ponude. 

Prednost }e imati ponu|a~i koji ponude najbolje uslove iz kriterija za odabir najpovoljnije ponude. 

Za sve informacije u vezi Javnog poziva mo`ete se obratiti na telefon 033/610-908. 

(01-11/2694-04) 


KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU     

Na osnovu ~lana 5. stav 1. ta~. 1. i 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, objavljuje 


JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU O^NIH PROTEZA 

I. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku o~nih proteza za O~nu kliniku KCUS-a za godinu dana (prema Listi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije). 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za predmet nadmetanja. 

III. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i slijede}e: 

1.    Ovjerena kopija sudske registracije, 

2.    Certifikat o garanciji kvaliteta tra`enog materijala izdat na ime ponu|enog proizvo|a~a, 

3.    Ta~ne nazive tra`enih materijala, katalo{ki broj (ako tra`eni materijal posjeduje katalo{ki broj), naziv proizvo|a~a i zemlje porijekla, sa pojedina~nim cijenama u KM, po navedenoj jedinici mjere, "franko skladi{te kupca", 

4.    Potvrda ili uvjerenje, odnosno druga javna isprava nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

5.    Potvrda ili uvjerenje, odnosno druga javna isprava nadle`ne poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda, 

6.    Potvrda ili uvjerenje, odnosno druga javna isprava ovla{tenog organa da nije ka`njavan za bilo koje krivi~no djelo iz osnova zloupotrebe propisa, za privredni prijestup ili zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti, 

7.    Izjava ponu|a~a da nije neuspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklopljenog po izboru za najpovoljnijeg ponu|a~a na javnom nadmetanju u protekle tri godine u odnosu na dan objavljivanja navedenog javnog poziva, 

8.    Izjava ponu|a~a da odgovorna lica ponu|a~a nisu sa odgovornim licem naru~ioca ili nekim od drugih odgovornih lica u krvnoj vezi do drugog koljena ili da nisu vezana usvajanjem ili starateljstvom, 

9.    Izjava da odgovorna lica zaposlena kod ponu|a~a nisu radila u posljednje tri godine kao zaposlena lica na odgovornim poslovima naru~ioca, 

10.    Izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da rok upotrebe ugovorenih o~nih proteza u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci, 

11.    Bezuslovna izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena ponu|enih o~nih proteza za vrijeme trajanja ugovora. 

Napomena: 

Tra`ena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Dokumenta navedena pod ta~kom 4-11 ne smiju biti starija od 60 dana od dana objavljivanja nadmetanja. 

Svaka strana ponude mora biti parafirana i ovjerena pe~atom od strane ponu|a~a. 

Nepotpune ponude i ponude koje nisu definisane na na~in kako je navedeno u tenderskom materijalu ne}e biti razmatrane. 

IV. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE PO JAVNOM NADMETANJU 

 Dokumentacija po javnom nadmetanju se mo`e preuzeti u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00-16,00 ~asova, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM, po jednom primjerku. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj; 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku o~nih proteza". 

Sve dopunske informacije vezane za javno nadmetanje mogu se dobiti na telefon 033-266-832 Klini~ka apoteka, u vremenu od 08,00-16,00 ~asova, kontakt osoba je mr. ph. Dubravka Aleksi}. 

V. PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorene, kovertirane i zape~a}ene ponude, dostaviti putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, objekat TEB-a, ulica Bolni~ka 25. Na koverti je obavezno nazna~iti: 

Rok za dostavu ponuda je 15 (slovima: petnaest) dana, od dana posljednjeg objavljivanja javnog nadmetanja u sredstvima javnog informisanja. 

Krajnji rok za prijem ponuda je 29.11.2004. godine, do 15,00 sati. 

VI. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Izbor najpovoljnije ponude }e se vr{iti na osnovu ponu|ene cijene po jedinici mjere. Uslov za ocjenu ponude je da je ponuda definisana po svim tehni~kim karakteristikama kako je navedeno u tenderskom materijalu. 

VII. OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 29.11.2004. godine, u 16,00 sati u prostorijama Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu - soba broj 14, Bolni~ka 25. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju, uz prezentiranje pismenog ovla{tenja o zastupanju. 

VIII. TRO[KOVI PONUDE 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja i zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no, svaku ponudu, odbije sve ponude ili poni{ti nadmetanje u skladu sa Uredbom, prije sklapanja ugovora, o ~emu donosi odluku sa obrazlo`enjem. 

IX. OSTALO 

Sa ponu|a~ima ~ije ponude budu prihva}ene kao najpovoljnije, Klini~ki centar }e zaklju~iti ugovore o isporuci materijala u trajanju od godinu dana, ~iji rok te~e od dana potpisivanja ugovora. 

Osnovni elementi ugovora su: predmet ugovora-kupoprodaja o~nih proteza, popis ponu|enih o~nih proteza sa cijenama po jedinici mjere "franko skladi{te Apoteke", rok pla}anja 150 dana, rok isporuke i sl. 

O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti obavije{teni u rokovima utvr|enim Uredbom. 


(01-11/2695-04) 


JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG-BOSNE" D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST O PONI[TENJU 

Obavje{tavamo ponuditelje da se poni{tava Javno nadmetanje za isporuku nafte i naftnih derivata evidencijski broj nabave I-2595/04 za slijede}e Lot-ove: Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10, Lot 11, Lot 12, Lot 13, Lot 14, Lot 15, Lot 16 i Lot 17, objavljeno u Dnevnom listu, "WEB stranici" i Dnevnom avazu dana 20.10.2004. godine, "Slu`benim novinama Federacije BiH", 23.10.2004. godine, Odlukom o poni{tenju javnog nadmetanja broj I-3690/04 od 5. studeni 2004. godine. 

(01-11/2696-04) 


JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE", D.D.
MOSTAR 

PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVU ROBA EVIDENCIJSKI BROJ I-3695/04 

Na temelju Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/04) objavljujemo 

 PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

1.    (a) Naziv (puni naziv) 

    JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar 

     (b) Sjedi{te - adresa: 

    Mile Budaka 106A, Mostar 

    ãTelefonski broj, broj telefaksa, e-po{t: 

    036 317 156; 036 317 156 

2.    (a) Vrsta i koli~ina robe (opisno, sa`etak) 

Predmet nabave je isporuka nafte i naftnih derivata za potrebe JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar 

(b) 

Nu|enje predmeta nabave je isporuka nafte i naftnih derivata na benzinskim crpkama u slijede}im mjestima: 

Lot 2: ^itluk 

Lot 3: ^apljina 

Lot 4: Rama 

Lot 5: [iroki Brijeg 

Lot 6: Ljubu{ki 

Lot 7: Grude 

Lot 8: Posu{je 

Lot 9: Livno 

Lot 10: Tomislavgrad 

Lot 11: Novi Travnik 

Lot 12: Vitez 

Lot 13: Kiseljak 

Lot 14: @ep~e 

Lot 15: Jajce 

Lot 16: Ora{je 

Lot 17: Od`ak 

3. MJESTO ISPORUKE 

Benzinska crpka isporu~itelja udaljena najvi{e 5 km od sjedi{ta naru~itelja u navedenom mjestu. 

4. Naznake zabrane ina~ica (varijanti) i alternativnih ponuda: 

Zabranjene su ina~ice (varijante) i alternativne ponude. 

5. PO^ETAK I ROK ZAVR[ETKA ISPORUKE 

Po~etak isporuke je odmah po stupanju ugovora na snagu, a rok zavr{etka isporuke je godinu dana nakon potpisa ugovora. 

6.    (a) Adresa na kojoj se mo`e zatra`iti dokumentacija za nadmetanje: 

Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelj preuzima u poslovnom prostoru naru~itelja u JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1, Mostar - Komercijalna slu`ba, ili po{tom na pismeni zahtjev ponuditelja. 

(b) Dokumentaciju za nadmetanje uz predo~enje uplatnice na iznos od 100,00 

KM za svaki Lot iz javnog nadmetanja u korist `iro ra~una Uni Credit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i za firme izvan BiH na `iro ra~un broj 7100-280-48-06-003539 s naznakom 

"JN ISPORUKA NAFTE I NAFTNIH DERTVATA" ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju svakog radnog dana osim subote od 8,00 do 14,00 uz prethodnu najavu na telefon 036 317 156. Ponuditelji koji su otkupili natje~ajnu dokumentaciju za prvo javno nadmetanju, natje~ajnu dokumentaciju za ponovno javno nadmetanje mogu preuzeti na gore navedenoj adresi bez vr{enja ponovne uplate. 

7.    (a) Rok za dostavu ponude je 24. 11. 2004. godine do 12 sati -
PROTOKOL JP. 

 (b) Adresa na koju se {alje ponuda: 

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu preporu~enom po{tom ili se predaju osobno na adresu naru~itelja: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1, Mostar - PROTOKOL sa naznakom ("NE OTVARAJ JN - SKUPINA...") 

(c) Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena: 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH, a za strane ponuditelje na engleskom jeziku sa obveznim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u Federaciji. 

8.    (a) Otvaranju ponuda mogu biti nazo~ne ovla{tene ili opunomo}ene osobe ponuditelja uz uvjet predo~enja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta, 

    (b) Datum, vrijeme (kao 7.(a) i mjesto otvaranja ponuda: 

Otvaranje ponuda bit }e dana 24.11.2004. godine u 12 sati u sali za sastanke u JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar Zagreba~ka 1. 

9. Ponuditelj je obvezan ponudi prilo`iti jamstvo za ponudu u formi garancije banke u visini 1.000,00 KM za svaki Lot za koji se natje~e. 

10. Uvjeti i na~in pla}anja odre|eni su uputama za izradu ponude. 

11. SADR@AJ PONUDE 

12. ROK VALJANOSTI PONUDE: 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

13. KRITERIJ ZA ODABIR 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja }e se vrednovat po sljede}im kriterijima: 

1.    Ponu|ena cijena 

2.    Blizina/pogodnost lokacije (od sjedi{ta Naru~itelja za nu|eni Lot) 

14. POTREBNE OSTALE INFORMACIJE 

Sudionici javnog nadmetanja bit }e obavije{teni o odluci o odabiru / ne odabiru u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponude. 

15. NARU^ITELJ ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. Naru~itelj zadr`ava pravo odbiti sve ponude, poni{titi nadmetanje ili odbaciti sve ponude bez obzira na ponu|ene uvjete prije odabira najpovoljnije ponude bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

16. Sve potrebne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 14,00 sati svakog radnog dana osim subote na tel/fax: 036/317-156. Kontakt osoba je Gordana Ivi}. (01-11/2697-04) 


JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE", d.d. MOSTAR 

Na temelju ~lanka 5. to~ke 1. i ~lanka 18. stavak 1. to~ka 1. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i na temelju Odluke broj I-3691/04, JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ISPORUKU PROMID@BENOG MATERIJALA 

1. PREDMET NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je isporuka promid`benog materijala za JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar. 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja bez obzira na sjedi{te ili prebivali{te, osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju prema ~lanku 35. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati sljede}e: 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja }e se vrednovati po slijede}im kriterijima: 

1. Kvaliteta podnesenih uzoraka 

2. Cijena 

3. Rok isporuke 

4. Rokovi pla}anja 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj ~ija ponuda dobije najve}i broj bodova prilikom ocjenjivanja sukladno zadanim kriterijima. 

5. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA NATJE^AJNE DOKUMENTACIJE 

Zainteresirani ponuditelji natje~ajnu dokumentaciju mogu preuzeti u poslovnom prostoru Naru~itelja - Zagreba~ka 1, Mostar kod g|e. Gordane Ivi}, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na tel/fax: 036 317 156. 

Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 100 KM na ime naknade tro{kova na ra~un Naru~itelja Uni Credit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i za firme izvan BiH na `iro ra~un broj 7100-280-48-06-003539 s naznakom 

"JN - PROMID@BENI MATERIJAL" 

6. MJESTO I VRIJEME PODNO[ENJA PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu preporu~enom po{tom ili se predaju osobno na adresu naru~itelja: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1, Mostar - PROTOKOL "a naznakom ("NE OTVARAJ JN - ...") Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.11.2004. do 13 sati -PROTOKOL JP. 

Nepravodobno pristigle ponude vratit }e se neotvorene ponuditelju. 

Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena: 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH, a za strane ponuditelje na engleskom jeziku sa obveznim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u Federaciji. 

7. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 23.11.2004. godine u 13 sati u sali za sastanke u JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar Zagreba~ka 1. 

Otvaranju ponuda mogu biti nazo~ne ovla{tene ili opunomo- }ene osobe ponuditelja uz uvjet predo~enja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta. 

8. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PONUDITELJA 

Obveze ponuditelja koji sudjeluju u Javnom nadmetanju je da ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u ovom pozivu, te da se pri izradi ponude obvezno pridr`avaju uvjeta i obveza koje proizlaze iz natje~ajne dokumentacije. Ponuditelj snosi odgovornost za to~nost, istinitost i vjerodostojnost predo~enih dokaza i dokumentacije u svojoj ponudi. 

9. OSTALE NAPOMENE 

Ponuditelji }e o rezultatima javnog nadmetanja biti obavije{teni preporu~enim pismom ili telefaksom. 

Naru~itelj zadr`ava pravo da prihvati ili odbije neku ponudu ih da poni{ti proces nadmetanja i odbije sve ponude u svakom trenutku prije dodjele ugovora, a da pritom nema nikakvih obveza prema ponuditelju(ima) na koje se to odnosi, a niti je obvezan da informira ponuditelja(e) o razlozima odbijanja. 

Dodatne informacije u svezi s predmetom nadmetanja se mogu dobiti na kontakt tel. 036 - 317 156. 

Ovaj javni poziv bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Dnevnom listu i web stranici Javnog poduze}a www ephzhb.ba 

JP "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna "d.d. Mostar, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar, tel. 387 36 317 156. (01-11/2698-04) 


JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE", d.d. MOSTAR 

Na temelju ~lanka 5. to~ke 1. i ~lanka 18. stavak 1. to~ka 1. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine F BiH" br. 34/04) i na temelju Odluke br. 1-3692/04, JP"Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA JAVNO NADMETANJE ZA ISPORUKU OPREME ZA RAD NA DV 35 kV I MJERNI INSTRUMENTI 

1. PREDMET NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je isporuka sljede}eg: 

a. LOT A - oprema za rad na DV 35 kV 

b. LOT B - multimetri i mre`ni analizatori 

c. LOT C - ure|aji za mjerenje, 

d. LOT D - vi{efunkcijski mjerni terminal 

2. PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju svi ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja bez obzira na sjedi{te ili prebivali{te, osim ponuditelja koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju prema ~lanku 35. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za pojedine ili za sve lotove. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati sljede}e: 

4. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja }e se vrednovati po slijede}im kriterijima: 

1. Tehni~ka usugla{enost 

2. Cijena 

3. Reference 

4. Rokovi pla}anja 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj ~ija ponuda dobije najve}i broj bodova prilikom ocjenjivanja sukladno zadanim kriterijima. Ocjenjivanje ponuda i dodjela ugovora }e biti na lot osnovi. 

5. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA NATJE^AJNE DOKUMENTACIJE 

Zainteresirani ponuditelji natje~ajnu dokumentaciju mogu preuzeti u poslovnom prostoru Naru~itelja - Zagreba~ka 1, Mostar kod g|e. Gordane Ili}, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na tel/fax: 036 317 156. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 100 KM za svaki Lot za koji se natje~e, na ime naknade tro{kova na ra~un Naru~itelja: 

Uni Credit Zagreba~ka banka broj 3381002200811294 i za firme izvan BiH na `iro ra~un broj 7100-280-48-06-003539 s naznakom 

"JN - ISPORUKA ZA LOT....." 

6. MJESTO I VRIJEME PODNO[ENJA PONUDA 

Ponude se dostavljaju u zatvorenom omotu preporu~enom po{tom ili se predaju osobno na adresa naru~itelja: JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Zagreba~ka 1, Mostar - PROTOKOL sa naznakom ("NE OTVARAJ JN -...") Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.11.2004. do 11 sati -PROTOKOL JP. 

Nepravodobno pristigle ponude vratit }e se neotvorene ponuditelju. 

Jezik ili jezici na kojima ponuda mora biti sastavljena: 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH, a za strane ponuditelje na engleskom jeziku sa obveznim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u Federaciji. 

7. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 23.11.2004. godine u 11 sati u sali za sastanke u JP "Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar Zagreba~ka 1. 

Otvaranju ponuda mogu biti nazo~ne ovla{tene ili opunomo}ene osobe ponuditelja uz uvjet predo~enja pisanog dokaza o ovlasti i dokaza osobnog identiteta. 

8. OBVEZE I ODGOVORNOSTI PONUDITELJA 

Obveze ponuditelja koji sudjeluju u Javnom nadmetanju je da ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u ovom pozivu, te da se pri izradi ponude obvezno pridr`avaju uvjeta i obveza koje proizlaze iz natje~ajne dokumentacije. Ponuditelj snosi odgovornost za to~nost, istinitost i vjerodostojnost predo~enih dokaza i dokumentacije u svojoj ponudi. 

9. OSTALE NAPOMENE 

Ponuditelji }e o rezultatima javnog nadmetanja biti obavije{teni preporu~enim pismom ili telefaksom. 

Naru~itelj zadr`ava pravo da prihvati ili odbije neku ponudu ili da poni{ti proces nadmetanja i odbije sve ponude u svakom trenutku prije dodjele ugovora, a da pritom nema nikakvih obveza prema ponuditelju(ima) na koje se to odnosi, a niti je obvezan da informira ponuditelja(e) o razlozima odbijanja. 

Dodatne informacije u svezi s predmetom nadmetanja se mogu dobiti na kontakt tel. 036-317 156. 

Ovaj javni poziv bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Dnevnom listu i web stranici Javnog poduze}a www ephzhb.ba 

JP "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna "d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, 88000 Mostar, tel. 387 36 317 156 (01-11/2699-04) 


MUP SBK/KSB
TRAVNIK 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), MUP SBK/KSB Travnik objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU OPREME ZA POTREBE POLICIJE 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku opreme za potrebe policije po lotovima i to: 

a) Tip vozila: Terensko - komada 1 

Zapremnina motora: 1890 cm3-3000 cm3  

Snaga motora; 85-129 KW 

Broj vrata: 5 (pet) 

Vrsta goriva: dizel 

Pogon na ~etiri kota~a 

Standardna oprema uz ovaj tip vozila 

b) Tip vozila: Terensko - komada 3 

 Zapremnina motora: 1690 cm3 

Snaga motora: 58 (59) KW 

Broj vrata: 3 (tri) 

Vrstu goriva: benzin/dizel 

Pogon na ~etiri kota~a 

Standardna oprema uz ovaj tip vozila 

c) Tip vozila: Kombi za prevoz osoba - komada 1 

Zapremina motora: 1900 cm3-2500 cm3 

Snaga motora: 60-90 KW 

Broj vrata: 4 (~etiri) 

Vrsta goriva: dizel 

Standardna oprema uz ovaj tip vozila 

a)    Fluorescentnih prsluka - komada 200 

b)    Saobra}ajnih ~unjeva - komada 100 

c)    Trep~e}ih `utih baterija za ozna~avanje saobra}ajnih nezgoda - komada 11 

d)    Ru~nih stop tablica - komada 200 

e)    Poljskih {apki - komada 200 

f)    Kravata - komada 100 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica, koja su registrovana i ovla{}ena za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog poziva, osim subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe isklju~eni iz prava u~e{}a na javnom pozivu. 

3. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude punuda~i mogu preuzeti u Ministarstvu unutra{njih poslova SBK/KSB u Travniku ulica Aleja Konzula 12 u vremenu od 9,00-14,00 sati svakog radnog dana uz predo~enu uplatnicu u iznosu od 25,00 KM i to na depozitni ra~un SBK/KSB broj 1299011001116234, vrsta prohoda: 721119, bud`etska organizacija: 99999999 sa naznakom "za javno nadmetanje". Kontakt telefona broj 030/518-763. 

4. SADR@AJ PONUDE 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, 

b)    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima (ovjeren), 

c)    identifikacioni broj, 

d)    potvrdu o urednom izmirenju poreznih obaveza i doprinosa za zaposlene (ne starija od 30 dana), 

e)    ispunjen i ovjeren tender sa cijenama u KM, na originalno preuzetom materijalu, sa ura~unatim va`e}im stopama poreza na promet proizvoda i usluga, 

f)    uslovi pla}anja (odgo|eno pla}anje, rabat i druge pogodnosti), 

g)    rok isporuke, 

h)    garantni rok, 

i)    opcija ponude, 

j)    referense ponu|a~a, 

k)    ponu|a~i mogu prilo`iti i ostalu dokumentaciju koju smatraju bitnom. 

5. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE 

1.    ponu|ena cijena, 

2.    kvalitet, 

3.    rok isporuke, 

4.    na}in pla}anja, 

5.    garantni rok, 

6.    dosada{nje referense, 

7.    ostale pogodnosti. 

6. ROK DOSTAVE I OTVARANJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti s naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE" (za Lot br._____)-NE OTVARAJ, direktno ili preporu~eno po{tom na adresu: Vlada SBK/KSB Slu`ba za zajedni~ke poslove, Stani~na 43 Travnik. Rok za dostavu ponude je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog javnog nadmetanja. 

Ponude dostavljene poslije ovog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Svi ponu|a~i }e biti obavije{teni o danu, satu i mjestu otvaranja ponuda. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po 1 (jedan) predstavnik ponu|a~a uz prilo`eno ovla{tenje. 

O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

7. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupka nadmetanja, te zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, prihvatiti ponudu u potpunosti ili njen dio, odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. (01-11/2701-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
ZDRAVSTVENA USTANOVA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK-a BIHA] 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04 ) i Odluke Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Zavod za javno zdravstvo USK-a broj 3886/04 od 15. 10. 2004. godine, Zdravstvena ustanova Zavod za javno zdravstvo USK-a, objavljuje sljede}i 

JAVNI POZIV 

ZA JAVNO NADMETANJE ZAINTERESIRANIH PONU\A^A ZA NABAVKU INFORMATI^KE OPREME 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

a) Predmet javnog nadmetanja je kupovina informati~ke opreme za Zdravstvenu ustanovu Zavod za javno zdravstvo USK-a i to: 

- ra~unari.,..........................................................5 komada 

- router (ison).......................................................1 komad 

- printer..............................................................4 komada 

- switch..............................................................4 komada 

b) Detaljna specfikacija predmeta i ostalih uvijeta javnog nadmetanja data je u tenderskoj dokumentaciji. 

c) Ponuda~ mora ponuditi isklju~ivo originalnu i nekori{tenu opremu. 

2. PRAVO U^E[]A U JAVNOM NADMETANJU 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sve pravne i fizi~ke osobe u Federaciji Bosne i Hercegovine koje su registrovane za obavljanje djelatnosti koje su predmet nadmetanja. 

Pravo u~e{}a u nadmetanju ne mogu ostvariti ponu|a~i navedeni u ~lanu 35. stav 1. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ( "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda mora sadr`avati sljede}e: 

a)    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a; 

b)    ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima ili drugu validnu dokumentaciju o registraciji; 

c)    izjavu da nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 35. Uredbe za nabavku robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04); 

d)    potvrdu nadle`ne poreske uprave o izmirenim obavezama, ne stariju od 30 dana; 

e)    potvrdu Zavoda PIO/MIO o pla}anju doprinosa za posljednju uplatu; 

f)    izjavu kojom se potvr|uje da }e se roba koja je predmet nadmetanja poru~ivati po trenutno va`e}im cijenama ponu|a~a; 

g)    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova; 

h)    ovjerenu kopiju obrasca bilansa stanja i uspjeha sa 31.12.2003. godine; 

i)    izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko tra`i avans, u roku od 7 (sedam) dana po potpisu ugovora obezbijediti avansnu garanciju (sa rokom va`nosti: ugovoreni rok + 15 dana); 

j)    dokaz da je ponu|a~ ovla{teni (certificirani) partner/dis- tributer opreme koju nudi. 

4. KRITERIJ ZA VREDNOVANJE PONUDA 

Odabir najpovoljnijih ponuda izvr{i}e se po sljede}im kriterijima: 

a)    cijena 

b)    na~in pla}anja 

c)    rokovi izvr{enja 

d)    dosada{nje iskustvo 

Naru~ioc }e komparativnom analizom svih ponuda me|usob- no i ocjenom svake ponude prema utvr|enim kriterijima odrediti najpovoljniju i utvrditi redoslijed ostalih ponuda sukladno ~lanu 3. stav 1. ta~ka 10. i ~lanu 36. stav 1. Uredbe. 

Najpovoljniji ponu|a~ je onaj ~ija ponuda ima ukupno najve}i broj bodova, a ukoliko su ponu|a~i isti u zbroju bodova, rangiranje ponu|a~a }e se vr{iti prema bodovima po redoslijedu kriterija. 

Sa najpovoljnijm ponu|a~em naru~ilac }e zaklju~iti ugovor. 

5. MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Detaljne upute ponu|a~ima i tehni~ka specifikacija predmeta nadmetanja dati su u tenderskoj dokumentaciji. Zainteresirani ponu|a~i tendersku dokumentaciju mogu preuzeti u sjedi{tu Naru~ioca, ul. Repu{ine bb, Biha} svakim radnim danom od 07,00 od 15,00 sati, po~ev od datuma prve objave javnog poziva. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 150,00 KM na ime naknade tro{kova na ra~un Naru~ioca 1296011001426008 kod Central profit banke sa naznakom "tro{kovi tendera-nabave informati~ke opreme". 

