JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

SARAJEVO

 

TARIFA VII

za objavu u službenom dijelu službenih glasila

 U ovom Cjenovniku su sadržane razne vrste objava u službenom dijelu glasila.

Cijena jedne stranice .......................................................................  178,00 KM
od toga PDV 17% (14,53%)                                                                   25,86 KM

 

Razne vrste objava podrazumjevaju:

-   opći akti

-   statuti

-   koncesije

-   ugovori

-   ostalo

U cijenu je uračunat PDV 17% (preračunata stopa 14,53%)

 

Ova tarifa se primjenjuje od 01.01.2015.godine.

 

Za sve objave uplate se vrše UNAPRIJED u korist transakcijskih računa, ili na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo.

Uplate se vrše u KM.
 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.