JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

SARAJEVO

 

 

TARIFA V

Cijena objavljenih konkursa natječaja, licitacija i dr.

 1. cijela stranica - sa porezom na promet usluga ..........300,00 KM
  Od toga 17% PDV (14,53%)  ....................................43,59 KM

 2. 1/2 stranice - sa porezom na promet usluga .........    150,00 KM
  Od toga 17% PDV (14,53%)  ....................................21,80 KM

 3. 1/4 stranice - sa porezom na promet usluga ..............75,00 KM
  Od toga 10%
  PDV (14,53%)  ....................................10,90 KM

Uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 39/III.

Ova tarifa se primjenjuje od 1.1. 2012. godine. Uplata se vrši u KM.

 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.