6. MJESTO I VRIJEME PODNO[ENJA PONUDA 

Ponu|a~i mogu dostaviti ponudu: 

Naru~ilac }e ponu|a~u izdati ovjerenu potvrdu sa naznakom datuma i sata prijema ponude. 

Ponude moraju biti zatvorene i zape~a}ene sa nazna~enim punim nazivom, adresom i telefonom ponu|a~a na pole|ini omotnice, a na prednjoj strani nazivom i adresom Naru~ioca sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVU INFORMATI^KE OPREME". 

Rok za podno{enje je 15 ( petnaest ) dana od dana zadnjeg objavljivanja ovog poziva u sredstvima informisanja. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene ponu|a~ima. 

7. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 3 ( tri ) dana po isteku roka za podno{enje ponuda u sjedi{tu Naru~ioca, ul. Repu{ine bb, Biha} u 12,00 sati. U slu~aju eventualne izmjene kao i rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti telefonski ili pismeno obavije{teni. 

8. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PONU\A^A 

Obaveza u~esnika javnog nadmetanja je da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u ovom pozivu, te da se pri izradi ponude obavezno pridr`avaju propisanih uvjeta i obaveza koje proizilaze iz tenderske dokumentacije. Ponu|a~ snosi odgovornost za ta~nost, istinitost i vjerodostojnost predo~enih dokaza i dokumentacije u svojoj ponudi. 

9. OSTALE NAPOMENE 

Naru~ilac zadr`ava pravo da svaku ponudu prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no, da poni{ti javno nadmetanje u cijelosti ili djelimi~no, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost niti tro{kove. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da, u toku ili prilikom razmatranja ponude, zatra`i dopunsko obja{njenje vezano za dostavljenu ponudu. 

Dodatne informacije u vezi sa predmetnim nadmetanjem se mogu dobiti na kontakt tel/fax 037/351-799, 037/351-800; 

Ovaj javni poziv bi}e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i sedmi~nim novinama Unsko-sanskog kantona "KRAJINA". 

(01-11/2702-04) 


OP]INA [IROKI BRIJEG
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na temelju ~l. 17. i 18. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanja radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 34/04), op}inski na~elnik Op}ine [iroki Brijeg, raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ISPORUKU LO@ ULJA ZA GRIJANJE ZA SEZONU 2004/05. GODINU 

I - PREDMET PONUDE 

Predmet javnog natje~aja je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnije ponude za isporuku lo`-ulja za sezonu 2004/05. godinu sukcesivno po tra`enoj dinamici naru~itelja u koli~ini od 130.000 litara. 

II - PRAVO U^E[]A IMAJU PONU\A^I 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se na temelju usvojenih kriterija naru~itelja i to samo izme|u ponu|a~a koji su zadovoljili kriterije iz to~ke 3. ovog nadmetanja: 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda, u skladu sa navedenim kriterijima, cijena }e biti najva`nija, ali ne}e biti jedini odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

V - PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Javni poziv ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremeno prispjele ponude ne}e biti uzete u razmatranje. 

VI - TRO[KOVI PONUDE 

Op}ina [iroki Brijeg ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog natje~aja, te zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbiti ponudu, poni{titi natje~aj ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

VII - DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 08 do 14 sati na kontakt telefon broj 039/706-371. 

(01-11/2705-04) 


HT MOSTAR
HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.MOSTAR 

Na temelju ~lanka 32. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), ~l. 36. i 37. Statuta Hrvatskih telekomunikacija d.o.o. Mostar i Odluke Uprave dru{tva broj D-61-27-4/04, HT MOSTAR, HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. MOSTAR 

PONI[TAVA JAVNO NADMETANJE 

Za isporuku ISDN BRA multipleksorskih plo~ica za 8 ISDN BRA korisnika sa pripadaju}om spojnom opremom, objavljeno dana 30. rujna 2004. godine u Dnevnom listu, Ve~ernjem listu, na web stranicama HT d.o.o Mostar i 09. listopada 2004.godine u "Slu`benim novinama Federacije BiH" 

na temelju Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i ~l. 36. i 37. Statuta Hrvatskih telekomunikacija d.o.o. Mostar (HT d.o.o. Mostar) te Odluke Uprave Dru{tva broj: D-61-27-4/04. 

ponovno objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA ISPORUKU ISDN BRA MULTIPLEKSORSKIH PLO^ICA ZA 8 ISDN BRA KORISNIKA SA PRIPADAJU]OM SPOJNOM OPREMOM 

1. NARU^ITELJ 

HT d.o.o. Mostar 

Kneza Branimira b.b. 

88000 Mostar 

Kontakt osoba: Zdenko ^arapina 

(tel: + 387 36 328223; faks: + 387 36 328160) 

2. PREDMET 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za nabavu i isporuku ELIS plo~ica za ISDN funkciju (konektori i kabeli) u koli~ini 50 kom. 

Ponuda mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima Naru~itelja s nazna~enim jedini~nim cijenama, te ukupnom cijenom. Cijene je potrebno izraziti u konvertibilnim markama (KM) ili eurima (EUR) na paritetu DDP HT d.o.o. Mostar - Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg. 

Nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dopu{tene. Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne mo`e istodobno sudjelovati u zajedni~koj ponudi. 

3. PRAVO NA SUDJELOVANJE I UTVR\IVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju doma}i i strani ponuditelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja, izuzev ponuditelja ~ije sudjelovanje nije dopu{teno Uredbom o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova, ~lanak 35 ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

Kako bi se kvalificirali za dodjelu ugovora ponuditelji trebaju kao dio svoje ponude dostaviti: 

Naru~itelj }e isklju~iti ponuditelje koji ne mogu osigurati naprijed navedene dokaze o kvalificiranosti. 

Uvjerenja koja se tra`e sukladno ovoj to~ki predmetnog nadmetanja ne smiju biti starija od devedeset (90) dana. 

4. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ponuditelji mogu preuzeti u sljede}em uredu: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira bb 

88 000 Mostar Bosna i Hercegovina 

uz prethodnu najavu, te predo~en dokaz o uplati otkupnine u iznosu 100 KM , ili 50 eura na ra~un broj: 

3381002202007207 kod Zagreba~ke banke BH d.d. 

u korist HT d.o.o. Mostar pod nazivom: Nabava ISDN mre`ne zavr{ne opreme. 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Ponuditelji koji su u~estvovali na poni{tenom javnom nadmetanju za isporuku ISDN BRA multipleksorskih plo~ica za 8 ISDN BRA korisnika sa pripadaju}om spojnom opremom ukoliko `ele u~estvovati na ponovnom javnom nadmetanju du`ni su preuzeti tendersku dokumentaciju bez pla}anja otkupnine od 100,00 KM uz dokaz o uplati. 

5. MJERILA ZA PROCJENU I USPOREDBU PONUDA 

Ponude dostavljene sukladno uvjetima nadmetanja, uvjetima ugovora, te zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, procjenjivat }e se na temelju slijede}ih kriterija: 

6. DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude (original i kopija) dostavljaju se u dvostrukim zape~a}enim omotnicama na jednom od slu`benih jezika u F BiH ili na engleskom jeziku uz obvezan prijevod na jedan od slu`benih jezika u F BiH. Na vanjskoj i unutarnjoj omotnici treba ~itko ispisati naziv i adresu ponuditelja i adresu Naru~itelja: 

HT d.o.o. Mostar 

Protokol 

Kneza Branimira bb 

88 000 Mostar 

Bosna i Hercegovina, 

s naznakom "PONUDA ZA ISDN MRE@NU ZAVR[NU OPREMU, NE OTVARAJTE DO 22. studenog 2004. GODINE, 11.00 SATI" . 

Zatvorene i zape~a}ene ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 22. studenog 2004. godine, 11.00 sati, kada }e ponude biti otvorene uz nazo~nost predstavnika ponuditelja koji `ele sudjelovati. Ponude pristigle nakon datuma i vremena navedenog naprijed ne}e se razmatrati, te }e se ponuditeljima vratiti neotvorene. 

7. DODJELA UGOVORA 

Naru~itelj }e dodijeliti ugovor ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu i za kojeg je utvr|eno da je kvalificiran za uspje{no izvr{enje ugovora. Obavijest o izboru ponuditelja dostavit }e se svim ponuditeljima koji su dostavili ponude u zakonski predvi|enom roku. 

8. TRO[KOVI PONUDE I ZA[TITA PRAVA PONUDITELJA 

Naru~itelj ne snosi tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja te zadr`ava pravo u potpunosti poni{titi nadmetanje prije sklapanja ugovora. 

Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku javnog nadmetanja mo`e u roku od osam dana od primitka obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ulo`iti prigovor u pisanom obliku Naru~itelju na nepravilnosti u postupku, a presliku prigovora usporedo dostaviti i Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH. Naru~itelj }e odgovoriti ponuditeljima u roku od osam dana od primitka prigovora i otkloniti eventualne nepravilnosti, a presliku odgovora usporedo uputiti i Ministarstvu prometa i komunikacija FBiH. 

(01-11/2706-04) 


UNIVERZITET U SARAJEVU
STOMATOLO[KI FAKULTET SARAJEVO 

Na osnovu odredaba Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04 - u daljem tekstu: Uredba), Stomatolo{ki fakultet u Sarajevu (u daljem tekstu: Naru~ilac), raspisuje 

OGLAS 

ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ANESTEZIOLO[KE OPREME, STOMATOLO[KE OPREME I SITNOG INSTRUMENTARIJA I NAMJE[TAJA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje i odabir naj- povoljnijih ponuda za nabavku opreme, instrumentarija i namje{taja za potrebe Naru~ioca i to: 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta javnog nadmetanja, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju prema ~lanu 35. Uredbe, {to ponudioc potvr|uje li~nom izjavom potpisanom i ovjerenom od strane odgovornog lica, koju obavezno prila`e uz ponudu. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

Ponudilac je obavezan da rednim brojem obilje`i pojedina~ne dokumente od prvog do posljednjeg u okviru prilo`ene ponude. 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od {est mjeseci (original ili ovjerena kopija) od momenta dostavljanja na Stomatolo{ki fakultet (ul. Bolni~ka 4a). 

Ponu|a~ po svom izboru mo`e dostaviti ponudu za jedan ili vi{e LOT-ova. Ponude treba slati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

Kod odabira najpovoljnije ponude naro~ito }e se cijeniti: 

Pri ocjeni ponuda Komisija Naru~ioca za otvaranje i procjenu ponuda (u daljem tekstu: Komisija) }e se rukovoditi kriterijima navedenim u ~lanu 3., stav 1. ta~ka 10. i ~lanu 36. Uredbe i Odlukom Komisije o na~inu vrednovanja kriterija za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a. 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu podi}i na Stomatolo{kom fakultetu u Sarajevu, Bolni~ka 4a, IV sprat u Dekanatu, svakim radnim danom od 9,00-14,00 sati, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 20,00 KM po jednom LOT-u. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291011000134121 kod HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije LOT br.___"(navesti broj LOT-a). 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te u zape~a}enoj koverti na adresu: Stomatolo{ki fakultet Sarajevo, ul. Bolni~ka br. 4a, sa naznakom: "NE OTVARAJ-PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE LOT BROJ______"(navesti broj LOT-a), odvojeno za svaki LOT, sa nazna~enim nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a. 

U obzir }e se uzeti uredne ponude koje stignu na protokol Stomatolo{kog fakulteta u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa, i to do 12 ~asova narednog dana. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se komisijski u prostorijama Stomatolo{kog fakulteta u Sarajevu, ul. Bolni~ka br. 4a, IV sprat u Sali za sastanke, dana 24.11.2004. godine i to: 

LOT 1 sa po~etkom u 11,00 ~asova 

LOT 2 sa po~etkom u 12,00 ~asova 

LOT 3 sa po~etkom u 13,00 ~asova 

Otvaranju mogu prisustvovati ponu|a~i ih njihovi pismeno ovla{teni predstavnici. Ponudioci }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim }e se zaklju~iti ugovor. 

VIII - OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u cjelosti ili djelimi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje. Zadr`ava pravo poni{tenja oglasa za javno nadmetanje , i odbijanje dijelom ili u cijelosti svih prispjelih ponuda prije sklapanja pismenog ugovora bez sno{enja ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i bez obaveze obja{njenja razloga za takvo postupanje. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na telefon broj 033/443-269. 


(01-11/2707-04) 


BH TELECOM D.D.
SARAJEVO 

Na osnovu ta~ke VII Ponovnog javnog poziva za dostavljanje ponuda za nabavku opreme i materijala za redovno i investiciono odr`avanje za 2004.godinu za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo (Tenderski paket 1/04) objavljenog u dnevnim listovima "Jutarnje novine" i "Dnevni avaz" dana 25.06.2004. godine, a u vezi sa ~lanom 32.stav 2. Uredbe Vlade Federacije BiH o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 40/03, 58/03 i 11/04), BH Telecom d.d. Sarajevo 

PONI[TAVA 

Ponovni javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme i materijala za redovno i investiciono odr`avanje za 2004. godinu za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo (tenderski paket 1/04), objavljen u dnevnim listovima "Jutarnje novine" i "Dnevni avaz" dana 25.06.2004. godine u dijelu: Lot 7 (monta`ni materijal), LOT 8 (betonski stubovi) i LOT  10 (ostali instalacioni materijal). 

U ostalom dijelu Javno nadmetanje ostaje na snazi. 

_______________ 

Na osnovu ~l. 66. i 67. Statuta, ~l. 48. i 49. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enja usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), te ~lana 33 Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enja usluga i ustupanja radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/03), BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje 

DRUGI PONOVNI JAVNI POZIV 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU OPREME I MATERIJALA ZA REDOVNO I INVESTICIONO ODR@AVANJE ZA 2004. GODINU ZA POTREBE BH TELECOM D.D. SARAJEVO - TENDERSKI PAKET BROJ 1/04 

I. PREDMET PONUDE je isporuka opreme i materijala za redovno i investiciono odr`avanje za 2004. godinu (u daljem tekstu: oprema i materijal) za BH Telecom d.d. Sarajevo 

LOT 7 - MONTA@NI MATERIJAL 

LOT 8 - BETONSKI STUBOVI 

LOT 10 - OSTALI INSTALACIONI MATERIJAL 

Ponu|a~i moraju ponuditi, minimalno, jedan kompletan lot. 

II. PRAVO U^E[]A 

1.    Pravo u~e{}a imaju sva doma}a pravna lica, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u javnom nadmetanju prema ~lanu 36 Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03, 11/04) - u daljem tesktu: Uredba, koja: 

a)    su registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili prometa opreme i materijala koja je predmet natje~aja, {to dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom (kompletno rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima); 

b)    dostave originalnu tendersku garanciju za osiguranje ozbiljnosti ponude poslovne banke prihvatljive za BH Telecom d.d. Sarajevo, na iznos 5% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: 22.03.2005.g. (opcija ponude plus 30 dana), 

c)    dostave potpisanu i ovjerenu izjavu da nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 36. Uredbe. 

Ponude koje ne budu sadr`avale tra`ene dokumente }e biti odba~ene i ne}e se razmatrati. 

III. SADR@AJ PONUDE 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, 

b)    validna dokumentacija (ili ovjerena fotokopija) da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili prometa opreme i materijala koja je predmet ovog Javnog natje~aja (kompletno rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima), 

c)    izjava ponu|a~a da nema smetnji za u~e{}e na javnom nadmetanju, u skladu sa ~lanom 36. Uredbe, 

d)    cijena za svaku stavku u okviru ponude i ukupna cijena ponude iskazana u KM na paritetu DDP Sarajevo krajnja destinacija navedena u tenderskoj dokumentaciji (incoterms 2000). Cijene je potrebno iskazati prema tabelama iz specifikacije u tenderskoj dokumentaciji. 

e)    uslovi pla}anja - odgo|eno pla}anje do 30 dana, a ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti pismenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju, sa rokom va`nosti garancije: rok isporuke plus petnaest (15) dana, 

f)    rok isporuke opreme i materijala, 

g)    originalna potvrda poslovne banke prihvatljive za BH Telecom d.d. Sarajevo, kojom ponu|a~ dokazuje da ima raspolo`iva likvidna finansijska sredstva, ili pristup likvidnim finansijskim sredstvima u iznosu od, najmanje, 20 % vrijednosti njihove ponude, 

h)    originalna tenderska garancija za osiguranje ozbiljnosti ponude poslovne banke prihvatljive za BH Telecom d.d. Sarajevo, na iznos najmanje 5% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: 22.03.2005.g. (opcija ponude plus 30 dana), 

f)    lista reference; lista mora sadr`avati ta~an naziv firme kojoj je predmetna roba isporu~ena, precizan opis, koli~inu i vrstu opreme i materijala, sa navedenom kontakt osobom i brojem telefona ili e-mail adresom za eventualnu provjeru podataka; navedeni podaci se odnose na poslove zaklju~ene po~ev od 2000. godine pa do dana objavljivanja poziva, 

 j)    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu garancije kao i izjava (od strane proizvo|a~a opreme i materijala) o periodu postgarantnog obezbje|enja rezervnih dijelova za opremu koja se nudi, 

k)    ovjerena izjava ponu|a~a opreme o periodu u kojem se obavezuje da }e obaviti zamjenu ure|aja i/ili dijelova ili otkloniti kvar u toku garantnog i postgarantnog roka, 

l)    ugovor o zastupni{tvu ili izjava proizvo|a~a da je ponu|a~ ovla{ten da mo`e ponuditi opremu i materijal proizvo|a~a, naslovljenu isklju~ivo na ime ponu|a~a za ovaj tender, 

m)    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% ugovorenog posla, sa rokom va`nosti 30 dana nakon okon~anja ugovorenog roka isporuke, izdatu od poslovne banke prihvatljive za BH Telecom d.d. Sarajevo, 

n)    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran osigurati garanciju na period garantnog roka u iznosu najmanje 2% ugovorenog iznosa sa rokom va`nosti garancije do okon~anja garantnog roka plus 15 dana, 

o)    certifikat da su tra`ena oprema i materijal u skladu sa propisanim standardima, 

p)    katalozi sa prospektnom dokumentacijom i atestima, 

q)    u ponudi je potrebno odgovoriti pojedina~no na svaki uslov iz Tehni~kih uslova, 

r)    izjava kojom ponu|a~ garantuje nepromjenjivost ponu|enih jedini~nih cijena u slu~aju naknadne korekcije u koli~ini iz specifikacije ponu|ene opreme i materijala u vrijednosti max +/- 20 % vrijednosti svakog LOT-a, 

s)    opcija ponude: 90 dana od datuma otvaranja ponude ili du`e, 

t)    ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u dva primjerka (original i kopija), u) ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH. 

Ponudu dostaviti na/prema tenderskoj dokumentaciji. 

Ponu|a~ je u obavezi da sva tra`ena dokumenta iz sadr`aja ponude numeri{e rednim brojevima. 

IV. KRITERIJI IZBORA 

U postupku odabira najpovoljnijeg ponu|a~a Komisija }e razmatrati samo one ponude koje u potpunosti ispunjavaju uslove iz ta~ke II (fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar mora biti kompletna sa svim prilozima, svaka stranica mora biti ovjerena); bankovna garancija mora biti dostavljena u originalu sa iznosom i rokom va`enja koji su navedeni ta~kom II. b; tra`enu izjavu o nepostojanju smetnji za u~e{}e na nadmetanju po ~lanu 36. Uredbe mora potpisati ovla{teno lice ponu|a~a). 

Sve one ponude koje budu zadovoljavale navedene uslove }e biti razmatrane prema svojim tehni~kim i komercijalnim uslovima prema sljede}im kriterijima (navedeni po redoslijedu svoje va`nosti): 

1.    Saglasnost sa zahtjevima iz tehni~ke specifikacije 

2.    Cijena 

3.    Rok isporuke 

4.    Garantni i postgarantni period 

Napomena: najni`a ponu|ena cijena ne predvi|a automatski i najpovoljniju ponudu. Kao najpovoljnija ponuda }e biti okarakterisana ona koja u zbiru svih bodova po navedenim kriterijima bude imala najvi{e bodova. 

V. TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, ulica 

Obala Kulina bana br. 8 - Protokol, uz dokaz o uplati 200,00 KM na ra~un BH Telecom d.d. Sarajevo, broj 1291021000132035 kod Central profit banke, Sarajevo. Tenderska dokumentacija }e, na osnovu zahtjeva i dokaza o uplati, biti odmah otpremljena (DHL-om ili EMS-om), ali se ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zakasnjelu isporuku. 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju po javnom nadmetanju objavljenom 06.04.2004. i Ponovnom javnom nadmetanju objavljenom 25.07.2004. godine, mogu preuzeti tendersku dokumentaciju po drugom ponovljenom javnom nadmetanju bez uplate 200,00 KM. 

Tenderska dokumentacija }e biti objavljena i na web stranici kupca: www telecom, ba ali ista slu`i samo u informativne svrhe, odnosno za u~e{}e na tenderu i podno{enje ponude je obavezno preuzeti originalnu tendersku dokumentaciju, na na~in opisan kao gore. 

VI. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu ponudu sa naznakom: "Ponuda po Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za isporuku materijala za redovno i investiciono odr`avanje za potrebe BH Telecoma d.d Sarajevo - Tenderskl paket broj 1/04 - NE OTVARAJ", sa obaveznom naznakom broja lota na koverti, dostaviti na adresu prijema: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, ulica Obala Kulina bana broj 8. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 22.11.2004. g. do 10.00 sati. 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 22.11.2004. godine u 10.10 sati u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo. Obala Kulina bana 8, soba 214/II sprat. 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude predate mimo protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Predstavnik ponu|a~a koji `eli prisustvovati javnom otvaranju ponuda, du`an je prilo`iti originalno ovla{tenje ponu|a~a za prisustvo otvaranju ponuda. 

O rezultatima natje~aja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VII. TRO[KOVI PONUDE 

BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku natje~aja. Tako|er, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbije svaku ponudu ili poni{ti natje~aj ili pojedini LOT, odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. BH Telecom dd. Sarajevo ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

VIII. NAKNADNA POJA[NJENJA PONUDA 

BH Telecom d.d. Sarajevo zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

IX. UPITI I OBJA[NJENJA 

Sve zahtjeve za razja{njenje komercijalnih i tehni~kih elemenata isklju~ivo slati u pismenoj formi na fax: 033/216-771 najkasnije do 16.11.2004.godine (tri dana pred otvaranje), uz neophodnu naznaku: "Nabavku opreme i materijala za redovno i investiciono odr`avanje za 2004. godinu -Tenderski paket br. 01/04". 

(01-11/2711-04) 


GRAD MOSTAR
GRADONA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke roba, uslugama i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), gradona~elnik objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU, TRANSPORT I ISPORUKU BETONA MB 25 U SVRHU BETONIRANJA LOKALNIH PUTEVA U PRIGRADSKIM NASELJIMA GRADA MOSTARA 

I. PREDMET NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku, transport i isporuku betona MB 25 u svrhu betoniranja lokalnih puteva u prigradskim naseljima Grada Mostara, a ~iju }e ugradnju vr{iti sami mje{tani naselja u kojima se isti bude ugra|ivao. 

II. PRAVO U^E[]A NA JAVNOM NADMETANJU 

U javnom nadmetanju mogu u~estvovati sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti, izuzev subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

III. SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, poreznim i identifikacionim brojem; 

2.    Lice za zastupanje, kontakt telefon i fax putem koga se dostavljaju odluke o odabiru 

3.    Izvod iz registra nadle`nog suda; 

4.    Ispunjen i ovjeren originalni predmjer radova, sa jedini~nim cijenama izra`enim u KM, sa ura~unatim porezom na promet proizvoda i usluga, 

5.    Popis mehanizacije i opreme potrebne za izvo|enje ovog posla; 

6.    Popis zaposlene radne snage (potvrda PlO-a sa nazna~enim datumom prijave na osiguranje, ne starije od tri mjeseca); 

7.    Potvrda nadle`ne porezne uprave o izmirenim obvezama poreznog obveznika u zadnjih 6 mjeseci, 

8.    Potvrda poslovnih banaka da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja 3 (tri) mjeseca 

9.    Izjava da su jedini~ne cijene nepromjenjive i da se tokom izvo|enja radova ne}e mijenjati ni pod kojim uslovima 

10.    Izjava o obavezi primjene svih potrebnih mjera za{tite 

11.    Dokaze o ~injenicama iz ta~ke II. - "Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju". 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca (obavezno originali i ovjerene kopije) u momentu otvaranja ponude. 

Ponu|a~i su du`ni prilo`enu dokumentaciju numerisati i specificirati prema naprijed navedenom redoslijedu. 

IV. KRITERIJ ZA IZBOR PONU\A^A 

1.    Ponu|ena cijena radova; 

2.    Mehano-opremljenost; 

3.    Uslovi pla}anja. 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", najpovoljnija ponuda smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove bli`e precizirane ~lanom 3. ta~ka 10. i ~lanom 36. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/04). 

V. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Zainteresovani ponu|a~i tendersku dokumentaciju mogu preuzeti na protokolu Grada Mostara, Mostar, Adema Bu}a 19, suteren, uz dokaz o uplati preuzimanja tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM na ra~un Grada Mostara broj 1610200009950649 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH filijala Mostar, sa svrhom doznake Javno nadmetanje - "isporuka betona". 

