LOGO-FED_2003-oglasni.JPG

Godina XII - Broj 37 

Srijeda, 29. 6. 2005. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 


SLU@BENE OBJAVE 

POSTBANK BH
PO[TANSKA BANKA BIH D.D. SARAJEVO
U PRIVREMENOJ UPRAVI 

SPISAK
INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA NA DAN 31.05.2005.GODINE 

RED. 

BR. 

 NAZIV 

 SJEDI[TE 

 ADRESA 

 TRANSAKCIJSKI  RA^UN 

 15 i 

 30 i 

 90 i 

       

  

vi{e dana 

Stani} Trade DOO 

Sarajevo 

Bojnicka 31 

1870100000002914 

   

MMF specijal autoservis 

Sarajevo 

Put famosa 38 

1870100000004272 

   

Mecom DOO 

Sarajevo 

M.M.Ba{eskije 24 

1870100000005145 

   

Bitas DJL 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 74 

1870100000007182 

   

Alssel DOO 

Sarajevo 

Sarajevska 468/13 

1870100000008346 

   

Ta{ling-in`enjering 

Sarajevo 

B.Sarajeva 11/2 

1870100000008734 

   

"Bedr Bosna" DOO 

Sarajevo 

A.[a}irbegovi} 104 

1870100000008831 

   

SUR Rafaelo 

Sarajevo 

Juki}eva 

1870100000014069 

   

Adario-trade DOO 

Sarajevo 

Fran.revolucije 102 

1870100000014748 

   

10 

Dom {tampe DD 

Zenica 

Mehmedalije T.20 

1870100000015039 

 

 

11 

Interglas DJL 

Sarajevo 

Kaptol br.4 

1870100000017949 

   

12 

SZTR Vedo 

Sarajevo 

Trg.Sara.Olimp.13 

1870100000019404 

   

13 

Sarabon DD 

Sarajevo 

D`emala B.180 

1870100000020374 

   

14 

A{}eri} gin.ordin. 

Sarajevo 

Tepeba{ina 1 

1870100000023478 

   

15 

Mad` DOO 

Sarajevo 

Pehlivanu{a 11 

1870100000026582 

 

 

16 

DOO Paladijum 

Sarajevo 

Djeca Dobrinje 9 

1870100000032111 

   

17 

SZR ASM Studio 

Sarajevo 

Trg nezavisnosti 7 

1870100000032596 

   

18 

Vulkan STR 

Had`i}i 

Binje`evo 77 

1870100000033081 

   

19 

Minex DOO PJ 

Sarajevo 

Isovi}a sokak 4 

1870100000034536 

   

20 

Minex DOO 

Zenica 

Branilaca Bosne 6 

1870100000034633 

   

21 

Saboma commerc 

Sarajevo 

F.Be}irbegovi}a 23 

1870100000035506 

   

22 

"MSS Kurtanovi}" 

Sarajevo 

Komatin 47 c 

1870100000036573 

   

23 

STR Nina 

Sarajevo 

Azi}i br.32 

1870100000039580 

   

24 

Z.Z. Me{anovi} 

Sarajevo 

Had`eli 25 

1870100000042393 

   

25 

Lokve DOO 

Had`i}i 

Zovik 8 

1870100000042781 

   

26 

Tahmid DOO 

Sarajevo 

Rukodol bb 

1870100000043072 

   

27 

STR i SZR"[abared`ovi}" 

Sarajevo 

Envera [ehovi}a 34 

1870100000044139 

   

28 

SUR "D`ada" 

Sarajevo 

Livanjska 31 

1870100000044236 

   

29 

Gagula komerc 

Sarajevo 

Iza hrida 20 

1870100000045206 

   

30 

SZR Pekara" Galeb" 

Sarajevo 

ul.Bra}e Meli}a 

1870100000046467 

   

31 

Lina international 

Sarajevo 

Ferhadija 15 

1870100000047340 

   

32 

Inter color 

Sarajevo 

Igmanska 36 

1870100000048310 

   

33 

STR "Nana" 

Sarajevo 

Mali ^ur~iluk 18 

1870100000048407 

   

34 

Saj komerc DJL 

Sarajevo 

Halilovi}i bb 

1870100000049280 

   

35 

Euroljiljan DOO 

Sarajevo 

Mar{ala Tita 52 

1870100000049571 

   

36 

Emsprom 

Sarajevo 

N.[i{i}a dede 14 

1870100000050250 

   

37 

Convex DOO 

Sarajevo 

Ante Babi}a 7 

1870100000050347 

   

38 

Celtic DOO 

Tuzla 

R.Viki}a 4 

1870100000052675 

   

39 

Vrela komerc 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

1870100000054809 

   

40 

Moranka komerc 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

1870100000054906 

   

41 

Kolovrat DOO 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

1870100000058689 

   

42 

\ug auto DOO 

@ivinice 

Magistralni put bb 

1870150000005385 

   

43 

Horinzotala DOO 

@ivinice 

Oslobo|enja 11 

1870150000006646 

   

44 

Sam Glasi} DOO 

@ivinice 

Druga ul.bb 

1870150000009653 

   

45 

Goleti} DOO 

@ivinice 

\ur|evik 

1870150000012563 

   

46 

Lovac UR Buffet 

`ivinice 

II Kraji{ka 107 

1870150000012369 

 

 

47 

Denis TR Smaji} Salko 

@ivinice 

Druga Kraji{ka bb 

1870150000017025 

   

48 

[abo DOO 

@ivinice 

16.Musliman. bri. 

1870150000020905 

   

49 

Autoprevoznik Br~aninovi} 

@ivinice 

16.Musliman. bri. 

1870150000021196 

   

50 

Alergy company 

@ivinice 

Mlini{te bb 

1870150000022457 

   

51 

Prijatelji Hum.Orga. 

@ivinice 

1.ulica bb 

1870150000022554 

   

52 

Autopre.[kalji} Asmir 

@ivinice 

16.Muslima.bri. 

1870150000022845 

   

53 

Amra TR 

@ivinice 

Prva ul.bb 

1870150000023912 

   

54 

Moj dom Hum.Orga. 

@ivinice 

Lug Mlini{te 

1870150000025270 

   

55 

Bosena DOO 

@ivinice 

Zema bb 

1870150000027307 

   

56 

Autoprevoznik Begi} A. 

@ivinice 

Magis.Put bb 

1870150000028277 

   

57 

Jablanica TR Suba{i} R. 

@ivinice 

Barice 

1870150000028374 

   

58 

Uno bife Kre{i} Slavica 

@ivinice 

Prva ulica bb 

1870150000028762 

   

59 

Bosna expres euro f.vide 

@ivinice 

Prva ulica br. 60 

1870150000028956 

 

 

60 

Jabuka II [ehi} Selma 

@ivinice 

Oslobo|enja bb 

1870150000030508 

   

61 

Mentacom DOO 

Kladanj 

Kr~evina 9 

1870150000030605 

   

62 

Suljki} DOO 

@ivinice 

Prva ulica 

1870150000034388 

   

63 

[amija promet DOO 

Gra~anica 

Stra`evac bb 

1870150000036910 

   

64 

Kiti} gradnja DOO 

@ivinice 

Spre~anski put bb 

1870150000037007 

 

 

65 

Kolumbo UR 

@ivinice 

Donje Dubrave 

1870150000040014 

   

66 

Primar SZR 

Kladanj 

Kladanj 

1870150000040111 

   

67 

Belmin Commerce DOO 

@ivinice 

Podgajevi 44 

1870150000041760 

 

 

68 

Autoprevo. Hajdarevi} [. 

@ivinice 

Novo Naselje 

1870150000041954 

   

69 

Eko ing DOO 

@ivinice 

ORB 180 

1870150000043409 

   

70 

Tetege DOO 

@ivinice 

ZPC Bosanka 

1870150000045640 

   

71 

Jabuka TR [ehi} M. 

@ivinice 

Druga ul. bb 

1870150000046126 

   

72 

Afex DOO 

Kladanj 

 Stari} 

1870150000049132 

   

73 

Geosonda DOO 

Tuzla 

Rudarska 65 

1870150000052915 

   

74 

Venecija TR 

@ivinice 

Oslobo|enja bb 

1870150000054564 

   

(so-727-a-F/05) 


UPI BANKA D.D.
SARAJEVO 

SPISAK
INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA KOJI IMAJU RA^UNE KOD UPI BANKE D.D. SARAJEVO SA 31.5.2005. GODINE 

RED. BR 

NAZIV I SJEDI[TE KOMITENTA 

Broj transakcijskog ra~una 

15 i  

30 i 

90 i  

vi{e dana 

HABIT TREJD doo Stupsko brdo bb 

154-001-20001141-68 

  

 

@UPA PROMEX doo Bjelave 36 

154-001-11006550-90 

   

STEEL YORK doo Patriotske lige 43 

154-001-20001211-52 

 

  

TERMO TEHNO doo Lepeni~ka 11 

154-001-20000286-14 

   

BP TRADE doo Branilaca sarajeva 20 

154-001-11001353-64 

  

  

EKO STIL doo Bulevar Me{e Selimovi}a 27 

154-001-11001337-15 

   

REAL TIME INDUSTRI doo 

154-001-20001764-42 

   

PRERADA DRVETA d.o.o. Srednje 

154-001-11000969-52 

 

  

YURA TRADE, Podgorska 5 

154-001-11002571-96 

 

  

10 

PROMET doo Trg djece Dobrinje 31 

154-001-11000713-44 

   

11 

TP MARKETI dd, Branilaca Sarajeva 20 

154-001-20001297-85 

 

  

12 

HETRING doo Zelenih beretki 16 

154-001-20001690-70 

 

  

13 

TIM 99 COMPANY Zvorni~ka 27 

154-001-20001915-74 

   

14 

@ELJO EXPRES doo 

154-001-11005791-39 

   

15 

SARABON dd D`emala Bijedi}a 180 

154-001-11000641-66 

   

16 

TRI SRCA doo 

154-001-20001257-47 

   

17 

HIP 2000 doo 

154-001-20001043-71 

   

18 

BAGS - PDS Srednje 

154-001-20001157-20 

   

19 

UNIS LASTA ECS Lu`ansko polje 7 

154-001-11000489-37 

   

20 

METALIK doo D`emala Bijedi}a 156 

154-001-20001549-08 

   

21 

FORUM dd Mis Irbina 2 

154-001-20001076-69 

   

22 

BEMIS doo Alipa{ina 51 

154-001-11000730-90 

   

23 

JESALU doo Trg Barcelone 2 

154-001-11001728-06 

   

24 

POIN ENTERIJERI doo Sarajevo 

154-001-20000778-90 

 

 

25 

STOL INTERIJER doo 

154-001-11000144-05 

   

26 

JONATAN doo 

154-001-20001364-78 

   

27 

INTERNEON dd 

154-001-20001866-27 

   

28 

BOSOIL doo Sarajevo 

154-001-20003206-81 

   

29 

BRACO-COMERC doo Konjic 

154-001-20000430-67 

   

30 

ETAS VALVES doo Sarajevo 

154-001-20001612-13 

 

 

31 

GRADIZ SZD Pogorioci 

154-400-20001133-38 

   

32 

USLUGE MARI] doo Tuzla 

154-400-20001295-37 

   

33 

GD TRADE Tuzla 

154-400-20000152-71 

 

  

34 

GAMADEUS doo Kalesija 

154-400-20001578-61 

   

35 

TEREZIJE doo Tuzla 

154-400-20002767-83 

   

36 

GRADNJA Banovi}i SZR Tuzla 

154-400-20000764-78 

  

  

37 

AUTOPREVOZNIK BI[ANOVI] Tuzla 

154-400-20000590-18 

 

  

38 

PI@ON doo Tuzla 

154-400-20001253-66 

   

39 

RUDNICI KREKA doo Tuzla 

154-400-20000762-75 

 

  

40 

PLAY OFF Tuzla 

154-400-20001439-90 

   

41 

HO MERHAMET JANJA Tuzla 

154-400-20000274-93 

 

  

42 

YENI HAJAT Tuzla 

154-400-20000432-07 

 

  

43 

VELAGI] doo Tuzla 

154-400-20000403-94 

 

  

44 

D@ILE COMMERCE Srebrenik 

154-400-20000166-29 

   

45 

AUTOPREVOZNIK JOKI] NIKO Tuzla 

154-400-20000406-85 

   

46 

CELTIK doo Tuzla 

154-400-20001402-07 

   

47 

GEOING BiH Tuzla 

154-400-20001333-20 

   

48 

TTU DD Tuzla 

154-400-20001349-69 

   

49 

GEOBU[ENJE DD TUZLA 

154-400-20000847-23 

   

50 

TURKE[ KOMERC doo Tuzla 

154-400-20001650-39 

   

51 

HIDANOVI] doo Tuzla 

154-400-20001511-68 

   

52 

SINDIKALNA ORGANIZACIJA TTU Tuzla 

154-400-20000746-35 

   

53 

PROGRES doo Kladanj 

154-200-20000726-98 

   

54 

NS-AUTO Tuzla 

154-400-20001622-22 

   

55 

KHK dd 

154-400-20000268-14 

   

56 

ENES TRGOVKA Tuzla 

154-400-20001340-96 

   

57 

TRGOVKA TABAKO Tuzla 

154-400-20001175-95 

   

58 

CENTURY 21 Tuzla 

154-400-20000745-38 

   

59 

KOMERC ^OLI] doo Tuzla 

154-400-20001476-76 

   

60 

IV-TRADE doo Tuzla 

154-400-20002131-51 

   

61 

TIN [PED doo Ora{je 

154-400-20000988-85 

   

62 

FOLLEMENTE STR Tuzla 

154-400-20000264-26 

   

63 

KONTAKT 2 doo Tuzla 

154-400-20002515-63 

   

64 

FLEXOPRE doo Tuzla 

154-400-20002183-89 

   

65 

NITTACO doo Tuzla 

154-400-20001729-93 

   

66 

ABES COMPANY doo Tuzla 

154-400-20001510-71 

   

67 

TRGOINEX doo @ivinice 

154-400-20001452-51 

   

68 

OTOM POTIM doo Tuzla 

154-400-20000469-90 

   

69 

TUMINEX doo Tuzla 

154-400-20000157-56 

   

70 

GEOSONDA doo Tuzla 

154-400-20001446-69 

   

71 

MIM doo Kladanj 

154-400-20002605-84 

   

72 

ELEKTROMONTA@A doo Tuzla 

154-400-20002154-61 

   

73 

GOLD BUREKD@INICA Tuzla 

154-400-20002609-72 

   

74 

FK SLOBODA Tuzla 

154-400-20002498-17 

   

75 

RK DOMA]INSTVO Tuzla 

154-400-20000077-05 

   

76 

LIVNICA ^ELIKA doo Tuzla 

154-400-20000148-38 

   

77 

MAGNAT doo Kalesija 

154-400-20000783-21 

   

78 

TEHNO-W Tuzla 

154-400-20002566-07 

   

79 

TUZLA IN@ENJERING doo Tuzla 

154-40020000078-02 

   

80 

HELIODOR doo Tuzla 

154-400-20002709-63 

   

81 

TEHNOPROMET dd Tuzla 

154-400-20002035-48 

 

 

82 

BRESTOVAC doo Tuzla 

154-400-20001910-35 

 

 

83 

CA IRA COMPAGNIE doo Tuzla 

154-400-20000436-92 

 

 

84 

CAFFE BAR EM Tuzla 

154-400-20002217-84 

 

 

85 

FINALIST doo Tuzla 

154-400-20001889-98 

 

 

86 

RATARKA doo Bijeljina 

154-800-20003305-15 

   

87 

RATRPLAST doo Bijeljina 

154-800-20003304-18 

 

 

88 

ASKO - PROMET doo Zenica 

154-300-11000982-04 

   

89 

TRGOPREVOZ Kakanj 

154-300-20001316-24 

 

  

90 

ZETRA Zenica 

154-300-20000046-59 

   

91 

CALLYPSO doo Zenica 

154-300-20000135-75 

   

92 

STR NERKA Zenica 

154-300-20000067-85 

   

93 

FAST FOOD VELMA Zenica 

154-300-11001024-77 

 

  

94 

STR 2B Zenia 

154-300-11001008-28 

   

95 

SUR CAFFE BAR 9 Zenica 

154-300-20000549-94 

 

  

96 

STR BELMA Zenica 

154-300-200000102-77 

   

97 

SUR CAFFE 11 Zenica 

154-300-11001016-04 

   

98 

ELMA STR VL. Golub Elvira Zenica 

154-300-20000339-45 

   

99 

OBNOVA doo Maglaj 

154-300-20001709-09 

   

100 

FEROELEKTRO Ku}.pot. Zenica 

154-300-20000659-25 

 

  

101 

HAMBURGER SUR VL.Mecan Midhad 

154-300-20000756-55 

   

102 

KIPERTRANS doo Zenica 

154-300-20001342-43 

   

103 

TGM DOO Zenica 

154-300-20000065-91 

   

104 

KABEL doo Zenica 

154-300-11001067-45 

   

105 

MERLIN SUR VL-Oru~ Rifet 

154-300-11000567-90 

   

106 

POSTOJINA doo @ep}e 

154-300-20001948-68 

   

107 

VAL doo Zenica 

154-300-20001905-03 

   

108 

WORLD VISION HVM Ured Zenica 

154-300-20000657-61 

   

109 

ZENICATRANS prevoz putnika dd Zenica 

154-300-1100059-18 

   

110 

@ELJEZARA ZENICA doo Zenica 

154-300-20000387-95 

   

111 

DTS doo Zenica 

154-300-11001113-04 

   

112 

VEJZPROM doo Zenica 

154-300-11000303-09 

   

113 

KOD SENE FAST FOOD Zenica 

154-300-20000412-20 

   

114 

BNT IN@INJERING Novi Travnik 

154-300-20000664-40 

   

