JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

SARAJEVO

-- TARIFA II --

za 2015. godinu
(za strana pravna i fizička lica)

Stranim licima u smislu ovog zakona smatra se pravno lice sa sjedištem u inozemstvu i fizičko lice sa prebivalištem u inozemstvu (član 4. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju  - «Službene novine Federacije BiH», broj 35/98), plaćaju:

Na ime pretplate na (za 2015. godina):

  • «Službeni glasnik BiH», «Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori»           150,00 EUR

  • «Službene novine Federacije BiH»                                                         140,00 EUR

  • «Službene novine Kantona Sarajevo»                                                     110,00 EUR

  • «Internet izdanje»                                                                                    103,00 EUR

Ova tarifa se primjenjuje od 1.1.2015.

Plaćanje doznakom, plaćanje čekom, pretplata se uvećava za troškove honorisanja od iznosa čeka 1% minimalno EUR 5,10 plus troškovi poštarine EUR 2,50.

U cijenu je uračunat PDV 17%.

Uplate se vrše u EUR-ima prema Kursnoj-Tečajnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Uplate se mogu vršiti i u drugim stranim važećim valutama.

 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.