NOVO U PRODAJI !!!


POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE KAO ODGOVOR
NA ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI U PROCESU PRIBLIŽAVANJA EVROPSKOJ UNIJI

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

 


PRAVNO NA PRIVATNOST

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

 


DRŽAVA NACIJA U
MULTIKULTURNOM DRUŠTVU

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 USTAVNI SUSTAV I USTROJ PRAVOSUĐA
U BOSNI I HERCEGOVINI

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


PRAKTIKUM ZA PRUŽANJE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


OPĆI UPRAVNI POSTUPAK
U BOSNI I HERCEGOVINI

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

 

DVD izdanje službenih glasila 2011.

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


PRIRUČNIK
ZA POLAGANJE STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH


PRAVNI ASPEKTI LOKALNE
SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH


DVD izdanje službenih glasila 2010.

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


PRAKTIKUM ZA PRIMJENU
UPRAVNIH PROCESNIH ZAKONA
prvostepeni i drugostepeni postupak

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

 


FENOMENI POSTUPNOG PRAVA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


UPRAVNO I RADNO PRAVO

PREMA PROGRAMU PRAVOSUDNOG ISPITA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  40,00 KM  (sa PDV-om)


BORAČKA PRAVA

U BOSNI I HERCEGOVINI I DRŽAVAMA OKRUŽENJA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  25,00 KM  (sa PDV-om)


OSNOVI RAČUNOVODSTVA

ZBIRKA ZADATAKA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  25,00 KM  (sa PDV-om)


PRIVREDNO PRAVO

PREMA PROGRAMA PRAVOSUDNOG ISPITA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  40,00 KM  (sa PDV-om)


UVOD U ZAŠTITU POTROŠAČA
U BOSNI I HERCEGOVINI

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  10,00 KM  (sa PDV-om)


JUBILARNO IZDANJE DVD

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


ZBIRKA PROPISA

PRAKTIKUM ZA POSTUPKE JAVNIH NABAVKI

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 DVD izdanje službenih glasila 2009.

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


 


LEKSIKON UPRAVNOG PRAVA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


 


ZBIRKA PROPISA

TIPOVI DIONIČARSKIH DRUŠTAVA &
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 


 


DVD izdanje službenih glasila 2008.

 

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  20,00 KM  (sa PDV-om)


 


CD IZDANJE PRAVILNIKA .

 

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  5,00 KM  (sa PDV-om)


ZBIRKA PROPISA

 

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  15,00 KM  (sa PDV-om)


DVD izdanje službenih glasila 2007.

 

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  20,00 KM  (sa PDV-om)


CARINSKA TARIFA BiH
2007.

 

 
 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  10,00 KM  (sa PDV-om)


PRIRUČNIK
za polaganje stručnog ispita

 

 
 

autori: Ljuljana Čehajić
            Emira Živadonović

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  30,00 KM  (sa PDV-om)

 


PSIHOLOŠKE POSLJEDICE
REFORME OSNOVNE ŠKOLE

 

 
 

autor: ddr. Lidija Pehar

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  40,00 KM  (sa PDV-om)

 


DVD izdanje službenih glasila 2006.

 

 
 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  20,00 KM  (sa PDV-om)


ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 
 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  10,00 KM  (sa PDV-om)


CD/DVD izdanje službenih glasila 2005.

 

 
 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  20,00 KM  (sa PDV-om)


DVD - izdanja 1994-2005.

Izdanje povodom 60. godina
JP NIO Slu
žbeni list BiH

 
 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  179,00 KM 


ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
BOSNE I HERCEGOVINE 2004.  
DIO 1, 2 i 3
 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  15,00 KM 


SLUŽBENA GLASILA  2004 - CD IZDANJE
na 3 CD-a
 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  20,00 KM 


CARINSKA TARIFA  2005
- CD IZDANJE
 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  15,00 KM 


SLUŽBENA GLASILA  2003 - CD IZDANJE

 
 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  15,00 KM 


"SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH",
                         
br. 29/03

              CD IZDANJE

 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  20,00 KM 


"SLUŽBENI GLASNIK BiH",  br.  36/03

Zakon o krivičnom postupku BiH ...

 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA 15,00 KM 


"SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH",
                    
br. 35-36/03

 

Zakon o krivičnom postupku FBiH
Krivični zakon FBiH ...

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

 

CIJENA  10,00 KM 


CD-ovi - SLUŽBENA GLASILA 1994-2003

 

 

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH


KOMPLET SLUŽBENIH GLASILA 2002
- 10 KNJIGA
-

 

CIJENA 395 KM

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH


BILTEN SUDSKE PRAKSE  1997-2004

 

CIJENA 10 KM po broju

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH


EKO - BIBLIOTEKA "BIZNIS I OKOLINA"

 

 

CIJENA KOMPLETA
( 6 knjiga cca 80 strana formata A4)
100 KM
CIJENA pojedina
čne knjige 20 KM

 

izdavač: JP NIO SLUŽBENI LIST BiH


Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.