115 

[EH IN@INJERING doo Zenica 

154-300-20000049-42 

   

116 

MIRKA STR Zenica U{}e 1 

154-300-20000388-92 

 

 

117 

WAN doo Zenica Jalimanov put 14 

154-300-20000206-56 

   

118 

FARMA SARAJLI] Zenica ]ifluk 3A 

154-300-20001780-87 

   

119 

BARNI STIL PEKARSKA RADNJA Bugojno Nugle II 

154-303-20002664-04 

   

120 

CO-BU doo Bugojno S.Ahmedova 85 

154-300-20002426-89 

 

 

121 

DAR VRANICE Z.Z. Voljevac G. Vakuf Voljevac bb 

154-303-20002754-25 

 

 

122 

HO@I] TEHNA doo Bugojno Gromile I/4A 

154-303-20002734-85 

   

123 

ROSSE SUR NO]NI BAR Bugojno Vl. Hozi} Emira ^au{lije 1 

154-303-20002615-54 

 

 

124 

[PEDICIJA TURIST dd Bugojno [ehitluci bb 

154-300-20002424-95 

 

 

125 

AFRODITA RES. IBRANOVI] ELVIR Gra~anica 

154-200-20001401-13 

   

126 

AUTOSERVIS VL. Bajri} Ahmet Gra~anica 

154-200-20002039-39 

   

127 

AVENA doo Gra~anica 

154-200-20000462-17 

   

128 

BOSHEM doo Gra~anica 

154-200-11001101-90 

   

129 

BUNG doo Gra~anica 

154-200-20001992-83 

   

130 

ELEKTROPLAST szr Gra~anica 

154-200-20000511-64 

   

131 

VILKOM Gra~anica 

154-200-20000335-10 

   

132 

TR@NI CENTAR doo Gra~anica 

154-200-11000318-14 

   

133 

SUR ABC KONOBA Gra~anica 

154-200-20000277-87 

   

134 

SUR DUGA Gra~anica 

154-200-20000591-18 

   

135 

UNA PROJEKT Gra~anica 

154-200-20000638-71 

   

136 

DAMPEX DOO Gra~anica 

154-200-2000172-14 

  

 

 X 

137 

DOO JOGI Gra~anica 

154-200-2000473-81 

   

138 

EMOHAG doo Gra~anica 

154-200-20000169-23 

   

139 

BUTIK JAS,MINA VL. K. SIMEUNA Gra~anica 

154-200-20001354-57 

   

140 

DOO PHONEX Gra~anica 

154-200-20000539-77 

   

141 

GRADING doo Gra~anica 

154-200-20001522-38 

   

142 

DOO PLASTIKA MUFTI] Gra~anica 

154-200-20000991-79 

 

  

143 

MODENA KAMBER Gra~anica 

154-200-20000312-79 

 

 

144 

EURO-PORT doo Te{anj 

154-200-20002215-93 

   

145 

MRKONJI] doo Gra~anica 

154-200-20000393-30 

   

146 

HAJRA TR Gra~anica 

154-200-20001465-15 

   

147 

OP]INA GRA^ANICA 

154-200-20001798-83 

   

148 

KOKAPRODUKT doo Gra~anica Armije BiH 15 

154-200-11000059-15 

   

149 

KOKO D@ADA doo Gra~anica Armije BiH 15 

154-200-11000083-40 

   

150 

[EJKER doo Gra~anica 

154-200-20001404-04 

   

151 

VEKO doo Gra~anica 

154-200-20001153-78 

   

152 

VILKOM doo Gra~anica Doborovci 

154-200-20000335-10 

 

 

153 

ROBERT WOOD dooGra~anica Magistralni put bb 

154-200-20002280-92 

 

 

154 

SOLAR CERADE doo Gra~anica Hajrije Kurtagi} bb 

154-200-20001815-32 

   

155 

TEHNO BETON SZR Vl. Bajri~ Hazim Gra~anica Pribava 

154-200-20001925-90 

   

156 

VEL-KEM doo DOBOJ ISTOK 

154-200-20000610-58 

   

157 

BETIS doo Br~ko 

154-201-20002032-11 

   

158 

ETOS PROMET 2 doo Br~ko 

154-201-20001251-26 

   

159 

HO-GASTRA doo Br~ko 

154-200-20000451-50 

   

160 

KEKEC doo Ora{je 

154-201-20001094-12 

   

161 

PAN[PED doo Br~ko 

154-201-20001136-80 

   

162 

VILAKI] doo Br~ko 

154-200-20000781-30 

   

163 

AGRO-COMPANY Br~ko 

154-200-11000920-51 

   

164 

BEOPROJEKT Br~ko 

154-201-20001214-40 

   

165 

DRVOMARKETING Br~ko 

154-201-20001370-57 

   

166 

FENIX-LUX Br~ko 

154-200-20000737-65 

   

167 

MORISON CAFFE BAR Br~ko 

154-201-20001162-02 

   

168 

RATAR ZZ Br~ko 

154-200-20000634-83 

   

169 

SIS-KOMERC Br~ko 

154-200-20000538-80 

   

170 

[AMP TRADE Br~ko 

154-201-20001240-59 

   

171 

GAJTIN doo Br~ko 

154-201-20002318-26 

   

172 

DEMIRX autoprevoznik Sulji} Emir ,Br~ko 

154-201-20002030-17 

   

173 

PLAMET doo Br~ko 

154-500-20002970-06 

 

 

174 

JAFFA KOMERC doo Mostar 

154-600-20002078-13 

   

175 

TOP SPORT doo Mostar 

154-600-20002732-88 

   

176 

BIM SLU@ANJ doo ^itluk 

154-600-20003113-12 

   

177 

NERFIL doo Mostar 

154-600-20002164-46 

   

178 

POMOL Konjic 

154-600-20002088-80 

 

 

179 

MOSTAR TRADE doo Mostar 

154-600-20002172-22 

 

 

180 

MISEL EXPORT IMPORT Mostar 

154-600-20002489-41 

 

 

181 

DIGITATA doo Mostar 

154-600-20002319-66 

   

182 

AZRA EXPORT IMPORT Mostar 

154-600-20002170-28 

   

183 

BAROK doo Mostar 

154-600-20002236-24 

   

184 

ZAKLJU^NO SA BROJEM 158 

       

(so-788-a-F/05) 


KOMERCIJALNO INVESTIOCIONA BANKA DD 

PREGLED 

INSOLVENTNIH RA^UNA NA DAN 31.5.2005. GODINE 

RED. BR 

NAZIV PRAVNOG LICA 

SJEDI[TE 

 Transakcijski ra~un 

15 i  

30 i 

90 i  

vi{e dana 

ELVIN DOO 

M. OKANOVI]A 13, V. KLADU[A 

1980011010017921 

  

 

TORI] DOO 

@RTAVA FA[IZMA 1, V. KLADU[A 

1980011010011422 

   

GEOID DOO 

I. NANI]A 3, V. KLADU[A 

1980011010003468 

   

BUJRUM RESTORAN VL. VELAD@I] B. 

BRA]E SALKI]A 16, V. KLADU[A 

1980011020021531 

   

ARNIS DOO 

DONJA SLAPNICA BB, V. KLADU[A 

1980011010006087 

   

AZRA FRIZ. SALON VL. PEJAZETOVI] 

Z. @ALI]A 34, V. KLADU[A 

1980011020002131 

   

TREND DOO 

I. MARINKOVI]A 84, V. KLADU[A 

1980011010004438 

   

MAHMUTOVI] DOO 

H. BERBERI]A 27, V. KLADU[A 

1980011010008706 

   

HUAN XIUA DOO 

7. KORPUSA BB, V. KLADU[A 

1980011010021219 

 

 

10 

AJDINOVI] DOO 

HUSE ]EHI]A BB, V. KLADU[A 

1980011010011519 

 

 

11 

SAMO TOURS DOO 

R. HOD@I]A 24, V. KLADU[A 

1980011010009288 

 

 

12 

ALDEX DOO 

I. MR@LJAKA 6/21, V. KLADU[A 

1980011010020249 

   

13 

DINAMO 3 ]EVABD@INICA - BUREGD@INICA 

I. MR@LJAKA BB, V. KLADU[A 

1980011020023083 

   

14 

GOLD-X BUREGD@INICA VL. MA[I] E. 

]UPRIJA BB, CAZIN 

1982012020002967 

   

15 

HF-BAD DOO 

GNJILAVAC BB, CAZIN 

1982012010015168 

 

 

16 

EMONEE KAFE - BH DOO 

]UPRIJA BB, CAZIN 

1982012060000141 

   

17 

UNA CAFFE BAR VL. BERBEROVI] H. 

8. KRAJI[KE BRIGADE BB, CAZIN 

1982012020003840 

   

18 

AMBASADOR DOO 

]UPRIJA BB, CAZIN 

1982012010016235 

   

19 

IKO DOO 

TR@AC BB, CAZIN 

1982012010017690 

   

20 

TRANS[PED DOO 

JAPI]A BRDO BB, CAZIN 

1982012010014295 

 

 

21 

HOLLAND DOO 

G. IZETA NANI]A 11 BU@IM 

1984011010000746 

   

22 

[IP UNA DOO 

RADNI^KA BB, B. KRUPA 

1985011010001278 

   

23 

MAJ '92 DOO 

OSTRU@NICA BB, B. KRUPA 

1985011010000502 

   

24 

D@UGUMOVI] IBRAHIM SZMR 

PRVOMAJSKA 20, B. KRUPA 

1985011020001008 

   

(so-726-a-F/05) 


SMAWEWE KAPITALA 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
AGENCIJA ZA FINANSIJSKE, INFORMATI^KE I POSREDNI^KE USLUGE D.D. SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 22. stav 2. Statuta Agencije za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge d.d. Sarajevo broj 02-156 od 13. decembra 2000. godine, a na prijedlog Nadzornog odbora Agencije, saglasno ~lanu 193. Zakona o privrednim dru{tvima, Skup{tina dioni~kog dru{tva donosi 

ODLUKU 

O POKRI]U GUBITKA I NASTAVKU RADA AGENCIJE 

^lan 1. 

Akumulirani gubitak Agencije za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge d.d. Sarajevo u iznosu od 1,376.771,00 KM pokriva se: 

^lan 2. 

Smanjenjem osnovog kapitala iz ~lana 1. ove odluke, Skup{tina dioni~kog dru{tva utvr|uje novu vrijednost dionica u iznosu od 10,06 KM, tako da se ukupan iznos osnovnog kapitala utvr|uje u iznosu od 150.900 KM i to: 

^lan 3. 

Agencija za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge d.d. Sarajevo nastavlja sa radom. 

^lan 4. 

Zadu`uju se Nadzorni odbor i Uprava dioni~kog dru{tva da poduzmu sve propisane zakonske radnje za sprovo|enje ove odluke. 

^lan 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 03/5
6. maja 2005. godine
Sarajevo 


Predsjedavaju}i
Skup{tine
prof. dr. Mehmed Jahi}, s.r. 

(so-789-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO - NERETVANSKI KANTON
"MAKI" D.O.O. ^ITLUK 

Temeljem ~lanka 16 i ~lanka 1. Izmjena i dopuna Statuta dru{tva "MAKI" d.o.o. ^itluk br. 2/2000 od 15. 1. 2000. god. i br.3/2000 od 10. 10. 2000. god. Skup{tina dru{tva koju ~ine ~lanovi dru{tva: 

1.    Jure (Ivana) Vasilj, JMBG 1307962151339 i 

2.    Ru`a (Ivana) Dragi}evi}, ro|. Vasilj, JMBG 0810952335296, 

dana 1. 6. 2005. god. donijela je 

ODLUKU 

O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA 

^lanak 1. 

Dru{tvo"MAKI" d.o.o. ^itluk, registrirano kod @upanijskog suda Mostar pod brojem 1-1818 ovom odlukom vr{i smanjenje temeljnog kapitala. 

^lanak 2. 

^lanovi dru{tva smanjuju temeljni kapital dru{tva u iznosu od 975.021,00 KM. Temeljem navedenog smanjenja, ukupni temeljni kapital dru{tva iznosi 10.000,00 KM. Udjeli ~lanova dru{tva ostaju isti u omjeru 90% Jure (Ivana)Vasilj, a Ru`a (Ivana) Dragi}evi} 10% . 

^lanak 3 

Dru{tvo obavje{tava vjerovnike da je spremno izvr{iti obveze dru{tva i da svoja eventualna potra`ivanje prijave u roku od 30 dana od dana objave. 

Dru{tvo se obvezuje da ovu odluku o smanjenju kapitala dostavi registarskom sudu i istu objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lanak 4. 

Temeljem ove odluke izvr{it }e se uskla|ivanje statuta sa ovom odlukom u roku od 60 dana od dana usvajanja ove odluke. 

^lanak 5. 

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 1/05
1. lipnja 2005. godine
^itluk 


Predsjednik
Skup{tine Dru{tva
Jure (Ivana) Vasilj, v.r. 

(so-863-a-F/05) 


POZIV 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REGIONALNA DEPONIJA "MO[]ANICA" D.O.O. ZENICA
PROJEKAT UPRAVLJANJA ^VRSTIM OTPADOM
KREDIT BR. 3672-BOS 

POZIV 

ZA IZRA@AVANJE
INTERESA ZA IZRADU GEOMEHANI^KIH ISTRA@IVANJA SJEVERNE KOSINE
TENDER BR. BA-SWM-CQ-082-S-05-3672-BOS/ZE 

Ovaj poziv za izra`avanje interesa slijedi obavje{tenje o op{toj nabavci za ovaj Projekat koje je objavljeno u ~asopisu Development Business broj 632 od 16. 6. 2004. godine. 

Vlada Bosne i Hercegovine je dobila kredit od International Development Association (IDA) kojim finansira Projekat upravljanja ~vrstim otpadom i namjerava da usmjeri dio sredstava iz ovog kredita za pla}anje po Ugovoru za pru`anja usluga geomehani~kih istra`ivanja sjeverne kosine. Usluge }e uklju~ivati: 

Implemcntacioni period mjesec dana. 

Jedinica za upravljanje Projektom i Tim za implementaciju Projekta poziva zainteresovane da izraze interes za pru`anje ovih usluga. 

Pisma za izra`avanje interesa treba da sadr`e: 

1.    Naziv i adresu ponu|a~a 

2.    Ovjerene fotokopije rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili drugu validnu dokumentaciju o registraciji 

3.    Spisak stru~nog kadra koji }e biti anga`ovan i opreme kojom raspola`u 

4.    Iskustvo na sli~nim projektima 

Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurama navedenim u Smjernicama Svjetske Banke od januara 1977. (revidiranih u septembru 1977. januaru 1999. i maju 2002). 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom do 16,00 sati u prostorijama Dru{tva ili na telefone: 

    Fax: 032-403- 858
032-403 846 

    Pisma za izra`avanje interesa treba dostaviti do 22. 7. 2005.
Regionalna deponija " Mo{}anica" d.o.o. Zenica "
Mehmedalija Tarabara br. 15/VI
72000 Zenica
Tel/fax: ++ 387 32 403 858; 403 846
E-mail: regdepze@bih.net.ba 

(so-892-a-F/05) 


OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I
HERCEGBOSANSKA @UPANIJA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I [PORTA
LIVNO 

Na temelju ~lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lanka 61. Zakona o srednjem {kolstvu ("Narodne novine HB@", broj 7/04), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i {porta raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR ^LANOVA (TRI) [KOLSKIH ODBORA SREDNJIH [KOLA HB@ IZ REDA OSNIVA^A 

Natje~aj se objavljuje za izbor kandidata za imenovanje {kolskih odbora sljede}ih srednjih {kola u Hercegbosanskoj `upaniji: 

OP]INA LIVNO 

1. Gimnazija Livno 

OP]INA TOMISLAVGRAD 

1. Gimnazija Marka Maruli}a 

2. Srednja strukovna {kola 

^lanovi {kolskih odbora imenuju se na period od 4 godine. 

[kolski odbor obavlja poslove utvr|ene u ~lanku 63. Zakona o srednjem {kolstvu. 

Rad u {kolskim odborima je dragovoljan i besplatan. 

Sastav {kolskih odbora mora odra`avati nacionalni sastav zajednice u kojoj {kola djeluje. 

Kandidati moraju ispunjavati sljede}e uvjete: 

1. OP]I UVJETI 

2. POSEBNI UVJETI 

Prijava kandidata pored naziva srednje {kole za koju se prijavljuje, kra}e biografije, adrese i kontakt telefona treba sadr`avati: 

Prijave o dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i {porta, Stjepana II. Kotromani}a bb. Livno. 

Krajnji rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. 


(so-808-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO - NERETVANSKI KANTON
OP]INA JABLANICA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), i ~lana 17. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata ~iji je osniva~ Op}ina Jablanica ("Slu`beni glasnik Op}ine Jablanica", broj 6/04 ), op}inski na~elnik Op}ine Jablanica raspisuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE 

Ogla{avaju se upra`njene pozicije za imenovanje u: 

I - NADZORNI ODBOR 

1.    Komunalnog preduze}a "Jablanica" d.d. Jablanica - dva kandidata za ~lana ispred osniva~a 

II - UPRAVNI ODBOR 

1.    JU "Dom za stara i iznemogla lica" Jabalnica - ~etiri ~lana od kojih je jedan iz reda zaposlenih - od ukupno 5 ~lanova 

2.    JU Centar za socijalni rad Jablanica - jedan ~lan ( dopuna ve} imenovanom UO) 

OPIS POZICIJA NADZORNOG ODBORA 

OPIS POZICIJA UPRAVNIH ODBORA 

NAKNADA 

Naknada za rad u upravnim i nadzornim odborima utvr|uje se posebnom odlukom. 

OP]I USLOVI 

POSEBNI USLOVI 

Posebni uslovi predstavljaju i kriterije za imenovanja. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

OP[TI PODACI 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima op}inskom na~elniku. 

