JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

SARAJEVO

TARIFA III

USLUGE OGLAŠAVANJA

Organi, organizacije, zajednice i pojedinci koji dostavljaju oglase radi objavljivanja u službenim glasilima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo na ime objave plaćaju po propisanoj tarifi, i to:

1. MALI OGLASI
- za fizička lica    3,00 KM
- za pravna lica (nevažeća licenca, PDV-uvjerenja, saobraćajna dozvola)   10,00 KM

2. Proglašenje jednog pečata nevažećim 15,00 KM

3. Sudski oglasi

-  stečaj (otvaranje, poziv za diobu, zatvaranje, odbijanje prijedloga za stečaj i sl.)   50,00 KM

-  likvidacija (poziv na raspravu, otvaranje, zatvaranje, odbijanje prijedloga za likvidaciju i sl.)   30,00 KM

-  proglašenje umrlim (nestalih)   15,00 KM

-  postavljanje privremenog zastupnika  15,00 KM

-  ostavinski postupak  15,00 KM

-  preuzimanje, sticanje i svaka namjena dionica  15,00 KM

-  zabilježba o pokretanju likviadacionog postupka u sudski registar  150,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala (odluka firme)- kratak tekst  65,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala ( ovjera od notara)- dugi tekst  150,00 KM

-  poziv za ročište  30,00 KM

-  najava uspostave ZK uloška (jedan oglas)  50,00 KM

-  najava sa prepisom posjedovnog lista-objava jedne stranice   300,00 KM

4.  Sudski registar

-  sudski registar (upis,izmjena,dopuna i sl.) - dugi tekst  150,00 KM

-  smanjenje/povećanje temeljnog kapitala  65,00 KM

-  sudski registar ( upis, dopuna djelatnosti i sl. ) - skraćeni tekst  50,00 KM

-  izmjena podataka (adresa, osnivač) - skraćeni tekst  30,00 KM

-  brisanje iz sudskog registra - pojedinačno   30,00 KM

-  brisanje iz sudskog registra po spisku  20,00 KM

-  proglašenje mjenice nevažećom  30,00 KM

-  prestanak rada  30,00 KM

5. Licence - međunarodna otpremništva ( rješenja i si. )    65,00 KM

6. Rješenje o upisu u registar udruženja građana, fondacija/zaklada na državnom,
    federalnom i kantonalnom nivou

-  upis   80,00 KM

-  promjena  30,00 KM

-  brisanje  30,00 KM

-  odbacivanje zahtjeva  65,00 KM

U cijcne je uračunat PDV 17% ( preračunata stopa 14,53% ) Za sve vrste oglasa uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Dž. Bijedića broj 39/III

Uplatnica treba da bude čitko popunjena sa naznakom svrhe uplate.

Ova tarifa se primjenjuje od 01.11.2012.godine. Uplate se vrše u KM.

  • Vakufska banka d.d. Sarajevo                     160 200 00005746 51

  • UNICREDIT bank d.d.                                     338 320 22000052 11

  • Raiffeisen bank dd Sarajevo                       160 000 00071700 57

  • Hypo-Alpe-Adria Bank AD Banja luka
    Filijala Brčko                                                 552 000 00000017 12

 

 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.