JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

SARAJEVO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TARIFA VI
INTERNETSKO IZDANJE  ZA 2015. GODINU

USLOVI ZA PRETPLATU
NA INTERNETSKO IZDANJE SLUŽBENIH GLASILA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine - Međunarodni ugovori,

  • Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine i

  • Službene novine Kantona Sarajevo


Obavještavamo naše korisnike - pretplatnike na papirna izdanja službenih glasila i korisnike CD-a, da od 15. 12. 2002. godine omogućujemo našim korisnicima korištenje i pregledanje internetskog izdanja na našem Internet poslužitelju www.sllist.ba kako bi imali pristup svim tekstovima koji su objavljeni u "Službenom glasniku BiH" na bosanskom i hrvatskom jeziku latinicom i srpskom jeziku ćirilicom, "Službenim novinama Federacije BiH" na bosanskom i hrvatskom jeziku latinicom i srpskom jeziku ćirilicom i "Službenim novinama Kantona Sarajevo", od prvog objavljenog broja pa do posljednjeg aktuelnog broja.

Ujedno koristimo priliku da vas informišemo da se intenzivno radi na promjeni izgleda i funkcionalnosti našeg web izdanja sa odgovarajucim pretrazivacem, a sve u cilju da pružimo što kvalitetniju i brzu informaciju nasim korisnicima i pretplatnicima.

Objave su razvrstane u četiri izdanja službenih glasila, kao:

- službene objave,

- međunarodni ugovori,

- oglasni dio,

- izdanja stručne pravne biblioteke.

CIJENA PRETPLATE:

Cijena pretplate se utvrđuje kao godišnja pretplata, u zavisnosti od broja korisničkih licenci:

Vrijeme trajanja pretplate
CIJENA PO KORISNIKU
 
1 pretplatnicka licenca

3 pretplatnicke licence

8 pretplatnickih licenci
12 pretplatnickih licenci
12 mjeseci

1. Jedna pretplatnička licenca za 2015. godinu ....................................................................240,00 KM

2. Tri pretplatničke licence za 2015. godinu ........................................................................640,00 KM

3. Osam pretplatničkih licenci za 2015. godinu ..................................................................1.640,00 KM

4. Dvanaest pretplatničkih licenci za 2015. godinu .............................................................1.960,00 KM

5. Preko pedeset pretplatničkih licenci za 2015. godinu - po jednoj licenci.................................100,00 KM

 

Uplate se vrše u KM, a za strana pravna i fizička lica u EUR-ima prema kursnoj-tečajnoj listi Centralne banke Bosne i Hercegovine ili u drugim stranim važećim valutama.

tel/fax: 033/722-054
e-mail: slist@bih.net.ba - sllist@sllist.ba -
redakcija@sllist.ba - pretplata@sllist.ba

web: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.sllist.ba

 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.