Kona~no imenovanje ~lanova Nadzornog odbora (pod I) vr{i skup{tina preduze}a i isti ne mogu biti zaposlenici preduze}a. 

Mandat ~lanova upravnih i Nadzornog odbora je 4 godine s mogu}no{}u ponovnog iPodnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja.menovanja bez ograni~enja. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti: 

Oglas ostaje otvoren do 14. jula 2005. godine, a isti }e biti objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz", "Slu`benim novinama Federacije BiH" i web stranici Op}ine Jablanica (www.jablanica.ba). 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom "PRIJAVA NA OGLAS", na adresu: Op}ina Jablanica, ulica Pere Bili}a br. 25. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 


(so-845-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON
JU DOM ZDRAVLJA OLOVO 

Na osnovu ~lana 31. Statuta JU Dom zdravlja Olovo, te Odluke Upravnog odbora Ustanove br. UO-400/05 od 20.06.2005. godine, raspisuje se 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 

Imenovanje se vr{i na period od ~etiri godine. 

Kandidat za imenovanje mora ispunjavati sljede}e op}e uslove, i to: 

Pored ispunjenih op}ih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Kandidat je du`an ponuditi program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu. 

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih konkursom. 

Prijave se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{iljkom, sa naznakom: "Prijava za izbor i imenovanje direktora Ustanove - ne otvaraj", na adresu: JU Dom zdravlja Olovo, ul. @eljezni~ka br. 35. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 


(so-854-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO STAMBENIH POSLOVA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), i ta~ke V Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 8/05), ministar stambenih poslova raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ^LANOVE PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE 

Fondom Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe (u daljnjem tekstu: Fond) rukovodi direktor. 

Direktor Fonda predstavlja i zastupa Fond, predla`e osnove poslovne i razvojne politike, izvr{ava odluke Upravnog odbora i stara se o izvr{avanju stru~nih i administrativnih poslova Fonda, te obavlja i druge poslove utvr|ene Statutom Fonda. 

Imenovanje direktora Fonda vr{i se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03 ). 

Na javni oglas za imenovanje na poziciju direktora Fonda mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijede}e op}e uvjete: 

Za direktora Fonda mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: 

Pored ispunjavanja op}ih uvjeta kandidat koji se prijavljuje na javni oglas za imenovanje za direktora Fonda mora ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

Prilikom izbora kandidata za direktora Fonda uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao u navedenoj oblasti. 

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. 

Prijave sa tra`enim dokumentima kao dokazom se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ^LANOVE  PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE - NE OTVARAJ". 

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, odbacit }e se kao nepotpune. 

Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana  posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Na Odluku o imenovanju direktora Fonda bilo koji kandidat mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 


(so-855-a-F/05) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
ODJELJENJE AGENCIJE ZA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI I ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON
MOSTAR 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (" Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 

01. Pomo}nik ministra u Sektoru industrije - 1 (jedan) izvr{ilac 

02. Federalni rudarski inspektor u Inspektoratu rudarstva - 1 (jedan) izvr{ilac 

03. Stru~ni saradnik za regulativu privrednog sistema u Sektoru za pravno - ekonomske poslove privrednog sistema - Odsjek za normativno - pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

04. Vi{i stru~ni saradnik za ekonomsko - finansijske poslove u Sektoru za finansijske, pravne i op}e poslove - Odsjek za finansijsko - ra~unovodstvene poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

05. Pripravnik u Zavodu za mjeriteljstvo, Centar za verifikaciju mjerila - Mostar - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Pomo}nik ministra 

Opis poslova i zadataka: rukovodi i neposredno vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Sektora, i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njihovoj realizaciji; istra`uje i prati uvjete privre|ivanja i ekonomskog polo`aja privrednih dru{tava, pojedinih grana i utjecaj mjera ekonomske politike na rezultate poslovanja, predla`e mjere teku}eg i dugoro~nog sistemskog karaktera; priprema srednjoro~ne i dugoro~ne strategije razvoja industrije u Federaciji; priprema regulativu za uklju~ivanje u privredne produkcije u EU; prati i primjenjuje propise iz oblasti industrije; sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti industrije; obavlja i druge poslove po nalogu ministra koji se odnose na poslove iz nadle`nosti Sektora kojim rukovodi. 

02. Federalni rudarski inspektor 

Opis poslova i zadataka: vr{i inspekcijski nadzor nad izvr{enjem zakona i drugih propisa, op}ih i pojedina~nih akata, normativa i standarda u oblasti rudarstva; sara|uje sa nadle`nim kantonalnim, gradskim i op}inskim slu`bama uprave nadle`nim za poslove rudarske inspekcije; donosi rje{enja o preduzimanju upravnih mjera za otklanjanje utvr|enih nepravilnosti i nedostataka i poduzimanje drugih upravnih mjera i radnji za koje je federalnim zakonom ovla{ten federalni inspektor; podnosi prijave za prekr{aj, privredni prestup i krivi~na djela, vodi sve zakonom odre|ene evidencije o izvr{enim inspekcijskim pregledima; sudjeluje u izradi analiza, izvje{taja i drugih stru~nih materijala o stanju iz nadle`nosti inspektorata, vr{i intervencije u slu~ajevima opasnih pojava koje mogu ugroziti `ivot i zdravlje ljudi, intervenira na zahtjev gra|ana i pravnih osoba, informira organe upravljanja o bitnim nedostacima konstatiranim u vr{enju inspekcijskog nadzora i poduzetim mjerama u vezi s tim; sudjeluje u pripremi zakona, tehni~kih propisa, standarda i drugih propisa iz odnosne oblasti; obavlja i druge poslove koje mu odredi glavni federalni inspektor. 

03. Stru~ni saradnik za regulativu privrednog sistema 

Opis poslova i zadataka: prati i istra`uje promjene u oblasti regulative privrednog sistema i sudjeluje u izradi potrebne dokumentacije i drugih materijala; obavlja stru~nu obradu sistemskih rje{enja; sudjeluje u izradi analiti~kih, informativnih i drugih materijala; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Odsjeka. 

04. Vi{i stru~ni saradnik za ekonomsko - finansijske poslove 

Opis poslova i zadataka: vodi i obra|uje analiti~ko-planska i materijalno - finansijska dokumenta; prima po obradi finansijsku dokumentaciju; popunjava i unosi obrasce poslovnih promjena u sistem Trezora Federacije; vodi evidenciju o du`ni~ko-povjerila~kim odnosima Ministarstva; rje{ava eventualne reklamacije u vezi s tim i sa~injava naloge za pla}anje putem Trezora ili putem poslovnih banaka; vr{i uspostavljanje, izradu, vo|enje i odr`avanje evidencija u oblasti trezorskog poslovanja; vr{i pripremu za obra~un pla}a, naknada i primanja slu`benika koja imaju karakter materijalnih tro{kova; neposredno sudjeluje u popisu imovine i obaveza; priprema podatke za izradu mjese~nih izvje{taja o ostvarivanju Bud`eta; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Odsjeka. 

05. Pripravnik 

Opis poslova i zadataka: pripravni~ki rad obavlja prema programu za obavljanje pripravni~kog sta`a. 

Uslovi: pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH, (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

Za poziciju 01. 

Za poziciju 02. 

Za poziciju 03. 

Za poziciju 04. 

Za poziciju 05. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05 i 10/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar 

sa naznakom za
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 


(so-859-a-F/05) PROGLA[EWE UMRLIM 

Op}inski sud u Gra~anici, po sudiji Ahmedu Hamidovi}u, u vanparni~noj stvari predlaga~a Tuki} Hazima, sina [erifa iz Mle{i}a, radi dokazivanja smrti Tuki} Fikreta, sina Hazima iz Male{i}a, koga zastupa staratelj za posebne slu~ajeve Tuki} Izet, sin Hazima iz Lendi}a, objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Ogla{ava se pokretanje postupka za dokazivanje smrti TUKI] FIKRETA, sina Hazima i majke Safete, ro|enog 2. 8. 1967. godine u Male{i}ima, op}ina Gra~anica, a koji je navodno poginuo dana 13. 6. 1992. godine u mjestu Lendi}i, op}ina Gra~anica. 

Pozivaju se sve osobe koje o tome ne{to znaju da to jave sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Po isteku navedenog roka sud, }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. 


(so-847-a-F/05) 


Op}inski Sud u Sanskom Mostu po sudiji Trnjanin [efiki u vanparni~nom predmetu predlagateljice Tabakovi} r. Osmanovi} Had`ire iz Klju~a, radi progla{enja umrlim nestalog Tabakovi} Zajke, sina Osmana iz Skenderovi}a, op}ina Srebrenica, u skladu sa ~lanom 65. Zakona o vanparni~nom postupku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se TABAKOVI] ZAJKO, sin Osmana i majke [ahe, ro|en 15. 1.1947.godine u Skenderovi}ima, op}ina Srebrenica, da se javi ovom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tabakovi} Zajko je nestao na planini Udr~ dana 13. 7. 1995. godine, od kada mu se gubi svaki trag. 

Istovremeno se pozivaju i sva druga lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti da se jave ovom sudu. 

Po proteku navedenog roka sud }e nastaviti postupak i donijeti odluku po prijedlogu. 


(so-871-a-F/05) 


Op}inski Sud u Sanskom Mostu po sudiji Trnjanin [efiki u vanparni~nom predmetu predlagateljice Osmanovi} r. Gurdi} Fatime, k}eri Sulje iz Kju~a, radi progla{enja umrlim nestalog Osmanovi} Mehmeda, sin [emse, iz Poznanovi}a, Op}ina Srebrenica, u skladu sa ~lanom 65. Zakona o vanparni~nom postupku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se OSMANOVI] MEHMED, sin [emse i majke Bejde, ro|en 10. 6. 1929. godine u Poznanovi}ima, Op}ina Srebrenica, da se javi ovom sudu u roku do 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Osmanovi} Mehmed je nestao na planini Udr~, dana 13. 7. 1995. godine, od kada mu se gubi svaki trag. 

Istovremeno se pozivaju i sva druga lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti da se jave ovom sudu. 

Po proteku navedenog roka sud }e nastaviti postupak i donijeti odluku po prijedlogu. 


(so-873-a-F/05 


Op}inski sud u Visokom, sudija Sabina Buljuba{i}, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Ljeskovica Hasne zastupane po punomo}niku Ljeskovica Subhiji iz Ilija{a, radi progla{enja nestalim Ljeskovica [efika, sina Himze i majke Hasne iz Srebrenice, s. Lije{}e, r. 23. 11. 1970. godine u Lije{}u, zastupan po privremenom staretelju Andrijani} Gorana, dipl. pravnik iz Visokog, dana 13. 5. 2005. godine donosi 

OGLAS 

Poziva se LJESKOVICA [EFIK, sin Himze i majke Hasne iz Srebrenice, s. Lije{}e, r. 23. 11. 1970. godine, kao i svako drugo lice koje ma {ta zna o njegovoj sudbini, da javi ovome sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Ukoliko se ni{ta ne sazna o sudbini nestalog, u ostavljenom roku, isti }e biti progla{en umrlim. 


(so-1279/05) 


Op}inski sud u Visokom, sudija Sabina Buljuba{i}, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Topalovi} Suade, k}i Ibre iz Visokog Buci, radi progla{enja nestalim Topalovi} Suada sina Ibrahima i majke Ra{ide r. Arnautovi} iz Visokg, Srhinje, zastupan po privremenom staretelju Andrijani} Gorana, dipl. pravnik iz Visokog, dana 27. 5. 2005. godine donosi 

OGLAS 

Poziva se TOPALOVI] SUAD, sin Ibre i majke Ra{ide r. Arnautovi} iz Visokog, r. 26. 3. 1962. godine u Srhinju, op}ina Visoko, kao i svako drugo lice koje ma {ta zna o njegovoj sudbini, da javi ovome sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Ukoliko se ni{ta ne sazna o sudbini nestalog, u ostavljenom roku, isti }e biti progla{en umrlim. 


(so-1280/05) 


Op}inski sud u @ivinicama po sudiji Jovi} Verici, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Muhamedbegovi} Fatke iz Grbavaca, op{tina Zvornik, sa boravi{tem @ivinicama, radi progla{enja nestalog lica za umrlog, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Poziva se nestali MUHAMEDBEGOVI] ADMIR, sin Sulejmana i majke Fatke, ro|. Ali}, ro|en 25. 6. 1976. godine u Grbavcima, op{tina Zvornik, sa posljednjim prebivali{tem u Grbavcima, nestao 1. 6. 1992. godine u Bijelom Potoku, op{tina Zvornik, da se bez odlaganja javi ovom sudu. Istovremeno se poziva svako lice koje ma {ta zna o nestalom, ili o njegovom `ivotu, da to bez odlaganja javi ovom sudu. 

Ukoliko rok od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" protekne bezuspje{no, sud }e donijeti odluku o prijedlogu za progla{enje nestalog lica za umrlog. 


(so-1281/05) 


PRIVREMENI ZASTUPNICI 

Op}inski sud u [irokom Brijegu po sucu tog suda Dragutinu ]orluki, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tu`itelja Darinka Bilinovca sina Bo`e iz Buhova kojeg zastupa punomo}nik Anica Naki} odvjetnica iz [irokog Brijega, protiv tu`enika Bo`e Mandi}a iz [irokog Brijega i drugih, poradi ispravke uknji`be, dana 20. lipnja 2005. godine, izdaje 

OGLAS 

Branko Ivankovi} odvjetnik iz [irokog Brijega, postavljen je za privremenog zastupnika tu`enicima Stojanu Mandi}u Nikole iz Lisa, Grgi Mandi}u Ante iz Lisa, Ru`i Mandi} Marka iz Lisa, Matiji Mandi} Marka iz Lisa, Celi r. Mandi} udov. Petra, Jerki [u{ku Ivi{e iz [. Brijega, Miri [u{ku Ivi{e nepoznata boravka, [imi Naletili} Mate iz Lisa, Dragici Naletili} Mate iz Lisa, An|i Naletili} Mate iz Lisa, Ljubici Mandi} Ivana iz Lisa, [imi Mandi} Ivana iz Lisa, An|i Mandi} Ivana iz Lisa, Gojku Mandi}u Ivana iz Lisa, Mirku Mandi}u Marka iz Lisa, Mariji Mandi} udov. [imuna iz Lisa, Nikoli Madi} [imuna iz Lisa, Stojanu Mandi}u [imuna iz Lisa, Nadi Mandi} [imuna iz Lisa, Vladi Mandi}u Ivana iz Li{tice, Mari Mandi} udov. Joze iz Lisa, Luciji Mandi} Joze iz Lisa, Zdravki Mandi} Joze iz Lisa, Blagici Mandi} Joze iz Lisa, Stojanu Mandi}u iz Lisa, Vladi Mandi}u iz Mokrog, Anti Mandi}u iz Lisa, Ivanu Mandi}u Joze iz Lisa, Bo`i Mandi}u Joze iz Lisa, Zlatanu Mandi}u Ivana iz Lisa, Miroslavu Mandi}u Ivana iz Lisa, Marijanu Mandi}u Ivana iz Lisa, Stjepanu ]avara Bla`a iz Li{tice, Marijanu Lon~ara iz Be{ke, Ru`i Mandi} Andrije, Draganu Mandi}u Andrije, Nikoli Mandi}u Andrije iz Zagreba, Slavku Bili}u Andrije iz Makarske, Mariji Mandi} Andrije iz Li{tice, Vjekoslavi - Jelici Mandi} r. Penavi} Ivana, Miri Mandi} Vladimira iz Mostara, Ivanu Mandi}u Vladimira iz Mostara, Slavku Mandi}u Ivana iz [. Brijega, Marku Mandi}u Ivana iz [. Brijega, Milki Rotim Stojana iz [. Brijega, Ivanu Lon~aru Stojana iz Zagreba, Marinki Matijevi} Stojana iz Zagreba, Jelenki Sopta Stojana iz Zagreba,Vinki Mandi} ud. Joze iz [. Brijega, Veri Ga{par Joze iz [. Brijega i Mirni Zovko `. Gojka iz [. Brijega, svi nepoznata boravi{ta u postupku koji se vodi pred Op}inskim sudom u [irokom Brijegu po tu`bi Darinka Bilinovca, sina Bo`e iz Buhova. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enici ili njihov punomo}nik ne pojave pred sudom odnosno sve dok Organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staratelja. 


(so-846-a-F/05) 


Op}inski sud u @ep~u objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op{tinski sud u @ep~u u pravnoj stvari tu`itelja Josipa Kri`anac sin Joze iz Ljubatovi}a, a radi priznavanja prava vlasni{tva, v.s. 1.200,00 KM, Rje{enjem broj P-34/05. od 14. 6. 2005. postavio je privremenog zastupnika u li~nosti advokata Ilije Vidovi}a iz @ep~a i to: 4. tu`enom Boroz Ivi sinu [ime iz Ljubtovi}a, 5. tu`enom Boroz udata Juki} Mara iz Ljubatovi}a, 6-to tu`enom Boroz Marijan, 7. tu`enom Boroz Marku, 8. tu`eni Boroz Jozi sin [ime iz Ljubatovi}a, 9. tu`enom Boroz Mati sin [ime iz Ljubatovi}a, a ~ije je boravi{te nepoznato i nemaju punomo}nika u ovoj pravnoj stvari. 

Advokat Ilija Vidovi} iz @ep~a, kao privremeni zastupnik ima u postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i obavljat }e ih sve dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je postavio staraoca. 


(so-1282/05) 


LIKVIDACIJE 

Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: "]EMAN-COMPANY", Preduze}e za trgovinske, proizvodne i ugostiteljske djelatnosti d.j.l. Miljanovci b.b.- Jelah koju zastupa ]eman Avdo, direktor, a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg ulo{ku broj 1-6659 po Rje{enju broj U/I - 43/00 od 12. 1. 2000. godine. 

