- TARIFA Ia -
 

1. Prodajna cijena jednog primjerka službenih glasila na CD-u:

- Službena glasila 1992-1997 ...........................................................39,00 KM

- Službena glasila 1994-1998 .........................................................109,00 KM

- Službena glasila za 1999.godinu .................................................... 99,00 KM

- Službena glasila za 2000.godinu .....................................................90,00 KM

- Službena glasila za 2001.godinu - red.pretplatnici..............................5,00 KM

- Službena glasila za 2002.godinu .....................................................10,00 KM

- Službena glasila za 2003.godinu .....................................................15,00 KM

- Službena glasila za 2004.godinu (na 3 CD-a)....................................20,00 KM

- Službena glasila za 2005.godinu (na 3 CD-a)....................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2006.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2007.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2008.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2009.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2010.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2011.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2012.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2013.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)

- Službena glasila za 2014.godinu (DVD)............................................20,00 KM (sa uračunatim PDV)
 

- Pravni vodič - 2001. godinu .........................................................135,00 KM

- Pravni vodič - 2002. godinu .........................................................109,00 KM

- Pravni vodič - 2003. godinu .........................................................110,00 KM

- Pravni vodič - 2004. godinu .........................................................110,00 KM

- Pravni vodič - 2005. godinu ..........................................................110,00 KM

- Pravni vodič - 2006. godinu ..........................................................110,00 KM

- Pravni vodič - 2007. godinu ..........................................................110,00 KM

- Pravni vodič - 2008. godinu ..........................................................110,00 KM

Uplate se vrše u KM.

POŠALJI NARUDŽBU


Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.