VI. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE 

Ponude predati li~no na adresu: Grad Mostar, Adema Bu}a 19, Mostar, protokol, suteren, sa naznakom: 

Javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za isporuku betona na podru~ju Grada Mostara - "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" u roku od osam (8) dana nakon dana posljednjeg objavljivanja oglasa odnosno, zaklju~no sa 22.11.2004.god. do 13:00 sati. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 22.11.2004.god. u 13,30 sati u prostorijama Grada Mostara. Pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda. O kona~nom rezultatu javnog nadmetanja svi u~esnici }e biti pismeno obavije{teni. 

VII. TRO[KOVI PRIJAVE 

Grad Mostar, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Istovremeno zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu, poni{titi Javno nadmetanje ili odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezno objasniti razlog takvog postupka. 

VIII. OSTALE ODREDBE 

U~esnici u Javnom nadmetanju za uvid u projekat sanacije kao i sve eventualne nejasno}e, mogu se obratiti svakim radnim danom od 08-14 sati u Odjel saobra}aja na telefon: 036 500 664, odnosno li~no svaki radni dan od 08.00 - 10.00 u zgradi centralnog ureda Grada Mostara, A.Bu}a 19. 

Ovaj javni poziv objavljuje se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Dnevnom Avazu", "Dnevnom listu", te na WEB stranici Grada Mostara www.mostar.ba. 


(01-11-2715/04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 

Na temelju ~lanka 18. Uredbe o postupku nabave robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVU PUTNI^KOG AUTOMOBILA 

I - PREDMET 

Predmet javnog nadmetanja je nabava putni~kog automobila: 

II - PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica sa prostora BiH koja su registrirana za obavljenje djelatnosti za koju se objavljuje javno nadmetanje, izuzev ponuditelja ~ije sudjelovanje nije dopu{teno ~lankom 35. Uredbe o postupku nabave roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

III - SADR@AJ PONUDE 

1)    Naziv i to~na adresa ponuditelja 

2)    Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar 

3)    Uvjerenje o poreskoj registraciji 

4)    Jedini~na cijena automobila sa carinom i porezom, fco: Mostar 

5)    Rok isporuke 

6)    Rok pla}anja 

7)    Katalo{ka dokumentacija, i izjava da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti atestnu dokumentaciju 

8)    Izjava ponuditelja o roku u kojem je obavezan otkloniti eventualne nedostatke 

9)    Izjava ponuditelja da zadovoljava uvjete propisane u ~lanku 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

10)    Ovjerena kopija potvrde od nadle`nih slu`bi mirovinsko - invalidskog i zdravstvenog osiguranja o izmirenju obveza, ne starija od 60 dana 

11)    Ovjerena kopija potvrde nadle`ne poreske uprave o izmirenim obvezama, ne starija od 30 dana 

12)    Ponuditelj mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna 

IV - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1)    Ponu|ena cijena 

2)    Rok isporuke 

3)    Rok pla}anja 

V - PODNO[ENJE PRIJAVA ZA NADMETANJE 

1)    Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE - NE OTVARAJ" na adresu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ul. Adema Bu}a broj 34., Mostar 

2)    Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva za javno nadmetanje 

3)    Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati 

VI - DOSTAVLJANJE I OTVARANJE PONUDA 

Nakon otvaranja ponuda od strane posebno imenovane komisije FMERI-a, najpovoljniji ponuditelj i ostali u~esnici bi}e obavije{teni o odabiru. 

O mjestu i vremenu javnog otvaranja ponuda ponuditelji }e biti naknadno obavije{teni. 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove ponuditeljima u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbiti ponudu, poni{titi nadmetanje, ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezan objasniti razlog takvog postupka. 


(01-11-2717-04) 


JP SKPC "MEJDAN"
TUZLA 

Na osnovu odredaba ~lana 57. Statuta JP SKPC "MEJDAN" - Tuzla i odredaba ~l. 5 i 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH broj 34/04), direktor JP SKPC "Mejdan" u Tuzli objavljuje slijede}i: 

JAVNI POZIV 

O JAVNOM NADMETANJU ZA NABAVKU ROBA I MATERIJALA 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba i materijala za potrebe ugostiteljstva JP SKPC "Mejdan" u Tuzli za 2005. godinu i to: 

1)    alkoholnih pi}a uklju~uju}i i vina; 

2)    bezalkoholnih pi}a (osim proizvoda ,,Coca-cola"-vezani posebnim ugovorom ); 

3)    napitaka; 

4)    piva; i 

5)    potro{nog materijala i sitnog inventara za ugostiteljstvo. 

2. PONUDIOCI TREBAJU pripremiti i uz ponudu prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 

1)    rje{enje o upisu u sudski registar kod nadle`nog suda, 

2)    puni naziv i sjedi{te ponudioca, ime i sjedi{te svoje poslovne banke, 

3)    referencnu listu ponudioca i proizvo|a~a roba za utvr|ivanje boniteta, 

4)    certifikat-dokaz o kvaliteti robe (propisane deklaracije), 

5)    potvrdu da ponudilac nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

6)    uvjerenje da se protiv ponudioca ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda, 

7)    uvjerenje o neka`njavanju za odgovorno lice ponudioca. 

3. PONUDIOCI TREBAJU navesti vrijeme potrebno za pojedina~ne isporuke-isporuka na prvi poziv izra`eno u satima. 

4. OSTALI USLOVI PONUDE I PODACI 

1)    opcija ponude, 

2)    ostale informacije za primjenu kriterija za vrednovanje ponude. 

5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1)    cijene roba, 

2)    na~in i rokovi pla}anja, 

3)    vrijeme isporuka na prvi poziv, 

4)    popusti i ostale pogodnosti, 

5)    bonitet ponudioca i proizvo|a~a roba. 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA je 15 dana od dana objavljivanja u "Jutarnjim novinama", na adresu: JP SKPC "MEJDAN" TUZLA, 75000-Tuzla, Ul. Bosne Srebrene bb. 

7. Ponude se dostavljaju preporu~enom po{iljkom ili osobno u zatvorenoj koverti s naznakom "NE OTVARAJ - za Komisiju". 

8. Komisija za otvaranje i prihvatanje ponuda mo`e prilikom procjene ponude, zatra`iti od ponudioca obja{njenje odre|enih elemenata ponude. 

9. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

10. Javno otvaranje ponuda obavit }e se 26.11.2004. godine u prostorijama JP SKPC "MEJDAN" u Tuzli, sa po~etkom u 11,00 sati. 

11. Za sve informacije obratiti se na telefon 035/228-832. 

12. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponudioci ili njihovi ovla{teni zastupnici {to dokazuju pisanim ovla{tenjem. U~esnici nadmetanja pisanim putem }e biti obavije{teni o rezultatima javnog nadmetanja u roku 48 sati od izbora najpoviljnijeg ponudioca. 

(01-11/2719-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ~lanom 5. stav 1. i ~lanom 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/04) {to je u vezi sa Zaklju~kom broj 03/2-49-3583/04 od 15. oktobra 2004. godine, Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje 


JAVNI POZIV 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU I ISPORUKU ROBA I OPREME ZA BUD@ETSKU 2005. GODINU 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Nabavka i isporuka roba po grupama i podgrupama iz LOT-ova, kako slijedi: 

LOT 1 - KUHINJA 

Grupa A - Mlijeko 

Grupa A1 - Jogurti 

Grupa A2 - Vo}ni jogurti i dijetetski jogurti 

Grupa A3 - Mlijeko u prahu, mileram, pavlaka 

Grupa A4 - Slatko vrhnje, sirni namazi i polutvrdi sirevi sa aditivima (dodacima), {lag, fabri~ki sosovi i koncentrovane supe - I klasa, za~ini za kuharstvo i poslasti~arstvo - I klasa, fabri~ke supe i ~orbe - I klasa, jestive boje (farbe), exstrati i `elatin i sredstva za dekoraciju u poslasti~arstvu - I klasa, kakao, ~okolade, kokos, {e}er, vafli i ~ajna peciva za poslasti~arstvo, `itne pahuljice, slatki program i drugi prehrambeni artikli {iroke potro{nje a koji nisu predmet posebnog LOT-a i/ili grupe ovog javnog nadmetanja 

Grupa A5 - Bijeli polumasni sirevi 

Grupa A6 - Svje`e vo}e i povr}e, zamrznuto vo}e i povr}e i konzervirano vo}e i povr}e 

Grupa B - Meso svje`e - I klasa (teletina, junetina, svinjetina, jagnjetina, iznutrice i poluproizvodi od svje`eg mesa) 

Grupa C - Meso peradi i prera|evine od peradi -I klasa 

Grupa D - Mesne prera|evine i suhomesnati proizvodi -I klasa 

Grupa E - Riba rije~na svje`a, smrznuta i prera|evine od riba 

Grupa E1 - Riba morska svje`a, smrznuta i prera|evine od riba 

Grupa F - Bra{no (bra{nasti proizvodi i prera|evine od bra{na) 

Grupa G - Zamrznuti proizvodi od bra{na i jaja 

Grupa H - Masno}e biljnog i `ivotinjskog porijekla, ocat (sir}e) 

Grupa I - Pekarski proizvodi 

LOT 2 - [ANK 

Grupa A - Kafa expreso za aparate 

Grupa A1 - Kafa za kuhanje 

Grupa A2 - Mlijeko, ~okolada i ~aj u prahu, ~a{e, ka{i~ice i drugi repromaterijal za samostoje}e aparate za napitke 

Grupa A3 - Ugostiteljski {e}er 

Grupa B - Mineralne vode ve}e mineralizacije 

 Grupa B1 - Mineralne i kisele vode standardne mineralizacije 

Grupa C - Bezalkoholna pi}a - sokovi (sokovi - bistri, ka{asti i prirodni)  

Grupa D - Bezalkoholno i alkoholno pivo 

Grupa E - Alkoholna `estoka pi}a 

Grupa F - [ampanjci, pjenu{ci i vina (bijela i crna) 

Grupa G - Duhanski proizvodi 

Grupa H - ^ajevi 

LOT 3 - ^ISTOVNI MATERIJAL 

Grupa A - ^istovni materijal i pribor 

Grupa A1 - Tehni~ki ~istovni pribor i pomagala za odr`avanje higijene 

LOT 4 - KANCELARIJSKI MATERIJAL I PRIBOR 

Grupa A - Kancelarijski materijal 

Grupa B - Kancelarijski pribor 

LOT 5 - ENERGENTI 

Grupa A - Goriva 

Grupa B - Lo` ulje 

LOT 6 - GRA\EVINSKI MATERIJALI 

Grupa A - Vodovodni, elektro i drugi sitni potro{ni materijali 

LOT 7 - OPREMA 

Grupa A - Ra~unarska oprema 

Grupa A1 - Kancelarijski namje{taj i oprema 

Grupa A2 - Fax aparati, kopir aparati i telefonski aparati 

Grupa A3 -Ugostiteljski inventar 

Grupa A4 - Radna odje}a 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva izuzev subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", najpovoljnija ponuda smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove bli`e precizirane ~lanom 3. ta~ka 10. i ~lana 36. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), i utvr|enim kriterijima: 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u zgradi Predsjedni{tva BiH, ul Musala br. 9, soba br. 44 od 09,00 - 13,00 sati svakim danom od 17.11.2004. do 24.11.2004. godine. 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 25,00 KM pojedina~no za svaku grupu, za koju }e se vr{iti prijava na javni poziv iz predmetnog LOT-a (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja dokumentacije). 

Uplatu izvr{iti: 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorene ponude uz obaveznu naznaku: 

dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na protokol Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije BiH, ul. Musala br. 9, Sarajevo. 

Ponude se dostavljaju za svaku grupu pojedina~no. 

Krajnji rok za podno{enje ponuda je 29.11.2004. godine, do 16,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Jedan ponu|a~ mo`e da dostavi ponude za jednu ili vi{e grupa. 

Potrebnu dokumentaciju iz ta~ke 3. (sadr`aj ponude) dovoljno je dostaviti u koverti od jedne grupe, a u druge dostaviti fotokopije, ukoliko se daje ponuda za vi{e grupa. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje svih ponuda obavit }e se u prostorijama Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije BiH u Sarajevu, ulica Danijela Ozme br. 7, i to: 

Ponu|a~i mogu ovlastiti svoga predstavnika da prisustvuje otvaranju ponuda. 

O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa odredbama Uredbe. 

8. TRO[KOVI PONUDE 

Slu`ba ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, tako|e zadr`ava pravo realizacije ponude u potpunosti ili djelomi~no, te da odbije sve ponude i poni{ti nadmetanje. Sa najpovoljnijim ponu|a~em Slu`ba }e zaklju~iti ugovor. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na tel. 033 220-663 kontakt osoba Edvin [ari}, te na WEB stranici WWW.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba. (01-11-2722/04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH POSLOVA BIHA] 

Na osnovu ~lana 31. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Kantonalno ministarstvo unutra{njih poslova Biha} 

PONI[TAVA JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

Objavljen dana 22.10.2004.godine u "Dnevnom avazu" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

_________________ 

U skladu sa ~lanom 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enja usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Kantonalno ministarstvo unutra{njih poslova Biha} raspisuje 

PONOVNI JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

I - PREDMET PONUDE 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za potrebe K MUP-a Biha} prema slijede}ima lotovima: 

LOT I - NABAVKA MOTORNIH VOZILA 

I a) nabavka motornih vozila.....6 komada 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

OSTALE KARAKTERISTIKE 

I b) nabavka motornih vozila.....2 komada 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 

OSTALE KARAKTERISTIKE 

LOT II - NABAVKA RA^UNARA, MODEMA, [TAMPA^A I UPS 

1. PC-ra~unar (komplet) konfiguracija:.............10 kom. 

Mati~na plo~a (MB): socket 478, zvuk, VGA, LAN, 

Procesor (CPU): INTEL CELERON 2400 MHz, 128 kb cache, s. 478, 

RAM: 256 MB, DDR, 

HDD (hard disk): 40 GB, UDMA133,7200 o/min. 2mb cache 

FDD (flopy disk): 1,44 MB, 3,5'' 

CD:52x 

Tastatura/tipkovnica: BH/HR, PS/2 

Mi{ (Mouse): opti~ki (optical), PS/2 

Ku}i{te: Midi Tower,ATX 

Monitor 15", TFT 

2. Modem...........................10 kom. 

Modem EXTERNI, 56 k, v 92. USB, 3COM (USR) ili 

drugi proizvo|a~ 

3. Printer/{tampa~......................10 kom. 

PRINTER matri~ni EPSON LX-300, A4, 9 igli~ni, 200 znakova/sekundi, LPT 

4. UPS ure|aj......................10 kom. 

UPS 350 VA 

LOT III DIGIPITERSKA ^VORI[TA 

1. ER VOZELJ(SV)...............2 kom. 

Isti treba da se sastoji od: 

^vori{ta trebaju biti izvedena u RACK verziji 19". U komunikacijskom ormaru trebaju biti smje{teni: 

LOT IV - NABAVKA ELEKTRONSKE VAGE ZA MJERENJE OSOVINSKOG PRITISKA -1 komad 

TEHNI^KI PODACI 

LOT V - NABAVKA RU^NOG RADARA ZA KONTROLU BRZINE KRETANJA DRUMSKIH VOZILA - 20 komada 

TEHNI^KI PODACI 

LOT VI - NABAVKA ALKOHOLMETARA - 20 komada 

TEHNI^KI PODACI 

LOT VII - NABAVKA SVIJETLE]IH "STOP" TABLICA SA SAMOSTALNIM IZVOROM SVJETLOSTI - 60 komada 

LOT VIII - NABAVKA KAFE APARATA SA 3 / TRI / IZLAZA - 1 komad 

Detaljna specifikacija i karakteristike predmetnih lotova sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji koja je osnova za raspisivanje javnog poziva. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja su predmet javnog nadmetanja osim subjekata koji su odredbama ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr- {enju usluga i ustupanju radova isklju~eni iz javnog nadmetanja. 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a. 

2.    Uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacioni broj. 

3.    Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar. 

4.    Dokaz o obezbije|enosti ovla{tenog servisa na podru~ju USK (samo za LOT I). 

5.    Ovjerena izjava ponu|a~a da ne spada u kategoriju nesposobnih ponu|a~a po ta~.1.6 i 7. ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) ovjerene u op}ini ili sudu. 

6.    Potvrda, uvjerenje ili druga javna isprava ovla{tenog organa da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u skladu sa ~l. 35. ta~. 2,3,4,5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

7.    Jedini~na cijena i ukupna cijena sa porezom. 

8.    Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadle`ne poreske uprave ne starije od 60 dana. 

9.    Uslovi i na~in pla}anja. 

10.    Rok isporuke. 

11.    Potvrda Zavoda PIO/MIO BiH o pla}anju doprinosa za posljednju isplatu. 

12.    Lista referenci iz oblasti koje su predmet ugovora. 

13.    Opcija ponude. 

14.    Eventualno ponu|eni rabat. 

15.    Za LOT pod brojem V (nabavka ru~nog radara) potvrda Zavoda za standardizaciju da je navedeni ure|aj certificiran u BiH. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od narednog dana po objavljivanju javnog poziva u vremenu od 08,00 do 15,00 sati u Odsjeku za op}e i komercijalne poslove K MUP-a Biha}, zgrada "Oslobo|enja" ulica 501. Slavne brdske brigade bb Biha}. 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na depozitni ra~un USK-a broj 3380002200042425 kod UNI KREDIT ZAGREBA^KE BANKE FILIJALA BIHA] sa naznakom: uplata tenderske dokumentacije (za K MUP-a Biha}), poreski broj 11001977, vrsta prihoda 722611, op}ina 003. 

V - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Naru~ilac zadr`ava pravo parcijalnog odabira pojedinih lotova kao i pravo poni{tenja pojedinih lotova. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku, kao i sa naznakom PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE (za LOT broj:_____) - NE OTVARAJ, na adresu K MUP-a, ul. 502. Vite{ke brigade br. 2 Biha} i predati u pisarnicu K MUP-a Biha}, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Ponude moraju biti dostavljene na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, u protivnom ne}e biti uzete u razmatranje. 

U obzir }e se uzeti ponude za izbor koje stignu najkasnije do 25.11.2004. godine zaklju~no sa 15,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka, odnosno ponude koje ne budu upu}ene na adresu K MUP-a Biha} preporu~eno po{tom zaklju~no sa 25.11.2004. godine do 15,00 sati ne}e se razmatrati. 

U naznaci ponude obavezno je navesti za koji LOT se dostavlja ponuda. Ako ponu|a~ nudi vi{e lotova, potrebno je originalnu specifikaciju za svaki LOT posebno kovertirati i na koverti nazna~iti za koji LOT se odnosi. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Komisija K MUP-a Biha} otvaranje ponuda za nabavku roba i pru`anje usluga, po objavljenom pozivu, izvr{it }e 29.11.2004. godine u sali K MUP-a Biha}, ul. 502. Vite{ke brigade br. 2 po slijede}em rasporedu: 

u 08,00 sati    LOT I 

u 09,00 sati    LOT II 

u 10,00 sati    LOT III 

u 11,00 sati    LOT IV 

u 12,00 sati    LOT V 

u 13,00 sati    LOT VI 

u 14,00 sati    LOT VII 

u 15,00 sati    LOT VIII 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

VIII - OSTALO 

K MUP-a Biha} ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

K MUP-a Biha} zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na telefon 037/227-774. 


(01-11-2728/04) 


KLINI^KI CENTAR
UNIVERZITETA SARAJEVO 

Na osnovu ~l.18. i 32. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

(TENDER BR. 064 -036) 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

je prikupljanje ponuda za nabavku rezervnih dijelova za potrebe OJ Ve{eraj (prema specifikacijama koje su sastavni dio tendereke dokumentacije): 

- Rezervni dijelovi za stroj ARCHIMEDIA 

- Rezervni dijelovi za stroj SETRA 

- Rezervni dijelovi za stroj PRESA 831.01 

- Rezervni dijelovi za stroj SU[AC 

II - PREDMET PONOVLJENOG JAVNOG NADMETANJA 

III - PRAVO U^E[]A 

na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za nabavku tra`enih roba i koja dostave svu tra`enu dokumentaciju iz ta~ke IV ovog oglasa. 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i popis priloga iz ove ta~ke i to obavezno po redoslijedu navedenom u ovoj ta~ci. 

1     Izvod iz sudskog registra ili ovjerena kopija 

2.    Potvrda o broju zaposlenih ovjerena od nadle`nog Zavoda PIO 

3.    Odgovaraju}e potvrde da nema smetnji prema ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke roba ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34), tj da se ne radi o nesposobnom ponudiocu prema ovom ~lanu: 

3.1    da nije neuspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklopljenog po izboru najuspje{nijeg ponudioca na javnom nadmetanju u protekle 3 (tri) godine u odnosu na dan objavljivanja javnog poziva; 

3.2    da nije u postupku ste~aja i likvidacije odnosno da nije okon~an postupak ste~aja i likvidacije; 

3.3    da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda; (Uvjerenje poreske uprave) 

3.4    da odgovorno lice u fizi~kom i pravnom licu nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo po osnovu zlouptrebe propisa; (Izvod iz kaznene evidencije MUP-a ili potvrda suda) 

3.5    da se ne radi o odgovornom licu u pravnom licu i fizi~kom licu koje je ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti (Izvod iz kaznene evidencije MUP-a ili potvrda suda) 

3.6    da odgovorna lica ponudioca nisu sa odgovornim licem naru~ioca, njegovim pravnim savjetnikom ili nekim od njegovih drugih odgovornih lica u krvnoj vezi do drugog koljena ili su vezana usvajanjem i starateljstvom; 

3.7    da se ne radi o fizi~kim licima koja su u posljednje 3 (tri) godine radila kao zaposlena lica na odgovornim poslovima kod naru~ioca; 

Ponudilac mo`e prilo`iti izjavu o ispunjenju ustava iz ta~. 3.1; 3.6; i 3.7; dok za ta~. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; ponudioc mora prilo`iti uvjerenje, potvrdu odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa. Naru~ilac }e isklju~iti ponudioce koji ne mogu obezbijediti dokaze da ne spadaju u kategoriju nesposobnih ponudioca. 

4.    Ovjerena originalna ponuda sa jedini~nim cijenama u KM, bez poreza na promet proizvoda, fco KCUS. 

NAPOMENA 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u prostorijama KCUS -zgrada TEB-a, Bolni~ka broj 25, soba 7, radnim danom od 11:00 do 15:00 sati, uz dokaz da ste uplatili iznos od 100,00 KM na ra~un KCU Sarajevo (ra~un br. 129-101-10000879-49 kod Central profit banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije). Sve informacije vezano za ovo javno nadmetanja mogu se dobiti na tel/fax (033)268-491, kontakt osoba je Hasanbegovi} Ismet. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Kovertirane ponude se predaju na protokol li~no ili preporu~enom po{tom: KCUS, objekat TEB-a, Bolni~ka broj 25, a na koverti obavezno nazna~iti 

Rok za podno{enje ponuda je 30.11.2004. do 15:00 sati. 

Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

VII - KRITERIJI ODRE\IVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

KCUS }e procijeniti i uporediti samo ponude onih ponu|a~a koji zadovoljavaju uslove iz ta~ke III oglasa za javno nadmetanje. Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude su: 

Naru~ilac zadr`ava pravo parcijalnog odabira robe. 

VIII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda je dana 30. 11. 2004. u 16,00 sati u prostorijama KCUS, Bolni~ka broj 25, objekat TEB-a, soba broj14. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

IX - TRO[KOVI PONUDE 

KCUS ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati, u cijelosti ili djelimi~no, svaku ponudu, i o tome donosi odluku sa obrazlo`enjem. 

X - OSTALE ODREDBE 

OBAVJE[TENJE PONU\A^IMA
(Tender br. 064- 036) 

1.    Obavje{tavamo ponu|a~e da su obavezni predati svu tra`enu dokumentaciju sa popisom priloga 

2.    Ponuda se popunjava na otkupljenoj tenderskoj dokumentaciji pisa}om ma{inom ili hemijskom olovkom i ista se mo`e ovjeriti i potpisati od strane odgovornih lica. 

3.    Alternativne ponude se ne}e razmatrati. 

4.    Kriteriji odre|ivanja najpovoljnije ponude su: 

5.    Sa odabranim ponu|a~ima }e biti zaklju~en ugovor o nabavci sa sljede}im elementima: 

Nepo{tivanje zaklju~enog Ugovora o nabavci }e zna~iti zabranu u~estvovanja ponu|a~a u narednim javnim nadmetanjima u periodu od 3 godine (u skladu sa ~lanom 35. Uredbe o postupku nabavke roba). 


(01-11-2731/04) 


BOSNA I HERCEGOVINE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA BU@IM
OP]INSKI NA^ELNIK 

OGLA[AVA 

PONI[TAVANJE JAVNOG NADMETANJA 

u cilju prikupljanja ponuda za nabavku roba (gra|evinskog materijala) objavljenog u listu Dnevni avaz 29.10.2004. god. 

I ujedno u svojstvu naru~ioca, a u skladu sa Uredbom o postupku nabavke roba, vr{enja usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04): 

PONOVNO RASPISUJE 

JAVNO NADMETANJE 

U CILJU PRIKUPLJANJA PONUDA ZA NABAVKU ROBA (GRA\EVINSKOG MATERIJALA) 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanja pismenih ponuda za nabavku roba /gra|evinskog materijala/ za izgradnju podru~ne {kole u Vrbovskoj po specifikaciji potrebnog materijala. 