Likvidator ]eman Avdo razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem "]EMAN-COMPANY", Preduze}e za trgovinske, proizvodne i ugostiteljske djelatnosti d.j.l. Miljanovci b.b.-Jelah 

Po pravosna`nosti Rje{enja broj L- 88/04 od 11. 5. 2005. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak, navedeno pravno lice brisa}e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-809-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: [kolski centar za strane jezike i osnovno muzi~ko obrazovanje "LOGOS" Zenica, koju zastupa Arnaut Karovi} Kamiah i Karovi} Milenko, sa sjedi{tem u Zenici, Trg BiH br. 3, a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg ulo{ku broj 2-213 po Rje{enju broj U/I -893/98 od 31. 7. 1998. godine. 

Likvidator Karovi} Milenko razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem [kolski centar za strane jezike i osnovno muzi~ko obrazovanje "LOGOS" Zenica. 

Po pravosan`nosti Rje{enja broj L- 92/04 od 6. 6. 2005. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak, navedeno pravno iice brisa}e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-810-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Javno preduze}e "BREZAPROMT" Breza, p.o., ul. Rudarska b.b. Breza, koga zastupa Omerhod`i} Omer kao direktor i osniva~ Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja Omerhod`i} Omer iz Breze, ul. ZAVNOBIH-a broj 7. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po protku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici po Rje{enju broj U/I- 895/94 od 23. 8. 2004. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 


(so-811-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Proizvodno uslu`no preduze}e "OKO" Kakanj, d.j.l. Kakanj, ul. Rudi ^ajavec br.11, koga zastupa Odoba{i} Rasim, direktor Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja Sejmenovi} Senad iz Kaknja, Lamela B, Rudi ^ajavec. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po protku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici registarski broj 1-7413 po Rje{enju broj U/-779/00 od 23. 11. 2000. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 


(so-812-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Dru{tvo za projektovanje i in`injering "PROJEKTING" d.o.o. Zavidovi}i, ul. H.K. Pru{~aka broj 9, koga zastupa Imamovi} Faruk kao direktor i osniva~ Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja Imamovi} Faruk iz Zavidovi}a, ul. H.K. Pru{~aka broj 9. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po protku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici pod reg. brojem 1-5704 po Rje{enju broj U/I -1030/00 od 4. 4. 2001. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 


(so-813-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem: "TIFFANY-COMERC" Kakanj, d.o.o. Trgova~ko, turisti~ko, ugostiteljsko dru{tvo, ul. 311. lahke brigade 72, koga zastupa \ini} Ismet, kao direktor Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja \ini} Ismet, ul. 311. lahke brigade 72, Kakanj. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po protku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici registarski broj 1-9027 po Rje{enju broj U/I-1078/04 od 7. 7. 2004. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 


(so-814-a-05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    OTVARA se prethodni postupak za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom pravnog lica Gljivarnik "[AMPINJON" Breza osniva~a Mimasa Mund`i}a iz Breze, ul. Jasika bb. 

2.- ODRE\UJU se mjere radi osiguranja budu}e ste~ajne mase, i to: 

2-1.-    Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se To{anovi} Vitomir, dipl. ecc. iz Zenice, ul. Jalijski put 13 A. 

2-2-    Odre|uje se predbilje`ba ~injenice otvaranja prethodnog postupka ste~aja u sudski registar kod Kantonalnog suda u Zenici u registarskom ulo{ku broj 1-. 

2-3.-    Odre|uje se predbilje`ba ~injenice otvaranja prethodnog ste~ajnog postupka u zemlji{nim knjigama koje se vode kod Op}inskog suda u Zenici. 

2-4.-    Privremeno se obustavljaju sve mjere pojedina~nog prinudnog izvr{enja pokrenute protiv ste~ajnog du`nika Gljivarnik "[AMPINJON" Breza, osniva~a Mimasa Mund`i}a iz Breze, ul. Jasika bb. 

    Ova mjera ostaje na snazi sve do dana dono{enja kona~ne odluke o prijedlogu predlaga~a. 

    Razlu~na i izlu~na prava povjerilaca ne mogu se ostvarivati u vrijeme trajanja prethodnog postupka 

2-5.-    Zabranjuje se ste~ajnom du`niku raspolaganje imovinom (nepokretnom, pokretnom i nov~anim sredstvima kako u blagajni, tako i na transakcijskim ra~unima) bez prethodne saglasnosti privremenog ste~ajnog upravnika 

2-6.-    Pozivaju se povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop{te koje mjere osiguranja na predmetima imovine ste~ajnog du`nika oni zahtijevaju, predmet na kojem se zahtijeva mjera osiguranja, vrsta i osnov nastajanja prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje moraju se nazna~iti (~lan 18. stav 3. Zakona o ste~ajnom postupku). 


(so-815-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Dru{tvo za trgovinu "RAN KOMERC", d.o.o. Klop~e-Zenica, ul. Had`ije Mazi}a put br.10A, koga zastupa Gluhi} Rahima, direktor Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja Gluhi} Rahima iz Zenice, ul. Had`ije Mazi}a put broj 10A. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po protku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenic registarski broj 1-8794 po Rje{enju broj U/I-772/03 od 29. 5. 2003. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 


(so-816-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    ZAKLJU^UJE se likvidacioni postupak na pravnim licem: d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge "ARS-PRO" Zenica, Adolfa Goldbergera br. 7, osniva~a Bajramovi} Sira|a iz Zenice iz Zenice, Branilaca Bosne br. 6, usljed sticanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka. 

2.    RAZRJE[AVA se du`nosti likvidatora Bajramovi} Sira| iz Zenice. 

3.    Po pravosna`nosti ovog rje{enja nad pravnim licem d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge "ARS-PRO" Zenica, Adolfa Goldbergera br. 7, osniva~a Bajramovi} Sira|a iz Zenice, Branilaca Bosne br. 6, otvori}e se ste~ajni postupak. 


(so-831-a-F/05) 


Op}inski sud Zenica objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dioni~ko dru{tvo "Kamel" osiguranje Te{anj, Jelah, osniva~a "PRMUS"d.j.l. Te{anj, Jelah, "KAMEL BANKA" d.d. Te{anj, Muj~i} Adema iz Br~kog, Muj~i} Seida, Muj~i} Mehmeda i Muj~i} Idriza, svi iz Te{nja. 

2.    Nekretnine broj k.~. 700/9, 700/7 i 700/52 (zemlji{te, zgrade i benzinska pumpa) u povr{ini od 6.613 m2, upisane u ZK ulo`ak broj: 1354 K.O. Smrekovica, op}ina Breza, i poslovni prostor u Sarajevu Te{anjska broj 3 (KV-A PP 922), u povr{ini od 89,46 m2, broj k.~. 2767 K.O. Sarajevo LIV (stari premjer), i pokretne stvari likvidacionog du`nika, te nov~ana sredstva u iznosu od 220.000,00 KM, kao i ostala imovina, te pravo na naplatu potra`ivanja likvidacionog du`nika, po pravosna`nosti ovog rje{enja pripadaju osniva~u Muj~i} Ademu iz Br~ko Distrikta, Br~ko, ]umurovi}a 2. 

3.    Odre|uje se zadr`avanje nov~anog iznosa od 370.000,00 KM iz likvidacione mase, na posebnom ra~unu, na ime utu`enih potra`ivanja, koja sredstva }e glasiti na osniva~a navedenog u ta~ci 2. rje{enja kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Mostar, Poslovnica Te{anj - partija ra~una: 17-55-00001-7, a zabranjuje raspolaganje imenovanom osniva~u istim, dok se ne zavr{e svi postupci radi kojih se odre|uje ovo zadr`avanje koji }e se u daljem postupku voditi prema osniva~u Muj~i} Ademu iz Br~kog i ne bude izvr{ena naplata po istim, ukoliko bude odre|ena, a to se odnosi na: 

    a po okon~anju naprijed navedenih postupaka i izvr{enoj naplati po istim, ukoliko bude odre|ena, eventualna preostala sredstva pripa{}e osniva~u Muj~i} Ademu iz Br~kog. 

4.    Za isplatu materijalnih tro{kova prema likvidatoru, radnicima i advokatskih tro{kova, tro{kova prema Arhivu Srednje Bosne u Travniku na ime arhiviranja dokumentacije i drugih materijalnih tro{kova zadr`ava se iznos iz likvidacione mase od 40.000,00 KM, a ove tro{kove je likvidator du`an regulisati do pravosna`nosti rje{enja o likvidacionom postupku uz podno{enje izvje{taja sudu, te ostatak ovih sredstava staviti na raspolaganje osniva~u Muj~u} Ademu iz Br~kog zajedno sa sredstvima iz ta~ke 2. ovoga rje{enja. 

5.    Nala`e se ra~unovodstvu suda da isplati na ra~un Kamel osiguranja d.d. Te{anj ,,u likvidaciji" nov~ani iznos od 4.000,00 KM na trnsakcijski ra~un broj 1011600000100159 koji se vodi kod PBS dd Sarajevo Filijala Te{anj, a ova sredstva }e se staviti na raspolaganje Muj~i} Ademu iz Br~kog zajedno sa sredstvima iz ta~ke 2. ovog rje{enja. 

6.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora [kapur Hazim dipl. oec. iz Te{nja, lice odre|eno za likvidatora sa liste ste~ajnih upravnika, pravosna`no{}u ovog rje{enja. 

7.    Po pravosna`nosti ovog rje{enja, likvidirana firma brisat }e se iz registra firmi Kantonalnog suda Zenica zavedena pod brojem reg.ul.3-295 i drugih javnih registara, a ovo rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-825-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kantonalni sud u Zenici je po slu`benoj du`nosti na osnovu odredbe ~lana 385. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99 i 45/00) donio rje{enje o prestanku preduze}a kako slijedi: 

1.    "Samacro" Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Visoko, Buri}a br.3., U/I-2497/2002 od 25. 7. 2002. godine, registarski ulo`ak br. 1-6187. 

Na zahtjev povjerilaca podnesen sudu u pismenom obliku, najkasnije 60 dana od dana objavljivanja Rje{enja o prestanku preduze}a u "Slu`benim novinama Federacije BiH", registarski sud }e pokrenuti postupak likvidacije preduze}a. 


(so-872-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SIMA TRADE L.T.D.", d.o.o. Zenica, Dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu Zenica, ul. Vatrogasni put broj 3, koga zastupa Kukobat @eljko, direktor Dru{tva. 

Za likvidatora se postavlja Musli} Ziba iz @ep~a, Mala Tr`na broj 4. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti i Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici. 

Prijave potra`ivanja podnesene po protku roka od 30 dana ne}e se uzimati u obzir u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravosna`nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka likvidator }e biti razrije{en du`nosti, Dru{tvo }e se brisati iz registra koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici registarski broj 1-9062 po Rje{enju broj U/I-1327/04 od 30. 8.2004. godine. 

Predlaga~ se obavezuje da snosi sve tro{kove i obaveze nastale tokom likvidacionog postupka. 


(so-874-a/F/05) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajno vije}e objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad firmom Indusrija odje}e"IOM" d.o.o. Maglaj. 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja navedena firma brisat }e se iz registra firmi Kantonalnog suda Zenica, zavedena pod brojem reg. ul. 1-6610 i drugih javnih registara, a ovo rje{enje }e se objavit u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i Slu`benim novinama ZE-DO kantona. 


(so-875-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, "TENGDA INERNATIONAL" d.o.o. Zenica, Obalni bulevar b.b., osniva~a Sun Dingyuan iz Kine, a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg ulo{ku broj 1-7964. 

Likvidator JONJI] ANTO razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, "TENGDA INERNATIONAL" d.o.o. Zenica, Obalni bulevar b.b. osniva~a Sun Dingyuan iz Kine. 

Po pravosan`nosti Rje{enja broj: L-90/04 od 3. 6. 2005. godine kojim je zaklju~en likvidacioni postupak navedeno pravno lice brisat }e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-876-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Prove{}e se likvidacioni postupak nad firmom "Agroprom" proizvodnja, trgovina na veliko i malo d.o.o. Zenica. 

Za likvidatora se postavlja se Servan Kemal iz Zenice, Tali}a brdo br.17. 

Ova odluka }e se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-877-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Otvara se dana 31. 5. 2005. godine u 15 sati ste~ajni postupak nad firmom Drvna industrija "Zvijezda" d.d. Vare{, Vare{, Put mira broj 20. 

Za ste~ajnog upravnika imenuje se [kapur Hazim iz Te{nja, Krndija TKB 4/6 74260 Te{anj. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potra`ivanja kod Op}inskog suda Zenica na broj St-1/05, uz uplatu sudske takse na prijavu u iznosu od 30,00 KM, na ra~un ZE-DO kantona, broj 134-010-00000016-72 kod IK Banka Zenica, vrsta prihoda 722221, sa naznakom "prijava potra`ivanja u St-1/05". 

Podnosioci prijave moraju u svojoj prijavi navesti svoju firmu, sjedi{te, boravi{te, pravni osnov i iznos svog potra`ivanja, kao i broj svog `irora~una. 

Pozivaju se povjerioci da ste~ajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika navo|enjem predmeta na kojem se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potra`ivanje. 

Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. 

Sud }e naknadno odrediti ro~i{te za skup{tinu povjerilaca ( ispitno i izvje{tajno ro~i{te). 

Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 


(so-878-a-F/05) 


Op}inaski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Prove{}e se likvidacioni postupak nad firmom JP CENTAR ZA ZA[TITU OD PO@ARA "ZENICA" Zenica. 

Za likvidatora se postavlja [efket Gi~evi}, dosada{nji direktor firme. 

Ova odluka }e se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" 


(so-879-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Drvno industrijski komercijalni kompleks Dilaver d.j.l. Zenica. 

Razrje{ava se du`nosti likvidator Hod`i} Salih iz Zenice, Jalimanov put br.14. 

Po pravosna`nosti ovoga rje{enja navedena firma brisat }e se iz registarskog suda (Kantonalni sud Zenica), zavedena pod br. reg. ul. 1-1851, upisana po Rje{enju U/I-334/95 od 30.10.1995. godine i iz svih javnih registara, a ovo rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-880-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Dru{tvo za prevoz, trgovinu i usluge "AJDI" d.o.o. Zavidovi}i, Brezik b.b., a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg. ulo{ku broj 1-8717. 

Likvidator KRAJNI] HIMZO razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem : Dru{tvo za prevoz, trgovinu i usluge "AJDI" d.o.o. Zavidovi}i, Brezik b.b. 

Po pravosna`nosti Rje{enja broj L-152/04 od 3. 6.2005. godine kojim je zaklju~en likvidacioni postupak navedeno pravno lice brisat }e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-881-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Prove{}e se likvidacioni postupak nad firmom "ORD-CENTRUM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Olovo. 

Za likvidatora se postavlja Salihba{i} Fikret iz Olova, Zuki}i bb. 

Ova odluka }e se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-882-a-F/05) 


"MOPEK" D.D. u ste~aju objavljuje sljede}i 

DIOBNI POPIS
PRIJEDLOG GLAVNE DIOBE 

Na osnovu saglasnosti Odbora povjerilaca od 31. 5. 2005. godine, ste~ajni upravnik Hamid Tipura, dipl. ecc. iz Mostara ogla{ava diobni popis za glavnu diobu na osnovu ~lana 118. Zakona o ste~ajnom postupku koji se vodi nad ste~ajnim du`nikom MOPEK DD - U STE^AJU, Ju`ni logor bb, Mostar St. 9/04. 

Unov~en je glavni dio ste~ajne mase. Preostala neprodata imovina (pekara) bit }e tretirana u skladu sa ~lanom 124. stav 5. Zakona o ste~ajnom postupku. 

Iznos ste~ajne mase koja stoji na raspolaganju za diobu nakon odbijanja tro{kova postupka i ostalih obaveza ste~ajne mase iznosi 11.942,98 KM. 

Zbir utvr|enih potra`ivanja koja uzimanjem u obzir za diobu iznosi 89.072,00 KM. 

(so-891-a-F/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.     Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AMY COMERC" d.o.o. Sarajevo, ul. Antuna Hangija br. 120. 

2.     Za likvidatora se imenuje Hod`i} Abid iz Sarajeva, ul. D`amijska br. 21/11. 

3.     Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.     Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.     Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-1594/97 od 9. 7. 1997. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-19104, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.     Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.     Tro{kovi likvidacionog postupku padaju na teret osniva~a. 


(so-896-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Prove{}e se likvidacioni postupak nad firmom Privredno dru{tvo za prevoz, ugostiteljstvo, turizam i trgovinu "NAHL-TRANS" d.o.o. Zavidovi}i. 

Za likvidatora sa ste~ajne liste postavlja se [kapur Azra, dipl. oec. iz Te{nja, Krndija TKB 4/6. 

Ova odluka }e se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-902-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Preduze}em za proizvodnju, trgovinu i usluge "CHANG YUAN" Zenica, d.o.o. ul. Srpska Mahala broj 28, koju zastupa punomo}nik Jonji} Anto, advokat iz Zenice, osniva~a LI JIYU iz Kine, a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg. ulo{ku broj 1-7936. 

Likvidator Jonji} Anto, advokat iz Zenice, razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem: Preduze}em za proizvodnju, trgovinu i usluge "CHANG YUAN" Zenica, d.o.o. ul. Srpska Mahala broj 28. 

Po pravosna`nosti Rje{enja broj L-33/05 od 21. 6. 2005. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak, navedeno pravno lice brisa}e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-903-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: "TKANINA", Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Visoko, Bijela D`amija broj 10, osniva~a [ahinovi} Muharema, a koje je upisano u registar pravnih subjekata u registru koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici u reg ulo{ku broj 1-4588. 

Likvidator [ahinovi} Muharem razrje{ava se du`nosti likvidatora nad pravnim licem "TKANINA", Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Visoko, Bijela D`amija broj 10. 

