JP NIO SLUŽBENI LIST BiH

SARAJEVO

 

-- TARIFA Va --

za objavu poziva za javno nadmetanje za nabavku roba, vršenju usluga i ustupanju radova

 

Poziv za javno nadmetanje za nabavku roba, vršenju usluga i ustupanju radova, koji se objavljuju u "Službenom glasniku BiH"

1 stranica odštampanog teksta na dva stupca (sa PDV-om) - MODUL 1, dostava off-line, putem faksa, lično ili mailom

290,00 KM

1 stranica odštampanog teksta na dva stupca (sa PDV-om) - MODUL 2, on-line popuna

190,00 KM

 Uplate se vrše u korist računa :

  • Vakufska banka d.d. Sarajevo                                               160 200 00005746 51

  • UNICREDIT bank d.d.                                                               338 320 22000052 11

  • Raiffeisen bank dd Sarajevo                                                  160 000 00071700 57

  • Hypo-Alpe-Adria Bank AD Banja luka Filijala Brčko                     552 000 00000017 12

Ili gotovu na blagajni JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3.

Primanje oglasa: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 39/III. U cijenu je uračunat 17% PDV (14,53%).

Tel.-fax: 722-054.  E-mail: slist@bih.net.ba

 

Copyright © JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine 2001.
All rights reserved.