II - PRAVO U^E[]A 

III SADR@AJ PONUDE 

IV - PRILOG TEHNI^KE PONUDE 

a)    Ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra sa pojedina~nim prilozima ili drugu validnu dokumentaciju o registraciji; 

b)    Izjavu da nema smetnji za u~e{}e u nadmetanju u skladu sa ~lanom 35. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enja usluga i ustupanju radova, (" Slu`beno novine Federacije BiH", broj 34/04); 

c)    Uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje izdate od nadle`ne institucije u skladu sa zakonom; 

d)    Uvjerenje o pla}enim porezima izdato od strane Poreske uprave u skladu sa zakonskim odredbama. 

NAPOMENA: 

Tehni~ka ponuda je uslov za otvaranje komercijalne ponude, tj. tehni~ka ponuda je eliminatorna. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da po potrebi od ponu|a~a zatra`i dodatnu dokumentaciju za dokazivanje likvidnosti i solventnosti. 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Dokumentacija za ponudu predmetnog nadmetanja mo`e se preuzeti svakim radnim datom u op}ini Bu`im, soba broj 21 u vremenu od 07-15 sati uz prethodnu uplatu 100 KM gotovinski na blagajni op}ine Bu`im ili uplatom na `iro-ra~un bud`eta op}ine broj: 3385202203138017 sa naznakom "uplata tenderske doku- mentacije, za isporuku gra|evinskog materijala". 

Ponuda~i koji budu vr{ili uplatu preko `lro-ra~una nazna~it }e vrstu prihoda 723139, i {ifru op}ine 124. Naknada upla}ena za tendersku dokumentaciju je nepovratna. 

Naru~ilac zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude ili poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez odgovornosti i obrazlaganja odluke ponu|a~u. 

Nakon izbora najpovoljnije ponude, Investitor zadr`ava pravo ugovaranje isporuke gra|evinskog materijala u fazama sa odabranim isporu~iocem. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Krajnji rok za podno{enja ponuda je 8 dana od dana objavljivanja u javnim glasilima. 

Naru~ilac mora primiti ponudu u zape~e}enoj koverti sa naznakom PONUDA "NE OTVARAJ" na adresu: Op}ina Bu`im, 505 V bbr. BU@IM. Ponude se mogu dostaviti i li~no, soba broj 11. 

Ponude koje Naru~ilac primi nakon isteka propisanog roka bit }e vra}ene ponu|a~ima neotvorene, 

Naru~ilac }e za otvaranje ponuda imenovati tro~lanu komisiju, koja }e otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude izvr{iti na na~in propisan Uredbom o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova, kao i kriterija odre|enog u ovom oglasu. 

Otvaranje ponuda je javno, a obavit }e se deveti dan od datuma objavljivanja javnog nadmetanja, u u sali op}ine Bu`im sa po~etkom u 09,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz predo~enje pismene punomo}i. 

Sve dodatne informacije vezane za ovaj oglas mogu se dobiti na tel. 037/410-091, kontakt osoba Odoba{i} Mehmed. 


(01-11-2738/04) 


OP]INA GRA^ANICA 

Na osnovu ~lana 6 i ~lana 19. stav 1. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novi- ne Federacije BiH", broj 40/03) i ~lana 44. Statuuta Op}ine Gra~a- nica - pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik Op}ine Gra~anica", broj 1/01), op}inski na~elnik objavljuje 

JAVNI POZIV 

O JAVNOM NADMETANJU ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDIOCA ZA NABAVKU OPREME ZA MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA je nabavka opreme za multimedijalne prezentacije. 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, osim lica koja su po ~lanu 36. Uredbe isklju~ena iz prava u~e{}a na javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: naziv i ta~nu adresu ponudioca, ovjeren izvod iz sudskog registra, uvjerenje o poreskoj registraciji, potvrdu o solventnosti od poslovnih banaka kod kojih ima otvoren ra~un, potvrdu Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, spisak stalno zaposlenih radnika ovjeren od PIO BiH za posljednja tri mjeseca, referens listu, ovjerenu pismenu izjavu ponudioca da nema smetnji shodno ~lanu 36. Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/03), cijenu opreme sa porezom, uslove pla}anja, rok isporuke, dokaz o uplati naknade za u~e{}e u javnom nadmetanju. 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca (orginal ili ovjerena fotokopija) u momentu prijema. 

4. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PONUDA 

Kriteriji za nadmetanje i ocjenu ponude navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponudioci mogu preuzeti u Op}ini Gra~anica, soba broj 5 , svakog radnog dana u vremenu od 7.30 do 15.00 sati, po Objavljivanju Oglasa u dnevnim novinama, a uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM na blagajni Op}ine Gra~anica ili na ra~un broj: 1321800295500089 vrsta prihoda 722439 otvoren kod Tuzlanske banke dd Tuzla na ime tro{kova sprovo|enja tendera. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj (zape~a}enoj) koverti na adresu: Op}ina Gra~anica, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 1 soba broj 5, sa naznakom "NE OTVARAJ" - Ponuda za javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponudioca za nabavku opreme za multimedijalne prezentacije u Op}ini Gra~anica, najkasnije do 12.00 sati 22.11.2004.godine. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponudiocu neotvorene. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e se razmatrati. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 22. 11. 2004. godine u 13,00 sati u kancelariji broj 20 na spratu zgrade Op}ine. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponudioca, uz pismeno ovla{tenje 

7. OSTALE ODREDBE 

Op}ina Gra~anica ne snosi nikakve tro{kove ponudioca u postupku javnog nadmetanja, a zadr`ava pravo da djelimi~no ili u cjelini prihvati iii odbije ponudu, poni{ti javno nadmetanje ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora , a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima niti je obavezna objasniti razloge takvog postupka. 

Tekst Poziva za javno nadmetanje mo`ete pogledati i na na{oj web stranici: www.opcina-gracanica.ba 


(01-11-2739/04) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH 

U skladu sa ~lanom 5. stav 1. i ~lanom 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/04) {to je u vezi sa Zaklju~kom broj 01-05-14-01/04 od 03. 11. 2004. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH objavljuje 


JAVNI POZIV 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU I ISPORUKU ROBA ZA BUD@ETSKU 2005. GODINU 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Nabavka i isporuka roba iz LOT-ova, kako slijedi: 

LOT 1 - KANCELARIJSKI MATERIJAL I PRIBOR 

LOT 2 - ^ISTOVNI MATERIJAL I PRIBOR 

LOT 3 - ENERGENTI (goriva, maziva i lo` ulje) 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva izuzev subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE 

Prema uslovima koje predvi|a "najpovoljnija ponuda", najpovoljnija ponuda smatrat }e se ona ponuda koja u cijelosti ispunjava uslove bli`e precizirane ~lanom 3. ta~ka 10. i ~lana 36. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH" , broj 34/04), i utvr|enim kriterijima: 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u zgradi Agencije, ul. Dola br. 15. od 09,00 -13,00 sati svakim danom od 17.11. 2004. do 22.11.2004. god. 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM pojedina~no za svaki LOT, za koji }e se vr{iti prijava na javni poziv iz predmetnog LOT-a (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja dokumentacije). 

6. PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorene ponude uz obaveznu naznaku: 

dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na protokol Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, ul. Dola 15, Sarajevo. 

Ponude se dostavljaju za svaki LOT pojedina~no. 

Krajnji rok za podno{enje ponuda je 26.11.2004. godine do 16,00 sati. 

Nepotpune i neblagovemene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Jedan ponu|a~ mo`e da dostavi ponude za jedan ili vi{e LOT-ova. Potrebnu dokumentaciju iz ta~ke 3 (sadr`aj ponude) dovoljno je dostaviti u koverti od jednog LOT-a, a u druge dostaviti fotokopije, ukoliko se daje ponuda za vi{e LOT-ova. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda obavit }e se: 

O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti pravovremeno obavije{teni. 

8. TRO[KOVI PONUDE 

Agencija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, tako|e zadr`ava pravo realizacije ponude u potpunosti ili djetimi~no, te da odbije sve ponude i poni{ti nadmetanje. 

Sa najpovoljnijim ponu|a~em Agencija }e zaklju~iti ugovor. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na tel. 033/552-040, 552-041, kontakt osoba Mirsad Ba{i~. 


(01-11-2740/04) 


BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 66. i 67. Statuta BH Telecoma d.d. Sarajevo, u vezi sa ~l. 17. i 18. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje 


JAVNO NADMETANJE 

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU SERVERA, ORMARA ZA SERVERE I 

REZERVNIH DIJELOVA ZA SERVERE 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je odabir najpovoljnije ponude za nabavku i isporuku:  

LOT I 

LOT II 

Ponuda mora sadr`avati najmanje jedan LOT u cijelosti. Ponude koje ne obuhvataju najmanje jedan kompletan LOT ne}e se razmatrati, kao i ponude koje ne zadovoljavaju minimum tra`enih tehni~kih karakteristika. Ponude za pojedina~ne lotove moraju biti posebno obilje`ene i zapakavane sa vidljivom oznakom o kojem lotu je rije~. 

Ponuda mora biti jednozna~na i dostavljena u formi zahti- jevanoj u tenderskoj dokumentaciji, obavezno sa popunjenim obrascem. Ponude koje budu razli~ite od ove forme smatrat }e se kao neregularne i kao takve ne}e biti predmet razmatranja. Ponude bez prospektne dokumentacije za svu ponu|enu opremu smatrat }e se nezadovoljavaju}im sa tehni~ke strane. 

Nisu dozvoljene alternativne ponude. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica u zemlji i inostranstvu koja : 

1)    su registrovana i ovla{tena za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog nadmetanja, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enjem o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom za doma}e ponu|a~e, a izvod iz registra nadle`nog organa za strane ponu|a~e. 

2)    dostave originalnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca za ozbiljnost i osiguranje ponude u iznosu od najmanje 5% od ukupne vrijednosti ponude, sa va`no{}u garancije do opcija ponude plus 30 dana; 

Na Javnom nadmetanju ne mogu u~estvovati ponu|a~i koji su prema ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) isklju~eni iz prava da sudjeluju na Javnom nadmetanju. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente i svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima kako je to navedeno u sadr`aju ponude, a sve stranice ponude numerisane: 

1)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

2)    validna dokumentacija (ili ovjerena fotokopija) da je ponu|a~ registrovan i ovla{ten za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog nadmetanja, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom - rje{enjem o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom za doma}e ponu|a~e, a izvod iz registra nadle`nog organa za strane ponu|a~e; 

3)    ovjerena Izjava o ispunjenju uslova iz ta~. 1., 6. i 7. iz ~lana 35 Uredbe o nabavci roba, vr{enju usluga i ustupanju radova, a za ta~. 2., 3., 4. i 5. istog ~lana dostave uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa; 

4)    originalna izjava poslovne banke kojom ponu|a~ dokazuje da ima raspolo`iva likvidna finansijska sredstva ili pristup likvidnim finansijskim sredstvima u iznosu od najmanje 20% vrijednosti njegove ponude; 

5)    originalna garancija poslovne banke prihvatljive za kupca za ozbiljnost i osiguranje ponude u iznosu od najmanje 5% od ukupne vrijednosti ponude, sa va`no{}u garancije do opcija ponude plus 30 dana; 

6)    specifikacija ponu|ene opreme i usluga sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupna cijena, kao i ukupna vrijednost ponude na paritetu CIP ili DDP krajnja destinacija (Incoterms 2000). Cijene u ponudi }e biti u EUR/KM. Za cijene usluga u KM-ovima }e potrebno ura~unati i iskazati PPU. Konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CB BiH na dan otvaranja ponuda. 

7)    uslovi pla}anja: 

8)    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garancije poslovne banke prihvatljive za kupca i to: 

9)    referens lista u zadnje dvije godine iz oblasti predmeta nadmetanja, sa nazna~enom odgovornom osobom i kontakt informacijama (telefon/ e-mail) za eventualnu provjeru podataka. Referensna lista treba da sadr`i broj prodanih - instaliranih ure|aja, ponu|enih na ovom tenderu, koje je ponu|a~ prodao tokom 2003. i 2004. godine. Po`eljni su podaci o velikim telekomunikacionim operatorima koji su implementirali ovu opremu, 

10)    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu garancije kao i ovjerena izjava o periodu post-garantnog obezbje|enja rezervnih dijelova za opremu koja se nudi; 

11)    izjava da raspola`e odgovaraju}im prostorima za opravku, skladi{tem rezervnih- dijelova na teritoriji BiH kao i dostup do originalnih rezervnih dijelova od strane proizvo|a~a; 

12)    dokaze kojim potvr|uje da raspola`e sa najmanje dva cerficirana operatera za opravku i odr`avanje ponu|enih servera. Certifikati ne smiju biti stariji od dvije godine od dana prijave na tender. 

13)    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu ure|aja i dijelova u toku garantnog i post-garantnog roka; 

14)    izjava proizvo|a~a da je ponu|a~ ovla{ten da mo`e ponuditi opremu proizvo|a~a, naslovljenu isklju~ivo na ime ponu|a~a i za ovaj tender; 

15)    rok isporuke, 

16)    izjava kojom ponu|a~ garantuje nepromjenljivost ponu|enih jedini~nih cijena u slu~aju naknadne korekcije u specifikaciji ponu|ene opreme u vrijednosti max ±±25%, 

17)    jezik ponude: ponuda mora biti pisana na jednom od zvani~riih jezika u Federaciji BiH, a za strane ponu|a~e na engleskom jeziku, s obaveznim prijevodom na jedan od slu`benih jezika u Federaciji, 

18)    opcija ponude treba biti najmanje 90 dana od dana otvaranja ponude, 

19)    ponudu dostaviti sa~injenu na /prema originalnoj tender- skoj dokumentaciji. 

IV - TENDER 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8 - Protokol, svakim radnim danom od 8.00-15:30 sat; uz dokaz o uplati 30,00 KM ili odgovaraju}e protuvrijednosti u valuti EUR na ra~un BH Telecoma d.d. Sarajevo, broj 1291021000132035 kod Central profit banke, Sarajevo. 

Tenderska dokumentacija }e, na osnovu zahtjeva i dokaza o uplati, biti odmah otpremljena (DHL-om ili EMS-om), ali se ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. 

Tekst javnog nadmetanja bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na web stranici; www telecom. ba 

V - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti u dva primjerka (original i kopija), isklju~ivo na protokol BH Telecoma d.d., Sarajevo (soba broj 1), na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom: "Ponuda za nabavku servera-NE OTVARAJ - broj i naziv lota koji se nudi". U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na Protokof BH Telecoma d.d. Sarajevo najkasnije do 08.12.2004. godine do 12 sati. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 08.12.2004. godine godine u 12:10 sati u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, II sprat soba 214. Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz prezentiranje ovla{tenja ponu|a~a za prisustvo otvaranja ponuda. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VI - NAKNADNA POJA[NJENJA 

BH Telecom d.d. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog tra`enja dodatnih informacija u cilju poja{njenja ponude kao i dodatnu dokumentaciju u tu svrhu, te dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

VII - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. BH Telecom d.d. Sarajevo zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, poni{titi javno nadmetanje ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

IX - DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 03.12.2004.godine na fax: 387 (0) 33 650 323. 


(01-11-2742/04) 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 

OBJAVLJUJE 

JAVNO NADMETANJE-TENDER BROJ 102-032/04 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

"Nabavka opreme, materijala i izvo|enje radova za potrebe za TE Tuzla" prema navedenim lotovima: 

Opiti i posebni tehni~ki zahtijevi i specifikacija sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

2. NA^IN PLA]ANJA I PREUZIMANJA TENDERA 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude mo`e se preuzeti u prostorijama Termoelektrane "TUZLA" u Tuzli, Bukinje b-b. - Grupa za komercijalne poslove. Preuzimanje dokumentacije mogu}e je izvr{iti od dana objavljivanja oglasa, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate za tro{kove tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM za Lot broj 1 ili odgovaraju}a vrijednost u EUR-ima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine Pla}anje }e se vr{i u korist JP Elektroprivreda BiH sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 102-032/04- LOT broj 1" i to: 

LOT broj 2, 3 i 4 ne podlije`e uplati tenderske dokumentacije. 

3. ROK ZA PODNO[ENJE PONUDA i datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda. 

Mjesto predaje i javno otvaranje svih ponuda je Termoelek- trana "TUZLA" u Tuzli, Bukinje b.b. 

Datum predaje i javno otvaranje ponuda je: 

Broj LOT-a Rok dostavljanja ponuda Datum otvaranja ponuda 

LOT 1 - 30.11.2004 do 10,00 sati           30.11.2004 u 11,00 sati 

LOT 2 - 30.11.2004 do 11,00 sati           30.11.2004 u 12,00 sati 

LOT 3 - 30.11.2004 do 11,30 sati           30.11.2004 u 12,30 sati 

LOT 4 - 30.11.2004 do 12,00 sati           30.11.2004 u 13,00 sati 

Detaljne informacije o javnom nadmetanju mo`ete na}i na web stranici JP Elektroprivreda BiH (www.elektroprivreda.ba) (01-11-2743/04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO - SANSKI KANTON
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Kantonalna direkcija za ceste u postupku izbora najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba, objavljuje 

JAVNI POZIV 

O JAVNOM NADMETANJU 

PREDMET NADMETANJA 

1. nabavka ra~unarske opreme (jedan komplet) 

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sva pravna lica koja zadovo- ljavaju op}e i posebne uvjete za sudjelovanje na javnim nad- metanjima. 

PONUDA SADR@I: 

A) Dokumenta ponu|a~a: 

1.    uvjerenje o poreskoj registraciji pravnog lica, 

2.    izjavu da ponu|a~ ima pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju obzirom na ta~. 1., 6. i 7. ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

3.    potvrde nadle`nih organa da se protiv ponu|a~a ne vodi postupak iz ta~. 3., 4. i 5. ~lana 35. Uredbe, 

Ponuda koja ne bude sadr`avala bilo koji od navedenih dokaza ne}e biti razmatrana. 

B) Finansijski dio ponude 

U postupku ocjene povoljnosti ponude vrednova}e se: 

4.    ponu|ena cijena konfiguracije (90 bodova) 

5.    duljina garantnog roka (10 bodova) 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA je 22.11.2004. godine do 10,00 sati. Ponuda se dostavlja li~no ili po{tom na protokol Direkcije, u zatvorenoj koverti s natpisom 

Detaljnija uputstva za podno{enje prijava ponu|a~i mogu dobiti na internet stranici www. ceste-usk. com. ba 

Ponude koje ne budu dostavljene na protokol do nazna~enog roka ne}e se razmatrati. 

(01-11-2744/04) 


INVESTICIJSKA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu odluke generalnog direktora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine broj 10288-III/04 od 08.11.2004. i Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Investicijska banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

PONI[TAVANJE JAVNOG NADMETANJA 

za izbor najpovoljnije ponude za nabavku napitaka i sredstava za ~i{}enje (LOT 2) za potrebene Investicijske banke Federacije BiH u 2005.god., objavljenog u dnevnom listu "Avaz" dana 21. 10. 2004. godine, "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 56/04 od 23. 10. 2004. godine i na web stranici banke www.ibf-bih.com 

Istovremeno Investicijska banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

PONOVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

U CILJU IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU NAPITAKA I SREDSTAVA ZA ^I[]ENJE ZA POTREBE INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BiH U 2005. GODINI 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku napitaka i sredstava za ~i{}enje. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta javnog nad- metanja. Pravo sudjelovanja nemaju subjekti koji su, po ~lanu 35. Uredbe isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

1.    Obrazac ponude (na obrazcu iz priloga 3 tenderske dokumentacije). Potrebno je u potpunosti popuniti ovaj obrazac sa svim elementima ponude. U protivnom ponuda se ne}e uzimati u razmatranje; 

2.    Popunjenu specifikaciju roba sa jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom. Potrebno je popuniti sve stavke specifikacije. Ponuda kod koje ne budu popunjene sve stvake u specifikaciji se ne}e uzeti u razmatranje; 

3.    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija); 

4.    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija); 

5.    Uvjerenja/potvrde o ispunjavanju uslova u skladu sa ~lanom 35. stav 1. ta~. 2., 3., 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). Za ta~. 2,, 4. i 5. uvjerenja/potvrde trebaju biti izdana od odgovaraj- u}eg suda, a za ta~ku 3 od Poreske uprave. Potvrde ne smiju biti starije od {est mjeseci; 

6.    Izjavu da nema smetnji o u~e{}u na nadmetanju u smislu odredbi iz ~lan 35. stav 1. ta~. 1., 6. i 7. navedene Uredbe; 

7.    Potvrdu o broju stalno zaposlenih ne stariju od {est mjeseci (izdaje nadle`ni organ); 

8.    Pismo namjere poslovne banke da }e Ponu|a~u izdati neopozivu bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos od 3.000,00 KM i rokom va`nosti od godinu dana (rok trajanja ugovora). 

4. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA: 

1.    cijena ponude, 

2.    zastupljenost doma}ih proizvoda, 

3.    rok isporuke, 

4.    broj stalno zaposlenih, 

5.    dosada{nja saradnja. 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Investicijske banke FBiH, Igmanska 1, svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati. Za preuzimanje tenderske dokumentacije je potrebno izvr{iti uplatu na ra~un Investicijske banke Federacije BiH br. 195 001 000000 1586 u iznosu od 50,00 KM sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije". Ponu|a~i koji su ve} otkupili tendersku dokumentaciju u postupku prethodnog neuspjelog javnog nadmetanja po istom predmetu, nisu obavezni izvr{iti nazna~enu uplatu da bi preuzeli tendersku dokumentaciju. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Svoju ponudu sa svom potrebnom dokumentacijom trebate adresirati i poslati u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za isporuku napitaka i sredstava za ~i{}enje - NE OTVARAJ prije krajnjeg roka", li~no ili na sljede}u adresu: Investicijska banka Federacije BiH, Igmanska 1, Sarajevo. Na omotu obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a. 

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 22. 11. 2004. god. do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 22. 11. 2004. god. u 12,00 sati u prostorijama Investicijske banke Federacije BiH uz prisustvo ovla{tenih predstavnika ponu|a~a koji to `ele. Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Investicijska banka Federacije BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, tako|er zadr`ava pravo da odbije sve ponude i da poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme bez ikakvih obaveza prema ponu|a~ima i bez obaveze da informira ponu|a~e o razlozima za takvu odluku. 

8. OSTALO 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel 033/277-951. 

Ovaj oglas je objavljen i na web stranici Investicijske banke Federacije BiH - www.ibf-bih.com 


(01-11-2749/04) 


INVESTICIJSKA BANKA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Investicijska banka Federacije BiH objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

U CILJU IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SUKCESIVNU NABAVKU GORIVA ZA POTREBE INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BiH U 2005. GODINI 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za nabavku goriva za 2005.godinu. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta javnog nadmetanja. Pravo sudjelovanja nemaju subjekti koji su, po ~lanu 35. Uredbe isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

a)    Jedini~na maloprodajna cijena eurodizel goriva (orijentaci- ona koli~ina je 1.000 litara mjese~no); 

b)    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija); 

c)    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija); 

d)    Uvjerenja/potvrde o ispunjavanju uslova u skladu sa ~lanom 35. stav 1. ta~. 2., 3., 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). Za ta~. 2., 4. i 5. uvjerenja/potvrde trebaju biti izdana od odgovaraju- }eg suda, a za ta~ku 3. od Poreske uprave. Potvrde ne smiju biti starije od tri mjeseca; 

e)    Izjavu da nema smetnji o u~e{}u na nadmetanju u smislu odredbi iz ~lan 35. stav 1. ta~. 1., 6. i 7. navedene Uredbe. 

4. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

1.    jedini~na cijena eorodizel goriva, 

2.    pokrivenost benzinskim stanicama na podru~ju op}ine Novo Sarajevo. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Svoju ponudu sa svom potrebnom dokumentacijom trebate adresirati i poslati u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za dizel gorivo - NE OTVARAJ prije krajnjeg roka", li~no ili na sljede}u adresu: Investicijska banka FBiH, Igmanska 1, Sarajevo. Na omotu obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a. Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 24.11.2004.god do 12,00 sati. Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 24.11.2004. god. u 12,00 sati u prostorijama Investicijske Banke FBiH uz prisustvo ovla{tenih predstavnika ponu|a~a koji to `ele. Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

6. TRO[KOVI PONUDE 

Investicijska banka Federacije BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, tako|er zadr`ava pravo da odbije sve ponude i da poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme bez ikakvih obaveza prema ponu|a~ima i bez obaveze da informira ponu|a~e o razlozima za takvu odluku. 

7. OSTALO 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 033/277-951. 


(01-11-2750/04) 


D.D. "NATRON" MAGLAJ 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enje usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), naru~ilac objavljuje 

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKE ROBE 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku dva vilju{kara. 

II - VRSTA 

a) ^eoni vilju{kar 

-    Namjena: Rad sa paletiziranom robom u zatvorenom prostoru 

-    Dodatna oprema: bo~ni pomak vila, komfort kabina sa grijanjem 

b) ^eoni vilju{kar 

-    Dodatna oprema: Klije{ta za bale - ~eli~na kabina sa grijanjem. 

III - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje odre|ene djelatnosti u skladu sa odredbama Uredbe, osim subjekata iz ~lana 35. Uredbe. 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Ovjerena i potpisana ponuda treba da sadr`i: 

1.    Naziv i adresu ponu|a~a 

2.    Jedini~nu cijenu izra`ena u KM 

3.    Uvjete, na~in i rokove pla}anja 

4.    Na~in i rok isporuke 

5.    Opciju ponude 

6.    Garantni rok 

7.    Servis 

8.    Reference ponu|a~a 

V - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1.    Cijena 

2.    Na~in i uvjeti pla}anja 

3.    Rok isporuke 

4.    Garantni rok 

5.    Servis 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}ene ponude dostaviti najkasnije u roku 15 dana po objavljivanju u "Slu`benim novinama Federacije BiH", na protokol "Natron" Maglaj d.d. od 7 - 13 sati ili preporu~eno po{tom na adresu "Natron" Maglaj d.d. Lije{nica b.b. 74250 Maglaj, sa naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA VILJU[KARE". Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmotriti. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti dana 07.12.2004.god. u 12,00 h. 