Po pravosan`nosti Rje{enja broj L- 21/05 od 20. 6. 2005. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak, navedeno pravno lice brisa}e se iz registarskog ulo{ka koji se vodi kod Kantonalnog suda u Zenici i svih drugih javnih registara. 

Imovina pravnog lica predaje se osniva~u koji je preuzeo obavezu izmirenja eventualnih obaveza pravnog lica. 


(so-904-a-F/05) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Prove{}e se likvidacioni postupak nad firmom Prometno uslu`no dru{tvo "Metrica" d.o.o. Zenica. 

Za likvidatora se postavlja Imamovi} Sabrija iz Zenice, Rujev do 1a. 

Ova odluka }e se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-905-a-F/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AL KOLOR" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kasindolska br. 119. 

2.    Za likvidatora se imenuje Glum~evi} Amgijad iz Sarajeva, ul. Salke Terzi}a br. 5. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-2037/02 od 10. 12. 2002. evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-23930, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

(so-1252/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MEDIHEMODENT" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu na malo i veliko i spoljno-trgovinski promet medicinskim, hemijskim i stomatolo{kim proizvodima i opremom, Sarajevo, ul. Antuna Hangija br. 87. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Dedei} dr. Red`eb, ul. Antuna Hangija br. 87. Sarajevo. 

3.    Imovinske vrijednosti i to putni~ko vozilo Volkswagen "Golf" crvene boje, broj {asije WVWZZZ1GZMW516392 i broj motora JP901637 limuzina, godina proizvodnje 1991, registarske oznake 469-J-490, teretno vozilo "Hyundai" bijele boje, broj {asije KMFFD27APWU369885, broj motora D4BAV470292, zatvoreni, godina proizvodnje 1997. reg. oznake 869-A-093 i ku}a i dvori{te sagra|eni na parceli 1539 u povr{ini od 55 i 243 m2, upisani u z.k. ul. LIV/794 u k.o. Sarajevo, ostaju osniva~u Dedei} dr. Red`ebu, ul. Turhanija br. 1. Sarajevo. 

4.    Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra Kantonalnog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1844, a po Rje{enju broj UF/I-325/00 od 28. 4.2000. 

5.    Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

6.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1253/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EK-MAR" Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Juki}eva br. 120. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Boro Mari} iz Sarajeva, ul. Bajrama Zenunija br. 2. 

3.    Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra Kantonalnog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-24267, a po Rje{enju broj UF/I-1517/03 od 24. 7.2003. 

4.    Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1254/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MOTOUNION" Dru{tvo za spoljnu i unutra{nju trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kranj~evi}eva bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Azra Smajovi}, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra Kantonalnog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-18601, a po Rje{enju broj UF/I-3802/00 od 26. 11. 2001. godine. 

4.    Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1255/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CEPS SANITARIJE" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Hercegova~ka br. 3. Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje Pa{i} Mehdija, Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 37/XII. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-3774/00 od 10. 4. 2000. evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-22365, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-1256/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Jusi~i} Samiru, u pravnoj stvari predlaga~a "Interinvest" DOO Grada~ac, zastupanog po punomo}niku D`ani} Sal~inu, advokatu iz Tuzle, radi otvaranja ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "DAG-COM" DOO Grada~ac, zastupanog po punomo}niku Skenderovi} Midhatu, advokatu iz Tuzle, donio je dana 13. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom ste~ajnog du`nika "DAG-COM" DOO Kerep, Grada~ac. 

Za ste~ajnog upravnika imenuje se Haselji} Rahman ing. iz Grada~ca, ul. [ehitluci broj 56. 

Privremeni ste~ajni upravnik Mujanovi} Salih iz Tuzle du`an je izvr{iti primopredaju du`nosti ste~ajnom upravniku Haselji} Rahmanu iz Grada~ca i predati mu svu imovinu kojom upravlja, kao i poslovnu dokumentaciju koju je dobio i sa~inio. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objave rje{enja o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudu, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku, u dva primjerka sa dokazima o osnovanosti potra`ivanja i sa dokazom o uplati takse na prijavu u iznosu od 60,00 KM koja se upla}uje na ra~un TK-a broj 132-100-02560000-80. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objave rje{enja o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine du`nika. Pri tome je potrebno navesti predmete na kojim se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i osnov nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

Pozivaju se lica koja imaju obavezu prema ste~ajnom du`niku da te obaveze, bez odlaganja, izvr{avaju prema ste~ajnom du`niku. 

Ste~ajni postupak otvorenje dana 13. 6. 2005. godine u 14,00 sati, nakon ~ega je ovo rje{enje istaknuto na oglasnu plo~u suda. 

Otvaranje ste~ajnog postupka upisat }e se u sudski registar pravnih lica Kantonalnog suda Tuzla, te zemlji{ne knjige koje vodi Op}inski sud Grada~ac. 

Ro~i{te za skup{tinu povjerilaca na kojem se ispituju prijave potra`ivanja (ro~i{te za ispitivanje) zakazuje se za dan utorak 16. 8. 2005. godine sa po~etkom u 11,00 sati u sudnici broj 33/I. 

Ro~i{te za skup{tinu povjerilaca na kojem }e se ispitati prijave potra`ivanja (ro~i{te za ispitivanje) kao i za skup{tinu povjerilaca na kojoj }e se na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te) zakazuje se za dan utorak 30. 8.2005. godine sa po~etkom u 11,00 sati u sudnici broj 33/I. 


(so-1257/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Mi{kovi} Majda iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica "MUSICSHOP - ALF" DOO Tuzla, donio je dana 14. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem "MUSICSHOP - ALF" DOO Tuzla, upisan u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Tuzli br. 1-2220 na osnovu Rje{enja o upisu br. U/1-1373/01 od 07.07.2001. godine i 1-2220 na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-1910/01 od 27.11.2001. 

Likvidator Mi{kovi} Majda, k}i Seada iz Tuzle, ul. Fride Laufer broj 5, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u registru pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1258/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Mustafi} Muharema, sin Ibrahima iz Srebrenika, radi likvidacije pravnog lica "Motel" DOO za ugostiteljstvo i turizam Srebrenik, donio je dana 8. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem "Motel" DOO za ugostiteljstvo i turizam Srebrenik, upisan u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Tuzli br. 1 -9792 na osnovu Rje{enja o upisu br. U/I-25111/00 od 31. 8. 2001. godine. 

Likvidator Mustafi} Muharem sin Ibrahima iz Srebrenika, ul. Ivana Markovi}a bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u registru pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1259/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Ali} Senije iz Srebrenika, radi likvidacije pravnog lica "Olma" DOO Srebrenik, donio je dana 8. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem "Olma" DOO Srebrenik, upisan u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Tuzli br. 1-11809 na osnovu Rje{enja o upisu br. U/I-4644/00 od 15. 8. 2000. godine. 

Likvidator Ali} Senija iz Srebrenika, Bjelave bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u registru pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1260/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Ali} Naze iz Miri~ine, radi likvidacije pravnog lica "Zonamerc" DOO Srebrenik donio je dana 8. 6. 2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem "Zonamerc" DOO Srebrenik, upisan u registarski ulo`ak Kantonainog suda u Tuzli br. 1-10561 na osnovu Rje{enja o upisu br. U/I-2592/99 od 17. 11. 1999. godine. 

Likvidator Ali} Naza iz Miri~ine, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u registru pravnih lica Kantonainog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1261/05) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje sljede}i 

OGLAS 

OTVARA SE postupak likvidacije nad Gospodarskim Dru{tvom "MGE MEDIA" d.o.o. Mostar, Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Mostar, upisanog u registarski ulo`ak @upanijskog -Kantonalnog suda Mostar broj 1-10830 na temelju Rje{enja o upisu broj Tt.640/02 od 22. 11. 2002.godine. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se @arko Zovko iz Mostara, ul. Akademika Ivana Zovke br. 14. 

Likvidator je du`an ODMAH izvr{iti popis imovine i sve obveze Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rje{enje o otvaranju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Pozivaju se svi povjeritelji likvidacijskog du`nika da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjeritelja, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~ivanju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, pravna osoba-dru{tvo }e se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

RO^I[TE za ispitivanje prijava potra`ivanja odr`at }e se dana SRIJEDA 24. 8. 2005.godine u 13,00 sati. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret dru{tva. 


(so-1262/05) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje sljede}i 

OGLAS 

OTVARA SE postupak likvidacije nad Gospodarskim Dru{tvom "DRIJENKOMERC" proizvodnja, trgovina i usluge, sa sjedi{tem u Neumu, Stjepana Radi}a 37, upisanog u registarski ulo`ak @upanijskog -Kantonalnog suda Mostar broj 1-2778 na temelju Rje{enja o upisu broj U/I-461/92 odl9.03.1992.godine i rje{enjem o preregistraciji Dru{tva broj Tt-368/01 od 23. 7. 2001.godine. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Josip Maslac iz Neuma, ulica Zagreba~ka br. 6. 

Likvidator je du`an ODMAH izvr{iti popis imovine i sve obveze Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rje{enje o otvaranju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Pozivaju se svi povjeritelji likvidacijskog du`nika da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjeritelja, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~ivanju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, pravna osoba-dru{tvo }e se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

RO^I[TE za ispitivanje prijava potra`ivanja odr`at }e se dana SRIJEDA 24. 8. 2005.godine u 11,30 sati. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret dru{tva. 


(so-1263/05) 


Op}inski sud u Biha}u daje slijede}i 

OGLAS 

PROVEST ]E SE likvidacioni postupak nad firmom DJL ,,AD-Komerc" iz Bu`ima -Mrazovac broj 83 , upisano u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Biha} 1-2967-00 a po upisu U/I-140/2000 od 19. 1. 2000. god. a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoje potra`ivanje likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. 

Za likvidatora firme DJL ,,AD-Komerc" iz Bu`ima postavlja se Dizdarevi} Asim sin Arifa iz Bu`ima -Mrazovac br. 83..ro|. 10. 5.1966. godine sa stalnim prebivali{tem u Bu`imu-Mrazovac br. 83. dosada{nji direktor ovla{ten za zastupanje ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka i pravomo}nosti rje{enja o zaklju~enju postupka nad DJL ,,AD-Komerc" Bu`im brisat }e se iz registra Kantonalnog suda u Biha}u a osniva~ se obavezuje da snosi tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog suda a izvr{it }e se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru Kantonalnog suda Biha} . 


(so-1264/05) 


Op}inski sud u Biha}u daje slijede}i: 

OGLAS 

Op}inski sud u Biha}u donio je Rje{enje pod posl.br. RL-56/04 o provo|enju likvidacionog postupka nad firmom DOO " Rubin-Safir-Merc" Cazin sa sjedi{tem u ul. Hasana Mujezinovi}a bb Cazin osniva~a Be{irevi} Suada, sina Muhameda, nastanjenog na adresi u Biha}u ul. D`ani}a Mahala br.13. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja likvidacioni postupak bit }e zaklju~en. 

Za likvidatora navedene firme postavljen je Be{irevi} Suad iz Biha}a, osniva~ firme. 

Po proteku navedenog roka i pravomo}nosti rje{enja o zavr{etku postupka likvidacije DOO "Rubin-Safir-Merc" Cazin brisat }e se iz sudskog registra Kantonalnog suda Biha} upisanog u reg.ulo`ak br. 1-4l0-00 i iz svih javnih registara. 


(so-1266/05) 


Op}inski sud u Ora{ju daje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Op}inskog suda u Ora{ju broj Rl-28/05 od 14. 6. 2005 godine pokrenut je postupak likvidacije nad pravnim licem "Slobodna Zona Ora{je" d.o.o. Ora{je. 

Za likvidatora je postavljen zakonski zastupnik Ru`ica @ivkovi} iz Donje Mahale , ul. Bana Josipa Jela~i}a br. 91. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objave oglasa prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko nitko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, zaklju~it }e se likvidacioni postupak. 

Pozivaju se povjerioci da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i suda. 

Pozivaju se du`nici da svoje dugove bez odgode izmire. Ro~i{te za ispitivanje potra`ivanja odredit }e se naknadno. 


(so-1247/05) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje sljede}i 

OGLAS 

OTVARA SE postupak likvidacije nad Dru{tvom "POTA-TRADE" d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, ulica Gornje Polje br. 23 A, upisano u registarski ulo`ak @upanijskog - Kantonalnog suda Mostar broj 1-10793 a na osnovu Rje{enja o upisu u sudski registar broj Tt-654/02 od 8. 10. 2002.godine. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Fatima Alikadi} iz Konjica, ulica Zuke D`umhura broj 8 b/8. 

Likvidator je du`an ODMAH izvr{iti popis imovine i sve obveze Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rje{enje o otvaranju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Pozivaju se svi povjeritelji likvidacijskog du`nika da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa, na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjeritelja, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~ivanju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, pravna osoba- dru{tvo }e se brisati iz registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

RO^I[TE za ispitivanje prijava potra`ivanja odr`at }e se dana UTORAK 6. 9. 2005. GODINE U 12,00 SATI. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret Dru{tva. 


(so-1276/05) 


Op}inski sud u Tuzli, kao ste~ajni sud, po ste~ajnom sudiji God`irov Milanu odlu~uju}i o prijedlogu predlaga~a Huski} Hasana, Skenderovi} Nasira, Okanovi} Sifeta, Sivi} Mehmedalije, ^aji} Hatid`e, Dahi} Hasana, Bilajac Suada, Be~irovi} Vedada i Mujanovi} Senahida, radi otvaranja ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika D.D. PD "Napredak" Grada~ac, na ste~ajnom postupku dana 14. 6. 2005. godine u prisustvu privremenog ste~ajnog upravnika Hasleji} Rahmana i v. d. direktora Mujanovi} Senahida, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

OTVARA SE ste~ajni postupak nad imovinom ste~ajnog du`nika DD PD "Napredak" Grada~ac. 

Za ste~ajnog upravnika imenuje se ing. Haselji} Rahman iz Grada~ca u ul. [ehitluci broj 56. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objave rje{enja o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudu, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku, u dva primjerka sa dokazima o osnovanosti potra`ivanja i sa dokazom o uplati takse na prijavu u iznosu od 60,00 KM koja se upla}uje na ra~un TK broj 132-100-02560000-80. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objave rje{enja o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetu imovine du`nika. Pri tome je potrebno navesti predmete na kojim se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i osnov nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

Pozivaju se lica koja imaju obavezu prema ste~ajnom du`niku da te obaveze, bez odlaganja, izvr{avaju prema ste~ajnom du`niku. 

Ste~ajni postupak otvoren je dana 14. 6. 2005. godine u 15,00 sati, nakon ~ega je ovo rje{enje istaknuto na oglasnu plo~u suda. 

Otvaranje ste~ajnog postupka upisat }e se u sudski registar pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, te zemlji{ne knjige koje vodi Op}inski sud Grada~ac. 

Ro~i{te za Skup{tinu povjerilaca na kojem }e se ispitati prijave potra`ivanja (ro~i{te za ispitivanje) kao i za Skup{tinu povjerilaca na kojoj }e se na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te) zakazuje se za dan ~etvrtak, 11. 8. 2005. godine sa po~etkom u 11,00 sati u sudnici broj 51/II. 


(so-1277/05) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Suljki} Fikreta iz @ivinica, radi likvidacije pravnog lica d.j.l. "Ferocin" @ivinice, donio je 15.04.2005. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

ZAKLJU^UJE SE likvidacioni postupak nad pravnim licem d.j.l. "Ferocin" @ivinice upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Tuzli broj 1-5505, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-1257/95 od 9. 1. 1996. godine. 

Likvidator Suljki} Fikret sin [ahima iz @ivinica ul. 18. hrvatske brigade broj 4, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Preostala imovina dru{tva koja se sastoji od nekretnine ozna~ene kao k~.br. 1821/18 pa{njak zv: "Maline" u povr{ini od 2.463 m2 upisan u zk.ul.br. 2334 k.o. Husino po starom premjeru sa pravom kori{tenja na zemlji{tu radi izgradnje proizvodne hale u korist d.j.l. "Ferocin" iz @ivinica sa 1/1 dijela, a po novom premjeru ozna~ena kao k~.br. 303/24 zv. "Maline" ekonomsko dvori{te povr{ine 1.873 m2 i k~.br. 303/34 zv. "Maline" privredna zgrada povr{ine 590 m2 {to ukupno iznosi 2.463 m2, obje upisane u PL. br. 711 k.o. Spre~a sa dijelom posjeda na d.j.l. "Ferocin" @ivinice od 1/1, ostaje osniva~u dru{tva. 

Po pravnosna`nosti ovog rje{enja po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1278/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GORENJE KUHINJE" Sarajevo, ul. Kamenolom br. 11, Bla`uj. 

2.    Za likvidatora se imenuje Mulaosmanovi} Mirzeta na adresi Kamenolom br. 11, Bla`uj. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj rje{enja UF/I-1849/03 od 7. 11. 2003. godine, broj UF/I -1469/02 od 6. 9. 2002. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-23187, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-1283/05) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Prove{}e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CONNECT" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za projektovanje, in`injering, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Milana Preloga br. 1. 

2.    Za likvidatora se imenuje Mikovi} Nenad iz Sarajeva, ul. Antuna Branka [imi}a br. 4. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Kantonalnom sudu Sarajevo - Odjeljenje za registar, na broj UF/l-968/02 od 27. 5. 2002. godine i UF/l-2546/99 od 18. 1. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-20658, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavi}e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


(so-1284/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Saki} D`evada iz Lukavca, radi likvidacije pravnog lica "COMPANY D@ENEX" DOO Lukavac, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 6. 2005. godine donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem "COMPANY D@ENEX" DOO Lukavac. 

Za likvidatora se postavlja Saki} D`evad iz Lukavca, ul. Armije BiH. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-1285/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Podgor~evi} Sakib iz @ivinica ul. Topli~ka br. 150, radi likvidacije pravnog lica DOO "PODGOR^EVI]" @ivinice, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 6. 2005. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "PODGOR^EVI]" @ivinice. 

