JP NIO SLUŽBENI LIST BiH
SARAJEVO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CIJENA PO KORISNIKU - 3 PRETPLATNIČKE LICENCE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narucujem u ime:
Naziv pravne osobe:
*
Odjeljenje:
Statisticki (porezni) broj pravne osobe:
*
Žiroracun:
*
Ime narucioca:
*
Prezime narucioca:
*
Titula
 
Država:
*
Ulica i broj:
*
Poštanski pretinac:
Poštanski broj:
*
Mjesto:
*
Racun slati (ime prezime):
Telefon:
*
Fax:
E-mail:
*
WWW Stranice http://
 
Cijena:
Duzina pretplate:
Datum od:
Broj korisnika:
   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright C JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------