U roku od dva dana od otvaranja ponuda isti }e biti obavje{teni o rezultatima nadmetanja. 

VII - OSTALO 

Dodatne informacije na telefon 032/603-329. 


(01-11-2756/04) 


DD BH TELECOM SARAJEVO
DIREKCIJA TUZLA 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Direkcija Tuzla objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MONTERSKOG ELEKTRO I MEHANI^KOG ALATA 

I - PREDMET NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je odabir najpovoljnijih ponu|a- ~a za nabavku sitnog monterskog elektro i mehani~kog alata. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u nadmetanju imaju pravna lica: 

a)    koja su registrovana u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog Javnog nadmetanja, {to dokazuju ovjerenom fotokopijom rje{enja upisa u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u javnom nadmetanju, prema ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke roba , vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

Ponu|a~ }e prilo`iti izjavu o ispunjenju uslova iz ta~. 1,6 i 7, dok za ta~. 2., 3., 4., i 5. ~lana 35. Uredbe ponu|a~ prila`e uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa. Naru~ilac }e isklju~iti iz postupka nadmetanja ponu|a~e koji ne mogu obezbijediti dokaze da ne spadaju u kategoriju nesposobnih ponu|a~a po bilo kojoj ta~ki ~lana 35. Uredbe. 

b)    koja dostave originalnu garanciju poslovne banke prihvat- ljive od strane BH TELECOM dd Sarajevo Direkcije Tuzla za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 5% ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 30 dana. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Da bi se ponuda kao potpuna , uzela u razmatranje, ponu|a~i moraju dostaviti: 

a)    Specifikaciju prilo`enih dokumenata ponude 

b)    Naziv i ta~nu adresu 

c)    Ovjerenu fotokopiju rje{enja upisa u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. 

d)    Ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetnji iz ta~. 1, 6 i 7. iz ~lana 35 Uredbe ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) a za ta~. 2., 3., 4. i 5. uvjerenje, potvrdu odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa shodno ~lanu 35 Uredbe. 

e)    Originalnu garanciju poslovne banke prihvatljive od strane BH TELECOM dd Sarajevo Direkcije Tuzla za ozbiljnost i osiguranje ponude data na iznos od 5% ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 30 dana. 

f)    Ispunjenu i ovjerenu tabelu sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom alata u KM bez poreza na promet, na preuzetoj originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

g)    Rok isporuke od dana potpisivanja ugovora. 

h)    Opciju ponude, koja ne smije biti kra}a od 30 dana od dana otvaranja ponude. 

i)    Uslovi pla}anja. 

j)    Potvrdu o izmirenju poreskih obaveza ( ne starije od 30 dana). 

IV - KRITERIJI ZA VREDNOVANJE 

a)    kvalitet 

b)    cijena 

c)    rok isporuke 

d)    uslovi pla}anja 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti na adresi BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Bosanskih vladara br.29, protokol, uz dokaz o uplati 50,00 KM. Uplate izvr{iti na `iro-ra~un Direkcije Tuzla br. 1321000311634139 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu ponudu sa naznakom "PONUDA ZA NABAVKU MONTERSKOG ALATA ne otvaraj" 

dostaviti na adresu : DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla Aleja Bosanskih vladara br.29, 75000 Tuzla - protokol. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 29.11.2004. godine do 12 h. 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u dva primjerka (original i kopija).  

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom ta~nom adresom ponu|a~a. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 30.11. 2004. godine u 12 h. u prostorijama DD BH Telecom Sarajevo,Direkcija Tuzla, Aleja Bosanskih vladara br.29. prvi sprat,velika sala. 

Ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{ten predstavnik uz prezentaciju ovla{tenja. O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

VII - OBAVEZE I ODGOVORNOSTI 

Obaveza ponu|a~a je da ponude podnesu u roku ,vremenu i mjestu utvr|enom u ovom oglasu,te da se pri izradi ponude obavezno pridr`avaju propisanih uslova nadmetanja. 

DD BH Telecom Sarajevo , Direkcija Tuzla , ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku predmetnog nadmetanja, zadr`ava pravo: prihvatiti ponudu u cijelosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, poni{titi javno nadmetanje i odbaciti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razlog takvog postupka. 

VIII - OSTALE NAPOMENE 

Sve informacije (tehni~ke,komercijalne)mogu se dobiti na tel/fax broj 035/255-206. 

(01-11-2757/04) 


JP BH PO[TA SARAJEVO
CENTAR PO[TA TUZLA 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), JP BH Po{ta Sarajevo, Centar po{ta Tuzla, objavljuje 

PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVKU ELEKTRO MATERIJALA U CENTRU PO[TA TUZLA 

I - PREDMET NADMETANJA 

Prikupljanje i izbor najpovoljnijih ponuda za nabavku elektro materijala u Centru po{ta Tuzla za potrebe teku}eg odr`avanja za period od godinu dana. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana na podru~ju BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog nadmetanja, {to dokazuju ovjerenom fotokopijom rje{enja o registraciji sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima izuzev subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i se dokumente tra`ene od rednog broja 1-12 i svi tra`eni dokumenti trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem na na~in kako je to navedeno u ovom prilogu: 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem; 

2.    Ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa pojedina~nim ovjerenim prilozima; 

3.    Obrazac PPM1 (od nadle`ne poreske ispostave) ne starije od mjesec dana prije objavljivanja Javnog nadmetanja; 

4.    Jedini~ne fiksne cijene po svakoj stavci specifikacije sa ura~unatim porezom i ukupnim cijenama za tra`ene koli~ine po svakoj stavci te ukupan iznos ponude specifikacije po svim stavkama, sve dato na originalnom listu Specifikacije kao tenderske dokumentacije; 

5.    Izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje na sukcesivno snabdijevanje naru~ioca prema konkretnoj narud`bi, do tra`enih koli~ina; 

6.    Uslove pla}anja; 

7.    Rok isporuke; 

8.    Izjavu ponu|a~u o nepostojanju smetnji po ~lanu 35. ta~. 1, 6. i 7. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova; 

9.    Potvrdu nadle`nog op}inskog suda (Op}inski sud Tuzla za podru~je Tuzlanskog kantona) da nije u postupku ste~aja i likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje postupka ste~aja i likvidacije; 

10.    Potvrdu nadle`nog suda (op}inskog i kantonalnog) da odgovorno lice ponudioca nije pravomo}nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa; 

11.    Potvrdu nadle`nog suda, op}inskog suda, da odgovorno lice ponudioca nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti; 

12.    Izjavu o opciji ponude od 60 dana. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDA 

V - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Specifikacija za davanje ponuda, odnosno tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sobi broj 50, sprat I, na Protokolu Centra po{ta Tuzla, Aleja Bosanskih vladara broj 29, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kvoa tendera od 100,00 KM na `iro ra~un Centra po{ta Tuzla broj 1321000188010161 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla uz naznaku "Tenderska dokumenta po Javnom nadmetanju od 09.11.2004. godine." 

Ponu|a~i koji su u~estvovali u javnom nadmetanju koje je bilo objalvjeno u dnevnom listu "Avaz" dod 16.10.2004. godine (LOT 1) i prezentiraju dokaz o pla}anju provbitne dokumentacije za javno nadmetanje nisu je du`ni ponovo pla}ati. 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Ponude se mogu dostaviti isklju~ivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Naru~ioca. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti sa naznakom: PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE - NE OTVARAJ" na adresu: JP BH PO[TA SARAJEVO; Centar po{ta Tuzla, Aleja Bosanskih vladara br.29. 75000 Tuzla 

Komisiji za prikupljanje i izbor najpovoljnijih ponuda za nabavku elektro materijala-najkasnije do 10,00 sati dana 25.11.2004. godine (vrijeme prispije}a na protokol CP Tuzla). Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 25. 11.2004. god. u 10 sati i 15 minuta, u prostorijama sindikalne sale u Upravnoj zgradi Centra po{ta Tuzla, Aleja Bosanskih vladara broj 29, sprat I. Po jedan predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz pismeno ovla{tenje. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

JP BH Po{ta Sarajevo, Centar po{ta Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku po javnom nadmetanju a zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje, ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

IX - OSTALO 

Sve dodatne informacije mogu dobiti na telefon 061 104-244 - Omera{evi} Mevzudin, Javno nadmetanje je objavljeno na WEB stranci www.bhp.ba. 

(01-11-2759/04) 


BH TELECOM SARAJEVO 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke robe, usluga i ustupanja radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), i ~l. 66. i 67 Statuta, Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM , Sarajevo, objavljuju 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU I ISPORUKU PC RA^UNARA, LAPTOPA, PDA URE\AJA, MONITORA I REZERVNIH DIJELOVA ZA PC RA^UNARE I SERVERE 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je odabir najpovoljnije ponude za nabavku; i isporuku: 

LOT I 

LOT II 

Ponuda mora sadr`avati najmanje jedan LOT u cijelosti. Ponude koje ne obuhvataju najmanje jedan kompletan LOT ne}e se razmatrati kao i ponude koje ne zadovoljavaju minimum tra`enih tehni~kih karakteristika. 

Ponuda mora biti jednozna~na i dostavljena u formi, zahtjevanoj u tenderskoj dokumentaciji, obavezno sa popunjenim obrascem. Ponude koje budu razli~ite od ove forme smatrat }e se kao neregularne i kao takve ne}e biti predmet razmatranja. Ponude bez prospektne dokumentacije za svu ponu|enu opremu iz LOT-a i smatrat }e se nezadovoljavaju}im sa tehni~ke strane Nisu dozvoljene alternativne ponude. 

II - PRAVO U^E[]A IMAJU PRAVNA LICA 

1. koja su registrovana u BiH za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili prometa koja su predmet ovog javnog nad- metanja, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom tj. rje{enjem o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom izuzev subjekata koji su po ~lanu 35.Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", 34/04) isklju~eni iz prava da sudjeluju na Javnom nadmetanju. 

2. koja dostave originalnu garanciju banke za ozbiljnost i osiguranje ponude izdatu od poslovne banke prihvatljive za kupca, u iznosu od najmanje 5% od ukupne vrijednosti ponude, sa va`no{}u garancije do 23.02.2005. godine. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente i svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima kako je to navedeno u sadr`aju ponude, a sve stranice ponude numerisane, 

1.    specifikacija prilo`enih dokumenata, 

2.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj; 

3.    validna dokumentacija (ili ovjerena fotokopija) da je ponu- |a~ registrovan u BiH za obavljanje djelatnosti proizvodnje i/ili prometa opreme koja je predmet ovog javnog nadmetanja, {to se dokazuje rje{enjem o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom; 

4.    ovjerena Izjava ponu|a~a o ispunjenju uslova iz ta~. 1., 6. i 7. iz ~lana 35. Uredbe o nabavci roba, vr{enju usluga i ustupanju radova a za ta~. 2., 3., 4. i 5. istog ~lana dostave uvjerenje, potvrdu odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa; 

5.    originalna garancija poslovne banke prihvatljive za kupca za ozbiljnost i osiguranje ponude u iznosu od najmanje 5% od ukupne vrijednosti ponude, sa va`no{}u garancije do 23.02.2005 godine; 

6.    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran osigurati garancije banke izdate od poslovne banke prihvatljive za Kupca i to:, 

7.    originalna izjava poslovne banke kojom ponu|a~ dokazuje da ima raspolo`iva likvidna finansijska sredstva ili pristup likvidnim finansijskim sredstvima u iznosu od najmanje 20% vrijednosti njegove ponude; 

8.    jedini~na i ukupna cijena u KM na paritetu DDP skladi{te BH Telecoma d.d. Sarajevo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji; 

9.    uslovi pla}anja: 

10. izjava ponu|a~a o periodu garancije sa jasno nazna~enom vezom proizvo|a~ - principal - ponu|a~; 

11. pismena garanacija da raspola`e odgovaraju}im prostorima za opravku, skladi{tem rezervnih dijelova na teritoriji BiH kao i dostup do originalnih rezervnih dijelova ;od strane proizvo|a~a; 

12.    dokaz kojim potvr|uje da raspola`e sa najmanje dva certicirana operatera za opravku i odr`avanje ponu|enih servera. Certifikati ne smiju biti stariji od dvije godine od dana prijave na tender, 

13.    izjava ponu|a~a o periodu (izra`ena u satima ili danima) u kojem se obavezuje da }e obaviti zamjenu ure|aja i/ili dijelova ili otkloniti kvar u toku garantnog roka.; 

14.    izjavu proizvo|a~a opreme u periodu post-garantne podr{ke za opremu koja se nudi; 

15.    Referens lista; treba da sadr`i broj prodanih-instaliranih ure|aja, ponu|enih na ovom tenderu, koje je ponu|a~ prodao tokom 2003. i 2004. godine, sa nazna~enom odgovornom osobom i kontakt informacijama (tele- on/e-mail) za eventualnu provjeru podataka; 

16.    Odgovaraju}u prospektnu dokumentaciju iz koje }e se jasno vidjeti sve tra`ene tehni~ke karakteristike istih. Prospektnu dokumentaciju je mogu}e dostaviti i u elektronskom formatu; 

17.    rok isporuke; 

18.    izjava kojom ponu|a~ garantuje nepromjenjivost ponu|enih jedini~nih cijena u slu~aju naknadne korekcije u koli~ini iz specifikacije ponu|ene opreme u vrijednosti max ±25% 

19.    opcija ponude: najmanje do 23. 01. 2005. godine. 

Ponudu dostaviti sa~injenu na /prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji.  

Jezik ponude: jedan od slu`benih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Ponu|a~ koji samostalno podnosi ponudu ne mo`e istovremeno u~estvovati u zajedni~koj ponudi. Zajedni~ka ponuda je ponuda dva ili vi{e ponu|a~a koja obavezno sadr`i pravni akt o zajedni~koj ponudi, u kojoj se obavezno precizira koji je ponu|a~ nosilac zajedni~ke ponude. Ponu|a~i 'iz zajedni~ke ponude su obavezni dokazati zajedni~ku sposobnost za dostavljenu ponudu i pojedina~nu. 

IV - TENDER 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo Obala Kulina bana br. 8-Protokol, svakim radnim danom od 8.00-15.30 sati uz: dokaz o uplati 50,00 KM na ra~un BH Telecom d.d. Sarajevo, broj 1291021000132035 kod Central profit banke, Sarajevo. 

Tenderska dokumentacija }e, na osnovu zahtjeva i dokaza o uplati, biti odmah otpremljena (DRL- om ili EMS-om), ali se ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. 

Tekst javnog nadmetanja bit }e objavljen i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na web stranici www.telecom.ba 

V - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti u dva primjerka (original i kopija), isklju~ivo na protokol BH Telecom d.d., Sarajevo (soba br.1), na adresu : 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, sa naznakom : "Ponuda za nabavku i isporuku PC ra~unara, laptopa, PDA ure|aja, monitora i rezervnih dijelova za PC ra~unare i servere za LOT... - NE OTVARAJ" 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo najkasnije do 23.11.2004.g. do 14 sati. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 23.11.2004 godine u 14:10 sati u prostorijama BH Telecom d.d., Sarajevo, Obala Kulina bana 8, II sprat, soba 214. Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i biti }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz prezentiranje ovla{tenja ponu|a~a za prisustvo otvaranja ponuda. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VI - NAKNADNA POJA[NJENJA 

BH Telecom d.d. Sarajevo zadr`ava pravo da zatra`i naknad- na poja{njenja kojima se utvr|uje validnost ponude. 

VII - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A 

Kriterij za odabir najpovoljnije /najpovoljnijih ponuda su sljede}i: 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

BH Telecom d.d. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja BH Telecom d.d. Sarajevo zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no odbiti svaku ponudu, poni{titi javno nadmetanje ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, ali je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

IX - DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 20. 11. 2004. godine na fax: 033/216 771, kontakt osoba:Zlata Selimovi}. 

(01-11-2761/04) 


KJKP "SARAJEVOGAS" 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Op}eg Uputstva za nabavku KJKP "Sarajevogas"-a, KJKP "Sarajevogas" objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJU USLUGA PO TENDERU BR. 05-19/04 

1.1 PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je nabavka i isporuka roba i vr{enje usluga, po slijede}im grupama: 

GRUPA I: RA^UNARSKA OPREMA 

GRUPA II: KANCELARIJSKI MATERIJAL 

GRUPA III: [TAMPARSKE USLUGE: 

1.2 PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na Javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ovog nadmetanja. 

Pravo u~e{}a na Javnom nadmetanju ne mogu ostvariti ponu|a~i navedeni u ~lanu 35.stav 1.Uredbe o postupku nabavke roba,vr{enju usluga i ustupanju radova ( "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

1.3 SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, indetifikacionim brojem i poreznim brojem, 

2.    Ovjerena fotokopija Rje{enja o registraciji i upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, 

3.    Ponuda sa istaknutom jedini~nom i ukupnom cijenom na paritetu fco skladi{te Naru~ioca,sa~injena i ovjerena na orginalnoj tenderskoj dokumentaciji/specifikaciji za Grupu I, (za GRUPE II i III fiksne jedini~ne cijene) 

4.    Izjava o ispunjenju uslova iz ta~ke 1., 6. i 7. ~lana 35., stav 1. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enja usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

5.    Uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa za ta~ke 2., 3., 4. i 5. ~lana 35 stav 1 Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

6.    Garantni rokovi (za GRUPU I), 

7.    Uslovi pla}anja, 

8.    Rok isporuke, 

9.    Opcija ponude 60 dana, 

10.    Reference ponu|a~a, 

11.    Izjava ponu|a~a da prihvata sve uslove navedene u ovom poglavlju i pravo naru~ioca da u skladu sa svojim potrebama utvr|uje koli~inu i dinamiku nabavke potrebnih roba i usluga u toku trajanja Ugovora, 

12.    Ponu|a~i mogu prilo`iti i druga dokumenta za koja smatraju da su bitna (Tehni~ke karakteristike, Katalozi, Prospekti i dr.). 

1.4 KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA GRUPU I 

1.    Cijena, 

2.    Kvalitet opreme, 

3.    Garantni rok, 

4.    Uslovi pla}anja, 

5.    Rok isporuke, 

6.    Reference ponu|a~a. 

1.5 KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA GRUPE II i III 

1.     Kvalitet ponu|ene robe/usluge, 

2.    Cijena, 

3.    Uslovi pla}anja, 

4.    Rok isporuke, 

5.    Reference ponu|a~a. 

1.6 PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Ovjerena tenderska dokumentacija / specifikacija mo`e se preuzeti u prostorijama KJKP "Sarajevogas " Sarajevo, u ul. Muhameda ef. Pand`e 4 uz prezentiranje virmanske uplatnice od KM 50,00 / LOT. 

Pla}anje izvr{iti na ra~un KJKP "Sarajevogas" Sarajevo, broj: 129 106 10001367 86 kod HVB Central profit banke d.d. Sarajevo sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije TD 05-19/04 GRUPA__ LOT _ ". 

Tenderska dokumentacija /specifikacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom osim subote od 08.00 do 16.00 sati , soba br.1. 

1.7 PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu ponudu sa naznakom: 

" JAVNO NADMETANJE PO TENDERU BR. 05 - 19/04 GRUPA ___ LOT _____- NE OTVARAJ" , dostaviti na adresu: KJKP "SARAJEVOGAS", 71000 Sarajevo ul. Muhameda ef. Pand`e 4. 

Ponu|a~ se obavezuje da dostavi ponudu za svaki pojedina~ni LOT u posebno zapakovanu kovertu. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 24.11.2004 godine do 16 sati. Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a. Ponude primljene nakon gore navedenog datuma i vremena ne}e biti razmatrane i bi}e vra}ene neotvorene na adresu ponu|a~a. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana: 26.11.2004. godine za: 

GRUPA I: Ra~unarska oprema 

LOT 1 u 10.00 sati, 

LOT 2 u 10.30 sati, 

LOT 3 u 11.00 sati, 

GRUPA II: Kancelarijski materijal 

LOT 1 u 11.30 sati, 

LOT 2 u 12.00 sati, 

LOT 3 u 12.30 sati, 

GRUPA III: [tamparske usluge: 

LOT 1 u 13.00 sati, 

LOT 2 u 13.30 sati, 

LOT 3 u 14.00 sati, 

LOT 4 u 14.30 sati. 

u objektu KJKP "Sarajevogas"-a , ul. Muhameda ef. Pand`e 4, Sarajevo. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{}enje, mo`e prisustvovati otvaranju ponuda. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

1.7 TRO[KOVI PONUDE 

U postupku javnog oglasa KJKP "Sarajevogas", Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a a zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cjelini ili odbije ponudu, poni{ti javno nadmetanje ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja Ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima , niti je u obavezi obrazlagati razloge takve odluke. 

1.8 NAKNADNA OBJA[NJENJA 

KJKP "Sarajevogas", Sarajevo zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

1.9 INFORMACIJE 

Zainteresovani ponu|a~i dodatne informacije mogu dobiti na: 

Telefon: +387 (0)33 445 -120, lok. 202. 

Fax: +387 (0)33 445-525, 

E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba ili 

info@sarajevogas.ba. 


(01-11-2762/04) 


012 - VR[ENJE USLUGA 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA @IVINICE
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 59. Statuta Op}ine @ivinice - pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Op}ine @ivinice", broj 04/01), a u skladu sa ~lanom 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), op}inski na~elnik upu}uje 

JAVNI POZIV 

ZA JAVNO NADMETANJE 

ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U ZONAMA
"NOVI GRAD" U @IVINICAMA 

I - PREDMET NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda za Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izradu predmetne dokumentacije. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica iz FBiH koji ispunjavaju uslove iz ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 34/04) i da su regisrovani za obavljanje predmetne djelatnosti. 

III - TRAJANJE OGLASA 

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. 

Zainteresovani subjekti, Projektni zadatak sa Uputstvom ponu|a~ima, uz naknadu od 150,00 KM, mogu podi}i u Op}ini @ivinice, ulica Prva, Prostorije biv{eg Sekretarijata NO, drugi sprat, zadnja kancelarija lijevo,u periodu trajanja oglasa, svakim radnim danom od 8 do 15 sati. 

IV - SADR@AJ PONUDE 

Ostale dokumente koje ponu|a~ smatra relevantnim za natje~aj. 

V - KRITERIJ VREDNOVANJA PONUDE 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Propisno zatvorene ponude sa naznakom "PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA- NE OTVARAJ" dostaviti na protokol Op}inske uprave @ivinice,  II ulica soba broj 6. Na pole|ini omota obavezno nazna~iti: ta~an naziv ponu|a~a,adresu i kontakt telefon. 

Krajni rok za dostavu ponude je posljednji dan isteka oglasa do 15 sati. Sve ponude dostavljene nakon odre|enog dana i sata, pa i one dostavljene po{tom, ne}e se uzeti u razmatranje. 

Otvaranje ponuda bi}e javno i obavljati }e ga posebno imenovana komisija, uz prisustvo ponu|a~a,o ~emu }e isti biti na vrijeme obavije{teni. 

Komisija zadr`ava pravo zatra`iti od ponu|a~a dodatna obja{njenja u vezi ponude. 

O rezultatima nadmetanja u~esnici }e biti blagovremeno obavije{teni. Sa izabranim ponu|a~em bi}e sklopljen Ugovor o izvo|enju radova, kojim }e biti precizirani svi detalji u vezi me|usobnih prava i obaveza. 

VII - OSTALI USLOVI 

Op}ina @ivinice ne snosi nikakve tro{kove ponuda u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djefimi~no ili da odbije svaku ponudu, ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme do sklapanja Ugovora, bez Ikakve odgovornosti ili obaveze navo|enja razloga takve odluke. 

VIII - DODATNE INFORMACIJE 

Za dodatne informacije obratiti se u Op}inu @ivinice, na telefon: 035 774 251 lokal 16, kontakt osoba Isakovi} Zineta . (01-12/2671-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA "SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE
KANTONA SARAJEVO"
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 20. Statuta Javne ustanove "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo", Sarajevo, a u skladu sa ~lanom 5. stav 1. ta~ka 1. i ~lana 18. stav 1. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Odlukom Upravnog odbora broj 08/49-3268/04 od 01. oktobra 2004. godine, JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA BANAKA ZA VR[ENJE USLUGA PLATNOG PROMETA, USLUGA KOMISIONIH POSLOVA I DRUGIH BANKARSKIH USLUGA 

NARU^ILAC: Javna Ustanova "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, ulica \oke Mazali}a broj 3, Sarajevo. 

PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje i izbor najpovoljnijih ponuda banaka za vr{enje usluga obavljanja poslova platnog prometa, komisionih poslova i drugih bankarskih usluga. 

PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica-banke doma}e i strane registrovane na podru~ju Federacije BiH za obavljajnje djelatnosti koja je predmet Javnog poziva, a koja nisu isklju~ena ~l. 35. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju u sluga i ustupanju radova. 