Za likvidatora se postavlja Podgor~evi} Sakib iz @ivinica, ul. Topli~ka br. 150. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1286/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Saki} D`evada iz Lukavca, radi likvidacije pravnog lica DOO "M-ED BH" Lukavac, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 6. 2005. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "M-ED BH" Lukavac. 

Za likvidatora se postavlja Saki} D`evad iz Lukavca. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1287/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Mulaosmanovi} Kemala iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica DOO "FAREX" EXPORT-IMPORT TUZLA, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 6. 2005. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "FAREX" EXPORT-IMPORT TUZLA. 

Za likvidatora se postavlja Mulaosmanovi} Kemal, sin Red`e iz Tuzle, ul. Meme Suljetovi}a 71. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1288/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Divovi} Vladana iz Tuzle, ul. Voje Ivanovi}a broj 31, radi likvidacije pravnog lica DOO "CHARME-MUSIC" Tuzla, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 6. 2005. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "CHARME-MUSIC" Tuzla. 

Za likvidatora se postavlja Divovi} Vladan iz Tuzle, ul. Voje Ivanovi}a broj 31. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1289/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Ismajlovski Red`epa iz Tuzle, ul. Albina Herljevi}a broj 10/15, radi likvidacije pravnog lica "REIS" DOO Tuzla, na ro~i{tu odr`anom dana 27. 4. 2005. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem "REIS" DOO Tuzla. 

Za likvidatora se postavlja Ismajlovski Red`ep iz Tuzle, ul. Albina Herljevi}a broj 10/15. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1290/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Mahi} Enes iz Lukavca, radi likvidacije pravnog lica DOO "NOVA ROMSKA NADA" Lukavac, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 6. 2005. godine donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "NOVA ROMSKA NADA" Lukavac. 

Za likvidatora se postavlja Mahi} Enes iz Lukavca, ul. Macan Marije br. 12. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


(so-1291/05) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Hasi} Behad iz Gra~anice, Hajdarevac bb, radi likvidacije pravnog lica "ELFAX" DOO Gra~anica, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 6. 2005. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem "ELFAX" DOO Gra~anica. 

Za likvidatora se postavlja Hasi} Behad iz Gra~anice, Hajdarevac bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz registra pravnih lica Kantonalnog suda u Tuzli, kao i svim javnim registrima. 


(so-1292/05) 


Op}inski sud u Biha}u daje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "SAJ-S SA" Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u ul. I biha}ke ~ete br. 50, osniva~a Majeti} Muenese iz Biha}a, ul. I biha}ke ~ete br. 50, ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz pethodnog stava postavlja se Majeti} Muenesa, k}i Enesa iz Biha}a, ul. I Biha}ke ~ete br. 50, dosada{nji direktor ovla{ten za zastupanje ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog rje{enja i pravomo}nosti rje{enja o zaklju~enju postupka, DOO "SAJ-S SA" Biha}, upisana u registarski ulo`ak broj 1-4731-00, brisat }e se iz registra Kantonalnog suda Biha} i iz svih javnih registara a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Kantonalnog suda Biha}. 


(so-1293/05) 


Op}inski sud u Biha}u daje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu Export -Import i usluge "Zih-company" Velika Kladu{a, sa sjedi{tem u Velikoj Kladu{i, Donja Slapnica bb, osniva~a Ponjevi} Izeta. Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz pethodnog stava postavlja se Ponjevi} Izet, sin Ibrahima iz Velike Kladu{e, Donja Slapnica bb, osniva~ ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog rje{enja i pravomo}nosti rje{enja o zaklju~enju postupka, DOO "Zih -Company" Velika Kladu{a, upisana u registarski ulo`ak broj 1-5059-00 brisat }e se iz registra Kantonalnog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Kantonalnog suda Biha}. 


(so-1294/05) BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 


NOVI TRAVNIK 

Kantonalni sud u Novom Travniku, po sudiji Zuhdiji ]osi}u, sa zapisni~arem Senadom Kadi}, u postupku brisanja iz sudskog registra Dru{tva "BALTIC" D.O.O. Travnik, po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-533/04 od 29. 11. 2004.g., na temelju odredbi ~lana 52. stav 3. (a - c) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/03), dana 4. 2. 2005.g. donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

ODOBRAVA SE brisanje iz sudskog registra registracije Dru{tva "BALTIC" D.O.O. Travnik, upisano Rje{enjem U/I-237/01 od 20. 6. 2001.g., ~iji je osniva~ Miro Balti}, koji je ujedno i ovla{teno lice za zastupanje, upisano u registar ovog suda broj 1-4132, koji postupak je pokrenut po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-533/04 od 29. 11. 2004. g. 

U skladu sa ~lanom 52. stav 2. (d) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar, obavijest o ispisu ne uti~e na primjenjivost drugih zakona, uklju~uju}i i Zakon o ste~aju i likvidaciji, niti negativno uti~e na prava tre}ih osoba protiv subjekta registracije, osniva~a i/ili drugih odgovornih osoba, koja obavijest o ispisu }e biti objavljena tek 3 mjeseca nakon odobrenja ovog zahtjeva za brisanje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-865-a-F/05) 


Kantonalni sud u Novom Travniku, po sudiji Zuhdiji ]osi}u, sa zapisni~arem Senadom Kadi}, u postupku brisanja iz sudskog registra Dru{tva "NT UVOZ-IZVOZ" D.O.O. Novi Travnik, po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-4522/04 od 20. 12. 2004. g., na temelju odredbi ~lana 52. stav 3. (a - c) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/03), dana 4. 2. 2005.g. donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Odobrava se brisanje iz sudskog registra registracije Dru{tva NT UVOZ-IZVOZ" D.O.O. Novi Travnik, upisano Rje{enjem U/I-396/01 od 9. 10. 2001. g., ~iji je osniva~ Dragan Kaji}, koji je ujedno i ovla{teno lice za zastupanje, upisano u registar ovog suda broj 1-4182, koji postupak je pokrenut po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik. 

U skladu sa ~lanom 52. stav 2. (d) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar, obavijest o ispisu ne uti~e na primjenjivost drugih zakona, uklju~uju}i i Zakon o ste~aju i likvidaciji, niti negativno uti~e na prava tre}ih osoba protiv subjekta registracije, osniva~a i/ili drugih odgovornih osoba, koja obavijest o ispisu }e biti objavljena tek 3 mjeseca nakon odobrenja ovog zahtjeva za brisanje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-866-a-F/05) 


Kantonalni sud u Novom Travniku, po sudiji Zuhdiji ]osi}u, sa zapisni~arem Senadom Kadi}, u postupku brisanja iz sudskog registra Dru{tva "PANISIS COMPANY D.O.O. Ttravnik, po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-4512/04 od 20. 12. 2004.g., na temelju odredbi ~lana 52. stav 3. (a - c) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/03), dana 4. 2. 2005.g. donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Odobrava se brisanje iz sudskog registra registracije Dru{tva "PANISIS COMPANY D.O.O. Ttravnik, upisano Rje{enjem U/I-191/01 od 15. 5. 2001.g., ~iji je osniva~ Mato Bari{i}, koji je ujedno i ovla{teno lice za zastupanje, upisano u registar ovog suda broj 1-4120, koji postupak je pokrenut po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik, broj 10/05-4-15-4512/04 od 20. 12. 2004.g. 

U skladu sa ~lanom 52. stav 2. (d) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar, obavijest o ispisu ne uti~e na primjenjivost drugih zakona, uklju~uju}i i Zakon o ste~aju i likvidaciji, niti negativno uti~e na prava tre}ih osoba protiv subjekta registracije, osniva~a i/ili drugih odgovornih osoba, koja obavijest o ispisu }e biti objavljena tek 3 mjeseca nakon odobrenja ovog zahtjeva za brisanje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-867-a-F/05) 


Kantonalni sud u Novom Travniku, po sudiji Zuhdiji ]osi}u, sa zapisni~arem Senadom Kadi}, u postupku brisanja iz sudskog registra Dru{tva "BADA PROMET" D.O.O. Nova Bila, Travnik, po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-4517/04 od 20. 12. 2004.g., na temelju odredbi ~lana 52. stav 3. (a - c) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/03), dana 4. 2. 2005.g. donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Odobrava se brisanje iz sudskog registra registracije Dru{tva "BADA PROMET" D.O.O. Nova Bila, Travnik, upisano Rje{enjem U/I-308/01 od 31. 7. 2001.g., ~iji je osniva~ Danijela Babi}, koja je ujedno i ovla{teno lice za zastupanje, upisano u registar ovog suda broj 1-4159, koji postupak je pokrenut po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-4517/04 od 20. 12. 2004.g. 

U skladu sa ~lanom 52. stav 2. (d) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar, obavijest o ispisu ne uti~e na primjenjivost drugih zakona, uklju~uju}i i Zakon o ste~aju i likvidaciji, niti negativno uti~e na prava tre}ih osoba protiv subjekta registracije, osniva~a i/ili drugih odgovornih osoba, koja obavijest o ispisu }e biti objavljena tek 3 mjeseca nakon odobrenja ovog zahtjeva za brisanje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-868-a-F/05) 


Kantonalni sud u Novom Travniku, po sudiji Zuhdiji ]osi}u, sa zapisni~arem Senadom Kadi}, u postupku brisanja iz sudskog registra Dru{tva "IVO[EVI]" D.O.O. Fojnica, po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-533/04 od 29. 11. 2004. g., na temelju odredbi ~lana 52. stav 3. (a - c) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/03), dana 4. 2. 2005.g. donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Odobrava se brisanje iz sudskog registra registracije Dru{tva "IVO[EVI]" D.O.O. Fojnica, upisano Rje{enjem U/I-1383/00 od 12. 12. 2000.g., ~iji je osniva~ Josip Ivo{evi}, koji je ujedno i ovla{teno lice za zastupanje, upisano u registar ovog suda broj 1-4013, koji postupak je pokrenut po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-533/04 od 29. 11. 2004.g. 

U skladu sa ~lanom 52. stav 2. (d) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar, obavijest o ispisu ne uti~e na primjenjivost drugih zakona, uklju~uju}i i Zakon o ste~aju i likvidaciji, niti negativno uti~e na prava tre}ih osoba protiv subjekta registracije, osniva~a i/ili drugih odgovornih osoba, koja obavijest o ispisu }e biti objavljena tek 3 mjeseca nakon odobrenja ovog zahtjeva za brisanje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-869-a-F/05) 


Kantonalni sud u Novom Travniku, po sudiji Zuhdiji ]osi}u, sa zapisni~arem Senadom Kadi}, u postupku brisanja iz sudskog registra Dru{tva "GABRIJEL & CO" D.O.O. Fojnica, po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava -Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-4520/04 od 20. 12. 2004.g., na temelju odredbi ~lana 52. stav 3. (a - c) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/03), dana 4. 2. 2005.g. donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Odobrava se brisanje iz sudskog registra registracije Dru{tva "GABRIJEL & CO" D.O.O. Fojnica, upisano Rje{enjem U/I-1080/00 od 3. 7. 2000. g., ~iji je osniva~ Gojko Mili~evi}, koji je ujedno i ovla{teno lice za zastupanje, upisano u registar ovog suda broj 1-967, koji postupak je pokrenut po zahtjevu Federalnog ministarstva finansija Porezna uprava - Sredi{nji ured Sarajevo, Regionalna istra`na jedinica Novi Travnik broj 10/05-4-15-4520/04 od 20. 12. 2004.g. 

U skladu sa ~lanom 52. stav 2. (d) Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar, obavijest o ispisu ne uti~e na primjenjivost drugih zakona, uklju~uju}i i Zakon o ste~aju i likvidaciji, niti negativno uti~e na prava tre}ih osoba protiv subjekta registracije, osniva~a i/ili drugih odgovornih osoba, koja obavijest o ispisu }e biti objavljena tek 3 mjeseca nakon odobrenja ovog zahtjeva za brisanje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


(so-870-a-F/05) [IROKI BRIJEG 

@upanijski sud [iroki Brijeg objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Federalno ministarstvo financija, Financijska policija-Postaja Ljubu{ki, podnijelo je ovom sudu dana 1. 4. 2005 godine zahtjeve za pokretanje postupka brisanja subjekata registracije iz sudskog registra temeljem ~lanka 52. a-d Zakona o amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije", broj 13/03) za ni`e navedena dru{tva: 

1.     LJUBO PROM d.o.o. Grude, sa sjedi{tem u Grudama, Sovi}i bb (ovla{tena osoba za zastupanje Ljubo Sli{kovi}). Ponovno ro~i{te po zahtjevu za brisanje iz sudskog registra zakazano je za dan (utorak) 19. 7. 2005. godine u 9 sati u zgradi @upanijskog suda [iroki Brijeg. 

2.     LENEX d.o.o. Posu{je, sa sjedi{tem u Posu{ju. Bro}anac bb (ovla{tena osoba za zastupanje Davor Rogi}). Ponovno ro~i{te po zahtjevu za brisanje iz sudskog registra zakazano je za dan (utorak) 19. 7. 2005 godine u 9 sati i 30 minuta u zgradi @upanijskog suda [iroki Brijeg. 

Pozivaju se zainteresirane strane: vjerovnici, ~lanovi subjekta registracije i direktor subjekta registracije da dostave primjedbe na predlo`eno brisanje, pismenim podneskom ovom sudu, zajedno sa prate}im dokazima do zakazanog saslu{anja, te da sudjeluju na zakazanom ro~i{tu. 

Neodgovaranje na obavijest ili neprisustovanje saslu{anju po zahtjevu za brisanje iz sudskog registra ima kao rezultat saslu{anje po zahtjevu i dono{enje kona~ne odluke. 


(so-862-a-F/05) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]A DOKUMENTA SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


KANTON SARAJEVO 

Arifovi}/Teufik/Aji{a, Li~nu kartu broj 04BRC9804 izdata PU Centar Sarajevo 

119/1 

Ple{e/Mirko/Robert, Li~nu kartu broj 03BSC1644 izdata PU Novo Sarajevo 

119/4 

]atovi}/[erif/[efket, Li~nu kartu broj 04BQD0845 izdata PU Ilid`a 

119/6 

]atovi}/[erif/[efket, Voza~ku dozvolu broj 04BQA9948 izdata PU Ilid`a 

119/7 

]atovi}/[erif/[efket, Saobra}ajnu dozvolu broj BR 1815683 za vozilo reg. broja 407-T-600 izdata PU Ilid`a 

119/8 

Zejnilagi}/Hamid/Aida, Bankovna kartica broj 13-00-04093-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

119/9 

Trklja/Ramiz/Meho, Licencu za rad taxi djel. "D" broj 0001947 izdata Min. prom. i kom. ZE DO Kantona Zenica 

119/10 

Glu{ac/[emso/Safet, Odobrenje za rad autoprevznika po rje{enju broj 03-27-270/02 izdato Op}ina Novo Sarajevo 

119/11 

Matovi}/Rade/Nada, Li~nu kartu broj 04BMD0068 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

119/12 

Matovi}/Manojlo/Dalibor, Li~nu kartu broj 04BMD0070 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

119/13 

[arkanovi}/Manojlo/Dragana, Li~nu kartu broj 03BMA5269 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

119/14 

Sal~i}/Ahmet/Dubravka, Li~nu kartu broj 0BSB6724 izdata PU Novo Sarajevo 

119/15 

Be{irevi}/Dragan/Vida, Li~nu kartu broj 03BSB0453 izdata PU Novo Sarajevo 

119/16 

Hod`i}/Ru`dija/Milaheta, Li~nu kartu broj 04BQB1554 izdata PU Ilid`a 

119/17 

Damjanovi}/Ivan/Ratomir, Voza~ku dozvolu broj 20973 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

119/18 

Izberovi}/[u}ro/Irma, Svjedo~anstvo I /prvog/ razreda Mje{. sred. Birotehni~ke {kole V gimnazije u Sarajevu 

119/19 

Eterovi}/Zdenko/Omar, Li~nu kartu broj 03BRC0963 izdata PU Centar Sarajevo 

119/21 

Eterovi}/Zdenko/Omar, Voza~ku dozvolu broj 03BRA5180 izdata PU Centar 

119/22 

Miljkovi}/Emin/Goran, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

119/25 

Metanovi}/Red`ep/Ru`dija, Li~nu kartu broj 04BTJ1707 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

119/26 

Metanovi}/Red`ep/Ru`dija, Voza~ku dozvolu broj 04BTD6027 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

119/27 

Lokvan~i}/Ha{im/Memsud, Li~nu kartu broj 04BQB2959 izdata PU Ilid`a 

119/29 

Omerhod`i}/Mujo/Kasim, Li~nu kartu broj 04DAA2202 izdata PU Breza 

119/30 

Omerhod`i}/Mujo/Kasim, Voza~ku dozvolu broj 04DAA0669 izdata PU Breza 

119/31 

Bajrami/Nazmija/[penzi, Voza~ku dozvolu broj 8202 izdata PU Sanski Most 

119/32 

Bu~uk/Halid/Aida, Svjedo~anstva od V-VIII razreda Osnovne {kole Hrasno Sarajevo 

119/33 

Kamber/Mirza/Tarik, Indeks Pravnog fakulteta Sarajevo Sarajevo 

119/34 

[ubo/Meho/Zulija, Li~nu kartu broj 03BSB9866 izdata PU Novo Sarajevo 

119/35 

Mekani}/Hazim/Hazima, Svjedo~anstvo II razreda Pete Gimnazije u Sarajevu 

119/37 

Sirbubalo/Osman/Dervi{, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Fo~a 

119/38 

Hasi}/Senad/Kemal, Li~nu kartu broj 04BMD2015 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