OPIS PREDMETA JAVNOG NADMETANJA 

Predmet javnog nadmetanja je vr{enje slijede}ih usluga: 

1. Usluge platnog prometa 

2. Usluge komisionih poslova 

3. Usluge izvje{tavanja 

4. Usluge tehni~ke potpore 

SADR@AJ PONUDE 

1.    Naziv i ta~na adresa ponu|a~a; 

2.    Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima; 

3.    Ovjerena kopija rje{enja o poreznoj registraciji; 

4.    Dozvola za rad Agencije za bankarstvo Federacije BiH i licenca za obavljanje platnog prometa najmanje srednjeg rizika (ovjerena kopija); 

5.    Ovjerena kopija licence za osiguranje depozita; 

6.    Izvje{taj neovisne revizorske ku}e o poslovanju banke za 2003. godinu; 

7.    Kompletan set kvartalnih izvje{taja u skladu sa Odlukom o formi izvje{tavanja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo u Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 3/03,18/03, 52/03, 64/03 - ispr. i 6/04) za III kvartal 2004. godine; 

8.    Ovjeren i potpisan dokaz da banka ispunjava osnovne uslove za rad propisane Zakonom o bankama: 

9.    Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama izdato od nadle`ne porezne uprave; 

10.    Uvjerenje o izmirenim doprinosima Zavodu za zdravstveno i PIO/MIO i JU "Slu`bi za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" ne starija od 60 dana; 

11.    Izjava ovjerena od strane nadle`nog organa o ispunjenju uslova iz ~lana 35. ta~. 1), 6) i 7) Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova, te uvjerenje, potvrdu ili drugu javnu ispravu ovla{tenog organa za ta~. 2), 3), 4) i 5) pomenutog ~lana; 

12.    Informacija o mre`i filijala i ekspozitura na podru~ju Kantona Sarajevo i rad subotom; 

13.    Informacija o materijalno-tehni~koj opremljenosti sa posebnim osvrtom na informacioni sistem; 

14.    Visina naknade za obavljanje usluga platnog prometa i komisionih poslova, kao i drugih usluga; 

15.    Visina kamate na sredstva na transakcijskom ra~unu; 

16.    Reference banke; 

17.    Posebne pogodnosti - ostali elementi koje ponu|a~i smat- raju da su bitni, a nisu definisani Javnim pozivom; 

18.    Izjava o istinitosti podataka potpisana od strane direktora banke 

KRITERIJI ZA ODRE\IVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

1. Osnovni kriteriji 

Naru~ilac }e komparativnom metodom analizirati sve ponude me|usobno i ocjenom svake stavke ponude prema utvr|enim kriterijima odrediti najpovoljniju i utvrditi redoslijed ostalih ponuda, u skladu sa ~lanom 3 ta~ka 10 i ~lanom 36 stav 1 Uredbe. 

Najpovoljniji ponu|a~ je onaj ~ija ponuda ima ukupno najve}i broj bodova, a ukoliko su ponu|a~i isti po broju bodova, rangiranje ponu|a~a }e se vr{iti prema bodovima po redoslijedu kriterija. 

Naru~ilac zadr`ava pravo izbora vi{e banaka. 

2. Procjena cjenovne ponude 

- izjava banke da su ponu|ene visine naknade nepromjenjive, te da }e ukoliko bude izabrana, blagovremeno vr{iti poslove platnog prometa 

3. Procjena tehni~ke prirode 

PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude u zape~a}enoj koverti dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo", Sarajevo, ul. \oke Mazali}a br. 3, sa naznakom: "Ponuda za Javni poziv za nadmetanje za izbor najpovoljnijih banaka" - NE OTVARAJ. 

Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u javnom glasilu, do 15 h i 30 min. Naru~ilac }e ponu|a~u koji li~no dostavi ponudu izdati uvjerenje-potvrdu sa naznakom datuma i sata prijema ponude. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

OTVARANJE PONUDA 

Otvaranje ponuda bi}e izvr{eno 5 (pet) dana po isteku roka za podno{enje ponuda u 12,00 sati u prostorijama JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo", ulica \oke Mazali}a br. 3 Sarajevo. U slu~aju eventualne izmjene svi ponu|a~i }e biti telefonom ili pismeno obavije{teni. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati predstavnik ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

OSTALE ODREDBE 

JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" ne snosi tro{kove ponu|a~a u postupku u~e{}a u javnom nadmetanju po ovom pozivu. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da svaku ponudu prihvati ili odbije u potpunosti, da poni{ti Javni poziv u cjelosti u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja Ugovora, a da pri tom ne snosi nikakvu odgovornost. 

Naru~ilac zadr`ava pravo u toku i prilikom razmatranja ponude, zatra`iti dopunsko obja{njenje vezano za dostavljenu ponudu. 

Javni poziv bi}e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", zatim u "Dnevnom avazu" i na web-stranici www.juszzks.com.ba. 


(01-12/2674-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA
DIREKCIJA CESTA TUZLA 


POZIV PONU\A^IMA 

(PROJEKTANTIMA) 

NAZIV PROJEKTA: 

1.    Direkcija za ceste Tuzla poziva zaitneresirane ponu|a~e (projektante) da podnesu ponude za izradu glavnih (izved- benih) projekata mostova na putu u izgradnji Kalesija - Sapna, dionica: Munja~a-Sapna, po polo`ajima (staciona`ama) koji su navedeni u nazivu projekta. 

2.    Ponudbena dokumentacija (tender) mo`e se preuzeti u prostorijama Direkcije za ceste Tuzla, Albina Herljevi}a borj 43, Tuzla, po cijeni od 100,00 KM po jednom kompletu. 

3.    Ponude }e va`iti u periodu od 30 dana nakon otvaranja, a podnose se na adresu Direkcija za puteve Tuzla, do 16.11.2004. godne do 10,00 sati. 

4.    Ponude }e biti otvorene u prisustvu komisije i zainteresovanih ponu|a~a dana 16.11.2004. godine (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Direkcije za ceste Tuzla. 

5.    Direkcija za ceste Tuzla, kao Investitor, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja Ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takvog postupka.  

6.    Pri sastavljanju ponude ponu|a~ je obavezan da detaljno prou~i Uputstva ponu|a~ima i da u skladu sa istim sastavi ponudu. 

7.    Ponu|a~ koji povu~e svoju ponudu tokom perioda va`nosti i/ili odbije da prihvati dodjelu Ugovora kad je odabran bit }e diskvalificiran iz ovog i budu}ih natjecanja u periodu od jedne godine. 

8.    Dodatne informacije iobja{njenja za vrijeme trajanja ponudbenog roka mogu se dobiti na: 

Te. 035 283-500; Fax. 035 282-482. 


(01-12/2681-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA TE[ANJ
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Odluke o pristupanju izrade regulacionog plana " Te{anjka " naseljenog mjesta Te{anjka - op}ina Te{anj ("Slu`beni glasnik Op}ine Te{anj", broj 7/03), Op}inski na~elnik, objavljuje 

PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

I - PREDMET NADMETANJA 

Izrada regulacionog plana " Te{anjka" naseljenog mjesta Te{anjka - op}ina Te{anj. 

Izrada regulacionog plana ima za cilj dobijanje elaborata sa slijede}im sadr`ajem: 

II - PRAVO U^E[]A NA JAVNOM NADMETANJU 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja: 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    Pregled prilo`ene dokumentacije; 

2.    Naziv i ta~na adresa sjedi{ta ponudioca, broj telefona i telefaksa, e-mail; 

3.    Ovjerena kopija Rje{enja iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja sa svim prilozima (ne starija od 30 dana); 

4.    Ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja (ne starija od 30 dana); 

5.    Izjava potpisana od ovla{tene osobe ponu|a~a da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 35. ta~. 1., 6. i 7. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova; 

6.    Uvjerenja, potvrde ili druge javne isprave ovla{tenog organa vezano za ~lan 35. ta~. 2., 3., 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova; 

7.    Spisak kadrova i saradnika koji }e biti anga`ovani na ovom projektu sa njihovim curicullumima, koji garantiraju kvalitetu rada na ovakvim zadacima, sa temom istra`iva~kog i studijskog karaktera, a vezanu za aktualno kretanje u gospodarskom razvojnom konceptu op}ine i {ireg okru`enja; 

8.    Dokaz o iskustvu u radu na ovim poslovima (referenc lista); 

9.    Fiksna cijena, jedini~na i skupna, izra`ena u KM, sa utvr|enim svim tro{kovima; 

10.    Uvjeti, rokovi i na~in pla}anja; 

11.    Rokovi izvr{enja usluge; 

12.    Dokaz o uplati nadoknade za u~e{}e u javnom nadmetanju. 

Dokumentacija mora biti ovjerena (svaki list posebno), te slo`ena prema navedenom redoslijedu i sa izvr{enom numeracijom dokumenata. Sadr`aj ponude mora biti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH. Dokumenta koja su na stranom jeziku moraju biti prevedena i ovjerena od ovla{tenog sudskog tuma~a. Alternativna ponuda nije dozvoljena. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti 2 (dva) dana po objavljivanju javnog poziva o javnom nadmetanju u dnevnom listu "Jutarnje novine", Sarajevo, u Slu`bi za prostorno ure|enje, razvoj i inspekcijske poslove - Odjeljenje za prostorno planiranje (kancelarija broj 38, drugi sprat), Op}ina Te{anj, Trg 1.marta broj 11, Te{anj, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnih sredstava u iznosu od 50,00 KM (nadoknada za u~e{}e u javnom nadmetanju). Uplata nadoknade za u~e{}e na javnom nadmetanju vr{i se na ra~un Op}ine Te{anj br. 1011600000035945, kod Privredne banke Sarajevo, filijala Te{anj ili na blagajni Op}ine Te{anj. Ponu|a~i koji su izvr{ili uplatu u prvom krugu javnog nadmetanja nisu du`ni vr{iti uplatu za tendersku dokumentaciju, a podnijet }e uz ponudu kopiju priznanice uplate tenderske dokumentacije iz prvog kruga. 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

Zatvorenu ponudu sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA 'TE[ANJKA' NASELJENOG MJESTA TE[ANJKA - OP]INA TE[ANJ ", dostaviti direktno na protokol (kancelarija broj 8, prizemlje) ili putem po{te na adresu: Op}ina Te{anj, Trg 1 .marta br. 11, Te{anj, najkasnije 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave oglasa u dnevnom listu "Jutarnje novine" Sarajevo. Naknadno pristigle i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. Ponuda mora biti zape~a}ena. Otvaranje ponuda }e se obaviti u sali za sastanke, nova zgrada Op}ine Te{anj, drugi sprat, 2 (dva) dana po isteku roka za podno{enje ponuda, u 14,00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz predo~enje ovla{tenja u pisanoj formi. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Op}ina Te{anj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u cijelosti ili djelimi~no ponudu, poni{titi javno nadmetanje, ne izvr{iti izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

VIII - OSTALO 

Ovaj poziv bit }e objavljen i stranici Op}ine Te{anj: www.opcina-tesanj.ba, kao i na oglasnoj plo~i Op}ine Te{anj. 

Sve informacije o javnom nadmetanju mogu se dobiti od kontakt osobe svakim radnim danom od 08 do 15 sati. 

Kontakt osoba: Mahmutovi} Milada (kancelarija broj 38, drugi sprat), tel. 032 650-022. 


(01-12/2686-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA TE[ANJ
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i Odluke o pristupanju izrade Studije Turisti~ko-rekreativna i baleolo{ka zona podru~ja "Kiseljak" u op}ini Te{anj ("Slu`beni glasnik Op}ine Te{anj", broj 7/03), Op}inski na~elnik, objavljuje 


PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

I - PREDMET NADMETANJA 

Izrada Studije Turisti~ko-rekreativna i baleolo{ka zona podru~ja "Kiseljak" u op}ini Te{anj. 

Izrada Studije ima za cilj dobijanje elaborata sa slijede}im sadr`ajem: 

II - PRAVO U^E[]A NA JAVNOM NADMETANJU 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja: 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    Pregled prilo`ene dokumentacije; 

2.    Naziv i ta~na adresa sjedi{ta ponudioca, broj telefona i telefaksa, e-mail; 

3.    Ovjerena kopija Rje{enja iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja sa svim prilozima (ne starija od 30 dana); 

4.    Ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja (ne starija od 30 dana); 

5.    Izjava potpisana od ovla{tene osobe ponu|a~a da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 35. ta~. 1., 6. i 7. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova; 

6.    Uvjerenja, potvrde ili druge javne isprave ovla{tenog organa vezano za ~lan 35. ta~. 2., 3., 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova; 

7.    Spisak kadrova i saradnika koji }e biti anga`ovani na ovom projektu sa njihovim curicullumima, koji garantiraju kvalitetu rada na ovakvim zadacima, sa temom istra`iva~kog i studijskog karaktera, a vezanu za aktualno kretanje u gospodarskom razvojnom konceptu op}ine i {ireg okru`enja; 

8.    Dokaz o iskustvu u radu na ovim poslovima (referenc lista); 

9. Fiksna cijena, jedini~na i skupna, izra`ena u KM, sa utvr|enim svim tro{kovima; 

10.    Uvjeti, rokovi i na~in pla}anja; 

11.    Rokovi izvr{enja usluge; 

12.    Dokaz o uplati nadoknade za u~e{}e u javnom nadmetanju. 

Dokumentacija mora biti ovjerena (svaki list posebno), te slo`ena prema navedenom redoslijedu i sa izvr{enom numeracijom dokumenata. Sadr`aj ponude mora biti na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH. Dokumenta koja su na stranom jeziku moraju biti prevedena i ovjerena od ovla{tenog sudskog tuma~a. Alternativna ponuda nije dozvoljena. 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti 2 (dva) dana po objavljivanju javnog poziva o javnom nadmetanju u dnevnom listu "Jutarnje novine" Sarajevo, u Slu`bi za prostorno ure|enje, razvoj i inspekcijske poslove - Odjeljenje za prostorno planiranje (kancelarija broj 38, drugi sprat), Op}ina Te{anj, Trg 1 .marta br. 11, Te{anj, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnih sredstava u iznosu od 50,00 KM (nadoknada za u~e{}e u javnom nadmetanju). Uplata nadoknade za u~e{}e na javnom nadmetanju vr{i se na ra~un Op}ine Te{anj br. 1011600000035945, kod Privredne banke Sarajevo, filijala Te{anj ili na blagajni Op}ine Te{anj. Ponu|a~i koji su izvr{ili uplatu u prvom krugu javnog nadmetanja nisu du`ni vr{iti uplatu za tendersku dokumentaciju, a podnijet }e uz ponudu kopiju priznanice uplate tenderske dokumentacije iz prvog kruga. 

VI - PODNO[ENJE PONUDE 

Zatvorenu ponudu sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA IZRADU STUDIJE TUR1STI^KO-REKREATIVNA I BALEOLO[KA ZONA PODRU^JA 'KISELJAK' U OP]INI TE[ANJ", dostaviti direktno na protokol (kancelarija broj 8, prizemlje) ili putem po{te na adresu: Op}ina Te{anj, Trg 1.marta broj 11, Te{anj, najkasnije 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave oglasa u dnevnom listu "Jutarnje novine" Sarajevo. Naknadno pristigle i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. Ponuda mora biti zape~a}ena. Otvaranje ponuda }e se obaviti u sali za sastanke, nova zgrada Op}ine Te{anj, drugi sprat, 2 (dva) dana po isteku roka za podno{enje ponuda, u 14,00 sati. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz predo~enje ovla{tenja u pisanoj formi. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

Op}ina Te{anj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u cijelosti ili djelimi~no ponudu, poni{titi javno nadmetanje, ne izvr{iti izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

VIII - OSTALO 

Ovaj poziv bit }e objavljen na web stranici Op}ine Te{anj: www,opcina-tesanj.ba, kao i na oglasnoj plo~i Op}ine Te{anj. 

Sve informacije o javnom nadmetanju mogu se dobiti od kontakt osobe svakim radnim danom od 08 do 15 sati. 

Kontakt osoba: Mahmutovi} Milada (kancelarija broj 38, drugi sprat), tel. 032 650-022. 

(01/12-2687-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

Na osnovu ~lana 31 Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) i ~lana 28. Statuta, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla, objavljuje 


 POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

U CILJU PRIKUPLJANJA I ODABIRA PONUDA 

PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Osiguranje: 

PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica koja su registrovana u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja. 

SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

a)    Naziv i ta~na adresa ponudioca, sa brojem telefona i identifikacionim brojem; 

b)    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list mora biti pojedina~no ovjeren); 

c)    Cijena u koju su ura~unati porezi i ostali tro{kovi do krajnjeg korisnika; 

d)    Uslovi pla}anja; 

e)    Rok isplate {tete; 

f)    Opcija ponude; 

g)    Bilans uspjeha i bilans stanja za prvo polugodi{te 2004. godine; 

h)    Uvjerenje nadle`nog suda da se protiv pravnog lica ne vodi ste~ajni postupak, odnosno postupak likvidacije; 

i)    Uvjerenje da odgovorno lice u pravnom licu nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa, odnosno da odgovorna lica u pravnom licu nisu ka`njavana za privredni prestup i zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitih sticanja dobiti; 

 j)    Dokaz da ponudilac izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje (Poreska uprava, nosioci osiguranja) - obaveze izmirene sa 30. 09. 2004. godine; 

 k)    Izjava ponudioca: 

Napomena: Tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od 90 dana. Nedostatak nekog od ovih dokumenata biti }e eliminatoran. 

ELEMENTI ZA PROCJENU PONUDE 

Naru~ilac }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po sljede}im elementima: 

a)    cijena ponude 

b)    rok isplate {tete 

c)    uslovi pla}anja 

d)    popusti 

Izbor najpovoljnije ponude }e se izvr{iti po sistemu bodovanja. 

PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu sa ponudom, sa naznakom: "Ponuda za javno nadmetanje, "NE OTVARAJ" dostaviti na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla, Franjeva~ka 36. 75000 Tuzla. 

Na koverti moraju biti nazna~eni puni naziv i adresa ponudioca. 

Rok za dospije}e ponuda: 26.11.2004.godine do 15.00 sati, na Protokol Naru~ioca. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 29.11.2004.godine u 13.00 sati u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja - Sala u prizemlju. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati predstavnik ponudioca. 

O rezultatima Javnog nadmetanja ponudioci }e biti blagovremeno obavije{teni. 

TRO[KOVI PONUDE 

Zavod zdravstvenog osiguranja ne snosi nikakve tro{kove ponudioca u postupku Javnog nadmetanja. Tako|e, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. Zavod ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

NAKNADNA OBJA[NJENJA PONUDE 

Zavod zdravstvenog osiguranja zadr`ava pravo da tra`i od ponudilaca dodatna obja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

OSTALE ODREDBE 

Detaljnije odre|enje predmeta javnog nadmetanja i ostale bitne uslove u vezi sa predmetom nadmetanja mo`ete dobiti u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. 

Kontakt osoba: Suad Hasanhod`i}, dipl.ecc, tel. 035 / 251 122; 251 123; 251 124. 

(01-12/2708-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SLU@BA SKUP[TINE TUZLANSKOG KANTONA 

Na osnovu ~lana 5. stav 1, ta~ka 1. i ~lana 18. stav 1. ta~ka 1. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ( "Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/04), Slu`ba Skup{tine Tuzlanskog kantona objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA U 2005. GODINI 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Slu`ba Skup{tine Tuzlanskog kantona ovim Javnim nad- metanjem poziva zainteresirane ponudioce da dostave svoje ponude u zape~a}enim kovertama u cilju izbora najpovoljnije ponude za zaklju~enje ugovora za sukcesivnu nabavku i isporuku roba i vr{enje usluga po slijede}im LOT-ovima: 

LOT 1 

a)    [TAMPANJE SLU@BENIH NOVINA TUZLANSKOG KANTONA 

b)    [TAMPANJE PUBLIKACIJA, POZIVNICA I DRUGOG GRAFI^KOG MATERIJALA ZA POTREBE SKUP[TINE TUZLANSKOG KANTONA 

c)    UVEZIVANJE SLU@BENOG GLASNIKA BiH, SLU@BENIH NOVINA FBiH I SLU@BENIH NOVINA TK 

LOT 2 

LOT 3 

SERVISIRANJE URE\AJA ZA SNIMANJE SJEDNICA I ISPORUKA DIJELOVA ZA ISTI 

LOT 4 

LOT 5 

- LOT 6. 

- LOT 7. 

- LOT 8. 

- LOT 9 

LOT 10. 

LOT 11. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica na podru~ju Federacije BiH registrovana za djelatnosti koje su predmet Javnog nadmetanja. 

Pravo u~e{}a na Javnom nadmetanju ne mogu ostvariti ponudioci koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u smislu ~lana 35. stav 1. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enja usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

III - SADR@AJ PONUDE 

Da bi se kvalifikovali za zaklju~enje Ugovora ponudioci su obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 

1.    Naziv i ta~nu adresu ponudioca, sa brojem telefona 

2.    Rje{enje o registraciji ponudioca iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti koja je predmet Javnog nadmetanja 

3.    Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacioni broj) 

4.    Izjava ponudioca da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 35. stav 1. ta~. 1), 6) i 7) Uredbe 

5.    Uvjerenje, potvrdu ili drugu javnu ispravu da nema smetnji iz ~lana 35. stav 1. ta~. 2), 4) i 5) Uredbe 

6.    Uvjerenje nadle`ne porezne ispostave o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 60 dana 

7.    Uvjerenje nadle`ne jedinice PlO-a o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za PIO, ne starije od 60 dana 

8.    Uvjerenje nadle`nog Zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, ne starije od 60 dana 

9.    Bilans stanja za 2003. godinu 

10.    Potvrdu banke ili banaka kod koje ponudilac ima otvoren transakcijski ra~un, da isti u posljednjih dvanaest mjeseci nije bio blokiran po osnovu nepla}anja javnih prihoda (poreza i doprinosa) 

11.    Izjavu o opciji - va`nosti ponude, minimum 60 dana 

12.    Izjavu ponudioca da je pregledao tendersku dokumentaciju sa svim prilozima i da istu prihvata u cjelini 

13.    Izjavu ponudioca o preuzimanju obaveza za kontinuirano snabdijevanje i vr{enje usluga po primljenim narud`bama 

14.    Referens lista za sve LOT-ove izuzev za LOT II. 

Ponuda obavezno mora sadr`avati sve tra`ene dokumente od 1 do 14. 

Dokumenti obavezno moraju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, kako je to navedeno u sadr`aju ponude ovog Javnog nadmetanja. 

Svi dostavljeni dokumenti koje izdaje sam ponudilac moraju biti potpisani od ovla{tenih lica i ovjereni pe~atom ponudioca. 

Svu tra`enu dokumentaciju ponudioci su du`ni dostaviti u originalu ili u ovjerenoj kopiji. U slu~aju nepo{tivanja naprijed navedenih procedura, ponuda }e biti eliminirana iz daljeg toka vrednovanja, zbog formalno pravnih nedostataka. 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Kritriji za LOT 1 

a)    Jedini~na cijena 

b)    Ukupna cijena 

c)    Kvalitet 

d)    Rok {tampanja 

e)    Uslovi i na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje i druge pogodnosti) 

i)    Referens lista 

Kriteriji za LOT 2. 

a)    Cijena odr`avanja ili servisiranja iskazana u norma/satu rada 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Vrijeme izlaska na intervenciju 

d)    Garantni rok izvr{ene usluge 

e)    Raspolaganje originalnim rezervnim dijelovima 

f)    Rok za nabavku rezervnih dijelova 

g)    Raspolaganje zamjenskim rezervnim dijelovima 

h)    Referens lista 

Kriteriji za LOT 3. 

a)    Cijena odr`avanja ili servisiranja iskazana u norma/satu rada 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Vrijeme izlaska na intervenciju 

d)    Garantni rok izvr{ene usluge 

e)    Raspolaganje originalnim rezervnim dijelovima 

f)    Rok za nabavku rezervnih dijelova 

g)    Raspolaganje zamjenskim rezervnim dijelovima 

h)     Referens lista 

Kriteriji za LOT 4 . 

a)    Visina premije osiguranja 

b)    Rok isplate osigurane sume 

c)    Na~in pla}anja premije 

d)    Dokaz o reosiguravaju}em pokri}u 

e)    Kvalifikaciona struktura zaposlenih 

f)    Dokaz o visini kapitala (ve}i od 5 miliona KM) na dan 31.12.2003. godine 

g)    Izjava ponu|a~a o garanciji za brz uvi|aj i saniranje {teta 

h)    Izjava ponu|a~a o pru`anju stru~ne pomo}i kod {teta koje su obaveza drugih osiguravaju}ih dru{tava 

i)    Referens lista 

Kriteriji za LOT 5. 

a)    Cijena 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Garantni rok 

d)    Rok isporuke po primljenim narud`bama 

e)    Referens lista 

Kriteriji za LOT 6 

a)    Cijena 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Rabat na koli~inu 

d)    Garancija o kvaliteti goriva 

e)    Mre`a maloprodajnih objekata u TK i BiH (benziskih pumpi) 

t)    Radno vrijeme maloprodajnih objekata (benziskih pumpi) 

g)    Referens lista 

Kriteriji za LOT 7. 

a)    Cijena 

b)    slovi i na~in pla}anja 

c)    Rok isporuke po primljenim narud`bama 

d)    Mre`a maloprodajnih objekata 

e)    Referens lista 

Kriteriji za LOT 8. 

a)    Cijena 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Garantni rok 

d)    Rok preuzimanja automobila 

e)    Rok opravke 

f)    Referens lista - ovla{teni servis 

Kriteriji za LOT 9. 

a)    Cijena 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Garantni rok 

d)    Rok za prijem vozila 

e)    Rok za otklanjanje kvara 

f)    Referens Usta 

Kriteriji za LOT 10. 

a)    Cijena limarskih radova 

b)    Cijena farbarskih radova 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Rok preuzimanja automobila 

d)    Rok otklanjanja kvarova 

e)    Garantni rok za limarske radove 

f)    Garantni rok za farbarske radove 

g)    Referens lista 

Kriteriji za LOT 11. 

a)    Cijena 

b)    Uslovi i na~in pla}anja 

c)    Rok za prijem vozila 

d)    Lokacija ponudioca 

Odabir najpovoljnije ponude vr{it }e se po sistemu bodovanja. 