119/39 

D`omba/Mirsad/Selma, Li~nu kartu broj 03BQA6597 izdata PU Ilid`a 

119/40 

Mila~ak/Sreto/Milan, Diploma Pravnog fakulteta u Sarajevu 

119/41 

Mitrovi}/Miomir/Vesna, Svjed. od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita [kole primjenjen. umjetnosti u Sarajevu 

119/43 

Male{i}/Josip/Josip, Svjedo~anstvo VIII razreda Osnovne {kole 25 maj Sarajevo 

119/44 

Aganovi}/Sead/Nermin, Li~nu kartu broj 03BSA1058 izdata PU Novo sarajevo 

119/45 

Aganovi}/Sead/Nermin, Voza~ku dozvolu broj 04BSB1975 izdata PU Novo Sarajevo 

119/46 

^ard`i}/Mehmed/Avdo, Voza~lku dozvolu broj 61235 izdata PU Novo Sarajevo 

119/48 

Janjo{/Fadil/Fuad, Vojnu knji`icu broj 1980973 izdata od Minist. odbrane odjelj. Centar Sarajevo 

119/49 

Kelava/An|elko/Danijel, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

119/50 

Nik{i}/Osman/Senada, Svjedo~anstvo II/drugog/ razreda Tekstilne tehni~ke {kole u Sarajevu 

119/51 

@igovi}/Safet/Fatima, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

119/53 

Omerovi}/Omer/Sada, Li~nu kartu broj 05BRF7144 izdata PU Centar Sarajevo 

119/56 

Had`i}/Sabrija/\enan, Li~nu kartu broj 04BRE9491 izdata PU Centar Sarajevo 

119/57 

^engi}/Tarik/Damir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

119/58 

Maraus/Karlo/Krunoslav, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

119/61 

Kabilovi}/Re{id/Edin, Svjedo~anstvo I razreda U~iteljsle {kole u Sarajevu 

119/62 

Kurud`ija/Fejzo/Ned`ib, Odobrenje za rad za vlas.- potrebe izdato po rje{enju br 06-27-630/00 izdato Op}ina Ilid`a 

119/63 

Pa{i}/Avdo/Mirsada, Bankovnu karticu broj 190019313-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

119/64 

Salahovi}/Kasim/Emir, Li~nu kartu broj 03BRC3349 izdata PU Centar Sarajevo 

119/65 

Mujan/Avdo/Edin, Li~nu kartu broj 04BOA2721 izdata PU Had`i}i 

119/66 

Pirnat/Luka/Luka, Indeks postdiplomskog studija 3/88 Medicinskog fakul. porod. medicine u Sarajevu 

119/69 

Ibrahimovi}/Omer/Aida, Li~nu kartu broj 03BMA8362 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

119/71 

Bajramovi}/Kasim/Aziz, Voza~ku dozvolu broj 04BRB0613 izdata PU Centar Sarajevo 

119/72 

Hrustempa{i}/[erif/Fe|a, Li~nu kartu broj 04BSF1558 izdata PU Novo Sarajevo 

119/74 

Hrustempa{i}/[erif/Fe|a, Voza~ku dozvolu broj 05BSC4073 izdata PU izdata PU Novo Sarajevo 

119/75 

[uvalija/Mustafa/Belma, Paso{ broj 3593242 od 30.07.2002. izdat MUP Kantona Sarajevo 

119/76 

Bali}/Mustafa/Ajla, Svjedo~anstvo I/prvog/razreda Srednjo{kolskog centra Vogo{}a 

120/2 

Tuzlak/Safet/Amina, Li~nu kartu broj 04BRD2529 izdata PU Centar Sarajevo 

120/3 

Mati}/Niko/Anela, Li~nu kartu broj 04DPA7103 izdata PU Kiseljak 

120/5 

Jonuz/Nazif/Smaila, Bankovnu karticu 130000353-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

120/6 

Jonuz/Nazif/Smaila, Diploma broj 2771 od 26.09.1970 Pedago{ke akademije u Sarajevu 

120/7 

Bukva/\emal/Nermin, Rje{enje broj 03-20-1277/05 doma}a radinost izdato Op}ina Novi Grad Sarajevo 

120/8 

Paro/Mijo/Jelena, Li~nu kartu broj 04BSE7374 ozdata PU Novo Sarajevo 

120/9 

Saltaga/Salih/Rasim, Li~nu kartu broj 04BSD2494 izdata PU Novo Sarajevo 

120/10 

Mari}/Stevan/Mirjana, Li~nu kartu broj 03BNA0745 izdata u PU  Vogo{}a 

120/12 

Kurtalija-Kari{ik/Re{id/Amela, Li~na karta broj 03BTC1195 izdata u PU  Novi Grad 

120/13 

Zeli}/Nikola/Ilija, Diploma Fakulteta Politi~kih nauka u Sarajevu 

120/14 

D`ananovi}/Mehmed/Alma, Li~nu kartu broj 05BQE3744 izudata u PU  Ilid`a 

120/17 

Kamberovi}/Asim/Aida, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Centar 

120/18 

Tambur/Bogdan/Ranko, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Ilid`a 

120/19 

Ma{i}/Osman/Sadik, Rje{enje za obav.sam.djel. broj 06-27-871/99 izdato Op}ini Ilid`a 

120/20 

Smajlovi}/Ramo/Refik, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Srebrenica 

120/21 

^ubro/Husein/Suad, Voza~ka dozvola broj 03BMA3487 izdata u PU  Stari Grad 

120/24 

^ubro/Husein/Suad, Li~nu kartu broj 03BMB3299 izdata u PU  Stari Grad 

120/25 

Ra~i}/Jusuf/Volga, Voza~ka dozvola broj 03BSA3919 izdata u PU  Novo Sarajevo 

120/26 

Ra~i}/Jusuf/Volga, Li~na karta broj 03BSB7388 izdata u PU Novo Sarajevo 

120/27 

Gond`o/Hazim/Anel, Voza~ka dozvola broj 04DBA0932 izdata u PU  Vare{ 

120/28 

Gond`o/Hazim/Anel, Li~na karta broj 04DBA4054 izdata u PU  Vare{ 

120/29 

Radmilovi}/Nedeljko/Borika, Svjedo~anstvo od I-IV i dip.o zav.ispitu Prva gimnazija u Sarajevu 

120/30 

Kraji{nik/Beni/Ensar, Li~nu kartu broj 04BNA7676 izdata u PU  Vogo{}a 

120/31 

Kraji{nik/Beni/Ensar, Voza~ka dozvola broj 04BNA2284 izdata u PU  Vogo{}a 

120/32 

Radon~i}/Adem/Nad`ija, Bankovna kartica broj 090006313-2 i 190015124-0 izdata kod Raiffeisen Bank Sarajevo 

120/33 

@ivojevi}/Lutvo/Almedin, Li~na karta broj 04BNA5428 izdata u PU  Vogo{}a 

120/35 

Novali}/Ramiz/Mersiha, Li~nu kartu broj 03BTB5096 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

120/36 

]ulesker/Ramo/Alija, Li~nu kartu broj 03BSB6269 izdata PU Novo Sarajevo 

120/37 

]ulesket/Ramo/Alija, Voza~ku dozvolu broj 04BSB6202 izdata PU Novo Sarajevo 

120/38 

Mirojevi}/Mirsad/Amra, Svjedo~anstvo I/prvog/razreda Ekonomske {kole u Sarajevu 

120/39 

\ipa/Husnija/Elma, Svjedo~anstvo III/tre}eg/ razreda [kole za med. sestre i tehni~are u Sarajevu 

120/41 

Suljevi}/Muradif/Muris, Li~nu kartu broj 04BTH3046 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

120/42 

Suljevi}/Muradif/Muris, Bankovnu karticu broj 6006110 042926 Volksbank Sarajevo 

120/43 

Peljto/Sulejman/Senad, Svjedo~anstvo I/prvog/razreda Ekonomske {kole u Sarajevu 

120/44 

Savi}/Stojan/@arko, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

120/45 

Radelja{/Asim/Almina, Svjedo~anstvo III/tre}eg razreda Srednjo{kol. centra Vogo{}a 

120/46 

D`aferovi}/Sejdo/Naim, Li~nu kartu broj 04BTH2629 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

120/52 

Maci}/Kasim/Sabina, Li~nu kartu broj 04BRF0292 izdata Pol.Uprava Centar Sarajevo 

120/54 

Gegi}/Ramo/[emsudin, Bankovne kartice br. 090000474-8., 100001880-2.,130002463-3 i 190001880-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

120/55 

]erani}/[efadin/Rafet, Paso{ broj 3605380 od 15.07.2002. izdat MUP Kantona Sarajevo 

121/1 

Suljki}/D`email/Jasmina, Paso{ broj 4359763 od 15.05.2003, izdat MUP Kantona Sarajevo 

121/4 

Hozo/Salih/Mahmut, Li~nu kartu broj 03DEA0058 izdata PU Visoko 

121/5 

Topi}/Miodrag/Predrag, Paso{ broj 4403239 od 23.07.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

121/6 

Pletili}/Elvir/Ahmet, Li~nu kartu broj 04BTE1937 izdata u PU  Novi Grad 

121/8 

Ihtijarevi}/Mustafa/Enesa, Li~nu kartu broj 03BRA1301 izdata u PU  Centar 

121/10 

Kozi}/Luka/Petra, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Centar Sarajevo 

121/11 

^ekovi}/Arif/Suljo, Li~na karta broj 04BNA7681 izdata u PU  Vogo{}a 

121/12 

Pepi}/Hasan/Mirza, Li~nu kartu broj 03BQA5199 izdata u PU  Ilid`a 

121/14 

Pepi}/Hasan/Mirza, Voza~ka dozvola broj 03BQA1423 izdata u PU  Ilid`a 

121/15 

Pepi}/Hasan/Mirza, Saobra}ajna dozvola broj BH1840383 izdata u PU  Ilid`a 

121/16 

Had`i}/Alija/Eldin, Voza~ka dozvola broj 1226 ser.br.BH0536948 izdata u Pol.uprava Vogo{}a 

121/17 

Mehinovi}/Rifet/Senad, Li~na karta broj 04BNB1447 izdata u PU  Vogo{}a 

121/19 

Milo{/Ivan/Anka, Li~nu kartu broj 03BSB2702 izdata u PU  Novo Sarajevo 

121/20 

D`aferovi}/Mehmeda/Zijad, Vojna knji`ica 3460096 izdata u MO-odjeljenje Novi Grad 

121/21 

Dizdarevi}/Mehmed/Adnan, Bankovnu karticu 090002967-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

121/22 

[mit/Zvonko/Dario, Svjedo~anstvo II /drugog/ razreda Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevo 

121/23 

^amd`i}/Ahmed/Nusreta, Li~nu kartu broj 04BTG5419 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

121/26 

Sejdinovi}/Esed/Mevludin, Li~nu kartu broj 05BTJ4945 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

121/28 

Operta/Muhamed/Hilmo, Li~nu kartu broj 04DBA2606 izdata PU Vare{ 

121/29 

Operta/Muhamed/Hilmo, Voza~ku dozvolu broj 04DBA0858 izdata PU Vare{ 

121/30 

Nesimovi}/Muhamed/Samir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Bosanska Krupa 

121/31 

Rami}/Ismet/Ramiz, Voza~ku dozvolu broj 04BQA3478 izdata PU Ilid`a 

121/32 

D`aji}/Nikola/Nada, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

121/33 

Terzi}/Salih/Sead, Svjedo~anstva I i II razreda Ma{inske teh. {kole u Sarajevu 

121/34 

Filipovi}/Muharem/Amir, Indeks broj 058/01 M Ekonomskog fakulteta u Biha}u 

121/35 

^oli}/]amil/Sanela, Svjedo~anstva I i II razreda [kole za medicinske sestre i tehni~are u Sarajevu 

121/36 

Valla/Gultekin/Donika, Svjedo~anstvo I/prvog/razreda Zubotehni~ke {kole u Sarajevu 

121/37 

\edovi}/Ibro/Amir, Voza~ku dozvolu broj 03BTA6590 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

121/40 

Slavoti}/Juso/Zumreta, Li~nu kartu broj 04BQE0259 izdata PU Ilid`a 

121/41 

Vatre{/Asim/Enver, Voza~ku dozvolu broj 13074 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

121/42 

Alispahi}/Abdulah/D`emal, Li~nu kartu broj 03BSB1163 izdata PU Novo Sarajevo 

121/43 

Alispahi}/Abdulah/D`emal, Voza~ku dozvolu broj 04BSB1238 izdata PU Novo Sarajevo 

121/44 

Tahirovi}/Hamed/Almira, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda Zubotehni~ke {kole u Sarajevu 

121/46 

Ma{i}/Asim/Merima, Voza~ku dozvolu broj 04BRA9010 izdata PU Centar Sarajevo 

121/47 

Obradovi}/Stevo/Sr|an, Iskaznica-legit. inspektora br.01-05-6521/01 izdata Fed. min. fin.Porezna upr. Sred. ured Sarajevo 

121/48 

Helji}/Halil/Ahmet, Voza~ku dozvolu broj 47339 izdata PU Centar Sarajevo 

121/50 

Kalji}/Sead/Jasmin, Bankovnu karticu broj 090009152-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

121/51 

Planja/Hasan/Ibro, Li~nu kartu broj 11058/2000 izdata PU Novi Grad sarajevo 

121/53 

Arbak/Rasim/Mirza, Voza~ku dozvolu broj 04BTB8687 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

121/55 

Suljevi}/Alija/Tatlija, Li~nu kartu broj 04BTD5456 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

121/56 

Delali}/Nurko/[ejla, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo, 

121/59 

Durak/[a}ir/Mirnes, Li~nu kartu broj 33/98 izdata PU Kiseljak 

122/3 

Bori{i}/Nezir/Mirsad, Voza~ku dozvolu broj 04BRB0001 izdata PU Centar Sarajevo 

122/4 

Sulji}/Bajro/Senada, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

122/5 

Dedi}/Dilfija/Elvedina, Li~nu kartu broj 04BRE2380 izdata PU Centar Sarajevo 

122/6 

Jusufovi}/Bego/Adis, Svjedo~anstvo I /prvog/ razreda Gra|evinske tehni~ke {kole u Sarajevu 

122/7 

Ra|id/Fadil/Jasenka, LI~nu kartu broj 04DBA2287 izdata PU Vare{ 

122/9 

Labus/Milo{/Svetko, Li~nu kartu broj 04BRC9875 izdata PU Centar Sarajevo 

122/10 

^olovi}/Azem/Sanel, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita IV Gimnazije Ilid`a 

122/11 

Zorni}/Began/Destan, Li~nu kartu broj 04BTE3121 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/12 

Radon~i}/Bajram/Jasmina, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

122/13 

[ehovi}/Edhem/Refija, Li~nu kartu broj 03BTD2104 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/14 

Dedi}/Suljo/Vahidin, Paso{ broj 4769628 od 11.08.2004. izdat MUP Kantona Sarajevo 

122/15 

Serdarevi}-Kadi} Sabina, Li~nu kartu broj 03BRC3598 izdata PU Centar Sarajevo 

122/16 

Kala~a/Halil/Sabaheta, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita [kole za med. sestre i tehni~are u Sarajevu 

122/17 

^ehaji}/Ibrahim/Pa{ija, Li~nu kartu broj 04DEA5909 izdata PU Visoko 

122/18 

Memi}/Hilmo/Fatima, Bankovnu karticu broj 090013111-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

122/19 

Stevi}/Abdurahman/Edina, Li~nu kartu broj 03BTB7119 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/20 

Stevi}/Abdurahman/Edina, Voza~ku dozvolu broj 03BTA3667 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/21 

Grci}/Mustafa/Jasmina, Svjedo~anstvo III/tre}eg/ razreda [kole primjenjenih umjetnosti u Sarajevu 

122/22 

Kozica/Latif/Haris, Svjedo~anstvo II/drugog/ razreda Drvne tehni~ke {kole u Sarajevu 

122/23 

Kokanovi}/Branko/Branka, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Elekt. ener. {kole "J.- ^erni" Sarajevo 

122/25 

Jahi}/Pa{an/Hamdija, Radnu knji`icu reg. broj 71093/84 izdatu Op}ina Tuzla 

122/26 

Male{i}/Josip/Josip, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

122/28 

Bjelica/Agan/Vahida, Li~nu kartu broj broj 03BSC7626 izdata PU Novo Sarajevo 

122/33 

Smaji}/Sead/Mirza, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda Pete gimnazije u Sarajevu 

122/34 

Durakovi}/Jasmin/Ismar, Paso{ broj 4602454 od 18.06.2004. izdat MUP Kantona Sarajevo 

122/35 

Operta/[aban/Enes, Paso{ broj 4824942 od 14.12.2004. izdat M U P Breza 

122/36 

Kosori}/Jovan/Milijana, Li~nu kartu broj 04BMC5438 izdat PU Stari Grad Sarajevo 

122/37 

Katava/Vlatko/Sandra, Li~nu kartu broj 8354/2000 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/38 

Katava/Vlatko/Sandra, Voza~ku dozvolu broj 62783 ser. broj BH 0634582 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/39 

]ati}/Gaibija/Edina, Svjedo~anstvo II/drugog/ razreda [umarske {kole u Sarajevu 

122/41 

Ademovi}/Omer/Amira, Li~nu kartu broj 04BNB2724 izdata PU Vogo{}a 

122/42 

Krka/Smajo/Amira, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

122/43 

Ko{pi}/Obrad/Svetko, Voza~ku dozvolu broj 04BSB2983 izdata PU Novo Sarajevo 

122/44 

^ekro/Emir/Semir, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda Zubotehni~ke {kole u Sarajevu 

122/45 

Fitozovi}/Alija/Asim, Voza~ku dozvolu broj 05BSC2727 izdata PU Novo Sarajevo 

122/48 

Loga/Nenad/Anja, Li~nu kartu broj 04BRD9712 izdata PU Centar Sarajevo 

122/50 

Loga/Nenad/Anja, Voza~ku dozvolu broj 04BRB2404 izdata PU Centar Sarajevo 

122/51 

Kapi}/Ahmed/Senad, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M [ C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