Kao najpovoljnija ponuda biti }e odabrana ona koja u potpunosti zadovoljava kvalitet robe, kvalitet usluga i ima najprihvatljiviju cijenu i ostale dodatne kriterije definisane u tenderskoj dokumentaciji i u zbiru svih bodova po navedenim kriterijima ima najvi{e bodova. 

Komisija za odabir ponuda mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje odre|enih elemenata ponude od prijavljenog ponudioca, koje ne smije uticati na ponudu u smislu ostvarenja prednosti u odnosu na ostale ponudioce. 

Komisija ima pravo postupanja u smislu ~lana 33. stav. 3. Uredbe za slu~aj evidentnih ra~unarskih gre{aka u ponudi. 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Ponudiocima je dostupna tenderska dokumentacija odmah po objavljivanju Javnog nadmetanja. 

Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Slu`be Skup{tine Tuzlanskog kantona Ul. Kazan mahala br.2 ( u zgradi Sindikalnog vije}a op}ine Tuzla) u vremenu od 11 do 16 sati svakog radnog dana 

Ponudioci ne mogu dostavljati alternativne ponude niti zajedni~ke ponude. 

Ukoliko ponudilac dostavlja ponudu za vi{e LOT-ova, obavezan je za svaki LOT dostaviti posebnu ponudu, pod svim uslovima tra`enim ovim javnim nadmetanjem. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}ene ponude sa nazna~enom punom adresom ponudioca dostaviti sa naznakom "NE OTVARAJ- PONUDA PO JAVNOM NADMETANJU BROJ LOT-a____", u prostorije Skup{tine Tuzlanskog kantona Ul. Kazan mahala br.2, najkasnije 15-tog dana od dana objave Javnog nadmetanja u jednim od dnevnih novina i "Slu`benim novinama Federacije BiH", do 15 sati ili putem po{te. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponudioca ili u njegovo ime ovla{teno lice, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Otvaranje ponuda izvr{it }e se dana 30.11 2004 godine u prostorijama Slu`be Skup{tine Tuzlanskog kantona Ul. Kazan mahala br.2 ( u zgradi Sindikalnog vije}a op}ine Tuzla), u sali za sastanke i to: 

Eventualne zahtjeve za poja{njenje elemenata tenderske dokumentacije, slati isklju~ivo u pisanoj formi na fax: 035/251-339. 

U postupku izbora najpovoljnije ponude Komisija za prihvatanje, otvaranje i procjenu ponuda razmatrat }e samo ponude koje ispunjavaju uslove Javnog nadmetanja. 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

U postupku Javnog nadmetanja Slu`ba Skup{tine Tuzlanskog kantona ne snosi nikakve tro{kove ponudioca i zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, da odbije ponudu, poni{ti Javno nadmetanje ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima niti je obavezna objasniti razloge takve odluke 

Naru~ilac zadr`ava pravo odabira vi{e ponu|a~a sa kojima }e zaklju~iti ugovore, po svakom LOT-u Javnog oglasa. 

Ponudioci su obavezni za preuzimanje tenderske dokumentacije za svaki LOT uplatiti naknadu u iznosu od 10,00 KM. 

Uplatu naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na depozitni ra~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj: 132-10002560000-80, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1001002. 

Ovjeren dokaz o uplati naknade dostavljat }e se prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije 

VIII - OSTALE ODREDBE 

Eventualne informacije vezane za ovo javno nadmetanje mogu se dobiti na broj telefona 252-565 svakim radnim danom od 12 do 14 sati od lica navedenih u tenderskoj dokumentaciji. 


(01-12/2710-04) 


KANTONALNO [UMSKO PRIVREDNO DRU[TVO ZA GOSPODARENJE DR@AVNIM [UMAMA
"SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 5. i 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), objavljujemo 


JAVNI POZIV O JAVNOM NADMETANJU 

 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA PRU@ANJE USLUGA TEKU]EG ODR@AVANJA I SERVISIRANJA MOTORNIH VOZILA 

1. PREDMET JAVNOG NADMETNJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za pru`anje usluga teku}eg odr`avanja motornih vozila i redovnog i vanrednog servisiranja vozila u vlasni{tvu "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo za period 2004./2005. godine. 

2. PRAVO U^E[]A u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za vr{enje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, izuzev onih koji su u smislu ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) isklju~eni iz prava da sudjeluju u javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ I DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude treba da sadr`e: (1) Naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, (2) Izvod iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od 30 dana, (3) kopiju identifikacijskog broja, (4) potvrdu poslovne banke o permanentnoj likvidnosti (ne stariju od 30 dana), (5) potvrdu o izmirenim poreskim obavezama izdatu od nadle`ne poreske uprave, ne stariju od 30 dana, (6) potvrdu nadle`nog organa o izmirenim obavezama po osnovu penzijskog i zdravstvenog osiguranja, ne stariju od 30 dana, (7) jedini~ne cijene norma sata, normativ po pojedinim fazama usluga odr`avanja i servisiranja iz tendera sa pripadaju}im porezima, izra`ene u KM, (8) izjavu o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora, (9) rokove pru`anja usluga, (10) na~in i uslove pla}anja, (11) Izjavu o nepostojanju smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu ~lana 35. Uredbe, za koju ponudilac prila`e izjavu o ispunjenju uslova iz ta~. 1., 6. i 7. navedenog ~lana potpisanu od ovla{tenog lica ponudioca, dok za ta~. 2., 3., 4. i 5. ponudilac prila`e uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa. Naru~ilac }e isklju~iti ponudioce koji ne mogu obezbijediti dokaze da ne spadaju u kategoriju nesposobnih ponudilaca po bilo kojoj naprijed navedenoj ta~ki, (12) uplatnicu na iznos tro{kova otkupa tenderske dokumentacije. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "ponuda za pru`anje usluga teku}eg odr`avanja vozila - ne otvaraj", na adresu: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, ul. Mar{ala Tita br, 7/II. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je ponedjeljak, 22.11.2004. godine do 15.00 sati. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

4. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

U postupku odabira najpovoljnijeg ponu|a~a Komisija }e razmatrati samo one ponude koje u potpunosti ispunjavaju uslove iz ta~. 2. i 3. javnog poziva za javno nadmetanje. 

Naru~ilac }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po slijede}im kriterijima navedenim po redoslijedu va`nosti: 

Napomena: najni`a ponu|ena cijena ne predvi|a automatski i najpovoljniju ponudu. Kao najpovoljnija ponuda }e biti okarakterisana ona koja u zbiru svih bodova po navedenim kriterijima bude imala najvi{e bodova, 

5. NA^IN VREDNOVANJA PONUDA, tehni~ke karakteris- tike predmeta javne g nadmetanja, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda i drugi bitni uslovi u vezi s predmetom nadmetanja u skladu sa ~lanom 21. Uredbe, sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji koju zainteresovani ponu|a~i mogu preuzet u Direkciji Dru{tva, ul. M. Tita broj 7/II, svakim radnim danom za vrijeme trajanja oglasa od 08,00 do 15,00 sati., uz prethodnu bespovratnu uplatu iznosa na ime otkupa tenderske dokumentacije od 100,00 KM, na transakcijski ra~un naru~ioca broj 129-101-10001408-14 kod Central Profit banke D.D. Sarajevo. 

6. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PONUDILACA 

Ponudioci su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enim u javnom pozivu, te da postupaju u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova, uslovima iz javnog poziva, te va`e}im propisima i u tom smislu preuzimaju sve obaveze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

7. OSTALE NAPOMENE 

"Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku do sklapanja ugovora i zadr`ava pravo da prihvati ponudu ili dio ponude, odbije u potpunosti ili djelimi~no ponudu i poni{ti javno nadmetanje, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u, niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

Kontakt osoba je Aljovi} Sulejman (tel. 033 219-172 i 061 225-186). 

(01-12/2712-04) 


KANTONALNO [UMSKO PRIVREDNO DRU[TVO ZA GOSPODARENJE DR@AVNIM [UMAMA
"SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 5. i 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), objavljujemo 

JAVNI POZIV O JAVNOM NADMETANJU 

ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA 

1. PREDMET NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za obavljanje poslova revizije finansijskih izvje{taja poslovanja "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo na dan 30.06. 2004. godino i 31.12.2004. godine. 

2. PRAVO U^E[]A U JAVNOM NADMETANJU imaju sva doma}a pravna lica koja su registrovana za vr{enje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja i imaju certifikat o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje javni poziv, izuzev onih koji su u smislu ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) isklju~eni iz prava da sudjeluju u javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ I DOSTAVLJANJE PONUDA 

Ponude treba da sadr`e: (1) naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, (2) fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od mjesec dana (3) kopiju identifikacijskog broja, (4) potvrdu o izmirenim poreskim obavezama izdatu od nadle`ne poreske uprave ne stariju od 30 dana, (5) potvrdu nadle`nog organa o izmirenim obavezama po osnovu penzijskog, zdravstvenog osiguranja (6) ukupnu vrijednost ponude sa pripadaju}im porezima, izra`enu u KM, sa specifikacijom poslova u skladu sa propisima, (7) izjavu o nepromjenjivosti ponu|ene ukupne vrijednosti za vrijeme trajanja ugovora, (8) izjavu o roku i dinamici vr{enja revizije, (9) referentnu listu realiziranih poslova u preduze}ima {umarstva u posljednje tri godine, (10) izjavu o uslovima pla}anja (rok i na~in), (11) izjavu o nepostojanju smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu ~lana 35. Uredbe, za koju ponudilac prila`e izjavi o ispunjenju uslova iz ta~ke 1., 6. i 7. navedenog ~lana potpisanu od ovla{tenog lica ponudioca, dok za ta~. 2., 3., 4. i 5. ponudilac prila`e uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa. 

Naru~ilac }e isklju~iti ponudioce koji ne mogu obezbijediti dokaze da ne spadaju u kategoriju nesposobnih ponudilaca po bilo kojoj naprijed navedenoj ta~ki. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za izbor vanjskog revizora - ne otvaraj" na adresu: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, ul. Mar{ala Tita br. 7/II. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je ponedjeljak, 22.11.2004. godine do 15,00 sati. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

3. KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

U postupku odabira najpovoljnijeg ponu|a~a Komisija }e razmatrati samo one ponude koje u potpunosti ispunjavaju uslove iz ta~. 2. i 3. javnog poziva za javno nadmetanje. 

Naru~ilac }e procjenu najpovoljnije ponude vr{iti po slijede}im kriterijima navedenim po redoslijedu va`nosti: 

Napomena: najni`a ponu|ena cijena ne predvi|a automatski i najpovoljniju ponudu. Kao najpovoljnija ponuda }e biti okarakterisana ona koja u zbiru svih bodova po navedenim kriterijima bude imala najvi{e bodova. 

5. JAVNO OTVARANJE PONUDA obavi}e se u utorak 23.11.2004. godina u 12.00 sati u prostorijama Direkcije Dru{tva, ul. M. Tita br. 7/II. 

6. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PONUDILACA 

Ponudioci su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enim u javnom pozivu, te da postupaju u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova, uslovima iz javnog poziva, te va`e}im propisima i u tom smislu preuzimaju sve obavtze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

7. OSTALE NAPOMENE 

"Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku do sklapanja ugovora i zadr`ava pravo da prihvati ponudu ili dio ponude, odbije u potpunosti ili djelimi~no ponudu i poni{ti javno nadmetanje, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u, niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

Ponudilac ~ija ponuda bude prihva}ena od Naru~ioca kao najpovoljnija, dostavljanjem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponudioca bi}e obavije{ten da je njegova ponuda prihva}ena, u roku iz ~lana 38. Uredbe. Naru~ilac }e na isti na~in obavijestiti preostale ponudioce o izboru najpovoljnijeg ponudioca, a u slu~aju kada nijedna ponuda nije izabrana kao prihvatljiva za Naru~ioca, ponudioci }e biti obavije{teni preporu~enim pismom ili telefax porukom. 

Radi za{tite svojih prava ponudilac koji je u~estvovao u postupku javnog nadmetanja mo`e u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudioca ulo`iti `albu Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo putem Naru~ioca. 

Kontakt osoba je Obho|a{ Jasmina, dipl. ecc. (tel. 033.219-173). 

(01-12/2713-04) 


JP SKPC "MEJDAN"
TUZLA 

Na osnovu odredaba ~lana 57. Statuta JP SKPC "MEJDAN" - Tuzla i odredaba ~l. 5. i 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH broj 34/04), direktor JP SKPC "Mejdan" Tuzla objavljuje slijede}i 

JAVNI POZIV 

O JAVNOM NADMETANJU ZA TEHNI^KO OPREMANJE SAJAMSKIH MANIFESTACIJA PLANIRANIH ZA 2005. GODINU 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponudioca za tehni~ko opremanje sajamskih manifestacija planiranih za 2005.godinu {tandovima koji bi bili postavljeni u dvoranama i prema potrebi u pje{a~koj stazi objekta SKPC "Mejdan" u Tuzli, i to: 

1.1.    Prodajni sajam "Veliki proljetni va{ar" roba {iroke potro{nje, koji bi trajao 10 dana, a odr`ao bi se u aprilu ili maju 2005.godine; 

1.2.    Prodajni sajam "Veliki jesenji va{ar" roba {iroke potro{nje, koji bi trajao 8-10 dana, a odr`ao bi se u oktobru-novembru 2005.godine; 

1.3.    Sajamska manifestacija "Dani novogodi{nje rasprodaje" koja bi trajala 10 dana, a odr`ala bi se u drugoj polovini mjeseca decembra 2005.godine; 

1.4.    "Promotivni sajam" koji bi trajao 3-5 dana (proljetno- ljetni termin ). 

2. OPREMA TREBA BITI u "OCTA" standardu sa navodom osnovne i dodatne opreme za ure|enje {tandova, cijenom {tanda po 1 m2 za osnovnu, odnosno cijenama po jedinici mjere za dodatnu {tandovsku opremu; 

3. PONUDE SE DAJU za opremanje minimum 50 {tandova, ukupne minimalne povr{ine 550m2 {tandovskog prostora za svaku pojedina~nu sajamsku manifestaciju; 

4. PONUDE SE MOGU podnositi zajedno za sve ogla{ene i pojedina~no za svaku manifestaciju posebno, uz obavezu posebnog pakiranja i nazna~avanja na kovertama koja ponuda se nalazi u odre|enoj koverti; 

5. PONUDIOCI TREBAJU PRIPREMITI I UZ PONUDU PRILO@ITI SLIJEDE]U DOKUMENTACIJU 

5.1.    rje{enje o upisu u sudski registar kod nadle`nog suda, 

5.2.    referencnu listu ponudioca za utvr|ivanje boniteta, 

5.3.    uvjerenje da se ne vodi ste~ajni postupak ili postupak likvidacije, 

5.4.    uvjerenje o izmirenim obavezama prema javnim prihodima, 

5.5.    uvjerenje da se protiv direktora ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o neka`njavanju. 

6. PONUDIOCI trebaju navesti vrijeme potrebno za monta- `u-demonta`u {tandova prije po~etka i po zavr{etku sajamske manifestcije; 

7. OSTALI UVJETI PONUDE 

8. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE: 

9. ROK ZA DOSTAVU PONUDA je 15 dana od dana objavljivanja u "Jutarnjim novinama" na adresu: JP SKPC "Mejdan" Tuzla, 75000-Tuzla, Bosne Srebrene b.b. 

10. Ponude se dostavljaju preporu~enom po{tom ili osobno u zatvorenoj koverti s naznakom "NE OTVARAJ - ZA KOMISIJU". 

11. Komisija za otvaranje i prihvatanje ponuda mo`e, prilikom procjene ponude, zatra`iti od ponudioca obja{njenje odre|enih elemenata ponude. 

12. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

13. Javno otvaranje ponuda obavit }e se 29.11.2004. godine u prostorijama JP SKPC "MEJDAN" u Tuzli, sa po~etkom u 11,00 sati. 

14. Za sve informacije obratiti se na telefon 035/228-832. 

15. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponudioci ili njihovi ovla{teni zastupnici {to dokazuju pisanim ovla{tenjem; 

16. U~esnici nadmetanja pisanim putem }e biti obavije{teni o rezultatima javnog nadmetanja u roku 48 sati od izbora najpovoljnijeg ponudioca. 

(01-12-2718/04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA BIHA] 

Na osnovu ~lana 31. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{e- nje usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/04), Kantonalno ministarstvo unutra{njih poslova Biha}, objavljuje 

PONI[TAVA SE 

Ponovni javni poziv za javno nadmetanje za prikupljanje i izbor najpovoljnijih ponuda za LOT III - osiguranje putni~kih motornih vozila, obavezni i kasko, objavljen dana 21. 09. 2004. godine u dnevnom listu "Dnevni avaz" i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" dana 17.09.2004.godine, 

________________ 

Na osnovu ~lana 32. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enje usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/04) Kantonalno ministarstvo unutra{njih poslova Biha} objavljuje 

PONOVNI JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA 

I - PREDMET PONUDE 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za potrebe K MUP-a Biha}: 

Detaljna specifikacija i karakteristike predmetnog lota sadr`an je u tenderskoj dokumentaciji koja je osnova za raspisivanje javnog poziva. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog nadmetanja osim subjekata koji su odredbama ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova isklju~eni iz javnog nadme- tanja. 

III - SADR@AJ PONUDE 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a; 

b)    ovjereno rje{enje o registraciji sa uvjerenjem o poreznoj registraciji-identifikacioni broj; 

c)    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra; 

d)    izjava ponu|a~a da ne spada u kategoriju nesposobnih ponudioca po ta~. 1., 6. i 7. ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) ovjerene u op}ini ili sudu; 

e)    potvrda, uvjerenje ili druga javna isprava ovla{tenog organa ponudioca da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u skladu sa ~l. 35. ta~. 2., 3., 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04); 

f)    jedini~na cijena i ukupna cijena; 

g)    uvjerenje o pla}enom porezu na promet izdato od strane nadle`ne Poreske uprave, ne starije od 60 dana; 

h)    uslovi i na~in pla}anja; 

i)    spisak stalno zaposlenih ovjeren od PIO BiH za posljednja tri mjeseca; 

j)    lista referenci iz oblasti koje su predmet ugovora; 

k)    opcija ponude; 

l)    posebne pogodnosti. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom narednog dana od dana objavljivanja u vremenu od 08,00 do 15,00 sati u Odsjeku za op}e i komercijalne poslove K MUP-a Biha}, zgrada "Oslobo|enja", ulica 501. Slavne brdske brigade bb Biha}. 

Za preuzimanje tenderske dokumentacije potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na depozitni ra~un USK-a broj 3380002200042425 kod UNI KREDIT ZAGREBA^KE BANKE FILIJALA BIHA] sa naznakom: uplata tenderske dokumentacije (za K MUP-a Biha}), poreski broj 11001977, vrsta prihoda 722611, op}ina 003. 

V - KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

VI - PODNO[ENJE PONUDA 

Pismene ponude: dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE (za LOT broj:____) - NE OTVARAJ, na adresu K MUP-a, ul. 502.Vite{ke brigade br.2. Biha} i predati u pisarnicu K MUP-a Biha}, li~no ili preporu~eno po{tom. 

Ponude moraju biti dostavljene na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, u protivnom ne}e biti uzete u razmatranje. 

U obzir }e se uzeti ponude za izbor koje stignu najkasnije do 23.11.2004.godine zaklju~no sa 15,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka, odnosno ponude koje ne budu upu}ene na adresu K MUP-a Biha} preporu~eno po{tom zaklju~no sa 23.11. 2004.godine do 15,00 sati ne}e se razmatrati. 

VII - OTVARANJE PONUDA 

Komisija K. MUP-a Biha} otvaranje ponuda za nabavku roba i pru`anje usluga, po objavljenom pozivu, izvr{it }e 25.11,2004. godine u sali K MUP-a Biha}, ul. 502. Vite{ke brigade br.2., od 11,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

VIII - OSTALO 

K MUP-a Biha} ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

K MUP-a Biha} zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

Za sve informacije mo`ete se obratiti na telefon 037/ 227-774. 


(01-12-2729/04) 


JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE" D.D. MOSTAR
DIREKCIJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRI^NE ENERGIJE
MOSTAR 

Temeljem Uredbe o postupku nabave roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZRADU STUDIJE IZVODLJIVOSTI NADVI[ENJA BRANE HE JAJCE II 

1. JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE" dd. Mostar, Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije (u nastavku "Naru~itelj") poziva zaintere- sirane ponuditelje da podnesu zape~a}ene ponude za izradu studije izvodljivosti nadvi{enja brane HE Jajce. 

2. U NADMETANJU mogu sudjelovati svi prihvatljivi ponudi- telji bez obzira na prebivali{te i sjedi{te. Pri procjeni prih- vatljivosti i sposobnosti ponuditelja primijenit }e se mjerila i postupci navedeni u Uputama ponuditeljima. 

3. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti Natje~ajnu dokumen- taciju na adresi: 

JP "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg - Bosna, Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije, RJ Hidroelektrane Jajce, Ba{}eluci 3, Jajce radnim danima u vremenu od 9,00 - 13,00 sati, uz prethodno podno{enje pisane prijave i predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade za preuzimanje Natje~ajne dokumentacije u iznosu od 200,00 KM. Uplatu naknade zainteresirani ponuditelji mogu izvr{iti na `iro ra~un Naru~itelja: 

7100-978-48-06-00353-9 Zagreba~ka banka Mostar (uplata u eurima) ili 

3381002200811294 Zagreba~ka banka Mostar (uplata u KM) 

s naznakom: 

"Natje~ajna dokumentacija za izradu studije izvodljivosti nadvi{enja brane HE Jajce II". 

Uvid u tehni~ku dokumentaciju i prou~avanje iste ponuditelji mogu ostvariti isklju~ivo u prostorijama HE Jajce II, uz prethodnu najavu kontakt osobi (Josip Mlinar, dipl. ing. str.) na telefon 387 63 314 893 i 00 387 30 658 050. 

4. Ponude ura|ene u skladu s uputama t zahtjevima Natje~ajne dokumentacije treba dostaviti na adresu navedenu u to~ki 3. najkasnije do 30. 11. 2004. godine (utorak) u 12,00 sati po lokalnom vremenu, s naznakom "Ponuda za izradu studije izvodljivosti nadvi{enja brane HE Jajce ll". Ponuditelj mo`e dostaviti samo jednu ponudu bez davanja alternativnih opcija. Ponuditelji mogu podnijeti zajedni~ku ponudu, s tim da ponuditelj koji samostalno podnosi ponudu ne mo`e istovremeno sudjelovati u zajedni~koj ponudi. 

5. Ponude }e biti otvorene na istoj adresi u nazo~nosti predstavnika ponuditelja koji odlu~e prisustvovati otvaranju, uz predo~enje ovla{tenja ponuditeija, 30.11. 2004. godine u 12,00 sati. 

6. Ugovor }e se sklopiti s ponuditeljem, ~ija je prihvatljiva ponuda ocijenjena kao najpovoljnija, a iz dokaza koje je podnio u svojoj ponudi proizlazi da je sposoban izvr{iti ugovor, ako njegova ponuda bude prihva}ena. Pri ocjenjivanju ponuda uzet }e se u obzir slijede}i faktori: 

1.    tehni~ki dio (kompetentnost klju~nog osoblja, prijedlog plana rada i metodologije, referenc lista ura|enih sli~nih projekata i studija ponuditelja, vremenski rok izrade) 

2.    financijski dio (cijena ponude). 

7. Nepotpune ponude ne}e se razmatrati. Naru~itelj zadr`ava pravo poni{tenja nadmetanja i odbacivanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tomu ne snosi nikakvu odgovornost niti je obvezan objaviti razloge te odluke. (01-12/2730-04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
KANTON SARAJEVO
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04 od 26. 06. 2004. godine), Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, u svoje ime a za ra~un Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoline Kantona Sarajevo, objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZVO\ENJE RADOVA MONITORINGA KVALITETA VODE I ZRAKA NA SARAJEVSKOM ODLAGALI[TU KU]NOG OTPADA SMILJEVI]I 

I. PREDMET NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za izvo|enje radova monitoringa kvaliteta vode i zraka na Sarajevskom odlagali{ta ku}nog otpada Smiljevi}i. 

LOT II, oprema za monitoring kvaliteta i proticaja, 

Planirani po~etak radova je: odmah nakon zavr{ene procedure izbora najpovoljnijeg ponu|a~a i potpisa ugovora. 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom poziva imaju sva pravna lica koja su 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju ne mo`e ostvariti slijede}i ponu|a~ i to: 

1.    koji je neuspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklop- ljenog po izboru za najuspje{nijeg ponu|a~a na javnom nadmetanju u protekle tri godine u odnosu na dan objavljivanja navedenog javnog poziva; 

2.    koji je u postupku ste~aja i likvidacije ili je objavljeno okon~anje postupka ste~aja i likvidacije; 

3.    protiv kojeg se vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu javnih prihoda; 

4.    odgovorno lice u fizi~kom i pravnom licu koje je pravomo}nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa; 

5.    odgovorno lice u pravnom i fizi~kom licu koje je ka`njavano za privredni prijestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti; 

6.    odgovorna lica ponudilaca koja sa sa odgovornim licem naru~ioca, njegovim pravnim savjetnikom ili nekim od njegovih drugih odgovornih lica u krvnoj vezi do drugog koljena, ili su vezana usvajanjem i starateljstvom; 

7.    fizi~ka lica koja su u posljednje tri godine radila kao zaposlena lica na odgovornim poslovima kod naru~ioca; 

Ponudioc mo`e prilo`iti izjavu o ispunjenju uslova iz ta~. 1., 6. i 7. dok za ta~. 2., 3, 4. i 5. ponudioc prila`e uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, ne starije od 30 dana. 

Naru~ilac }e isklju~iti ponudioce koji ne mogu obezbijediti dokaze da ne spadaju u kategoriju nesposobnih ponudioca po ta~. 1-7. 

Ponu|a~i su du`ni prilo`ene dokaze numerisati i slo`iti prema numerisanom redoslijedu. 

III. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Kaptol broj 3 - soba 401, do 16.11.2004. godine, do 14,00 sati, uz dokaz da su platili iznos od 50 KM na depozitni ra~un Kantona ZIK br. 1291011000088531, vrsta prihoda 722631, Op{tina 077 bud`etska organizacija 2601001, koji se vodi kod Central profit banke Sarajevo. 

IV. SADR@AJ PONUDE 

Pored dokumenata iz "Prava u~e{}a" ta~. II/1-7, ponuda treba da sadr`i: 

1.    Pismo ponude (popunjeno na originalu), 

2.    Ispunjen i ovjeren tro{kovnik, (popunjen na originalu), 

3.    Izvod ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra nadle`nog registarskog suda, ne stariji od mjesec dana, 

4.    Potvrda poslovnih banaka da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca, 

5.    Popis zaposlene radne snage (potvrda PIO-a), 

6.    Spisak osoblja koje }e biti anga`ovano na izvo|enju radova, 

7.    Cijena norma sata zaposlenih po kvalifikacijama, 

8.    Spisak mehanizacije potrebne za izvo|enje ovih radova, 

9.    Cijena norma sata mehanizacije, 

10.    Referens liste do sada izvedenih ovakvih ili sli~nih radova, 

11.    Referens lista klju~nog osoblja koje }e voditi ovaj posao, 

12.    Kopija finansijskog izvje{taja za prethodni obra~unski period, ovjerena od ovla{tene osobe-samostami ra~uno- vo|a, 

13.    Postotak manipulativnih tro{kova na podizvo|a~ke usluge, 

14.    Spisak podizvo|a~a. 

15.    Neopoziva bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.000,00 KM, plativa na prvi poziv. 

Dokumenti ne mogu biti stariji od mjesec dana. 

Ponuda ponu|a~a, koja ne sadr`i priloge iz "Sadr`aja ponude" ovog Javnog poziva, kao i ponuda ponu|a~a koji nije izvr{io svoje dospjele ugovorene obaveze prema Zavodu, ne}e se razmatrati, a ponu|a~i ne mogu sudjelovati u daljem postupku javnog nadmetanja. 

Ponu|a~i su du`ni prilo`iti dokumentaciju prema redosljedu navedenom u ta~.II. "Pravo u~e{}a" i ta~ki IV. "Sadr`aj ponude". 

V. PODNO[ENJE PONUDE 

Ponuda se podnosi neposrednom predajom ponuda na dan 29.11.2004. godine u 12,30 sati (ponedjeljak) u Maloj sali Zavoda za izgradnju Kantona, ulica Kaptol broj 3, gdje }e se u prisustvu ponu|a~a izvr{iti otvaranje ponuda. 

Ponude predati u zape~a}enoj omotnici s nazna~enim nazivom i adresom ponudioca i naznakom "PONUDA ZA MONITORING ODLAGALI[TE OTPADA SMILJEVI]I" NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

VI. OCJENA PODOBNOSTI i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a izvr{it }e se na osnova slijede}ih kriterija: 

VII. TRO[KOVI PONUDE 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog poziva. 

VIII. OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora. 

O rezultatima javnog poziva ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Ostala potrebna obavje{tenja mogu se dobiti na telefon: 254-941, i 254-932-Fuad Babi}. 

Ovaj Javni poziv objavljuje se u listu "Slu`bene novine Federacije BiH", "Oslobo|enje" i na WEB stranici Zavoda www.ziksar.com.ba 

(01-12-2733/04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Na osnovu ~l. 5. i 18. Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), direktor Slu`be za logistiku objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA PRU@ANJE USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA UPOSLENIKA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA, ZA GODINU DANA 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA je pru`anje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Zeni~ko-dobojskog kantona, za period od godinu dana, prema tenderskoj dokumentaciji. 

2. PRAVO U^E[]A imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetanja, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz nadmetanja prema ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova. 

3. SADR@AJ PONUDE 

4. TENDERSKA DOKUMENTACIJA se mo`e preuzeti svakim danom u Kancelariji protokola Zeni~ko-dobojskog kantona broj 007, u vremenu od 09,00 - 15,00 sati, uz predaju dokaza o izvr{enoj uplati od 100,00 KM. Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na `iro- ra~un broj 134-010-0000001672 kod IK banke u Zenici uz naznaku - vrsta prihoda 722631- prihodi od pru`anja usluga ostalima (komisije), bud`etska organizacija 13 01 001. 

5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE SU : iznos, na~in i uslovi pla}anja premije osiguranja; efikasnost likvidacije {teta u 2003.godini; iznos osigurane sume; iznos napla}ene premije od osiguranja osoba u 2003. godini; rok za isplatu naknade po osnovu nastalog nesretnog slu~aja i referens lista. 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Pismene ponude dostaviti u propisano zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za kolektivno osiguranje uposlenika -ne otvaraj", li~no na protokol ili putem po{te na adresu; Zeni~ko-dobojski kanton-Slu`ba za logistiku, ulica Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica, najkasnije do 26.11.2004.godine. Ponude koje do|u izvan ovog roka i nepotpune, ne}e se uzeti u razmatranje. 

Otvaranje ponuda }e biti javno, 30.11.2004.godine, uz mogu}nost prisustva pismeno ovla{tenih predstavnika ponu|a~a. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku Javnog nadmetanja i zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude, prihvatiti ponudu u cijelosti ili njen dio, poni{titi oglas u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez odgovornosti i obrazlaganja takve odluke ponudiocu. 

Sve potrebne informacije se mogu dobiti putem telefona 032-415-274. 

(01-12-2741/04) 


DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO 

 Na osnovu ~lana 66. Statuta Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo objavljuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA GRAFI^KO URE\ENJE, [TAMPANJE I ISPORUKU SLU@BENOG GLASNIKA BH TELECOMA 

I - PREDMET NADMETANJA 

Predmet Javnog nadmetanja je grafi~ko ure|enje, {tampa i isporuka Slu`benog glasnika BH Telecoma u prve dvije godine izla`enja u skladu sa Tenderskom dokumentacijom. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica: 

a)    koja su registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti koja je predmet Javnog nadmetanja, {to dokazuju ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom izuzev subjekata koji su po ~lanu 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju. 

b)    koja dostave originalnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos 3.000,00 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude + 30 dana 

III - SADR@AJ PONUDE 

1.    specifikacija prilo`enih dokumenata 

2.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

3.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom 

2.    ovjerena izjava ponu|a~a da nema smetnji iz ta~. 1), 6) i 7) iz ~lana 35. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), a za ta~. 2., 3., 4. i 5. uvjerenje, potvrda odnosno druga javna isprava ovla{tenog organa shodno ~lanu 35. Uredbe 

3.    garancija banke za ozbiljost i osiguranje ponude na iznos 3.000,00 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude + 30 dana 

6.    ime, titula i pozicija glavnog in`enjera za realizaciju posla i autora grafi~kog rje{enja 

7.    fiksne jedini~ne i ukupne cijene sa ura~unatim porezima izra`ene u KM na paritetu DDP skladi{te naru~ioca (jedini~na cijena: za svaku stranu, ukupna: za pojedini broj i ukupni tra`eni tira`) 

8.    uslovi pla}anja - po isporuci u roku do 30 dana 

9.    rokovi isporuke 

10.    reference i uzorak glasila/~asopisa naveden u Tenderskoj dokumentaciji 

11.    opcija ponude, najmanje 60 dana od datuma javnog otvaranja ponuda 

12.    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 3.000 KM sa rokom va`nosti: 31.12.2005. uz mogu}nost produ`enja 

13.    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e zadr`ati jedini~ne cijene i uslove iz ponude za slu~aj promjene koli~ina zadanih u Tenderskoj dokumentaciji 

14.    izjava kojom ponu|a~ potvr|uje da njegova ponuda u potpunosti zadovoljava sve elemente tra`ene u Tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika Fedracije Bosne i Hercegovine. 

Ponu|a~ je u obavezi da sva tra`ena dokumenta iz ta~ke SADR@AJ PONUDE numeri{e odgovaraju}im rednim brojevima. 

Ponuda se podnosi u svemu prema originalnoj Tenderskoj dokumentaciji. 

Alternativne ponude nisu dopu{tene. 

Ponu|a~ koji u~estvuje u nadmetanju kao direktni ponu|a~ mo`e dostaviti samo jednu ponudu, te ne mo`e u~estvovati u zajedni~koj ponudi sa drugim ponu|a~ima. 

IV - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se ma`e preuzeti u prostorijama Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo - Protokol (soba P01) svakim radnim danom od 7,30 do 16,00, bez naknade. Tekst ovog Javnog nadmetanja objavljen je na na{oj web-stranici: www.telecom.ba 

V - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zatvorenu ponudu sa naznakom: "Ponuda za Javno nadmetanje za grafi~ko ure|enje i {tampanje Slu`benog glasnika BH Telecoma -NE OTVARAJ" dostaviti na adresu. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo - Protokol (soba P01 ). Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 24.11.2004, godine do 10.00 sati. Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 24.11.2004. godine u 10.10 sati u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Banket sala (III sprat). 

Neblagovremeno pristigle i ponude predane mimo Protokola BH Telecom d.d. Sarajevo ne}e se razmatrati. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

O rezultatima Javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VI - KRITERIJI ZA ODABIR 

Kriteriji za odabir najpovoljnije/najpovoljnijih ponuda su sljede}i: 

1.    cijena 60% 

2.    reference 30% 

3.    rokovi realizacije posla 10% 

VII - TRO[KOVI PONUDE 

BH TELECOM d.d. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku Javnog nadmetanja. Tako|er, zadr`ava pravo da djelomi~no ili u potpunosti prihvati ili odbije svaku ponudu te poni{ti Javno nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

VIII - OSTALI USLOVI 

BH TELECOM d.d. Sarajevo zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

Za eventualna dodatna poja{njenja u~esnici u Javnom, nadmetanju se mogu obratiti pisanim putem, najkasnije do 19.11.2004., na faks: 033 216 771 - sa naznakom "Javno nadme- tanje za grafi~ko ure|enje i {tampanje "Slu`benog glasnika BH Telecoma". 

Kontakt osoba: Amina Zeki}. 

(01-12-2746/04) 


D.D. BH TELECOM SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 66.-68. Statuta BH Telecom d.d. Sarajevo i Uredbe o postupku nabave robe , usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04) 

PONI[TAVA JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR PONU\A^A ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRISTUPNIH MRE@A PO PLANU ZA 2004. NA PODRU^JU DIREKCIJE TUZLA 

koje je objavljeno 25.09.2004. godine i istovremeno objavljuje 

PONOVNO JAVNO NADMETANJE 

ZA IZBOR PONU\A^A ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRISTUPNIH MRE@A PO PLANU ZA 2004. NA PODRU^JU DIREKCIJE TUZLA 

I - PREDMET NADMETANJA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za Izradu projektne dokumen- tacije pristupnih mre`a po planu za 2004. po LOT-ima kako slijedi: 

LOT 1 - HUSINO 1 

LOT 2 - HUSINO 2 

LOT 3 - [I]KI BROD 

LOT 4 - MIHATOVI]I 

LOT 5 - BRE[KE - G.OBODN1CA 

LOT 6- BOKAVI]I 

LOT 7 - MODRAC-TABACI 

LOT 8 - GORNJE @IVINICE 

LOT 9 - DONJE DUBRAVE 

LOT 10 - ^EKANI]I-FALE[I]I 

LOT 11 - BRLO[KI POTOK 

LOT 12 - GORNJA LIPNICA 

LOT 13 - VITINICA 

LOT 14 - SULJAGI]A SOKAK 

LOT 15 - MERAJE 

LOT 16 - TAREVO 

LOT 17 - RASTO[NICA 

Izbor po lotovima bit }e regulisan Ugovorom. 

II - PRAVO SUDJELOVANJA IMAJU 

Svi rezidenti ili nerezidenti Federacije, koji su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog javnog nadmetanja, {to se dokazuje ovjerenom i validnom dokumen- tacijom. Pravo u~e{}a nemaju oni koji ne dostave izjavu o ispunjenju uslova iz ~lana 35. ta~. 1, 6. i 7. dok za ta~. 2., 3., 4. i 5. ovog ~lana ponudioc prila`e uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04). 

III - SADR@AJ PONUDE 

IV - DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NADMETANJE 

 Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na protokolu DD BH TELECOM, Direkcija Tuzla, Ul. Aleja Bosanskih vladara broj 29 Tuzla, uz dokaz o uplati iznosa od 30 KM po jednom LOT-u. Uplate izvr{iti na `iro-ra~un Direkcije Tuzla br. 1321000311634139 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, sa naznakom " Otkup tenderske dokumentacije". 

V - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Zape~a}ene ponude sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti u dva primjerka (original i kopija ). Na ponudama treba biti nazna~eno: 

"NE OTVARATI" - Ponuda po Javnom oglasu za projektovanje pristupnih mre`a za LOT broj ___. 

Ponude slati po{tom ili li~no preko protokola DD BH TELECOM - Direkcija Tuzla . Ukoliko se ponuda predaje na protokolu Direkcije Tuzla tra`iti da se na ponudi obavezno upi{e datum i vrijeme predaje ponude. 

Ponude prispjele poslije roka ne}e se razmatrati. O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti pismenim putem obavije{teni. 

Ponude dostaviti na adresu: 

D. D. BH TELECOM, SARAJEVO 

DIREKCIJA TUZLA 

75000 TUZLA 

Ul. Aleja Bosanskih vladara broj 29 

do 29.11. 2004. g. ponedeljak) do 16 sati 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 02.12.2004. godine u (~etvrtak ) u 13 sati u poslovnim prostorijama Dioni~kog dru{tva BH Telecom , Direkcija Tuzla , Ul. Aleja Bosanskih vladara 29 u sindikalnoj sali na prvom spratu. 

Ponudioc mo`e dostaviti samo jednu ponudu na javni poziv za odre|eno nadmetanje, bez davanja alternativnih opcija. 

VI - IZBOR PONU\A^A 

U postupku izbora najpovoljnije ponude Komisija za izbor }e razmatrati samo ponude koje ispunjavaju uslove iz Javnog nadmetanja. 

VII - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

U bodovanju referenc liste prednost imaju oni kojima je osnovna djelatnost vezana za tender. 

VIII - TRO[KOVI PONUDE 

U postupku Javnog nadmetanja DO BH TELECOM - Direkcija Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a . Direkcija Tuzla zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cijelosti ili djelimi~no, po lotovima, ili da odbije ponudu, poni{ti javni oglas ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja Ugovora. 

Direkcija Tuzla ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna objasniti razloge takve odluke. 

IX - DODATNE INFORMACIJE 

Sve zahtjeve za razja{njenja komercijalnih i tehni~kih elemenata isklju~ivo slati u pismenoj formi na fax: 035/ 25 16 21 najkasnije tri dana prije istaka roka za podno{enje ponuda. 


(01-12-2747/04) 


INVESTICIJSKA BANKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Investicijska banka FBiH objavljuje 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 

ZA SERVISIRANJE RA^UNARSKE I MRE@NE OPREME I SISTEMSKOG SOFTVERA  INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

1. PREDMET PONUDE 

Investicijska Banka Federacije Bosne i Hercegovine namjerava odabrati generalnog servisera svoje ra~unarske i mre`ne opreme, za 2005. godinu. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta javnog nadmetanja. Pravo sudjelovanja nemaju subjekti koji su, po ~lanu 35. Uredbe isklju~eni iz prava sudjelovanja na javnom nadmetanju. 

3. SADR@AJ PONUDE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i svakog radnog dana u prostorijama Investicijske banke FBiH, bez nadoknade. Dokumenti za pripremu Va{e ponude uklju~uju}i specifikaciju opreme koja je predmet ponude, obrazac ponude i nacrt ugovora sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

4. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

Kod ocjenjivanja ponuda koristi}e se sljede}i kriteriji: cijena, stru~na osposobljenost, reference, prethodna saradnja i broj stalno zaposlenih. 

5. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Svoju ponudu sa svom potrebnom dokumentacijom trebate adresirati i poslati u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za servisiranje ra~unarske i mre`ne opreme - NE OTVARAJ prije krajnjeg roka", li~no ili na sljede}u adresu: 

Investicijska banka FBiH 

Igmanska 1, Sarajevo 

Na omotu obavezno nazna~iti naziv i adresu Ponu|a~a 

Ponude moraju biti dostavljene na dan ili prije 23.11.2004.god do 11,00 sati. Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 23.112004. u 11,00 sati u prostorijama Investicijske banke FBiH uz prisustvo ovla{tenih predstavnika ponu|a~a koji to `ele. Sve zaka{njele i nepotpune ponude bi}e odba~ene. 

6. TRO[KOVI PONUDE 

Investicijska banka FBiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, tako|er zadr`ava pravo realizacije ponude u potpunosti ili djelomi~no, te da odbije sve ponude i poni{ti nadmetanje 

7. OSTALO 

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 277-965 (01-12-2748/04) 


INVESTICIJSKA BANKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu odluke Upravnog odbora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine br. II-XLVI-204/G4-10-28 i Uredbe o postupku nabavke roba, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Investicijska banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 


POZIV ZA JAVNO NADMETANJE 

U CILJU IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJE[TAJA INVESTICIJSKE BANKE FEDERACIJE BiH ZA 2004. GODINU 

1. PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Revizija finansijskih izvje{taja Investicijske banke Federacje BiH za godinu koja se zavr{ava 31.12.2004. 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna lica: 

Pravo sudjelovanja nemaju: 

3. SADR@AJ PONUDE 

a)    Popunjen obrazac Ponude (na obrascu iz priloga 3 tenderske dokumentacije); 

b)    Tehni~ku ponudu za reviziju finansijskih izvje{taja; 

c)    Rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija); 

d)    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija); 

e)    Uvjerenja/potvrde o ispunjavanju uslova u skladu sa ~lanom 35. stav 1. ta~. 2., 3., 4. i 5. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`- bene novine Federacije BiH", broj 34/04). Za ta~. 2., 4. i 5. uvjerenja/potvrde trebaju biti izdana od odgovaraju}eg suda, a za ta~ku 3. od Poreske uprave. Potvrde ne smiju biti starije od {est mjeseci; 

f)    Izjavu da nema smetnji o u~e{}u na nadmetanju u smislu odredbi iz ~lan 35. stav 1. ta~. 1., 6. i 7. navedene Uredbe; 

g) Referenc listu revizija finansijskih izvje{taja banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2000.- 2003.godina koje je obavio Ponu|a~-Nosilac ponude. U referenc listi treba biti nazna~eno da li je revizija pojedine banke obavljena samostalno ili u saradnji sa partner revizorskom ku}om. Uz referenc listu je potrebno dostaviti dokaz o obavljenoj reviziji banaka koje su navedene u referenc listi. 

4. KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

5. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Investicijske banke Federacije BiH, Igmanska 1, svakim radnim danom od 08,00-16,00 sati. Za preuzimanje tenderske dokumentacije je potrebno izvr{iti uplatu na ra~un Investicijske banke Federacije BiH br. 195 001 000000 1586 u iznosu od 50,00 KM sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije" 

6. PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDA 

Svoju ponudu sa svom potrebnom dokumentacijom trebate adresirati i poslati u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za reviziju - NE OTVARAJ prije krajnjeg roka" , li~no ili na sljede}u adresu: Investicijska banka Federacije BiH, Igmanska 1, Sarajevo. Na omotu obavezno nazna~iti naziv i adresu Ponu|a~a. 

Ponude moraju biti dostavljene do 22.11.2004.god. do 14,00 sati. Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 22.U.2004. god. u 14,00 sati u prostorijama Investicijske banke Federacije BiH uz prisustvo ovla{tenih predstavnika ponu|a~a koji to `ele. Nepotpune i neblagovremeno prispjele ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

7. TRO[KOVI PONUDE 

Investicijska banka FBiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, tako|er zadr`ava pravo realizacije ponude u potpunosti ili djelomi~no, te da odbije sve ponude i poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme. 

8. OSTALO (01-12-2751/04) 


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA 

Na osnovu ~lana 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE TRANSAKCIJSKE I DEPOZITNE BANKE ZA VR[ENJE USLUGA PLATNOG PROMETA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije banke za vr{enje usluga platnog prometa (unutra{njeg i vanjskog) i (depozitnih usluga). 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na Javnom nadmetanju imaju sve poslovne banke koje ispunjavaju slijede}e uslove: 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i slijede}e podatke: 

IV - KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE 

Kod izbora najpovoljnije banke cijenit }e se: 

1.    Uklju~enje banke u osiguranje depozita; 

2.    Dozvola za obavljanje platnog prometa najmanje srednjeg rizika; 

3.    Aktiva banke; 

4.    Sposobnost banke za obradu platnih transakcija elektronskim pla}anjem, kapacitet i pouzdanost informacijske tehnologije, ukupna likvidnost i sposobnost pru`anja pouzdanih i sigurnih platnih transakcija; 

5.    Broj filijala i ekspozitura na podru~ju Tuzlanskog kantona; 

6.    Konrola osiguranja gotovinskih transakcija; 

7.    Visina naknade za obavljanje platnog pprometa i uslovi pla}anja. 

V - PODNO[ENJE PONUDA 

Propisno zatvorene, zape~a}ene i ovjerene ponude dostaviti li~no na Ekspedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ili preporu~eno po{tanskom po{iljkom na adresu: 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ulica Trnovac bb, 75 000 Tuzla. 

Na zape~a}enoj koverti obavezno nazna~iti: 

"Ponuda za javno nadmetanje za izbor transakcijske i depozitne banke" 

"Ne otvaraj - otvara Komisija" 

"Naziv, sjedi{te i broj telefona ponudioca". 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.11.2004. godine, do 15,00 sati. 

Ponude dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ponuda, ne otvaraju se, niti se razmatraju, nego se vra}aju ponudiocu. 

VI - OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 24.11.2004. godine, u 12,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, zgrada Uprave - Sala za sastanke. 

Ponudioci mogu ovlastiti svoga predstavnika da prisustvuje otvaranju ponuda (ponijeti pismeno ovla{tenje uredno ovjereno potpisom i pe~atom). 

O rezultatima nadmetanja ponudioci }e biti blagovremeno obavije{teni. 

VII - OSTALO 

Za sve informacije vezane za javno nadmetanje mo`ete se obratiti Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, pismeno ili telefonom na broj: ++387 35 250 371 ili pogledati WEB stranicu: www.ukctuzla.ba. 


(01-12-2753/04) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA SAPNA
OP]INSKI NA^ELNIK 

Na osnovu ~lana 5. 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/04), op}inski na~elnik Op}ine Sapna, raspisuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZIMSKO ODR@AVANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRU^JU OP]INE SAPNA 

I - PREDMET JAVNOG NADMETANJA 

Predmet nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnije ponude za poslove na zimskom odr`avanju lokalnih puteva na podru~ju Op}ine Sapna u sezoni 2004/2005 godina. 

II - PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja. 

III - SADR@AJ PONUDE 

Ponuda treba da sadr`i: 

IV - KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

Izbor ponu|a~a izvr{it }e se sistemom bodovanja prema kriterijima navedenim u tenderu. 

V - TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u Slu`bi za privredu, obnovu i razvoj Op}ine Sapna svakim radnim danom od 8 do 15 sati uz prethodnu uplatu iznosa od 100,00 KM. 

VI - PODNO[ENJE I OTVARANJE PONUDE 

Zatvorenu ponudu sa naznakom "Ponuda za zimsko odr`avanje" - "NE OTVARAJ" dostaviti li~no na pisarnicu Op}ine ili po{tom na adresu Op}ina Sapna ul. 206. Vite{ke brigade bb. 75411 Sapna, najkasnije do 23.11.2004.godine do 12 sati. 

VII - TRO[KOVI I PROCJENA PONUDE 

Op}ina Sapna ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu ili da poni{ti javno nadmetanje i odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaklju~ivanja ugovora i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima., niti je obavezna da objasni razloge takvog postupka. 

VIII - OSTALO 

Sve dodatne informacije vezane za jevno nedmetanje mogu se dobiti u Slu`bi za privredu, obnovu i razvoj u toku trajanja oglasa svakim radnim danom od 08-15 sati li~no ili na telefon broj 035/597-108. 

(01-12-2755/04) 


JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA 

Na osnovu odredaba ~l. 5. i 18. Uredbe o postupku nabavke robe, vr{enju usluga i ustupanju radova ("Slu`bene n