122/52 

Aganovi}/Hasan/Vehid, Li~nu kartu broj 04BSF1414 izdata PU Novo Sarajevo 

122/54 

Had`ovi}/Asim/Damir, Li~nu kartu broj 03BTD0453 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/55 

Had`ovi}/Asim/Damir, Voza~ku dozvolu broj 04BTB0579 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

122/56 

Zorni}/Rahim/Amela, Svjedo~anstvo II/drugog/ razreda Pete gimnazije u Sarajevu 

122/57 

Radonja/Faruk/Amila, Indeks Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

122/58 

Papac/Gligorije/Ljubica, Li~nu kartu broj 03BSC1658 izdata PU Novo Sarajevo 

122/59 

Kolar/Salko/Sabera, Svjedo~anstvo VIII /osmog/ razreda Osnov. {kole "Mo{e Pijade" Vogo{}a 

123/2 

Zub~evi} Kerim-Muhamed, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

123/3 

Bajri}/Mehmed/Behija, Li~nu kartu broj 04BRE7187 izdata PU Centar Sarajevo 

123/4 

Kapi~i}/Arif/Hilmija, Li~nu kartu broj 04BQD4157 izdata PU Ilid`a 

123/5 

Begi}/Ibrahim/Senad, Li~nu kartu broj 04BPA9497 izdata PU Ilija{ 

123/6 

Begi}/Ibrahim/Senad, Voza~ku dozvolu broj 04BPA2126 izdata PU Ilija{ 

123/7 

Vlaj~i}/Sulejman/Haris, Svjedo~anstvo II/drugog/ razreda Gimnazije Dobirinja Sarajevo 

123/8 

Kuki}/Abdulah/Hasib, Li~nu kartu broj 03BRA4405 izdata PU Centar Sarajevo 

123/9 

Sinanovi}/[e}an/Amir, Odobrenje za rad -zeleni karton izdat po rje{enju broj 03-326-1/98 Ilid`a -vlas. potrebe 

123/10 

Karahod`i}/Muharem/Mirsad, Svjed. I i II raz. Mje{. sred. polj. vet. i prehr. {kole u Sarajevu 

123/11 

Kadi}/Rasim/Muhamed, Licenca D dozv. za rad broj 0003878 za vozilo R, br. 101-M-761 izdata Min. prom i kom. Kantona Sar 

123/12 

Jeli}/Ilija/\ur|a, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

123/13 

@igo/Mujo/Rasim, Li~nu kartu broj 04BSF8203 izdata PU Novo Sarajevo 

123/15 

Hasanspahi}/Nijaz/Lejla, Svjed. I /prvog / razred. Mje{. sred. gra|. geod. {kole u Sarajevu 

123/18 

Me|o/-/Gordana, Bankovnu karticu broj 190038950-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

123/20 

Rami}/Adil/Mesud, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novo Sarajevo 

123/26 

^ukurija/Mesud/Nadir, Svjedo~anstvo od I razreda Drvna-tehni~ka {kola u Sarajevu 

123/28 

Goro/Salko/Hajrudin, Li~nu kartu broj 1740/2000 izdata PU Stari Grad Sarajevo 

123/29 

Balta/Sead/Adis, Svjedo~anstvo II/drugog/ razreda Srednjo{kolskog centra Ilija{ 

123/30 

Hatibovi}/Ha{im/Ekrema, Li~nu kartu broj 04BTH5746 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

123/31 

Erko~evi~/Mesud/Azra, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda M [ C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

123/32 

Perendija/Stanko/Momo, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilija{ 

123/33 

Vuleti}/Jovo/@eljko, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

123/35 

Palo/Fahrudin/Amel, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda Pete gimnazije u Sarajevu 

123/36 

Ba{i}/Adil/Alma, Svjedo~anstvo I/prvog/razreda Trgova~ke {kole Sarajevo 

123/38 

Merdanovi}/Muharem/Aida, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

123/39 

Begovac/Avdija/[efik, Li~nu kartu broj 04CUB5270 izdata PU Kakanj 

123/40 

Ad`anela/Islam/Fehim, Li~nu kartu broj 03BTA7766 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

123/41 

Spahi}/Adil/Kemal, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

123/42 

Hod`i}/\emal/Muhamed, Li~nu kartu broj 04BPA7336 izdata PU Ilija{ 

123/43 

]osovi}/Ibrahim/Armina, Svjedo~anstvo I /prvog/ razreda [kole za med. sestre i tehni~are Sarajevo 

123/44 

Hod`i}/Avdo/Bajro, Diploma Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu 

123/45 

Orahov~i}/Selim/Asim, Indeks broj 1103/96 Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu 

123/46 

Leki}/Ibrahim/Selmo, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

123/48 

Hidi}/Mustafa/Samir, Svjed. zavr{, ispita i svjed. IV razreda MT[ [kole met. zanimanja Sarajevo 

123/49 

\eri}/Milan/Ljubomir, Diploma broj 1161 Stomatolo{kog fakulteta u Sarajevu 

123/50 

Krivo{i}/Mithat/Mirza, Svjedo~anstvo II/ razreda Pete gimnazije u Sarajevu 

123/51 

Rojo/Hasan/Edin, Svjedo~anstvo III/tre}eg/ razreda "Osman ef. Red`ovi}" medrese Gra~anica kod Visokog 

123/52 

Stankovi}/Rade/Bla`enko, Li~nu kartu broj 04BSE6758 izdata PU Novo Sarajevo 

123/53 

Spahovi}/Meho/Inesa, Svjedo~anstvo II /drugog/ razreda Tekstilne teh. {kole Sarajevo 

123/55 

Hasanovi}/Mehmed/Elvir, Li~nu kartu broj 04BOA6034 izdata PU Had`i}i 

123/57 

Hasanovi}/Mehmed/Elvir, Voza~ku dozvolu broj 04BOA1722 izdata PU Had`i}i 

123/58 

Kljaji}/Dragan/Viktor, Svjedo~anstvo I/prvog/ razreda Pete gimnazije u Sarajevu broj 2000-171-II 

123/59 

Dedovi}/Nurija/Sead, Voza~ku dozvolu broj 916/95 izdata PU Ilid`a 

123/60 

Hasanagi}/Osman/Mirza, Indeks Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu 

123/61 

Dedovi}/Mujo/Muamer, Paso{ broj 3605635 od 15.07.2002 izdat MUP Kantona Sarajevo 

123/62 

TUZLANSKI KANTON 

Begovi} Mediha, svjedo~anstvo od III razreda Gimnazije izdato u Gra~anici 

695 

Hasi} Meliha, indeks broj 183/02 izdat od strane Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli 

696 

Grbi} Emina, svjedo~anstvo I i II razreda Gimnazije u Gra~anici 

697 

Sedi} Ema, {tedna knji`ica broj 192505445-2 izdata od strane Raiffeisen bank Tuzla 

698 

Sedi} Rijad, {tedna knji`ica broj 192505444-5 izdata od strane Raiffeisen bank d.d. Tuzla 

699 

Sulji} Red`o, li~na karta broj 533/94 izdata PU Gra~anica izdata PU Gra~anica 

700 

Sokolovi} Tarik, voza~ka dozvola broj 03CFA0793 izdata PU Gra~anica 

701 

Omerhod`i} Nermina, li~na karta broj 822/97 izdata PU Doboj Istok 

702 

Sokolovi} Tarik, li~na karta broj 03CFA0798 izdata PU Gra~anica 

703 

Husi} Nerminka, voza~ka dozvola broj BH 0275093 izdata PU Gra~anica 

704 

Mulavdi} Amir, li~na karta broj 03CFA1969 izdata PU Gra~anica 

705 

\uli} Mirsad, li~na karta broj BH 1512061 izdata PU Gra~anica 

706 

Avdi} Nermin, voza~ka dozvola broj BH 0271176 izdata PU Doboj Istok 

707 

Batalevi} Emrija, li~na karta broj 1335315 izdata PU Doboj Istok 

708 

Kahved`i} Mehmed, voza~ka dozvola broj 04CFA9464 izdata PU Gra~anica 

707 

Kahved`i} Mehmed, li~na karta broj 04CFC1971 izdata PU Gra~anica 

708 

Ibrahimovi} Hava, putna isprava broj 3775786 izdata PU Gra~anica 

709 

UNSKO - SANSKI KANTON 

Muhamedagi} Husein, saobra}ajna dozvola broj BH 1480456 izdata PU Biha} 

935 

Beronja Du{ko, li~na karta broj 222/99 izdata PU Bosanska Krupa 

936 

Kova~evi} Enisa, li~na karta broj 1519/00 izdata PU Bosanska Krupa 

937 

Kanari} Mineta, li~na karta broj 04CRA3716 izdata PU Bosanka Krupa 

938 

Mr|a Dragan, li~na karta broj 04GBD4837 izdata MUP RS Bijeljina 

939 

Mr|a Boro, li~na karta broj 04CNA3663 izdata MUP USK Bosankski Petrovac 

940 

Mr|a Dragana, li~na karta broj 04CNA2117 izdata MUP USK Bosanksi Petorvac 

941 

Muratovi} Fikret, li~na karta broj 04CNA0426 izdata MUP USK Bosankski Petrovac 

942 

Trnjanin Osman, li~na karta broj 04CNA2572 izdata MUP USK Bosankski Petrovac 

943 

Latinovi} Dragan, li~na karta broj 04CNA2109 izdata MUP USK Bosankski Petrovac 

944 

Pilav Almedina, li~na karta broj 04CNA0607 izdata MUP USK Bosankski Petrovac 

945 

Duni} Idriz, li~na karta broj 04CNA3063 izdata MUP USK Bosankski Petrovac 

946 

Jaganjac Alma, li~na karta broj 04CNA0584 izdata MUP USK Bosankski Petrovac 

947 

Latinovi} Dragan, voza~ka dozvola broj 04CNA0584 izdata MUP USK Bosanski Petrovac 

948 

[tanel Tomislav, li~na karta broj 05CRB7788 izdata PU Bosanska Krupa 

949 

ZENI^KO - DOBOJSKI KANTON 

Trako Nadir, putna isprava broj 4557385 izdata PU Kakanj 

610 

Mand`uka Adem, li~na karta broj 04CJA0640 izdata PU @ep~e 

611 

Priji} Munir, li~na karta broj 04CYA0627 izdata PU @ep~e 

612 

Tuzlak Kenan, voza~ka dozvola broj 03CTA2040 izdata PU Zenica 

613 

Husagi} Haris, li~na karta broj 03CTA9352 izdata PU Zenica 

614 

Pe{a Smiljan, voza~ka dozvola broj 03CTA5121 izdata PU Zenica 

615 

Pe{a Smiljan, li~na karta broj 03CTC1139 izdata PU Zenica 

616 

Hajdarevi} Amir, li~na karta broj 03CTC2906 izdata PU Zenica 

617 

Pa{anbegovi} Jasmina, li~na karta broj 03CFA0883 izdata PU Zenica 

618 

Mahmi} Fadila, li~na karta broj 04CTE5796 izdata PU Zenica 

619 

Dizdarevi} Enes, li~na karta broj 03CTA9867 izdata PU Zenica 

620 

Lopar Anto, li~na karta broj 03CTC2202 izdata PU Zenica 

621 

Red`i} [ejla, li~na karta broj 04CTE6942 izdata PU Zenica 

622 

Omerovi} Dijana, li~na karta broj 04CFB4127 izdata PU Zenica 

623 

Zup~evi} Diana, putna isprava broj 4701197 izdata PU Zenica 

624 

Burekovi} Adnan, putna isprava broj 4701171 izdata PU Zenica 

625 

Teli} Benjamin, putna isprava broj 4717268 izdata PU Zenica 

626 

Boti} Samir, li~na karta broj 04CTC6973 izdata PU Zenica 

627 

Mehmedovi} Nesima, li~na karta broj 04CTF2233 izdata PU Zenica 

628 

Spahi} Ahmet, voza~ka dozvola broj 04CTC0101 izdata PU Zenica 

629 

Bi~o Adel, li~na karta broj 04CYA5388 izdata PU @ep~e 

630 

Bi~o Adel, voza~ka dozvola broj 04CYA2103 izdata PU @ep~e 

631 

Kustura Ivan, li~na karta broj 03CTF2465 izdata PU Zenica 

632 

Hod`i} Azem, li~na karta broj 90/95 izdata PU @ep~e 

633 

"EKO - PRODUKT" @ep~e, saobra}ajna dozvola broj BH 1174866 izdata PU @ep~e 

634 

Gali} Petar, putna isprava broj 4561131 izdata PU @ep~e 

635 

Gali} Anto, voza~ka dozvola broj 0183437 izdata PU @ep~e 

636 

Biljinac Nisvet, li~na karta broj 1880/97 izdata PU @ep~e 

637 

Bi~o Adel, saobra}ajna dozvola broj BH 1191099 izdata PU @ep~e 

638 

Dun|er Niko, voza~ka dozvola broj 0110047 izdata PU @ep~e 

639 

Lozan~i} Sandra, li~na karta broj 04CTR9757 izdata PU Zenica 

640 

Mali~begovi} Zijad, voza~ka dozvola broj 04CTB3065 izdata PU Zenica 

641 

Hre{~ak Svjetlana, li~na karta broj 04CTF9588 izdata PU Zenica 

642 

Muj~inovi} Ermin, li~na karta broj 04CTF8657 izdata PU Zenica 

643 

Muj~inovi} Ermin, voza~ka dozvola broj 04CTB5641 izdata PU Zenica 

644 

Krasni}i Mirsad, radna knji`ica izdata u Op}ini Zavidovi}i 

645 

Mari} Mensura, radna knji`ica izdata u Zavidovi}ima 

646 

SREDWO - BOSANSKI KANTON 

Razi} Berina, putna isprava broj 4576050 izdata PU Travnik 

462 

Pre{lji} Zlatan, li~na karta broj 03DFA7500 izdata PU Travnik 

463 

Rado{ Magdalena, li~na karta broj 04DLA2218 izdata PU Busova~a 

464 

Rado{ Magdalena, voza~ka dozvola broj 05DLA3477 izdata PU Busova~a 

465 

\epi} Zdravko, voza~ka dozvola broj B0222710 izdata PU Fojnica 

466 

Prozo Ahmed, li~na karta broj BH 0046096 izdata PU Fojnica 

467 

Bo{njak Janjko, li~na karta broj izdata 0000173448 izdata PU Fojnica 

468 

Kapetanovi} Nevenko, li~na karta broj 00029446 izdata PU Fojnica 

469 

Petrovi} Romana, li~na karta broj 0000427845 izdata PU Fojnica 

470 

Huzba{i} Almasa, li~na karta broj BH 1846954 izdata PU Fojnica 

471 

Bari{i} Ana, li~na karta broj 0000437234 izdata PU Fojnica 

472 

Merd`ani} Adis, voza~ka dozvola broj BH 0456307 izdata PU Fojnica 

473 

Rami} Hamdo, voza~ka dozvola broj BH 0522151 izdata PU Fojnica 

474 

Pjani} Eduard, voza~ka dozvola broj 04DFB2815 izdata PU Travnik 

475 

Zuki} Muhamed, li~na karta broj 04DFB8828 izdata PU Travnik 

476 

Gapa Amir, li~na karta broj 04DFC822 izdata PU Travnik 

477 

Vidovi} Danijel, saobra}ajna dozvola broj BH 1329873 izdata PU Vitez 

478 

Lizalo Esad, voza~ka dozvola broj 04DMA2803 izdata PU Jajce 

479 

Vukovi} Fikret, putna isprava broj 4412564 izdata PU Jajce 

480 

Katava Anto, voza~ka dozvola broj 03DFA1154 izdata PU Busova~a 

481 

Duji} Edenka, voza~ka dozvola broj 05DLA3403 izdata PU Busova~a 

482 

Duji} Edenka, li~na karta broj 05DLA8522 izdata PU Busova~a 

483 

Mari} Mi{ko, li~na karta broj 04DLA5943 izdata PU Busova~a 

484 

[aki} Mario, li~na karta broj 03DFA9770 izdata PU Vitez 

485 

[aki} Lucija, voza~ka dozvola broj 04DNA1186 izdata PU Vitez 

486 

[aki} Lucija, li~na karta broj 04DNA12951 izdata PU Vitez 

487 

Ajanovi} Ibrahim, putna isprava broj 4434970 izdata PU Fojnica 

489 

Hod`i} Adnan, voza~ka dozvola broj 04DIA0008 izdata PU Fojnica 

490 

Vukadinovi} Predrag, li~na karta broj 04DLA5549 izdata PU Busova~a 

491 

Vukadinovi} Predrag, voza~ka dozvola broj 04DLA2227 izdata PU Busova~a 

492 

Omanovi} Samir, li~na karta broj 04DOA8309 izdata PU Bugojno 

493 

ZAPADNO - HERCEGOVA^KI KANTON 

Luburi} Ru`ica, li~na karta broj 04DRB0023 izdata PU Ljubu{ki 

99 

^uljak Matija, li~na karta broj 04DRB1103 izdata PU Ljubu{ki 

100 

Boban Slaven, voza~ka dozvola broj 04DRA6147 izdata PU Ljubu{ki 

101 

Kordi} Mario, li~na karta broj 05DSA6614 izdata PU Grude 

102 

Kordi} Mario, voza~ka dozvola broj 05DSA4060 izdata PU Grude 

103 

[imi} Frano, li~na karta broj 04DSA0425 izdata PU Grude 

104 

Penava Nada, li~na karta broj 04DRA5024 izdata PU Ljubu{ki 

105 

Begi} Mario, voza~ka dozvola broj 04DTA0751 izdata PU Posu{je 

106 

Begi} Mario, li~na karta broj 04DTA1317 izdata PU Posu{je 

107